Page 4 - Piscus 2019 01
P. 4

{ Innhold            { Leder          → Geografisk forskjell i valg  Fokus på fiskeflåten og Lofotfishing
           av skrogmateriale.............. 06

          → Bedriftsprofiler .................. 09
                               rets første utgave av Piscus Nytt  messen. Nor-Fishing og Lofotfishing, som arran-
          → Tusen turistfiskebedrifter       kommer ut i slutten av februar, mens  gerer annethvert år i forskjellige år, er de to vik-
           trenger leverandører ..........10   det fortsatt er full vinter i de fleste  tigste møteplassene for fiskere, verft, verksteder,
                           Ådeler av landet. Vinteren er også  leverandører, servicebedrifter og andre som er
          → Konsolidering kan gi      sesong for flere fiskerier. I Lofoten og på kysten  relatert til fiskeriene.
           økt etterspørsel .................. 28 av Vesterålen foregår det tradisjonsrike vinter- Interessen for Lofotfishing har vært økende de
                           fisket etter gytemoden skrei fra Barentshavet.  siste årene, og messen har vokst kraftig i omfang
          → Fiskefartøy levert til     Det er som alltid store forventninger til et godt  og er blant de meget godt besøkte. Sist gang var
           norske redere i 2018 ........... 38 fiske og brukbare priser. Store deler av sjarkflå- de to hallene fulltegnet med 140 utstillere, og
                           ten henter en vesentlig andel av sine inntekter  rundt 4.000-5.000 besøkende gjorde at de fleste
          → Krav til klimagasser kan    fra noen hektiske uker på det årlige lofotfisket. leverandørene av utstyr, båter og annet, hadde
           gi økt fornying .................... 54 Når dette fisket går mot slutten er det tid for  mer enn nok å gjøre de tre dagene messen varte.
                           samling i Kabelvåg i Lofoten. Årets Lofotfishing  Det arrangeres også en rekke sosiale events,
          → Medlemsregister ................. 62 går av stabelen for 11. gang den siste helgen i  workshops og seminarer i tilknytning til messen.
                           mars, og her finner du Piscus og Kystmagasinet  For Piscus Nytt er Lofotfishing et viktig arrange-
                           med egen stand. Vi ønsker våre samarbeidspart- ment, og innholdet i årets utgave har fokus på
                           nere og lesere velkommen innom for en prat.  nettopp fiskeflåten. Om du ikke allerede har lest
                           Du har kanskje tips til gode saker eller temaer i  utgaven, så deler vi den ut gratis på messen.
                           neste utgave, eller ønsker å inngå et nærmere
                           samarbeid når det gjelder annonsering. Vi vil
                           forsøke å hjelpe deg uansett ønsker, så langt det
                           lar seg gjøre.
                           Det er Lofotstand AS som er arrangør av Nord-
                           Norges Internasjonale fiskerimesse Lofotfishing,
                           som sist den gikk av stabelen i 2017, var rekord-
                           stor. Det var nærmest som om alt som kunne røre
                                            Edmund Mongstad - Redaktør
                           seg i fiskerbransjen var samlet på denne trivelige
           20


                                    36

           23
                         PISCUSNYTT
                         Et medlemsblad for www.piscus.no
                                         Forsidefoto: DS Smith Packaging Norge
                         Redaktør: Edmund Mongstad
                                         Markedssjef: Kathrine Friis Schjetne
                         e-post: [email protected]
                                         Art Director: Fernando del Valle Bravo
                         Tel.: + 47 22 77 00 07
                                         Trykkansvarlig: UnitedPress Tipografija SIA
        4  PiscusNytt          Utgiver: Media Digital AS    Opplag: 7 000
                         Dronningens gate 3, 0152 Oslo
   1   2   3   4   5   6   7   8   9