Page 6 - Piscus 2019 01
P. 6

Nyhet

        AV TERJE ENGØ

             Geografisk forskjell
             i valg av materiale i skrog

                Mens bare en av tjue fiskefartøy i Hordaland har skrog av aluminium,
              så har mer enn hvert fjerde fiskefartøy i Trøndelag aluminiumskrog. Og mens

                 to av ti nordlendinger fortsatt seiler rundt i fiskefartøy bygget i tre,
                      er andelen trebåter under det halve i Hordaland.
             n gjennomgang av hva slags  er hele 74,7 prosent og i Rogaland 74,1  elsk på aluminium skyldes det nok i stor
             skrog 6109 fiskefartøyer hadde  prosent.          grad at mange trønderske båtbyggere
          Eper 22. november, viser, ikke   Hvilke materialer som er valgt i skrog  har satset på dette materialet.
          overaskende, at plast er et dominerende  illustrerer nok de enkelte områder/fylker  I oversikten har vi valgt å slå sammen
          byggemateriale. Men også her er det  sin fartøystruktur. Møre og Romsdal  agderfylkene, og vi har gjort det samme
          store forskjeller. I Oslofjorden er det  og Sørlandsfylkene er på topp når det  med Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus
          bare 38,7 prosent av fiskefartøyene som  kommer til stålskrog, mens Finnmark er  og Østfold, for å få representative
          har plastskrog, mens det i Hordaland  på bunn. Når trønderne har lagt en stor  utvalg. ●●


        6  PiscusNytt
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11