Page 10 - Piscus 2019 01
P. 10

Turistfiske ● Nesten tusen turistfiskebedrifter
          rapporterer nå hvor mange
          fisk turistene fisker. Illustra-
          sjonsfoto: Terje Engø.
        10  PiscusNytt
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15