Page 7 - Piscus 2019 01
P. 7

● Nordland har den største andelen fiskefartøy med treskrog, mens Trøndelag har
                                                               Nyhet
                           størst andel båter med skrog av aluminium. Her er Nordlandsbåten Lysbøen på
                           vei til Ramberg i Lofoten. Foto: Terje Engø.                           Andel skrog i ulike byggematerialer etter område/fylke
                                          Stål   Tre   Plast*  Aluminium
                           Område
                                          %     %    %     %
                           Finnmark           3,2    18,2   70,1    8,1

                           Troms            7,6    13,3   73,4    5,6
                           Nordland           5,1    20,4   64,2   10,4
                           Trøndelag          2,6    14,8   56,3   26,3
                           Møre og Romsdal       14,4   15,0   61,3    9,4

                           Sogn og Fjordane       12,1   9,4   73,0    5,5
                           Hordaland          11,4   8,7   74,7    5,2
                           Rogaland           8,5    11,8   74,1    5,6
                           Sørlandet          12,2   9,6   71,6    3,9

                           Oslofjorden         11,6   15,6   38,7   10,4
                           Totalt            7,7    15,5   67,9   9,0
                           Kilde: Fiskeridirektoratets fartøyregister/Bearbeidet av Piscus. *Inkluderer fartøy med materiale
                           oppgitt som kompositt.             PALLETERING TIL HAVFISKEFLÅTEN             Det beste fra to verdener:
             Vår Compact palleteringsmaskin
             Integrert med Octopus sin strekkfilmmaskin.
             Du får en robust maskin som sparer plass! Enkel
             justering for pallelag og strekkfilm. Valg for hvilke
             lag som skal ha strekkfilm. Sortering og endring av
             forskjellige produkt blir en enkel jobb! Perfekt for
             palletering om bord, da strekkfilm legges samtidig
             med palletering, og sikrer pallen under dårlig vær.
             Vi har så langt levert 8 slike maskiner + 10 i ordre-
             boka, med komplett utstyr og vareheiser til
             fryselager og losssing.                         Tlf. 71 52 56 88 – [email protected] – www.holmek.no                                                       PiscusNytt  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12