Page 8 - Piscus 2019 01
P. 8

Nyhet Rekord for norsk krillfangst

            Det norske fisket etter krill i Antarktis har i 2018 gitt en total fangst på 217.146 tonn.

                    Det er det største kvantum som noen gang er fisket.

              ammenlignet med i
              2017, da det ble fisket
              190.673 tonn, er det
          Snesten 27.000 tonn
          større fangst. Den norske fang-
          sten er fisket av fartøyene til
          Aker Biomarine, selskapet som
          nylig har fått overlevert en ny
          og svært avansert krilltråler
          fra Vard Brattvåg. Tråleren har
          lengde på 130 meter og bygge-
          kostnad på 1,1 milliard kroner,
          eller litt over 140 millioner dol-
          lar. Nybygget skal etter planen
          settes inn i fiske neste år. Det
          vil mest sannsynlig mer enn
          doble den norske fangsten av
          krill.
                       ● Fangsten av krill økte kraftig i fjor. Foto Wikipedia Commons.                                                  Samlestokker
                                                PHG XWWUHNN IRU RSWLPDO ÀRZ
                                               Produksjon av bend, grenrør, T-rør
                                               P P
                                                 og kryss inntil 1200 mm


             6440 Elnesvågen
          Tlf. 71 26 65 50 - www.preplast.com
                                                        frena-trykk.no

        8  PiscusNytt
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13