Hjem
Årgang 17 – nummer 2/2021
Løssalg kr 120,-
Leder
image
Svartgubben Sarcosoma globosum er ein raring av ein sopp. På raudlista i 2015 fekk han status trua. Den gongen visste forskarane berre om at svartgubben vaks på fire stader. Arten blir framleis rekna som trua på den nye raudlista som kjem i november, men no veit me om 25 veksestader fordi me har lett etter han og registrert han. Foto: Lene Johansen.

Me har venta spent på at regjeringa skal legge fram forslag til endringar i Plan- og bygningslova denne våren. Plan- og bygningslova gir reglar for korleis kommunar og fylke bestemmer kva som skal gjerast med landområda dei styrer. Det er den viktigaste naturvernlova me har.

I forslaget som blei sendt ut til høyring i fjor, hadde regjeringa foreslått at det skulle bli lettare å gje løyve til prosjekt som var i strid med lokale reguleringsplanar. Tanken var at kommunane skulle få større sjølvstyre.

Dei lokale reguleringsplanane må igjennom ei brei høyring lokalt, før dei handsamast av dei folkevalde. Det er krav om at planen må ta omsyn til naturverdiar og lokale interesser. Det var årsaka til at Sabima, paraplyorganisasjonen til biologiske foreiningar slik som Noregs soppog nyttevekstforbund, protesterte mot endringa. Sabima argumenterte med at økt moglegheit til å gi løyve var udemokratisk. Det gav utbyggjarar og kommuneadministrasjonen større sjølvråderett, på kostnaden til lokalsamfunnet som hadde delteke i den breie planprosessen.

Det var mange protestar mot endringa, frå organisasjonar av alle slag. Dei blei høyrt. Forslaget om at det skulle bli lettare å få løyve var tatt ut av lovendringsforslaget som Stortinget fekk frå regjeringa i byrjinga av april. Det gjer det enklare for oss som slost for lokal natur å bli høyrt. Alt arbeidet me gjer betyr noko for nærmiljøet vårt.

Lene Johansen
Innhold

INNHOLD

årgang 17 – nr. 2 mai 2021
 • Sankerne kommer 4
 • Bærekraftig sanking av ville nyttevekster i Norge 5
 • Tangdag i Helleviga6
 • Skvallerkål blues 7
 • Hva vet vi om ekte morkler i Norge i dag 8
 • Polsk inspirasjon i vårknipa på Inderøy 10
 • Mosanes verd 11
 • Vi ser ikke karbonlagri ngen for bare trær 12
 • Bokanmeldelse 13
 • Bevaring og nytenking 14
 • Lag ditt eget husapotek 15
 • Barnesidene 16
 • Nytt fra Forum for soppfargere 17
 • Høstsopptreffet 18
Norges sopp- og nyttevekstforbund

Schweigaards gate 34F
0191 Oslo
Tlf +47 922 66 276 (0900 - 1600)
post@soppognyttevekster.no

Organisasjonsnummer: 940 593 336


Oversikt over ansatte

Daglig leder: Pål Karlsen,
pal@soppognyttevekster.no, 932 24 377
Administrasjonssekretær: Karen Mørkved
karen@soppognyttevekster.no, 922 66 276
Soppkontrollkoordinator: Lene Johansen
lene@soppognyttevekster.no, 938 23 663
Nyttevekstkoordinator: Ingrid Indergaard
ingrid@soppognyttevekster.no, 940 22 205


Forbundsstyret

Styreleder:
Steinar Weseth (Buskerud)
steiwe@online.no, 950 31 010

Styremedlemmer:
Kari Blikra (Jærsoppen)
kari.blikra@lyse.net, 454 11 730
Johs. Kolltveit (OOSN)
johs.kolltveit@outlook.com, 932 09 894
Gjertrud Jensen (Bergen)
gjertrudj@hotmail.com, 959 72 792
Kari Riddervold (Tromsø)
kari.riddervold@natournor.com, 959 62 334
Emilie Gjærum (OOSN)
em_gj@hotmail.com, 470 59 295

Varamedlemmer:
Lise Møllevik (Bergen)
lise.mollevik@gmail.com, 995 72 082
Trond Berg-Hansen (OOSN)
aberg-ha@online.no, 901 52 957
Dabao Lu (OOSN)
dabao_lu@hotmail.com, 958 20 072

NSNF-arrangementer 2021

5. juni
Den store artsjakten, hele landet
26.-27. juni
Skogsmaking på Inderøy
20.-27. juli
Et hav av mat på Træna
24.-30. august
Fagmykologikonferanse i Vladivostok
10.–12. september
Høstsopptreff, Trondheim.
10.-16. oktober
Slørsoppkonferanse i Italia
23.-29. oktober
Soppkulturreise i Polen
Sopp og nyttevekster publiseres av

Norges sopp- og nyttettvekstforbund

Redaksjon

Lene Johansen (redaktør)
redaksjonen@soppognyttevekster.no

Redaksjonsråd

Anders K. Wollan

Bidragsytere i dette nummeret:

Alison Harrington
Andreas Rockstein
Ane Willman
Anne Elise Torkelsen
Berit Christina Sæbø
Gertjan van Noord
Gro Gulden
Hanna Bjørgaas
Helge Torvund
Ingjerd Kopperud
Irene Karlsen
Jac. Janssen
Jeanette Elden
Kirsti Anne Mandal
Kjersti Skar Staarvik
Kristin Vigander
Lillian Iversen
Lotte Shephard
Mai Løvaas
Marc St
Marit Stranden
Morten Pettersen
Nina Lundberg
Nordhagen
North of Sweden
Pablo Cabezos
Per Marstad
Pål Karlsen
Roald Jansen
Roy Kristiansen
Terje Mikkelsen
Tero Laakso
Tor Erik Brandrud
Wilhelm Zimmerling
Øyvind Holmstad
Øyvind Weholt

Takk til:

Geir Helge Sandsmark
Karen Mørkved

Annonsesalg:

Sissel Bjerkeset, sissel@polinor.no

ISSN: 1504-4165
Layout: Benjamin Sats & Trykk DA, Oslo
Trykkeri: UnitedPress Tipografija, Latvia
Opplag: 6600

Neste utgave skal være hos deg 13. august.

Frist for innhold er 5. juli. Vi har lyst til vite om sopp- og nyttevekstaktivitetene dine! Ta kontakt med Lene, så hjelper hun til med å tilrettelegge stoffet.

Forside:

Strandkål Crambe maritima. Foto: Pål Karlsen.

Bakside:

Foto: Lene Johansen

Sankerne kommer
SANKERNE KOMMER
image
Skog og eng for sanker Ane Willmann: Det fine med en base på et sted som Inderøy er at det bare er få kilometer mellom alle slags landskap. Ane kan dekke skog, eng og strand i løpet av en times tid.
Ӂ bli sanker er
ikke noe du velger
for å bli rik”

Sankerne
kommer

Si hei til Ane, Jim-André, Monica og Cathrine. Vi ønsker dem hjertelig velkommen. De gjør en utrolig viktig jobb for at flere skal få øynene opp for hobbyen vår. De er kommersielle sankere og bringer varene til torgs.
Av Pål Karlsen

Vi i NSNF er flinke til å ta folk ut i skogen og lære dem å gjenkjenne sopp og nyttevekster. Men vi er ikke like gode på å lære dem hva de skal gjøre når de kommer hjem til kjøkkenet med fangsten. Det blir mye supper og paier og stuinger. Ikke noe galt med det, men det kanetter hvert bli ensformig og kjedelig. Derfor må vi hente inspirasjon hos de ekte kokkene. Men den gjengen lever innestengt på kjøkkenet altfor mange timer i uken og må ta til takke med det som BAMA og andre grønnsaksgrossister tilbyr. Dette hullet fyller sankerne våre, ved å være kokkenes utsendinger i naturens spiskammer.

En epidemi og en pandemi

Våre fire sankere er godt spredt rundt i landet. Monica Tvede jobber fra Nes Verk i Tvedestrand, Cathrine Johnsen rundt Stavanger, Jim-André Stene bor på Melhus utenfor Trondheim og Ane Willmann på Inderøy ved Trondheimsfjorden. Sammen dekker de hele spekteret av sopp, nyttevekster, tang og tare, når alt skal i hus og når det skal videre til kundene.

Alt på et sted: Salturt Salicornia europaea, tangmelde Atriplex prostrata subsp. latifolia og strandstjerne Tripolium pannonicum subsp. tripolium kan plukkes på samme plassen.

Kvitkrull-toppen: Landskapet er bratt og ulendt, og det er godt med en pause på toppen. Ane Willmann, Nicolas Giraud og Geir Arne Myren har lunsj.
Ane Willmann (1980) og Geir Arne Myren (1975)
Startet Villmat (2016), som ble til Villnis (2021) viervillnis.no

Det er først og fremst finere restauranter i de større byene som er kundene. I tidens språk kan man si at interessen for vill mat sprer seg både som en epidemi og som en pandemi. Som en epidemi fordi interessen smitter fra restauranten i storbyen til lokale steder med ambisjoner. Som en pandemi fordi dette er en global bevegelse som skjer på alle kontinenter. Vår superspreder har vært miljøet rundt Restaurant Noma i København og deres manifest fra 2004 for et nytt, nordisk kjøkken som satte søkelys på våre egne mattradisjoner, lokale råvarer, sunnhet, helse og etisk produksjon.

Til Nordmøre og Trøndelag

Det tok et tiår å komme til Tingvoll på Nordmøre. Der jobbet Ane Willmann på et senter for forskning på bærekraftig mat, Bioforsk Økologisk, som har vært et av de toneangivende forskningsmiljøene på økologisk landbruk i Norge. Ane så tydelig forbindelsen mellom bærekraftig og villsanket mat, og begynte med sanking både for egen del og leveranser.

– Jeg husker godt første gangen jeg sanket for en restaurant, forteller hun. – Det ble et vannskille. Så mange vekster man kunne levere, og så mange smaker man kunne få ut av vekstene!

Tanken om å kombinere denne interessen med en naturbasert næring ble til Vill Mat i 2015. Året etter traff hun kokken Jonas som var kjøkkensjef på restauranten til Agnvik Gamle Handelssted. Jonas var en erklært elev av Noma-manifestet, og han ble en viktig kunde av Vill Mat. Stadig flere vekster ble prøvd ut. Da Jonas flyttet til Trondheim og startet Fagn restaurant fortsatte de samarbeidet og ville råvarer lå mye til grunn da Fagn fikk en Michelinstjerne i 2019. Som det står på Fagn-oppslaget i Guide.Michelin.com: «Vi har vår egen fisker, bonde og sanker.»

Sankeren er i mellomtiden blitt til to, og det er Ane og samboeren Geir Arne Myren som i disse årene ukentlig har levert det meste av ville planter til Fagn-menyen. Deres base er nå småbruket Venåsen på Inderøy ved Trondheimsfjorden, der de fra 2018 har bygget opp sanke- og kunnskapsbedriften Villnis.

Med snart 10 års praksis med sanking blir Ane en av pionerne, for dette er en ung bransje. Cathrine leverte sin første betalte pose med ramsløk Allium ursinum i 2018, Jim-André startet opp i 2019 og Monicas virksomhet har begynt å ta av i 2020. Verken selgere eller kjøper vet helt hva som driver utviklingen, og mye går seg til underveis gjennom dialog og utprøving mellom kjøper og selger. Men det er hardt arbeid og et vanskelig marked med variable og usikre inntekter. Å bli sanker er ikke noe du velger for å bli rik.


Kvitkrull: Slik skal det se ut på et kvitkrullfelt ETTER at sankeren har vært der. Kvitkrull trenger flere år på å vokse til, og det er altfor lett å dra den opp med rota. Kvitkrull høstes med saks.

Mann og kone: Jim-André og Therese er et par både hjemme og på jobb. Therese er også soppsakkyndig, og sammen står de to for mestedelen av soppen som sankes inn. Therese er med i den daglige driften med mottak, kontroll og pakking av varene.
Jim-André Stene (1982)
Soppsakkyndig (2016 ) Startet Trøndelag Sankeri AS i 2019 trondelagsankeri.no

Trøndelag Sankeri AS

Av gjengen vår på fire er det Jim-André Stene som driver størst og har satset friskest med bedriften Trøndelag Sankeri AS. Han gikk rett fra fast jobb i en helt annen bransje og til fulltids sanker. Allerede sesongen etter oppstarten hadde han 8 plukkere i sving og leverte varer over hele landet og til og med til en kunde i Paris.

– Jeg traff nok markedet bra, sier Jim- André, til tross for at pandemien gjorde mye vanskelig våren 2020. – Kundene mine er hovedsakelig bedre restauranter i Trondheim og Oslo. I starten gikk 60-70 prosent til Oslo, men høsten 2020 var det mer femti-femti mellom Østlandet og Trøndelag, og jeg merker også at interesse fra steder som Ålesund og Brønnøysund. Det lover godt for framtida. Det betyr at markedet er på vei til å utvides.

Jim-André elsker systemer og er en mester i å lage dem. Når man har nær 300 produkter på varelisten, må man ha tungen rett i munnen. Man må rett og slett vite hvor lang tid det tar å få varene i hus for at det skal bli lønnsomt.

– Jeg jobber med stoppeklokke når jeg plukker, særlig nye arter, forteller han. – Tar tre runder á 15 minutter og sjekker så vekt og antall. Denne rutinen har jeg gjort for alle artene jeg selger. Så runder jeg opp med 20 prosent for ekstratid for kjøring til lokaliteten og gåingen inn til feltet. Disse tallene er jeg åpen på overfor kundene og plukkerne. Da kan jeg også variere prisene fra år til år, avhengig av hvor god sesongen er. For eksempel var det i 2019 lite ramsløkfrø til kapers og plukkingen tok tid. I år var det mer, jeg kunne plukke dobbelt så fort og da får kokkene det til halve prisen. Slik inkluderer jeg kundene i prisen slik at de forstår mekanismene bak prisene.

Innholdet i boksen som kunden bestiller er heller ikke overlatt til tilfeldighetene. Kokken må jo vite hvor mye de får. Jim-André gir et eksempel.

– I dag skal jeg levere tiriltunge Lotus corniculatus og pakker 25 gram i en seks desiliter boks. Da vet jeg at det blir 113-115 blomster, fordi jeg har talt opp vekt og antall på forhånd. Botanikken er ganske forutsigbar og målbar! Slik blir det enkelt for kunden som trenger tre pynteblomster til hver av 100 porsjoner, de kan bestille tre bokser. Slik blir det også mindre matsvinn.


Leveranse: Sanker Linda leverer årets siste engsyre Rumex acetosa subsp. Acetosa og mye sopp. Linda jobber fast for Trøndelag Sankeri og har blitt så hektet på jobben at hun gikk soppsakkyndigkurset høsten 2020 og skal opp til prøven i år.

Innspurten på ukens bestilling for Jim-André Stene.

Tid eller vekt?

Det mest vanlige er at sankerne tar seg betalt per kilo eller volum, som Trøndelag Sankeri og som resten av matvarebransjen. Men Villnis har klart å få til en annen modell. De jobber på timer når de sanker.

– Det var et bevisst valg, sier Ane. – Jeg ville bli betalt for kunnskapen min og for tidene jeg puttet inn i arbeidet, selv på dager jeg ikke fant så mye. Kundene aksepterte prinsippet, ikke minst fordi de på denne måten fikk tilbud om å smake på vekster de knapt visste om. – Men vi tar ikke advokathonorarer, vi har lagt oss på en nøktern norsk gjennomsnittslønn.

Men pris er også et følsomt spørsmål i bransjen. Geir Arne forteller at tiden begynner å løpe når de drar fra huset, men ikke om det er for langt fram. Da må man slå av. I praksis regner de bare 30 minutter i reisetid per samledag, og de tar ikke betalt for selve kjøringen. Ane kommer på at det er noen år siden timesatsen ble justert.

– Tør vi øke noe? spør hun Geir Arne.

Sankerne frykter å bli veid og funnet for dyre sammenlignet med leveranser fra de store grossistene. Betalingsviljen henger sammen med at kokkene skjønner hvor mye arbeid som ligger bak sankingen, og det er ikke selvsagt at de forstår.

Cathrine har også en spesiell avtale med sine hovedleverandører, som er Kokkelandslaget og Michelin-restauranten Tango i Stavanger. Hun får betalt med fastpris per gram, justert med litt mindre for det som er lett å finne og litt mer for det som er vanskelig.

– Det er bra betalt for ramsløk, men smalhans for blomster om sommeren, slår hun fast.

Nyttevekstene som selger

Folk går i flokk og det er krevende å være pioner i sitt nærområde. Den folkelige aksepten for enkeltråvarene har derfor på et vis en epidemisk spredning. Ramsløk er et godt eksempel, den har vært et lokomotiv i interessen for ville nyttevekster i et godt tiår fra den gangen pionerkokkene tok urten i bruk. Nå er ramsløk mainstream. Ingen av NSNFforeningenes vårturer samler så mange folk som ramsløkturene. Lokalavisene har vårvisse oppslag om krigen mellom ramsløkplukkere og grunneiere. Nå har ramsløk også kommet til industrien. Du kan kjøpe chips med ramsløk og pølse med ramsløk fra produsenter med kjente merkevarer.

Fortsatt er ramsløk en viktig inntektskilde for våre sankere. Den er lett å plukke, finnes i mengder i store deler av landet og betalingsvilligheten er god. Men sankerne våre er glade for alle tegn til interesse for flere arter.

Ane og Geir Arne ser at det endrer seg. – Da jeg startet med dette for snart 10 år siden var det nesten ingen nord for Oslo som skjønte hva jeg snakket om, forteller Ane. – «Spiser dere virkelig dette?» spurte de. Kanskje hadde de hørt om ramsløk som spennende og at brennesle hadde «muligheter». Nå er det annerledes, nå kommer folk som er virkelig interesserte, flere og flere.

Cathrine melder om samme tendens. Hun leverte i 2018 sin første pose med ramsløk til Restaurant Tango og opplever at samarbeidet har vokst. Mange kokker forstår i starten ikke forskjellen mellom sanket og dyrket, men Cathrine får ikke lenger spørsmål om å levere fem kilo granskudd Picea abies i september.

– Mine kokker har skjønt at det finnes sesonger, at noen er korte og at de må være på hugget. Nå leverer jeg fjæresauløk Triglochin maritima, skvallerkål Aegopodium podagraria, løkurt Alliaria petiolata, og jeg vet hva de vi ha. Men fortsatt opplever jeg at de ringer etter at jeg har lagt ut et nytt bilde på Insta av et spiselig blad: «Vi vil ha det! Tre poser! Kan du levere i morgen?

Cathrine har også et annet eksempel. Hun tilbød en kunde spisslønnblomster Acer platanoides. For oss som har smakt det, er det umulig å tro at en oppegående kokk ville svare nei. Men det gjorde kunden. Det var noe de ikke likte, «vi har prøvd det». Cathrine godtok ikke svaret og tok med en pose smaksprøver: De elsket det! Cathrine skjønte gjennom samtalen at det de hadde smakt og mislikt var platanlønn Acer pseudoplatanus. Den faller fullstendig gjennom mot eplesmaken til spisslønnblomstene, som også er mye mer visuelt vakre. Slik ble spisslønnblomster en fast leveranse til kunden.

Slike utfordringer vil sankebransjen aldri bli ferdig med. Sankeren må forstå hva kokken ønsker og trenger, kokken må forstå hva vi faktisk kan levere og like å få forslag de aldri har hørt om eller smakt. Og sammen må sankeren og kokken få restaurantgjestene til å ønske seg å smake på det nye og fantastiske som bringes til bordet. Sankearbeid er kunnskapsformidling.

Derfor opplever sankerne et stort handlingsrom, når de først har fått kokken i tale. Sankerne ser at restaurantene prøver seg fram, ofte uten noen langsiktig og klar plan. Ane mener hennes kunder absolutt ikke følger noen «regler» for hva som er lov, enten det er restauranter eller privatpersoner. Da er det opp til sankeren å være læreren som kan bringe miljøet videre.


Blandet skogsopp – et genialt produkt som gjør det mulig for sankere å plukke alt av matsopp.
Jim-André leverer på restauranten.
Beviset i orden: Varen er trygg! Soppkontrollørbeviset til Jim-André henger hendig framme.

Cathrine Johnsen har sanket som Fru Johnsen sopp og nyttevekster siden 2018. Her har hun en plass der hun kan sanke skogkarse Cardamine flexuosa nesten hele året. Foto: Nils Petter Devold Midtun
Cathrine Johnsen (1978)
Soppsakkyndig 2016 Startet Fru Johnsens sopp og nyttevekster i (2017) frujohnsenssoppognyttevekster.com

Flere bein å stå på

I en så bevegelig bransje må man ha flere bein å stå på for å få en levelig lønn. Strategien til Villnis er å jobbe på flere fronter: sanking, egenproduksjon av sankeprodukter, turisme og kursing. Ane bruker 70 prosent av tiden direkte på sanking i hovedsesongen. Men det er 70 prosent av en 60-timers uke, minst. 9-21 er normalarbeidstiden, mest sannsynlig seks-sju dager i uka. Resten av tiden går med til salg, markedsføring, undervisning og å følge opp turistene som leier seg inn i glamping-teltene i skogbrynet nedenfor huset.

– Men det er kursing jeg har mest tro på, slår Ane fast. – Behovet for opplæring og informasjon rundt ville vekster vil aldri ta slutt. Det har jeg sett helt fra jeg startet opp. Det er litt stort å si det, men Villnis er mer en kunnskaps- og kompetansebedrift enn en sankebedrift. Vi har aldri ønsket å bli en ren villvekstgrossist. I år har vi valgt å satse på leveranser til Villbrygg i Oslo, som er skikkelig i vinden med sine alkoholfrie drikker. Vi har også startet samarbeid med Blad & Blom, en nystartet te-bedrift i Trondheim. Men vår store ambisjon er å utvikle kunnskap og kompetanse rundt innholdsstoffer, bærekraftig sanking og innovativ tilbereding. Vi vil opplyse og utdanne, det gir mening for oss.

Ane og Geir Arne begynner nå å se resultatene av strategien. Plattformen funker. De får blant annet støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle seg videre. De har fått tilskudd til teltene, urte-tørkeren, produksjonslokalene og oppussing generelt.

– I løpet av de neste fem årene har vi fått bygd ut det vi trenger, sier Ane. – Flere telt, bedre kurslokaler, produksjonssystem for salg av tørkete urter og saltet sopp den kalde årstiden. Vi vil utvikle våre egne produkter for direkte salg og vi vil kurse andre lokalmatprodusenter.

Strandkål-hage

Slik ser man at sankebedriftene finner sine nisjer. Monica og Norsk Matauk ønsker å satse på produkter ved siden av sankingen. Det kan være frosne blåbær Vaccinum myrtillus til vintermarkedet. Da får man bedre pris enn i sesongen. De vurderer ramsløkpesto og soppsoya, som er produkter forbrukere kjenner og kjøper.

– Vi prøver nå ut en prøvebatch soppsoya laget på steinsopp Boletus edulis og mandelriske Lactarius volemus, som lover godt, sier Monica.

Det er fortsatt råvaresalg som ryggraden i bedriften. Monica og Ole er ute i skogen hver dag og leter opp det som kundene ønsker. De fikk ideen om en litt annerledes modell da Restaurant Under, som er dere største kunde, bestilte strandkål Crambe maritima. Den ideen har blitt til et godt eksempel på hvordan en liten sankebedrift kan få til forutsigbar og bærekraftig innhøsting sammen med grunneiere og offentlige instanser. Stråndkålfeltet deres ligger nemlig godt plassert på en rullesteinstrand på Bjelland på Tromøya utenfor Arendal, midt i Raet nasjonalpark

Monica og Ole begynte arbeidet tidlig på våren 2020, før man kunne se mye grønt mellom steinene. Utfordringen var at den ettertraktede strandkålen vokste tett med strandkvannen Angelica archangelica subsp. litoralis, som hurtig utkonkurrerte strandkålen. Derfor kultiverte de feltet ved å fjerne strandkvannen fysisk.

– Det var en fæl jobb, forteller Ole. – Man får sår og blemmer av saften. Slik holder vi på i fire uker gjennom vekstsesongen. Men det blir bra når men senere kan høste av cirka 40 livskraftige strandkålplantene gjennom sesongen!

Strandkål er ikke nasjonalt rødlistet, men det er en art som man lett kan renske ut på en lokalitet på et par sesonger om man plukker hardt. Men disse plantene skal vare i årevis og Monica forteller om metodikken.

– Strandkål kan være bitter, men vi har kommet fram til at det er best å plukke de små bladene oppe. De smaker best, som regel. Da kommer det også nye blad senere, den vokser nedenfra. Den første bestillingen var på 2000 blader, heldigvis ikke på en gang, og det brukte jeg halvannen måned på å få til, jeg kunne jo bare plukke tilveksten hver gang.

Sesongen varer i fire til seks uker om våren. Når sommeren kommer blir den for bitter, og når blomstene setter frø skal strandkålen stå i fred.

Nasjonalpark-partner

Selv om strandkålen vokser i en nasjonalpark er aktiviteten ikke bare lovlig, men ønsket. Raet nasjonalpark ble opprettet i 2016. Raet er en endemorene fra siste istid og området består av et variert kystlandskap og økosystemer med stort artsmangfold. Landskapet er preget av menneskers bruk gjennom tidene, og det er et prinsipp som man ikke ville kutte ved nasjonalparkstatusen. Her kan man både høste til eget forbruk og søke om tillatelse til småskalaproduksjon basert på de høstbare naturressursene.

Norsk Matauk har derfor fått status som såkalt nasjonalparkpartner. Muligheten er åpen for virksomheter med geografisk tilhørighet til en nasjonalpark og innebærer at du kan benytte et spesiallaget merke for denne merkevaren sammen med logo for egen virksomhet i markedsføringen av et produkt, tjeneste eller aktivitet. Det er laget egne kommersielle merker for formålet. Det er nasjonalparkstyret eller en annen forvaltningsmyndighet for den aktuelle nasjonalparken som behandler søknaden og gir tillatelser.


Gi og ta: Vi sier ofte at vi må lære av kokkene. Men kokkene kan jammen også lære av sankerne. Alle med et hjerte for nyttevekster vet at skvallerkål er underbrukt. Skeptikerne sier den er litt for skarp og litt for tørr. Derfor pusher Cathrine agurk Cucumis sativus i miksen. Agurk + skvallerkål gir en saftig base. Det er lærdommen. Så kan du legge til det du har og liker. Kokt ris Oryza spp., bakte tomater Solanum lycopersicum, kokte asparges Asparagus officinalis, til og med en baconbit, hvis du er på det kjøret. Bland inn fransk dressing hvis du er doven eller en urteolje hvis du er på hugget og det lokale blir eksotisk. Foto: Cathrine Johnsen

Rullesteinsåker i Raet nasjonalpark: Her trives strandkålen, men det gjør også strandkvannen, i den grad at strandkålen utkonkurreres. Derfor renser Ole og Monica områdene rundt strandkålen, slik at den kan vokse seg kraftig. Nå er vi i august og strandkålsesongen er over for lenge siden. Men for en nasjonalparkpartner som tenker framover, tar arbeidet aldri slutt.
Monica Tvede (1979)
Soppsakkyndig 2020
Startet Småfolket på Dåbu i 2016, Norsk Matauk i 2020
norskmatauk.no

Kjølekjeden

For Norsk Matauk gir merket oppmerksomhet og et ekstra kvalitetsstempel for at de er en seriøs leverandør. Slik kan «Strandkålblad fra Raet» kanskje også bli et produkt i framtiden.

– Det som er flott med disse bladene er at holder seg veldig lenge på kjøl, forteller Monica. – Vår normale leveringstid er innen en uke. Men jeg gjorde en test med seks uker i oppblåst pose, det gikk bra.

Kvalitet på varene er også et poeng Trøndelag Sankeri har løftet høyt opp på prioriteringslisten. Plukkerne til Jim-André leverer på onsdag, så pakkes alle bestillingene og leveres på kjøleterminalen til Bring på Tiller på torsdag og kan hentes ut i Oslo på fredag.

For sopp er en slik kjølekjede en forutsetning for effektiv distribusjon. Den mest forgjengelige arten er steinsopp. Den holder en til to dager uten kjøling og fem til seks dager med kjøling. Kantarell Cantharellus cibariu tåler mer, men med kjøling kan du gange holdbarheten med tre eller fire. Bare tenk på at den litt slitne industrikantarellen du kjøper på Meny som ganske sikkert har vært på reise i fire til seks uker fra Baltikum eller andre steder langt borte fra før du legger den i handlekurven. Jim-Andrés sopp er alltid under en uke gammel før den er framme på restaurantkjøkkenet. Det ser kokkene og det setter de pris på.

I tillegg utvikler Jim-André pakkemåten. Hans pakninger med ramsløk har innlagt fuktighet og blir blåst opp med luft fra en ombygd støvsuger før det går i kassene. Da holder varen seg frisk og delikat.


Samarbeid med romer: De lokale romene har oppdaget mottaket og leverer jevnlig kantareller og blåbær. Her har London kjørt inn familiens samlede fangst.

Blandet skogsopp

Jim-André har også etablert en genistrek av et produkt som alle soppsankere kommer til å takke han for i årene som kommer. På Trøndelag Sankeri kan du nemlig ikke kjøpe bare steinsopp eller bare kantarell.

– Det kan man få hos grossisten, slår Jim-André fast. – Mitt mål er å tilby noe unikt og derfor har jeg laget et produkt som heter «blandet skogsopp», som markedet ser ut til å ha akseptert.

Det blir litt som begrepet «dagens fangst» innen restaurantverdenen, nemlig en miks av alle matsopper vi fant i perioden. Her blandes steinsopp og kantarell med vanlig svovelsopp Hypholoma capnoides, kremler Russula, risker Lactarius, skrubber Leccinum og alt annet som regnes som matsopp etter normlisten.

Med et slikt produkt er Jim-Andrés sankere sikret en god leveranse hver gang fordi de kan plukke et bredt spekter av arter, og ingen matsopp blir liggende ubrukt eller ukjøpt på Sankeriets lager fordi kunden ikke vet hva det er. Det er et produkt som er undervisende for kokkene fordi de får anledning til å smake på hele det rike spekteret av variasjoner i soppens verden.

– Det eneste jeg skiller ut er rødskrubb Leccinum versipelle, rødnende fluesopp Amanita rubescens og skarpe risker Lactarius spp., som bare kokker jeg stoler på får levert, sier Jim-André. – Det er viktig at kokken faktisk tar til seg at noen sopper krever ekstra varmebehandling.

Vekst?

– Slike grep er bra for omsetningen, sier Jim- André. – I 2020 omsatte jeg for et større beløp på nyttevekster enn sopp. Men det er dessverre fordi at jeg ikke har klart å skaffe nok sopp til å dekke etterspørselen. Jeg kunne omsatt mye mer sopp om jeg hadde hatt!

Likevel er Jim-André meget bevisst på at Trøndelag Sankeri ikke skal vokse for fort. Vekst er et tveegget sverd og det er mange omsetningskåte aktører der ute som vil stimulere til lokal matproduksjon. Det er kommunale vekstinkubatorer, næringshager og ikke minst Innovasjon Norge. For en nøktern sanker kan det blir for mye, for fort.

– Ingen av våre sankere ønsker å vokse så mye, sier han. – Dette skal først og fremst være et bærekraftig levebrød. De ser problemene tydelig når de har lovet gull og grønne skoger til kundene og sesongen svikter.

Monica står midt i dette. «Norsk Matauk AS» er et ganske stort navn på et firma. Hun startet prosjektet sammen med Ole Asmyhr i 2010, da de flyttet ut i skogen innenfor Tvedestrand sammen med fire barn og ble til «Småfolket på Dåbu». Men både barn og ambisjoner har en slem tendens til å vokse, og i 2020 ble småfolket til Norsk Matauk og det som nok er Norges første organiserte mottak for sopp, bær og nyttevekster, etter modell av det som er vanlig i Sverige og nedover på kontinentet. Med regelmessig åpningstid kunne hvem som helst komme og levere. Rett nok fikk de ikke kontant betaling på stedet, slik bransjen ellers opererer, vi er tross alt i Norge. Betalingen blir overført fra banken i etterkant.

Norsk Matauk jobber mot det samme restaurantsegmentet som de andre. I starten plukket småfolket kantarell og steinsopp, det var det de to artene de var helt sikre på. Nå leverer Norsk Matauk regelmessig 50-60 arter sopp og nyttevekster, særlig til restauranten Under på Lindesnes. Der de har fått en solid fot innenfor.

– Det var etter at vi startet Undersamarbeidet at det virkelig har eksplodert, forteller Monica. – Særlig nyttevekstene har vi har kastet oss over og fått sving på.

Hver torsdag i sesongen gikk sendingen til Lindesnes, og beskjeden fra kokkene var: Send oss alt dere finner! Da må man ut og plukke 20 kilo ferske furukongler Pinus sylvestris, 25 kilo ramsløkfrø og noen kasser med granskudd, i tillegg til de 2000 bladene av strandkål vi allerede har hørt om.

Men ambisjonene er større. Norsk Matauk AS har også en grossist som eier, og de ser for seg et mulig marked i vanlige kolonialbutikker på Sørlandet. For å kunne være en fast leverandør til et så stort marked må flere enn Monica og Ole plukke varene. De skulle gjerne engasjert lokale folk til det, men opplever laber interesse. Det er for hardt arbeid og for dårlig betaling for den jevne nordmann. Derfor tenker de i retning av sosialt entreprenørskap, det er også i tråd med visjonen de har om bedriften.

Den første gruppen de prøvde å engasjere var romfolk, som det er en del av på Sørlandet. Ole blir engasjert når han snakker om denne gruppen.

– Man kan mene hva man vil om dem, sier han. – Men faktum er at de blir utsatt for systematisk rasisme. De kommer fra et EU-land og har all rett til å bo og jobbe her i landet. Likevel blir de hindret i å opprette en bankkonto, som er nødvendig for at de skal kunne jobbe med oss. Jeg har personlig tatt dem med i banken for å ordne det for dem.

Men Ole ser også at det er utfordringer med livsstilen deres. De er gode til å jobbe og leverer varene som bestilt, men har også en helt avslappet holdning til når de trenger å jobbe neste gang. Det skjer når pengene fra første gang er brukt opp.

– Det er fasinerende å oppleve, sier Ole, – de er så annerledes og frie fra det rotteracet vi andre hele tiden havner i.

Monica og Ole var innom flyktningmottakene. Men NAV godtar ikke sesongarbeid som et tilbud, det må være fast før de går inn med noe som helst støtte. Grønn omsorg har de også sett på. Det er et konsept innen psykisk helsevern som har som målsetting å gi økt livskvalitet til mennesker, via sosialisering og mestring, gjennom sysselsetting med gårdens daglige gjøremål. Men som en kommersiell aktør er det nærmest umulig å komme innenfor helsevesenet.

Høsten 2020 var Monica langt på vei med å gjøre en avtale med en annen gruppe. Det var vietnamesere, sesongarbeidere i Norge som plukket jordbær Fragaria vesca og bringebær Rubus idaeus for lokale bønder. De lå an til en god kombinasjon, med plukking av nyttevekster, skogsbær og sopp for Norsk Matauk i dødperiodene på åkeren. Ramsløk, gjøksyre Oxalis acetosella, granskudd og furukongler vil være enkle produkter å lære bort plukkingen av, men sopp satt litt lenger inne. Vietnameserne var raske til å lære seg gamet og leverte så det suste.

– Det krever ganske mye opplæring når vi engasjerer nye folk, slår Monica fast. – Men med vietnameserne gikk det lettere enn for mange andre.


Norsk Matauk gjorde en rar erfaring da de prøvde å selge lokale blåbær (bildet til venstre) i matbutikkene. Det slo dårlig an, butikkene ville heller selge importerte hageblåbær (bildet til høyre) . Problemet var at de norske blåbærene var plukket med bærplukker og blitt «blanke» og mørke, mens hagebærene var «tørre», lyseblå og helt sikkert også større. Argumentet ble da at kundene ville mislike utseendet og tro at holdbarheten var kortere fordi bærene hadde vært utsatt for fuktighet. Hvem har da ansvaret for at vi som forbrukere skal ønske oss kortreiste blåbær med høyere næringsinnhold enn langreiste? Er det sankeren som må begynne med håndplukking? Da blir det lite fangst og dyre bær. Er det grossisten som må tørre å ikke legge seg flat for de første butikkenes motargumenter? Det kan være at det er litt mer arbeid og litt mindre inntekter. Er det butikkene som kan velge å sette fram norske blåbær på lokkeplass og generelt snakke opp produktet? Eller er det vi forbrukere som kan gjøre et aktivt valg, og kjøpe norske sankeprodukter når de er tilgjengelig? I så fall må vi få muligheten til det, da må produktene gjøres tilgjengelige.

Utstillingsvarer til friluftskolen, bokstavelig talt: Dette er soppene som Jim-André Stene skal ha med på kurs for lærere. Gjengen på utfartsparkeringen denne dagen er matfaglærere fra Strinda videregående skole, som skal lære om bruk av ville vekster og sopp. Jim-André er opptatt av at de nye kokkestudentene ikke lærer nok om dette på skolen, og at de får et sjokk når de kommer ut i yrkeslivet og ser hva som faktisk brukes på moderne restauranter. Det burde være obligatorisk å lære om lokale råvarer og sankeprodukter, mener han.

Hvem er sanker-typen?

Monica håper at samarbeidet kan bli etablert fra 2021. Hun konstaterer at de beste sankerne er folk som allerede har et forhold til naturen og som liker seg ute. Jim-André har også et annet poeng. Han er selv en rastløs type. Noe må skje hele tiden. Han har stor glede av komme seg ut i skogen og trives i det ville. Men han trenger også et formål med turen.

– Når jeg er ute nå så ser jeg etter arter, lærer navn, finner sammenhenger og jeg lærer, sier han. Det er tilfredsstillende for meg.

Han ser at sankerne han engasjerer er litt på samme måte. Kanskje liker de seg ikke så godt hjemme og lever litt kaotisk, men de finner roen i skogen. Der kan de holde ut lenge og plukke i mange timer.

– Jeg har en plukker som er ute hver eneste dag, sier Jim Andé. – For henne gir det den ekstra inntekten som gjør at hun kan ta en ferie med barna og finansiere bilen sin. En annen kan jeg ringe kl. 3 på natten og fortelle hva jeg trenger. Da er hun klar, hun elsker arbeidet. Så har jeg en som bare plukker tyttebær Vaccinium vitis-idaea, som jeg hater å gjøre selv!

Ikke alt er til salgs

Våre fire sankere er genuint opptatt av kunnskap og bærekraft. Jim-André vet om et sted med rødlistet furuknippesopp Lyophyllum shimeji, men høster den ikke, selv om han vet kokkene ville elske den. Noen planter er han også forsiktig med. Han kunne kjørt til et godt ramsløksted han kjenner, men dropper det, fordi det er den nordligste forekomsten. I stedet drar han dobbelt så langt sørover. Som prinsipp skal lys reinlav Cladonia arbuscula og kvitkrull C. stellaris høstes ved å klippes, ikke rives opp med rota. Det er en vekst som trenger lang tid og da skal man ikke overhøste

– Her i Trondheim er det arter som bakketimian Thymus pulegioides, som vi ikke kan høste så mye her, den har jeg ikke på listen min. Sånn sett er det et bærekraftig prinsipp. Alle kan ikke høste denne vill, derfor tar vi det forsiktig, så vi ser hva vi gjør, og får erfaringen.

Dette lærer han også sine sankere og andre han underviser. Han viser folk gjerne områdene alt vokser på, men vil framstå som et godt forbilde på bærekraftig sanking

– Jeg lærer gjennom bøker, via Norges sopp- og nyttevekstforbund, forskjellige fora og Facebook-grupper, sier han. – Jeg lærer noe hele tiden, men er forsiktig. På Artsdatabanken ser jeg også hvordan plantene er distribuert i landet, og kan styre sankingen etter det. Jeg vil ikke levere rødlistearter.

I Tvedestrand tenker også Monica langsiktig. I 2020 leverte bedriften over 50 kilo granskudd. Den plukker de i skoger med tillatelse fra grunneier eller i veikanten på bygdeveiene der de bor, det går i kantklipperen uansett. Det er aldri spørsmål om godtgjørelse til grunneier, men alle setter pris på å bli spurt på forhånd.

Ramsløk plukker de i Ramsdalen, som navnet tilsier leverer med overskudd. Her kan de plukke så mye de trenger uten å overhøste Monica har også sjekket hva som skjer når man plukker etter et tynningsprinsipp og mener at det gjør plantene som står igjen mer livskraftige og store.

Da er det helt annerledes hos Cathrine i Stavanger, som er et tett befolket jordbrukslandskap. Derfor drar hun selv et godt stykke ut av byen for å finne varene

– Inne i byområdet er det stort press på de få ramsløkområdene vi har, sier hun. – De er nærmest ødelagte. Jeg kan finne en del nye skudd tidlig i sesongen, men få gamle og etablerte planter. Det kommer av at folk «gresser» og tar alt som er. Det forekommer også salg av planter, som graves opp og tilbys til hageeiere.

Det er fint å se at sankerne har en så klar bevisst holdning til bærekraftig sanking. Det handler om moral. Jim-André er tydelig når han setter ord på det.

– Ingen arresterer meg for å plukke timian, det er jo lov, sier han. – Men jeg er ikke her for å ødelegge naturen, jeg samarbeider med den, både naturen og jeg skal være fornøyd.

Hardt arbeid

Tre av sankerne hos Jim-André er ansatt, inkludert kona Therese, men de andre åtte fakturerer fra sine enkeltpersonforetak etter hva de leverer. Det vet hva de får, men de vet også at det er hardt arbeid. I sesongen kan de tjene en grei månedslønn. Så må de bruke dødtiden på å finne gode lokaliteter og lære seg nye arter. Jim-André hjelper gjerne med kunnskap og tar dem ut på tur når det er mulig.

Cathrine er også helt bevisst på hvorfor hun har valgt et dårlig betalt yrke som er hardt og usikkert.

– Det er fordi det gir meg masse, det å være ute i naturen, og jeg har tålmodigheten til å plukke, sier hun. – Jeg går nesten i transe!

Ole har også naturinteressen langt framme som motivasjon for yrkesvalget.

– Jeg elsker alt det levende og trives ute i skogen, gjerne alene, sier han. – I naturen føler jeg meg fri! Det begynte med sopp, fortsatte med trær og nå er det nyttevekstene. Jeg ser detaljene, blir en del av økosystemet og ser sammenhengene.

Geir Arne og Ane har gjort bevisste og langsiktige valg med Villnis for å kunne leve på Inderøy. De har ønsket seg friheten og har tatt den.

– For oss er stikkordet frihet, sier de. – Økonomisk frihet, frihet fra det materielle jaget og tidsfrihet. Slippe å bli fortalt hva man skal gjøre hver dag, vi er bare ansvarlige for oss selv. Samtidig driver du med noe du synes er meningsfullt, du opplever at du har en oppgave som er viktig. For oss er dette et godt liv.


Et av produktene som Villnis lager er det de kaller «fruktlær». Du kan bruke all slags bær, frukt og grønnsaker kan brukes, blåbær og bringebær for eksempel. Oppskrift er så enkel som følger: Kjør det hjertet ønsker i blender til puré. Hell pureen ut på en plate med silikonmatte eller bakepapir og spre ut over; pass på at det er tykkest lag ytterst, hvis ikke tørker ytterkantene for tidlig. Tørk på 50 grader i ca. 8 timer med ovnsdøra på klem. Jeg brukte dehydrator, da ble tørketid ca. 5 timer for denne blandingen på 57 grader. Klippes så opp i for eksempel strimler. Foto: Villnis
Orden i systemet: Jim Andre har laget en egen app for sankerne sine, der han legger ut bestillingene slik at de kan velge hva de vil plukke og når det må leveres.

Glamping i skogkanten: Slå sammen «glamour» og «camping», og du får glamping – den beste kombinasjonen av camping med komfort. Glamping er et eventyr for deg som vil oppleve naturen, men uten å stå i kø til et felles dusjrom eller sove rett på bakken på et tynt liggeunderlag. Villniss har to slike telt på plass til 2021-sesongen.
Bærekraftig sanking av ville nyttevekster i Norge
BÆREKRAFTIG SANKING

Bærekraftig sanking
av ville nyttevekster
i Norge

Hvem er sankerne i Norge? Hva motiverer dem? Hvilke arter sanker de? Vet de nok om hvor mye som kan tas ut av en gitt plante på et gitt sted? Dette er store spørsmål for oss, og vi har kun har vage svar på disse. Her må det forskning til – gjerne med et blikk utenfra.
Av Pål Karlsen
image
300 typer Allium: Stephen Barstow viser Nicolas Giraud rundt i løkhagen på Ringve Botaniske Museum i Trondheim. Her vokser over 300 forskjellige løkarter, og de fleste har vært brukt til mat. Dette levende museet er et godt eksempel på hvor viktig det er å ta vare på artsmangfoldet og sikre at vi får livskraftige matplanter til alle slags klima og jordsmonn i tiden som kommer.

Derfor gikk NSNF inn i et forskningsprosjekt i samarbeid med Nordic People and Plants på Naturhistorisk museum i Oslo. I juli 2020 kom Nicolas Giraud til Oslo, tre måneder forsinket på grunn av pandemien. Gjennom noen hektiske måneder fikk han møte det norske sankemiljøet. Det skulle bli feltarbeidet til hans master Sustainable Foraging of Wild Edible Plants in Norway: A Biocultural Approach; eller Bærekraftig sanking av ville matplanter i Norge, en biokulturell tilnærming, på norsk.

Nicolas har vokst opp i Sørvest-Frankrike og er utdannet agronom med etnobotanikk som spesialinteresse. Han er fasinert av hvordan natur og kultur er sammenvevd gjennom historien, der maten vi dyrker på åkeren og maten vi sanker i naturen går hånd i hånd. Derfor er han bekymret over tendensen der matsikkerhet i dag kun ser ut til å handle om dyrket og bearbeidet mat, og at kunnskapen om å høste direkte fra naturen har forsvunnet fra agendaen.

Dette ser man i masteroppgaven hans. Oppgaven er innen fagfeltet agroøkologi og har presiseringen «en biokulturell tilnærming». Her behandles ikke det bærekraftige utelukkende som biologiske spørsmål. Han ser på hele matkjeden fra frø og jord til bord som et helhetlig økologisk system. Matsikkerhet, dyrevelferd, næringsinnhold og transport er en del av analysen, i tillegg til levebrød, motivasjon og kunnskapsnivå for alle involverte. I et slikt system kommer sanking av ville vekster naturlig inn som en viktig del av det totale bildet av hvilke muligheter samfunnet har til å sikre trygg, sunn mat for forbrukere og produsenter, både som direkte produkter og for bevaring av biomangfold.

Premisset til Nicolas er at selv om høsting av ville matplanter har en lang og levende tradisjon i Europa, er det likevel ikke en kunnskapsbasert aktivitet. Vi vet for lite om hvilken funksjon de ville plantene har i det totale matproduktbildet, og vi vet for lite om hvor stort volum man kan ta ut fra naturen. Disse spørsmålene har fått ny aktualitet gjennom økende interesse for nyttevekster fra toneangivende kokker på bedre restauranter. Kortreiste, ville matplanter er rett og slett i vinden. Mediene er fulle av lovprisninger om produktenes smak og deres næringsinnhold for kropp og sjel. Bruk av ville matplanter har blitt både et produkt og en matfilosofi. Men betyr det at selve sankingen er en trussel mot natur og biomangfold?

Fra matauk og hobby til produkt og næring

Et hovedpoeng i avhandlingen til Nicolas er hvordan sanking har gått fra å være en del av det lokale selvhusholdet, det vi her tradisjonelt kaller matauk, til å bli en del av den kommersielle omsetningen av matvarer på et globalt marked. Sanking er ikke lenger å plukke tyttebær Vaccinium vitis-idaea slik at man har syltetøy gjennom vinteren. I dag plukker bønder fra fjellandsbyene i Nepal urter til essenser i velværeprodukter som skal selges på de mest eksklusive handlegatene i hele verden. Fra Thailand drar tusener til landsbygden i Nord-Sverige for å plukke blåbær V. myrtillus som blir kjørt i trailer til Baltikum og sendt videre til Kina for utvinning av det blå fargestoffet som farger piller vi kjøper i helsebutikken. Den industrielle utnyttingen av naturen er helt uten grenser. På sitt verste er sankingen en del av dette, på samme måte som med fiskeriene.

I en slik kontekst er det også lett å ironisere over den påståtte miljøeffekten av kortreist mat som mange smykker seg med. Hvordan blir klimaregnskapet når en godt voksen amerikaner reiser tur-retur fra New York til Oslo og kjører med leiebil helt ned til restaurant Under på Lindesnes ens ærend for å oppleve konfitert torskeloin Gadus morhua kokt i bjørkebarkolje Betula pubescens servert på tangen knuldre Leathesia marina med en saus av bjørke- og eikeblader Quercus spp. og en rad av andre lokale råvarer?

Det er mange i miljøet vårt som har lite til overs for kommersiell sanking. Skepsisen er ofte egoistisk motivert fordi man mener sankerne «tar» kantarellstedene Cantharellus cibarius våre. Nicolas peker på et viktig poeng i så måte, nemlig at om vi får øynene opp for hvor rike muligheter ville planter har til å gi oss næringsrik og kortreist mat, må vi ønske oss at flere kunnskapsrike og edruelige sankere henter ut det bærekraftige volumet naturen byr på. Da må enkelte av oss tåle å dra noen hundre meter lenger inn i skogen. Kommersiell sanking er rett og slett en motvekt til den ensidige landbruksproduksjonen med billige varer lagret på monokulturer i land som er fattigere enn vårt.Stolt franskmann: Det skal bare én perfekt steinsopp til for å gjøre en fransk forsker glad. Altså er Nicolas Giraud akkurat som oss andre. Steinsoppen ble plukket rett ved mottaket til Norsk Matauk på Nes verk.
Dette er de områdene som en biokulturell analyse av sanking må ta hensyn til. En slik modell er riktig for NSNF som ønsker at flere skal få øynene opp for sanking, men på en måte som er bærekraftig.


Bevissthet om sankingen

Det norske sankemiljøet driver uansett ikke med utarmende volumplukking. I den grad det plukkes kommersielt, er det håndverksproduksjon og ikke industri. Sankerne har i det store og det hele et personlig forhold til sine kunder, og man lærer og utvikler mulighetene sammen. Hovedkonklusjonen til Nicolas er at de norske sankerne, både amatører og profesjonelle, har en god etisk bevissthet rundt aktiviteten.

Men det betyr ikke at vi kan slå oss til ro med at alt er såre godt. Den nye interessen for hobbyen vår, som er skapt av det nye nordiske kjøkken, er fantastisk. Selv om den på sitt beste åpner opp for unik variasjon i hva man bruker på kjøkkenet, fører den på sitt verste til at folk går i flokk etter de mest kjente valgene. Alle plukker de samme artene og ingen vil reise lenger enn høyst nødvendig. Derfor er bynære forekomster av ramsløk under press. Flerårige planter som smørbukk er lett å lære og finne, men om man plukker rent på fjellknausen sin er det kanskje ikke noe der året etter. Særlig kan fjellfloraen være utsatt for at det er et begrenset antall planter som bruker lang tid til å vokse få føle trykket.

I den norske sankevirkeligheten snakker vi nesten utelukkende om lokale utfordringer med bærekraft og biomangfold. Ingen tror at ramsløk er truet som art i Norge selv om noen plukker hardt på områdene i nærheten av Oslo. Sankernes eventuelle bidrag til å spre matpopulære arter som står på fremmedartslisten kan også nyansere bildet Spørsmålet blir da hvordan man best bevarer det lokale biomangfoldet. Går veien gjennom et plukkeforbud eller å øke kunnskapen blant sankere på alle nivåer? NSNF mener selvsagt det siste og vi får støtte for det av forskningen til Nicolas.


Hobbysanking dominerer, men det er interessant å se ønskene om å lære om miljø og natur er så høyt oppe – og at mat er såpass lavt vurdert.

Skal – skal ikke: Ole og Leah har funnet en flott korallsopp. Tommelfingerregelen er at gule korallsopper med tykk fot er matsopp, og Ole vet at kokkene ville elsket å prøve. Men han vet også at mange slike korallsopper er rødlistet, og at det kan være skummelt å sette på varelisten fordi det skaper forventning om at man kan levere regelmessig.
De mest populære artene som sankes: Blåbær og bringebær er på topp, med geitrams på en hederlig tredjeplass. Ramsløk kommer som nr. 6 og mot slutten av Topp 23-listen finner vi strutseving og nyper.

Spørreundersøkelse

Flere av våre medlemmer stiftet bekjentskap med prosjektet til Nicolas gjennom en stor spørreundersøkelse våren 2020, som forbundet delte i nyhetsbrev og sosiale medier. Spørsmålene gikk på hvilke arter man sanker, hvor man sanker, hvor ofte, hvor mye, hva man gjør med dem, refleksjoner rundt trygg sanking, kunnskapsnivå, etc. Slike undersøkelser har så vidt vi vet ikke vært gjort her i landet tidligere.

Nicolas fikk inn 219 svar. Det var mer enn dobbelt så mange som han håpet på og hva som var nødvendig for å tilfredsstille kravet for oppgaven. Nær 300 arter ble nevnt som eksempler på arter noen har sanket. Ut fra planteutvalget og det vi vet om disse artene, kan vi konkludere med er at det norske sankemiljøet ikke er noen direkte trussel mot biomangfold slik det praktiseres i dag.

Spørreundersøkelsen viser også at norske sankere absolutt er et miljø av amatører. 95 prosent regnet seg som amatører, og så godt som alle de som kalte seg profesjonelle sankere hadde en annen jobb i tillegg. Her er det en interessant aldersfordeling. Det store feltet av amatører er godt voksne over 50 år, mens de profesjonelle er i 30-årene. Det kan bety at vi har et generasjonsskifte i miljøet, som NSNF har klart å samle. 95 prosent av de profesjonelle sankerne er medlem hos oss, men bare 50 prosent av amatørene.

Dybdeintervjuer

I tillegg til den brede, anonyme spørreundersøkelsen gjorde Nicolas også nær 20 dybdeintervjuer med utvalgte sankere, kokker og andre aktører. Det som kommer fram her er interessant og lovende for sankingens framtid i Norge. Gjennomgående mener intervjuobjektene at nyttevekstene har en ekstra kvalitet ved seg som andre produkter mangler. De bruker nyttevekstene som et middel til å kommunisere en frihet fra masseforbruket og framhever sanking av nyttevekster som en del av egen livsstil og identitet. Det er en meningsfull måte å skaffe seg et levebrød på, som går ut over den rene inntekten i kroner og øre. Den dedikerte sankeren vil framstå som et bevis på at et alternativt, fritt liv er mulig å vår gjennom-økonomiserte verden av kjøp og salg.

Nicolas ble slått av både likhetene og forskjellene blant norske sankere. Så godt som alle trekker fram friheten, men legger helt forskjellige ting i hva denne friheten består i. Noen framhever friheten fra åtte til fire-jobber og muligheten til selv å styre tiden sin. Andre holder fram friheten til å oppleve produkter og smaker som aldri kan bli industrielle som storheten i sankingen.

I praksis betyr dette at de mest aktive sankerne opplever at de er i en kunnskapsnæring. De er ikke bare leverandører av produkter i en kommersiell kjede. Dette poenget anerkjennes også av kokkene som kjøper. Sankeren og kokken har en helt annen dialog enn bonden med forbrukeren. De samarbeider om å finne fram til nye måter å ta i bruk nye planter på.

Slik er sankerne opptatt av bærekraft på et høyere nivå enn bare å kunne ta ut så mye som mulig av en plante for å selge den. De ønsker også at flere enn gjestene på gourmetrestaurantene skal oppleve gleden og verdien av ville vekster, og de fleste har derfor også aktiv undervisning som en del av forretningen sin.

Det kan være at dette er en periode i en pionerfase, men opplevelsen er klart til stede i hele bransjen og en klar motivasjon for å holde på, selv om arbeidet er usikkert og hardt og lønnen lav.

Kunnskap om bærekraftig sanking Selv om tre av fire spurte mener sanking her i landet generelt er en bærekraftig aktivitet, så sier også ni av ti at sanking i enkelte tilfeller av utvalgte arter kan være det motsatte. Halvparten av alle spurte var klar over at det finnes regler for hvor og hva man kan plukke. Til sammenlikning kjenner 60 prosent av forbundets medlemmer og 70 prosent av profesjonelle sankere til disse reglene. Når man kjenner til reglene, så følger man dem også, 85 prosent alltid og 10 prosent ofte.

Av 273 arter som plukkes er bare en håndfull på rødlisten og få personer meldte at de sanket dem. Kun tre arter peker seg ut. Svarene på undersøkelsen inkluderer to arter med status nær truet, mesterrot Peucedonum ostruthium og legevendelrot Valeriana officinalis, og villeple Malus sylvestris, som har status sårbar.

Slik ser man i det norske sankemiljøet et tydelig ønske om å opptre som ansvarlige sankere. De som har svart viser en stor grad av bevissthet om hvordan man skal gå inn i et område. De ønsket ikke å tråkke ned jorden eller skade naturen. Mange var også tydelige på forskjellen mellom å sanke røtter og frø fra blader og blomster.

Behov for råd og retningslinjer

Masteravhandlingen er oppløftende for at sanking kan fortsette å være en kilde både til adspredelse og næring her i landet. Men det betyr ikke at vi skal slå oss til ro med status quo. Vi ønsker å engasjere og rekruttere flere. Mengden av nye medlemmer og sankere vil stort sett komme fra urbane områder. Mange her vil være mer eller mindre ukjent med naturbruk og derfor må NSNF, som den organisasjonen som virkelig samler sankere, ta aktivt grep, slik at sankingen ikke risikerer å få et dårlig rykte selv om den ikke truer noe naturgrunnlag.

I dag fungerer det godt, til tross for mangelen på klare råd og tydelige retningslinjer. Sankere i undersøkelsen sa de brukte sunn fornuft og egen naturkunnskap som rettesnor for sankingen. Det kan raskt endre seg. Den årlige ramsløksdiskusjonen er typisk i så måte. Det er ikke sanking å plukke rent et ramsløksfelt i et vernet område, som man så på Ekeberg i Oslo i fjor. Det er miljøkriminalitet. Det gjelder uansett hvor mye ramsløk som vokser der. Men det at bynære, lovlige områder blir hardt høstet er noe vi må gå inn i og løse med kunnskap, råd og retningslinjer.

I et biokulturelt perspektiv ser derfor Nicolas behovet for avklaring mellom alle aktørene rundt hva som er lovlig og hva som er mulig i et agroøkologisk system med bærekraftig sanking. Det er et poeng NSNF har plukket opp. Problemstillingen er inkludert i den store nyttevekstsatsningen 2020-2022, som er et prosjekt vi er midt oppe i. Det kommer mer informasjon om prosjektet etter hvert.

Sannsynligvis kommer vi til å høre mer fra Nicolas også. Nå er han tilbake i Toulouse, men har helt klart blitt en norgesvenn i løpet av oppholdet sitt her. Han oppdaget selv sankegleden gjennom prosjektet. Hans favoritter så langt er strandplanter som strandkål Crambe maritima, fjæresauløk Triglochin maritima, skjørbuksurt Cochlearia officinalis og tangmelde Atriplex prostrata subsp. latifolia.

- Jeg har et stort ønske om å fortsette arbeidet med ville planter i Norge og holde kontakten med sankemiljøet, som bidro så mye og så åpent til arbeidet mitt, sier Nicolas.


Vil du lese oppgaven? Du finner den på bit.ly/sanking

Litteratur

Anneleen, Annes, Alexis, Nicolaysen, Anna Marie. Sustainable foraging of wild edible plants in Norway: a biocultural approach [Internet]. Norwegian University of Life Sciences, Ås; 2020. Available from: https://hdl.handle.net/11250/2726008

Cathrine Johnsen bor i jordnøttland. Jordnøtt har potensial til å bli en kommersiell art, men hun nøler med å gå ut med det til kokkene. Det er ikke så mye av den, og den kommer bare med én nøtt per plante. Cathrine mener også at det tar flere år før nøtten blir stor nok til at den blir interessant som mat. Det er også en plante som er vanskelig å sanke, fordi planten er visnet ned når det er aktuelt å grave etter nøtten, og derfor må man markere hver plante på feltet i vekstsesongen. Men hun forsker på saken, og skal i år ta frø og grave opp noen eksemplarer, for å se om de lar seg villdyrke. Foto: Nicolas Giraud og Cathrine Johnsen
Navn i tabellen Navn i tabellen
V. myrtillus Blåbær
R. idaeus Bringebær
C. angustifolium Geitrams
T. officinale Løvetann
V. vitis-idaea Tyttebær
A. ursinum Ramsløk
U. dioica Stornesle
R. chamaemorus Molte
F. vesca Markjordbær
S. aucuparia Rogn
F. ulmaria Mjødurt
A. podagraria Skvallerkål
E. nigrum Krekling
P. abies Gran
A. millefolium Ryllik
O. acetosella Gjøksyre
B. pubescens Bjørk
J. communis Einer
S. nigra Svarthyll
Rubus sp. Bjørnebærslekten
C. carvi Karve
M. struthiopteris Strutseving
R. canina Steinnype
Tangdag i Helleviga


Tangdag i Helleviga


Blomkålsoppen sparket i gang vårprogrammet med en vellykket tangdag i Helleviga, Søgne. (Nå er vi på det sindige Sørlandet med bløde konsonander!) Turen startet ved Helleviga parkeringsplass hvor alle 15 deltakere fikk tildelt den flotte nye tangbrosjyren til Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Turleder Bente Jansen ledet an til Helleviga. Der ble deltakerne møtt av tre ivrige dykkere, ikledd våtdrakter, som dykket ut i det friske vannet på jakt etter tang og tare. Forventningen var stor om de klarte å finne grisetangdokke Vertebrata lanosa, selveste trøffeltangen! Deltakere og andre nysgjerrige turgåere var gode tilskuere mens dykkerne lette etter blant annet søl Palmaria palmata, krusflik Chondrus crispus, havsalat Ulva lactuca, sagtang Fucus serratus, grisetang Ascophyllum nodonsum og sukkertare Saccharina latissima. Det fine med tang og tare er at det ikke er påvist giftige arter i Skandinavia. Det er uansett anbefalt å lese seg opp før man skal ut og sanke.
Mens tangen ble sanket var turleder i gang med å tilberede det som skulle bli en nydelig tangsuppe med andre vekster som vill-løk Allium oleraceum, ramsløk A. ursinum, skvallerkål Aegopodium podagraria og pepperrot Armoracia rusticana. Dessverre fant ikke dykkerne trøffeltangen denne gangen, men mye annet godt. Med dykkere og tang trygt på land kunne siste ingrediens tilsettes suppen, nemlig tangen!

Det var fint vær og hygge når vi samlet oss til smaking av tangsuppe, med tangknekkebrød og krydderblandingen. Ikke overraskende ble suppegryta tømt av sultne tangjegere. På slutten av turen fikk alle med seg fersk tang hjem, og masse inspirasjon! Takk for en knall start på vårprogrammet til Blomkålsoppen.

Roald JansenSkvallerkål blues

Skvallerkål blues

Midtvinters. Rimfrost og skøyteis er fint! Men for en glede å åpne et glass med tørket skvallerkål og kjenne duften av vår! Så i dag vil jeg slå et slag for skvallerkålen!
Av Berit Christina Sæbø

Mange kjenner skvallerkålen Aegopodium podagraria som et gjenstridig ugras. Den vokser i hele Norge, men er sjelden i nord. Opprinnelig ble den innført til Norge som kulturplante, sannsynligvis i middelalderen, i følg Store norske leksikon. I motsetning til dette skriver Ove Arbo Høeg i Planter og tradisjon at den ble brukt til stuing og suppe under krigen, men at «dette har neppe noensteds vært gammel skikk i Norge». I det hele tatt har Arbo Høeg få opplysninger om bruk av skvallerkålen. Med andre ord er det uklart hvordan skvallerkålen kom til Norge og hvordan den er blitt brukt i eldre tider ut fra disse kildene.

Bruken av skvallerkål som matplante er bedre dokumentert i russisk litteratur, der er også næringsverdien inkludert. Dessuten har russerne andre tradisjoner når det gjelder oppbevaring og bruk av grønne planter, noe som kan være inspirerende for oss. Derfor har jeg også sett på noe russisk litteratur om ville nyttevekster. Når det gjelder skvallerkål, så kan det russiske navnet «snyt», være avledet av ordet «sned», som betyr mat eller føde.

Uansett er skvallerkålen blitt mer populær som matplante i Norge i vår tid, i takt med at interessen for viltvoksende nytteplanter har økt. Det er det all grunn til. Den er svært anvendelig, og innholdsmessig er den en av våre mest verdifulle ville matplanter. Dessuten er den svært tilgjengelig, og det er ingen fare for at den skal bli utryddet!

Som andre grønne planter, er skvallerkålen rik på jern, karoten og c-vitaminer. Ifølge Koshchev inneholder de friske overjordiske delene av skvallerkålen opptil 155 mg vitamin C per 100 g, et nivå som bare de mest c-vitaminrike kulturplantene våre når opp til, for eksempel solbær (159 mg). En annen russisk kilde oppgir 44 – 133 mg. I alle tilfelle er skvallerkål en meget god c-vitaminkilde. Det oppgitte jerninnholdet på 16,6 mg per 100 g kan virke høyt. Skvallerkål er dessverre ikke med i verken den norske eller svenske matvaretabellen, men i den norske har rå brennenesle et jerninnhold på 10 mg, noe som også er langt over de fleste dyrkede kulturplanter. Grønnkål Brassica oleracea viridis har for eksempel 1,7 mg. Så derfor kan vi hvert fall anta at jerninnholdet i skvallerkål er høyt. Skvallerkålen inneholder også sporstoffer som kobber, mangan, titan og bor.

Det beste er å bruke helt nyutsprungne, lysegrønne og blanke planter. Skvallerkålen er tidlig ute, og du kan høste mange ganger i løpet av sesongen hvis du passer på å holde den nede. Smaken er karakteristisk, så prøv den først rå eller for eksempel i en stuing om du liker den.

Skvallerkålen kan brukes fersk, både rå og kokt. For senere bruk kan den forvelles og fryses, saltes, melkesyregjæres eller tørkes. Selv har jeg bare prøvd å bruke fersk, frossen g tørket skvallerkål.


Tørking er en metode som lett kan tilpasses det moderne menneskets travle hverdag. Det går fint an å bare ta med seg noen få planter på veien hjem og fortsette å sanke en annen dag. Plantene skal høstes på tørre og solrike dager, renses og deretter legges til tørk på en rist på et luftig og skyggefullt sted. Eventuelt kan de tørkes på sopptørke eller i ovn. Når plantene er helt tørre fylles de på tette glass, helst mørke.

Bruk av skvallerkål

Skvallerkålen kan brukes fersk i salater eller pesto. Tilberedt kan den erstatte spinat i stuing, suppe, børek og ovnsretter. Eller hvorfor ikke «til de stekte ål» som i «Skvalderkål blues»? Som tørket kan den brukes som krydder i supper og sauser eller som vitamin- og mineraltilskudd i brød og rundstykker.

Alle oppskrifter hvor kilde ikke er oppgitt er fra Koshchev.

Jeg sprøjter ikke med gift farer ikke frem med brand og bål Jeg vil ha fred i min have så nu dyrker jeg kun skvalderkål Med et par kolde snapse til kan den spises til de stegte ål – skål!

Tekst og musikk: Benny Andersen

Grønn linsegrateng

Originaloppskriften fra Cappelens kokebok er med spinat, men jeg synes den blir enda bedre med skvallerkål. Oppskriften er beregnet på fire personer.

Dette trenger du

 • 7-8 dl kokte grønne linser
 • 350 g hakket og forvellet skvallerkål
 • 3 løk, eller rundt 250 g
 • 1-2 ss margarin eller smør
 • 1 ts tørket timian
 • 1-2 kryddermål saltes
 • Rundt 2 dl revet ost

Slik gjør du

Skrell løken, skjær den i skiver og fres den myk i fettet i en stekepanne. Dryss over smuldret timian og litt salt. Fordel linsene i en smurt, ildfast form. Dekk dem med skvallerkålen. Salt. Legg deretter på den freste løken. Dryss over revet ost. Gratiner retten midt i ovnen 10-15 minutter ved 225 grader C. (idé fra s. 419).

Krydder til fiske- og kjøttretter

Like deler tørket skvallerkål og tørkede einebær støtes i morter til et fint pulver og siktes. Du kan også bruke kjøkkenmaskin. Brukes til å forbedre smaken på kjøtt- og fiskeretter.


Mulighetene er mange, bruk skvallerkålen!

Dersom du kjenner til kilder som forteller hvordan skvallerkålen kom til Norge og hvordan den er blitt brukt i eldre tider, blir jeg glad om du tar kontakt. Det samme gjelder nyere undersøkelser av næringsinnholdet. Ta kontakt på besab@online.no.

Leseliste for deg som vil lese mer

Koshcheev, A.A og Koshcheev, A.K: Dikorastushchie s’edobnyje rastenija, Moskva 1994 Libman, L.A og V.F. Judina, N.P. Kholopceva: Poleznyje rastenija Karelii, Leningrad 1988

Salat av skvallerkål og syre, med grønnsaker

Dette trenger du

 • 80 g fersk skvallerkål
 • 20 g engsyre
 • 50 g protestar
 • 10 g gulrot
 • 5 g planteolje
 • 15 g sterk tomatsaus
 • salt etter smak

Slik gjør du

Del grønnsakene i små biter. Finhakk skvallerkål og engsyre og legg det grønne oppå grønnsakene, tilsett olje, tomatsaus og salt

Salat av skvallerkål

Dette trenger du

 • 150 g fersk skvallerkål
 • 25 g revet pepperrot
 • 20 g rømme
 • salt etter smak

Slik gjør du

Skyll de unge skvallerkålbladene, hell over kokende vann og la dem ligge i 10 minutter. Hell av vannet. Finhakk bladene, tilsett pepperrot og salt og bland sammen, smak til med rømme.


Hva vet vi om ekte morkler i Norge i dag
EKTE MORKLER
image

Hva vet vi om ekte morkler i Norge i dag

– som vi ikke visste før?
Gjengse norske soppbøker forteller at vi har spissmorkler og rundmorkler i Norge og at disse kan kjennes på hattfasongen.
Av Gro Gulden og Øyvind Weholt

Spissmorklene har koniske og ganske spisse hatter, mens rundmorklene er nærmest runde i hatten. Oftest er det snakk om bare to arter: Spissmorkel, som kalles Morchella elata eller M. conica, og rundmorkel, som kalles M. esculenta eller M. rotunda. I boka Norske soppnavn fins en art til: Grønnlig rundmorkel M. pseudoviridis.

Nå vet vi at vi har minst ti forskjellige arter av ekte morkler i Norge, pluss en varietet, samt 2-3 til som vi ikke helt har klart å avgrense ennå. Videre har vi funnet ut at grønnlig morkel bare er en litt uvanlig fargeform av rundmorkel. Vi vet også en god del om hvor i landet de enkelte artene er kjent og hvilke krav de har til voksestedet. Dette er det korte svaret på spørsmålet i overskriften. Men når vi først er innom temaet forteller vi gjerne mer.

Arter av ekte morkler Morchella i Norge

Som regel er det greit å skille mellom spiss- og rundmorkler, men iblant kan det være ugreit å avgjøre om morklene på barkfyllinga eller i plenen er spiss- eller rundmorkler, fordi noen spissmorkler får temmelig runde hatter med alderen. I andre land kaller man i stedet gruppene ‘black morels’ og ‘yellow morels’ fordi spissmorklene (‘black morels’) raskt blir mørkt brune eller svarte, mens rundmorklene (‘yellow morels’) raskt blekner til lyst beige eller blekgult etter en kort, mørk ungdom.

Å kjenne igjen de enkelte artene er mye vanskeligere. Vi finner ingen påfallende karakterer som med en gang kan fortelle at dette er den og dette er den arten. Nei, hos alle morkler er det stor variasjon i ganske utydelige karakterer, samtidig som det er en betydelig forandring hos hver enkelt sopp både i farge og fasong fra unge til gamle stadier. Utallige forsøk gjennom tidene på å avgrense arter har aldri ført helt fram, og det fins en vrimmel av vitenskapelige navn på morkelarter som man ikke riktig vet hva er.

Hos de ekte morklene er hele soppen hul. Hatten er bygget opp av lengde- og tverribber med grunne groper mellom, hvor sporene dannes. Fargen er oftest brun, men varierer fra blekgul til svart, og har iblant anstrøk av oliven eller purpur. De vokser i løvskog og i barskog, ofte også i parker, hager (ofte med frukttrær), på gressplener, i blomsterbed, på brann-, barkeog avfallsplasser og i grusete veikanter. I blant er det masseforekomster ett år mens morklene er så godt som fraværende samme sted i påfølgende år.

Morklene kommer i en kort periode om våren og forsommeren, og vi kan finne dem i alle deler av landet. Spissmorklene går helt opp i fjellet, mens rundmorklene er mer varmekjære og holder seg i lavlandet. Noen morkelarter er på forskjellig vis bundet til spesielle vertstrær som bidrar med karbonrik næring. Det er fremdeles litt uklart hvordan, men det er ikke påvist noe vanlig sopprotsamliv (mykorrhiza). For eksempel finner vi rundmorkel svært ofte under alm, og de kommer gjerne igjen på samme sted fra år til år. Vi vet at noen arter er saprotrofer som får karbonnæringen sin fra dødt materiale; det gjelder blant annet artene som i våre dager dyrkes for salg.

Noen storsopper er høyere verdsatt enn andre, hovedsakelig grunnet enestående smakskvaliteter. I så måte stiller ekte morkler i fremste rekke, formodentlig bare bak trøfler Tuber og kransmusserong Tricholoma matsutake, dersom vi måler markedspris per kilo. Prisen på kransmusserong kan nå opp i svimlende høyder, rundt 33 000 kroner kiloen for prima kvalitet i Japan. Felles for disse soppene er at de er vanskelige eller hittil umulige å dyrke i stor målestokk for salg. Etterspørselen etter de viltvoksende har derfor ført til at forekomstene av både kransmusserong og ekte morkler er truet flere steder i verden, på grunn av overbeskatning og ødeleggelse av habitater (skogsdrift, parasitter, o.a.). Trøfler har man for lengst lært å dyrke (og høste), men ikke kransmusserong. Den kommersielle dyrkingen av morkler er svært ny og begynte for alvor rundt 2010 i Kina. Etter hvert har morkeldyrking også kommet godt i gang i Europa og USA.


Spissmorkler, vitenskapelige navn Spissmorkler, norske navn
M. deliciosa
M. exuberans «brannmorkel»
M. elata, M. importuna spissmorkel
M. norvegiensis «norsk morkel»
M. oweri
M. purpurascens
M. tomentosa
I tillegg kommer 2-3 arter som ikke er ferdig utredet/ navngitt
Rundmorkler, vitenskapelige navn Rundmorkler, norske navn
M. esculenta/rotunda rundmorkel
rundmorkel
M. vulgaris var. dunensis

Først med moderne molekylære metoder hvor man analyserer selve arvestoffet gjennom DNA-sekvensering har det blitt fart og hold i forståelsen av morkelartene. Den første viktige artikkelen kom fra Tyrkia i 20101. Siden har det bare ballet på seg med forskningsresultater. Nå kjenner man mer enn 75 arter av ekte morkler rundt i verden. Rundt 37 av disse artene er å finne i Europa.

Utforskningen av morkelfungaen tar blant annet sikte på å unngå at arter og genetisk mangfold går tapt. Det er ikke vanskelig å forestille seg at behovet er til stede, når man for eksempel ser til USA hvor det foregår (v) årlige morkelfestivaler i mange småbyer. Der samles hundrevis av deltagere hvor blant annet restaurantbesøk, plukkekonkurranser og ‘sankeleire’ over flere dager inngår i arrangementene.

En rapport fra 1970-årene anslår at 7000 til 15 000 kilo morkler årlig selges til oppkjøpere, restauranter og private foretak bare i Michigan. Sanking av 300 til 400 kilo per dedikerte sanker i løpet av en sesong er ikke uvanlig. Morkler er ikke spesielt mye sanket i Norge, men siden Norge på flere måter representerer ekstremforhold for morklene, er kunnskapen om hvilke arter som fins her av betydning. Flere arter har nordgrenser hos oss.

For syv år siden startet vi et prosjekt med sikte på å finne ut hvilke morkelarter som fins i Norge. Vi tok utgangspunkt i materialet som gjennom årene har vært samlet og deponert ved de naturhistoriske museene, og dertil oppfordret vi amatører til å samle, tørke og fotografere morkler og sende dem til Øyvind Weholt. Vi fikk til sammen rundt 75 funn tilsendt. Vi har sekvensert og analysert 116 belegg i samarbeid med den spanske soppforskeren Pablo Alvarado. Til sammen har vi funnet mer enn 10 arter i slekten ekte morkler i Norge 2, 3. To av dem (M. eximioides og «norsk morkel» M. norvegiensis) er formelt beskrevet på grunnlag av norsk materiale. Det vi ikke helt behersker ennå er hvordan vi kan kjenne igjen de forskjellige artene uten å sekvensere!

Etter å ha studert stort sett tørkede eksemplarer har vi bare blitt litt klokere med henblikk på artsbestemmelse.

Vanskeligheten er å finne presise kjennetegn for alle artene sekvenseringen forteller oss at vi har. Men vi begynner å se lys i enden av tunnelen, fordi det kom et stort morkelverk på tampen av 20204, med utførlige beskrivelser av i alt 50 arter sammen med fotografier og bestemmelsesnøkler. Verket bygger på et livslangt studium av ekte morkler av den ene forfatteren, Philippe Clowez, sammenstilt med innsikten den andre forfatteren, Pierre-Arthur Moreau, har i molekylære metoder. Vi vil nok gradvis få øynene opp for gode forskjeller mellom artene.

Vi to har avsluttet prosjektet vårt nå, men regner med at vi kanskje kan lage en nøkkel til de norske artene nå som vi har god litteratur og etter hvert mer erfaring med friske sopper. En god hjelp for bestemmelser kan være å merke seg habitatene:

 • Årsgamle brannfelt: «Brannmorkel» og muligens flere
 • Skrotmark med lite grunnvegetasjon (også med brente rester): «Norsk morkel», spissmorkel, M. eximioides, M. purpurascens
 • Blomsterbed, gressplener, hager, parker, næringsrikt, ofte med bark: «norsk morkel», M. deliciosa, spissmorkel (den vanligste av artene på bark), M. oweri, rundmorkel
 • Bar- og løvskog, ofte kalkrikt: Flere arter, men dårlig kjent hvilke
 • Sanddyner: M. vulgaris var. dunensis, men også var. vulgaris og rundmorkel kan vokse slike steder

Nedenfor presenterer vi ganske kort de enkelte artene vi kjenner i Norge.Spissmorkler
Foto: Kristin Vigander

Morchella deliciosa

Vi kjenner arten bare fra én lokalitet, fra en gressplen i Asker hvor den en funnet flere år på rad under edelgran. På kontinentet skal den være en av de vanligste spissmorklene. Hatten er vanligvis regulært og spisst konisk og blir etter hvert høyere enn stilken, slik som hos de fleste spissmorkler. Generelt har spissmorklene mindre lukt enn rundmorklene, men denne skal være spesiell, ved å lukte litt vedaktig.


Spissmorkel Morchella elata / M. importuna

Arten er nesten like vanlig i Norge som «norsk morkel» og er funnet i alle deler av landet, men hittil ikke høyere enn 100 meter over havet. Den har en tydelig konisk hatt med regelmessige lengde- og tverribber. Arten er kjent for å være en typisk opportunist, som opptrer i en mengde forskjellige miljøer. Det er utvilsomt den vanligste arten på bark hos oss, men den er også funnet i grusete veikanter og blant gress og urter i åpen løvskog. Den kan vokse på brannfelt, men ingen av våre innsamlinger stammer fra brent miljø. Arten er vidt utbredt på den nordlige halvkule.

Mye tyder på at dette er den egentlige M. elata, som opprinnelig ble beskrevet for 200 år siden av den svenske soppforskeren Elias Fries. Problemet er at ingen er helt sikre på dette. Et navn som har vært brukt mye i Norden for spissmorkel er M. conica, men det har vist seg å være galt av rent formelle navntekniske årsaker. De franske forskerne4 tar opp igjen det gamle navnet elata, mens vi i vår morkelartikkel2 har brukt navnet M. importuna (som senere har vist seg å være en nær beslektet amerikansk art). Her har forskerne enda ikke kommet til enighet. Det ville være flott om dette gamle navnet M. elata

Foto: Kirsti Anne Mandal.

Foto: Øyvind Weholt

Morchella eximioides

Opprinnelig beskrevet fra Norge. Arten er senere funnet spredte steder mellom Østfold og Troms og i andre land (Sverige og Kina). Den synes å trives på steder med lite undervegetasjon så som lysåpne hogstfelt, industriavfallsplasser, også på brente avfallsrester. Utseendemessig er dette en spissmorkel uten særtrekk så vidt vi vet foreløpig. Arten må anses som ganske sjelden.


Morchella oweri

Vi har foreløpig bare ett funn av denne i Norge, fra en jordhaug i Fredrikstad. I vår artikkel om spissmorklene i Agarica har vi kalt den Morchella sp. 2. Det er en ganske lys spissmorkel, hvor fargen varierer fra nesten gult, over oker, til nær sjokoladebrunt. Hatten er ganske butt og temmelig uregelmessig kamret, og kan noen ganger minne om en rundmorkel. Det vitenskapelige navnet skyldes at den er oppkalt etter Ronald Dean Ower, mannen som la grunnlaget for dyrkingen av morkler.

Foto: Morten Pettersen.

«Brannmorkel» Morchella exuberans

Dette er en av spissmorklene med hatter som gjerne kan bli ganske runde og uregelmessige med alderen. Den er blek som ung, blir etter hvert brun og nærmest svart som fullvokst. Stilken er hvit, men får etter hvert et gulbrunt belegg før den svartner helt. Den kan jaktes i barskog året etter en skogbrann. I løpet av mai og juni kan det dukke opp mangfoldige kilo morkler på slike brannfelt, og forekomstene holder seg tre-fire uker før begivenheten er over. Kanskje kan det komme noen enkelte sopper påfølgende år.

I Norge er slike masseforekomster av morkler på årsgamle branntomter bare rapportert få ganger, men høyst sannsynlig kan det oppleves hvis man oppsøker årsgamle brannflater på vårparten. I USA, og sikkert i mange andre land, jakter kommersielle soppsankere morkler systematisk på skogsbrannområder og det omsettes for millioner av dollar.

I Europa er det hittil kjent tre forskjellige morkler som opptrer etter harde skogbranner. Blant disse er M. eximia er den vanligste. Dette er kanskje en mer sørlig art. I Norge og Sverige kjenner vi bare til én art fra brannfelt. Det er den vi har kalt «brannmorkel». Hittil har vi bare fått sekvensert to fruktlegemer fra brannfelt, så overraskelser kan komme. Det er vel kjent at flere arter av brannmorkler kan opptre sammen. «Brannmorkel» har flere karaktertrekk som skal gjøre den gjenkjennelig, blant annet den etter hvert gulbrunlige stilken. Se også M. tomentosa.

Foto: Ingjerd Kopperud

«Norsk morkel» Morchella norvegiensis

«Norsk morkel» er en av de to morkelartene som er beskrevet fra Norge – begge funnet i Torp, Fredrikstad kommune, av Roy Kristiansen. Navnet er ikke særlig dekkende, da det er en art som forekommer østover gjennom hele Eurasia helt til Kina og dessuten i Nord-Amerika. Men den er den vanligste av alle de ekte morklene i Norge. Den er kjent fra alle deler av landet med unntak av Sør-Vestlandet, og fra lokaliteter helt opp i 1100 meter over havet. Den vokser hovedsakelig i menneskeskapte miljøer slik som barkfyllinger, blomsterbed (med og uten bark), på skrotmark - også på steder med rester av brent avfall. Den er også funnet i mer naturlige habitater og gjerne på svært kalkrik grunn.

Selv om den hører til spissmorklene, er ikke hattene alltid spisse. Utvokste eksemplarer blir ofte mer ovale til nærmest runde med alderen. Da kan de godt tas for å være rundmorkler. Unge eksemplarer er svært lyse, blekt gråbeige i hattfargen, men mørkner raskt fra ribbekantene og innover. Denne arten, som vi foreløpig kaller «norsk morkel», blir også ganske uregelmessig i formen med alderen, uten tydelig orientering av ribber og groper. Franskmennene 4 kaller denne morkelen Morille de Norvège.

Foto: Morten Pettersen.
Foto: Roy Kristiansen

Morchella purpurascens

Dette synes å være en forholdsvis vanlig spissmorkel, men hittil kjenner vi den bare fra Sør-Norge, og bare fra lavlandet. Det er en av artene som trives på menneskeskapte steder så som blomsterbed, veikanter og gårdstun, men vi har også funn fra løvskog. Noen funn er fra særdeles kalkrike steder. Lenger sør i Europa er den best kjent som en barskogsart. Den er en nær slektning av «norsk morkel», og tilsynelatende ikke særlig forskjellig fra denne, men hatten kan iblant ha en tydelig purpur fargetone. Det første dokumenterte funnet i Norge av M. purpurascens er fra samme lokalitet i Fredrikstad som M. eximioides og «norsk morkel».

Foto: Morten Pettersen

Morchella tomentosa

Denne arten har vi bare to funn av i Norge, og den er hittil ikke kjent med sikkerhet fra andre steder i Europa. I USA er den velkjent som en art som opptrer i mengder på brannfelt i barskog året etter skogbrann. Det rare er at våre funn, som stemmer 100% med sekvenser fra M. tomentosa i GenBank, stammer fra et blomsterbed i Oslo og en sandskråning ved Kongsberg – og ikke fra brannfelt. Arten har gode ytre kjennetegn, idet hatten er kullsvart fra den er helt ung og etter hvert lysner og blir mer askegrå. Stilken er først hvit, men blir snart kullsvart og er da mørkere enn hatten. Dessuten er ribbene tydelige dunete, derav navnet tomentosa, som betyr hårete på latin. Dunete ribber er noe som også kan anes hos arten vi har omtalt over som «brannmorkel». Arten må anses som svært sjelden.


De unge fruktlegemene er kullsvarte og mister fargen etter hvert. Det er tydelige dun på ribbene.
Foto: Nina Lundberg.

Rundmorkel Morchella esculenta

Rundmorkler er relativt sjeldne i Norge og er hovedsakelig kjent fra Sør-Norge. Arten som har fått det norske navnet rundmorkel er den desidert vanligste av dem.

Rundmorkel er typisk en løvskogsart. Den vokser ofte sammen med ask, alm og bjørk på kalkrik grunn. Mange av funnene vi har sett er fra skrotmark; den vokser også i hager, på plener og i blomsterbed med eller uten bark. Den synes å være trofast og komme igjen samme sted år etter år. De nordligste funnene er fra Trøndelag og Nordland. Det aller nordligste funnet fra Rana representerer trolig artens nordgrense i Europa.

Rundmorkel er mørk som ung og blir etter hvert blekgul. Den opptrer for øvrig i mange fargesjatteringer. Grønnlig rundmorkel M. pseudoviridis har vist seg å bare være en av flere fargevarianter. Hatten er ganske rund i formen. Ribbene på hatten hos rundmorklene danner ikke et regelmessig system av lengde- og tverribber. De relativt tynne ribbene danner en uregelmessig struktur av omtrent likesidete groper. Ribbene får typisk hvite korn med alderen.

Lys og mørk variant av rundmorkel. Foto: Per Marstad og Roy Kristiansen.

Morchella vulgaris

Den eneste andre arten av rundmorkler vi har funnet i Norge er M. vulgaris. Den kjenner vi med to varieteter: var. vulgaris og var. dunensis. Begge disse er funnet i Rogaland: var. dunensis tre ganger fra sanddyner i Hå kommune, og hovedvarieteten, var. vulgaris, med ett funn fra Karmøy, fra et gammelt gulrotfelt med sandblandet jord. Morchella vulgaris har tykkere og noe mer svampete ribber enn rundmorkel, og de danner et ganske labyrintisk mønster. Morchella vulgaris er en av de vanligste morklene sydover i Europa, med et stort mangfold av habitater, og regnes som en av de aller beste. Den har en kraftig, god lukt som mangler hos rundmorkel.

Foto: Terje Mikkelsen.

Til slutt vil vi rette en stor takk til alle som har sendt oss materiale. Uten dere og museene kunne ikke en undersøkelse som vår vært gjennomført. Kanskje hadde vi ikke funnet en eneste morkel om vi to hadde reist alene på kryss og tvers fra sør til nord på morkeljakt i løpet av noen uker på våren i flere år. Det gjelder i alle fall å være på riktig sted til rett tid! Nå er våren her, og morkeljakten kan begynne. Uansett hvilken morkelart du sanker kan du vente deg en fin smaksopplevelse!

Referanser

 1. Taşkın H, Büyükalaca S, Dogan HH, Rehner SA, O’Donnel K, 2010. A multigene molecular phylogenetic assessment of true morels (Morchella) in Turkey. Fungal genetics and biology 47: 672-682.
 2. Weholt Ø, Alvarado P, Kristiansen R, Gulden G, 2020. The genus Morchella section Distantes in Norway and new information on three Morchella species described from Norway. Agarica 39: 9-30.
 3. Weholt Ø, Alvarado P, Kristiansen R, Gulden G, 2021: The genus Morchella section Morchella in Norway. Agarica 42: 57-66.
 4. Clowez P, Moreau P-A, 2020. Morilles de France et d’Europe. Cap Regions Edition, F-60400 Noyon, France. ISBN: 978-2-9918956-29-7,370 sider.
adv Mycoteam
Polsk inspirasjon i vårknipa på Inderøy
POLSK INSPIRASJON

Polsk inspirasjon
i vårknipa på Inderøy

En dag i fjor sommer da jeg satt på huk og sanket tunbalderbrå fikk jeg den litt overraskende og interessante nyheten på øret, via en podcast, at hovedingrediensen i rødbetsuppen borsjtsj opprinnelig slettes ikke var rødbeter, men bjørnekjeks Heracleum sphondylium!
Tekst og bilder Ane Willmann

Selv navnet på suppa kom fra navnet planten hadde på folkemunne i Polen, nemlig barszcz. Nyheten kom fra den polske etnobotanikeren Lukasz Luczaj. Denne skjellsettende opplysningen var avgjørende for at jeg bestilte hans bok Foraging in Eastern Europe. Wild edible plants in Polish traditional cuisine før jeg hadde lest ferdig underteksten.

Lukasz Luczaj (uttales wookash woochuy) har gjort historiske studier av sanketradisjoner ikke bare i Polen, men også på Balkan, i Georgia, Kina og Laos. Han er førsteamanuensis ved universitetet i Rzeszow og holder kurs i sanking i Karpatene. Boka er et resultat av over 20 år med gjennomgang av etnobotanisk kunnskap i arkiver rundt omkring i Polen, og den sammenfatter stoff fra flere artikler han har skrevet i perioden 2007-2017. Formålet med boka er å presentere det vi vet om tradisjonell bruk av ville planter i Polen fra midten av 1800-tallet opp til 2000-tallet. Dette synes jeg han gjør, med ett unntak. Det er lite om bruk av ville planter til mat opp til vår tid i boka. Den konsentrerer seg om eldre materiale.

Luczaj har, som mange i dette feltet, sine egne, helt originale tilnærminger til temaet: Han har blant annet skrevet boka Sex in nature. A guide to making love in forests and meadows, og nylig On the wild side, der bokomslaget viser en naken mann som går fra et tjern opp mot en tipi i et skogholt. Man kan jo lure på om det er forfatteren selv. En mangfoldig fyr, dette altså, men ingenting av dette skinner gjennom i boka som er tema her. Naturmennesket er lagt igjen ute i buskene et sted, og nå er det professoren som snakker.

Plantene gås metodisk igjennom, familie for familie, uten bilder eller noe særlig med anekdoter for å male dem fram. Denne boka blir ikke årets salongbordbok, for å si det sånn. Allikevel er mindre mer, noen ganger: Boka ga mange interessante historiske opplysninger om ville nyttevekster og gode ideer til utprøving på kjøkkenet. Oppskriftene i boka er ikke alltid utfyllende. Like fullt er oppskriftene i boka inspirasjonskilden for oppskriftene i denne artikkelen. Noen ganger kommer inspirasjonen fra språkforviklinger, slik som oppskriften på frityrstekte stornesleskudd.

Når temaet i ei bok er historisk bruk av planter til mat, vil det ofte være behov for oppdatering med ny kunnskap når det kommer til spiselighet. I denne boka står det om bruk av blader fra hestehov Tussilago farfara til å lage kålruller. Det er også et eget kaptilles om soleiefamilien Ranunculales. Soleiefamilien er en familie av arter som vi nå ikke anbefaler til bruk i mat. Boka kan derfor ikke leses som en kokebok. Oppdatert informasjon angående spiselighet på de ulike artene må innhentes av den som leser.

Noen av de ville nyttevekstene som ifølge Luczaj dominerte i polsk matkultur var bjørk Betula pubescens i form av sevje, som ble brukt som leskedrikk, og også ofte fermentert og brukt i suppe. Arter av bjørnekjeks, ofte fermentert, var vanlig å bruke. Å lage et avtrekk av lindeblomster Tilia var en daglig drikk i mange hjem. Bladene til gjøksyre Oxalis acetosella var noe av det mest vanlige å plukke til husholdet, og mye brukt var også skvallerkål Aegopodium podagraria. Ulike melder Chenopodium ble også spist. Meldestokk Chenopodium album ble vanligvis blansjert eller kokt før den ble stekt i smør eller smult og servert med kokte poteter Solanum tuberosum eller kokt byggryn Hordeum vulgare.

Røtter av kveke Elytrigia repens ble tørket og malt for å drøye melet i tider med lite mat. Røttene ble ofte plukket ut av furene etter pløying på åkrene. Flere opplysninger i boka er felles med opplysninger fra Norge, som at røtter av vannliljer Nymphaea ble brukt som krisemat. Så er det veldig artig at bruk av berberisbær Berberis vulgaris dukker opp. For et par år siden laget jeg surkål tilsatt disse bærene etter oppskrift fra Henriette Schønberg Erken og hennes bok Syltning – Grønnsakers Oppbevaring – Vegetar-Retter fra 1929. Luczaj nevner at berberis ble tilsatt surkål for å syrne den. Da vi prøvde dette selv observerte vi at surkålen lagd med berberis hadde en mye mer delikat syrlighet. Kanskje inspirasjonen til Schønberg Erken kom fra slaviske land? En del av min motivasjon for å lese bøker om gamle tiders bruk av ville nyttevekster er å finne eksempler på matlaging med viltvoksende planter for matgledens skyld. Det er altfor ofte mange eksempler på tørt barkebrød og mannen med ljåen rett utenfor døra. Det er mange eksempler på vill matglede i denne boka. Likevel er det like mange eksempler på bruk av ville nyttevekster for å spe på tomme spiskammers etter en lang vinter. Jeg er alltid litt skeptisk når ville matplanter blir tildelt en slik annenrangsposisjon, sammenlignet med andre råvarer. Det er som regel påvirket av at de ville råvarene blir assosiert med noe fattigslig som er nederst på rangstigen, og sier lite om råvarens matverdi.

For matlagingen inspirert av denne boka var jeg selv i vårknipa her i Trøndelag, for det er ikke mange planter som har turt å stikke hodene sine opp av molda ennå. Det er derimot ikke tvil om at man med vårt utgangspunkt kan lage mange velsmakende retter med ville vekster når spiskammerset er tomt på våren og det en har er det som vokser vilt.Karvesuppe med melboller

Ulike oppskrifter på karvesuppe finnes i flere slaviske land, Luczaj nevner at også i Polen ble karvesuppe laget med vilt sanket karve. Det fins imidlertid ingen oppskrift i boken til Luczaj, så da var det å ty til nettet. Oppskriften ble slovakisk. Denne ville jeg prøve fordi melbollene minte meg om «klæppsuppa» mormor Else lagde, som er melboller kokt i melk.

Du trenger:

 • Til kokekraften:
 • 2 liter vann
 • 2 ss siktet mel
 • 1 ½ ts smør
 • 1 full tesil med karvefrø +1 ts (til å ha løst i kokevannet)
 • 3 stilker stangselleri
 • Løkurt til servering (eller annet grønt)

 • Til melbollene:
 • 3 eggeplommer
 • 3 klyper salt
 • 2 ¾ dl vann (eller gjerne helmelk)
 • 5,5 dl siktet mel

Slik gjør du

Kok opp vannet i en kasserolle. Fyll en tesil med karve og heng denne på kanten av kasserollen. Smak litt på vannet underveis for å forsikre deg om at karvesmaken er fremtredende og så sterk som du vil ha den. I en mindre kasserolle blander du 2 spiseskjeer med siktet hvetemel, 1 ½ teskje smør og 3 spiseskjeer av kokevannet til roux. Visp godt over middels varme og sett til side. Putt så 1 teskje med karve og selleristilker i skiver i vannet. Kok i 15-20 minutter før du tilsetter melblandingen og blander godt.

For å lage melboller blander du 3 eggeplommer, 3 klyper salt, 2 ¾ dl vann og 5 ½ dl siktet mel i en bolle. Bruk ei teskje og senk ei skje med røre av gangen ned i det kokende karvevannet. Blir det for mange melboller for din smak, kan du koke resten i en kjele ved siden av. Kok i 10-15 minutter til melbollene er ferdige. Smak til med salt og pepper.


Løkurt

Stangselleri

Karve


Fritert stornesle

Frityrstekte stornesleskudd oppsto ut fra et poeng som gikk tapt i oversettelsen. En rett i boka kaller Luczaj Racuchy z Zywokostem, som ifølge Google translate betyr «pannekaker med valurt Symphytum officinale». Det er bare at han oversetter med «fritters», som jeg igjen oversetter med frityrstekt. Så før jeg fikk gjort en oversettelse av Racuchy hadde jeg fått vann i munnen med tanke på friterte ville vekster, så da ble det det. Valurt derimot anser vi ikke som matplante. Derfor brukte jeg en annen vekst som er et typisk gledelig gjensyn etter vinteren, nemlig skudd av stornesle.

Du trenger:

 • 100 g stornesleskudd
 • 100 g siktet mel
 • 1 egg
 • 300 ml kaldt øl
 • Olje til frityrsteking
 • Salt og pepper
 • Sitron til servering

Slik gjør du

Vask storneslen og klapp den tørr i et kjøkkenhåndkle. Bland mel, egg, halvparten av ølet, salt og pepper i en stor bolle. Bruk visp til du får en jevn røre. Sett til side. Frityrstekingen kan du gjøre i ei stekepanne med høye kanter, men ikke fyll den mer enn en tredjedel. Varm oljen og test med litt av røren, om det umiddelbart bobler rundt røren i oljen, er oljen klar. Ikke bruk for varm plate, på min ovn og med jernpanne passet medium innstilling. Dekk brennesleskuddene godt med røre i bollen, og plukk dem ut med en pølseklype eller lignende og la dem dryppe litt av før du legger dem i oljen. Stek på begge sider til du er fornøyd med brunfargen. Plukk dem ut etter hvert som de er ferdige og legg dem på tørkepapir for å renne av. Server med sitron.


Vårkraftsuppe

I boken forteller Luczaj at en vanlig bruk av ville nyttevekster var å koke dem i vann og eller kraft til suppe. De kunne tilsettes fløte, melk, roux, nudler eller egg. De vanligste urtene å bruke til denne suppa var ulike nesler, melder, syrer, bjørnekjeks og skvallerkål. Her kommer min versjon av denne suppa, basert på det som er tilgjengelig nå i vårknipa på Inderøy.


Du trenger:

 • 1 ts tørkede eller friske einebær
 • 1 ts karvefrø
 • Smør til steking
 • 1 ss buljong
 • 5 dl vann
 • 6 dl kraft
 • 1 liter skvallerkål
 • 1 lier stornesle
 • En neve løvetannblad
 • En neve vill-løk
 • 1 dl fløte
 • løkurt til servering

Slik gjør du

Start med å smelte en god klatt med smør i en tykkbunnet kjele. Knus karvefrø og einebær i en morter og tilsett det i smøret, la det frese i et par minutter. Tilsett fint hakket skvallerkål, stornesle, løvetannblader og vill-løk. Du må gjerne bruke den ville løken hel, om det er på våren og de er små. La dette steke under omrøring til urtene har falt sammen, så kan du tilsette 1 spiseskje buljong, vannet og kraften. La det koke videre i noen minutter. Tilsett 1 desiliter fløte og kok opp. Server med egg og hakket løkurt.

Konglehatter Strobilurus


April og mai er høgsesong for konglehattar. Sosiale media bognar av konglehattar om dagen. Og kommentarfelta bognar av folk som skriv at det er spiss giftslørsopp. Det er det sjølvsagt ikkje.

Konglehattane er små brune soppar og det finnes tre artar i slekta her heime. To av artane, grankonglehatt S. esculentus og furukonglehatt S. stephanocystis, er etelege. Den siste heiter bitter konglehatt S. tenacellus. Namnet er ein indikator på at det ikkje er matsopp.

Hatten er mellom ein og tre cm brei. Den er kvelva og har ein liten pukkel. Den blir glatt når det er vått ute og matt når det er tørt. Konglehattane har tette, kvite, utranda skiver. Stilken er ofte kvit heilt øvst ved hattfestet. Konglehattane veks på kongler.

Lene Johansen

Grankonglehatt S. esculentus. Foto: Per Marstad.

ads3
Mosanes verd
MOSANES VERD
image
Foto: Colin CC.BY.NC.SA.
Vitskapen skildrar noko med nøyaktigheit frå utsida, poesien skildrar noko med nøyaktigheit frå innsida. (…) Begge hyllar dei det dei skildrar.

Ursula K. Le Guin

Mosanes
verd

Av Helge Torvund, htorvund51@gmail.com

Botanikaren Robin Wall Kimmerer hadde gått den same vegen gjennom fjellområdet Adirondack i staten New York i tjue år. Ho kjente vegen så godt at kroppen av seg sjølv steig varsamt over ei lønnerot. Ho visste kvar ho og dottera kom over sovande ugleungar på ei grein. Sanden og furunålene var ein velkjent song for henne. Ho svinga av mot huset sitt og kjente vårens fuktige ange stiga frå bakken.

I dette området gjorde ho for lenge sidan feltstudiar som student. Her studerte ho mosar med forstørringsglaset ho bar i ei raud snor om halsen. Åra gjekk, og ho vart ein leiande forskar innan sitt område. «Mosane har ikkje endra seg på langt nær så mykje som meg», tenkte ho. Dei siste åra hadde ho leia granskingar av korleis ulike moseslag lever saman på store steinblokker. Alt var så velkjent, og difor vart Kimmerer overraska då ho brått såg noko heilt nytt: Fem steinblokker svære som bussar låg tett inntil kvarandre og danna ein slags sirkel. Formene passa i hop og fekk henne til å tenkje på gamle ektepar som kvilte trygt i armane på kvarandre. Ho gjekk rundt steinblokkene medan fingertuppane glei over mosen. Mot aust var det ei holeliknande opning inn til rommet mellom steinblokkene. Porten, som ho aldri hadde sett før, verka underleg kjent. Som inngangen til ei bjørnehi.

Familien til botanikkprofessoren, som vart ein av verdas leiande moseforskarar, stammar frå bjørneklanen hjå potawatomifolket. Hjå potawatomi har bjørnen eit spesielt forhold til plantar. Han kan det eigentlege namnet på dei og kjennar deira historier. No opplevde Kimmerer det som om ho følgde ein bjørn.

Utan å vite kvifor, gjekk ho inn gjennom opninga og kom inn i eit rom med steinblokkene som veggar. Ho fekk ei underleg kjensle av at noko ville henne noko. Det anga av solvarmt gras, våt mjuk mose glinsa på veggane, og ho høyrde raudstjerten syngje i skogen utanfor. Steinane pusta, og dei visste at ho var der. Mosen arbeidde med å smuldre steinane til sand i ein uendeleg prosess. «Ein eldgammal samtale mellom stein og mose, om lys og skygge og om kontinenta sine rørsler.» Dei gamle steinveggene skein av mosar i fleire grønfargar, og det var som ho såg dei for første gong. Det mjuke og det harde levde saman slik det materielle og det andelege levde saman. Medan ho stod der, visste ho at mosane hadde sine eigne namn, namn dei hadde hatt lenge før Carl von Linné gav dei latinske namn.

Kimmerer steig ut att av steinsirkelen med eit oppdrag. Ho skal formidla at mosane har sine eigne namn, at deira måte å vera i verda på, ikkje kan forklarast av vitskapelege data aleine. At det finst mysterium det er meiningslaust å måla med målband.

Då Robin Wall Kimmerer som ung student vart spurt kvifor ho ville studera botanikk, fortalde ho entusiastisk at dei gule blomane til kanadagullris og purpurfarga asters var så vakre saman, at ho ville gjerne finna ut kvifor. Ho vart då forklart at det ikkje hadde noko med vitskap å gjera. «Venleik er ikkje noko me botanikarar er opptekne av. Dersom du vil studera venleik, bør du heller gå på ein kunstskule.»

Kimmerer vart oppteken av å formidla kunnskap til sine elevar og lesarar på ein måte som både nytta vitskapens erfaringar og den visdom og innsikt som urfolka har samla.

Ho skriv: «I urfolk sin måte å vite noko på, vert alle vesen sett på som ikkjemenneskelege personar, og alle har sine eigne namn. Det vert rekna som eit teikn på respekt å nemna noko ved sitt namn. Ord og namn er måtar å byggje relasjonar på, ikkje berre oss imellom, men òg med plantar. Nærleik gjev oss ein annan måte å sjå på.»

Bøkene hennar, «Gathering Moss: A Natural and Cultural history of Mosses» og «Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants» handlar om så uendeleg mykje meir enn mose og godluktgras. Som ein demonstrasjon av sin heilskaplege visjon, flettar ho inn alt mogleg i forteljingane og får oss til å sjå nye samanhengar, vesentlege samspel, store perspektiv på den aller minste mose.

Det ho skriv, er gjennomsyra av ei djup forståing av korleis namn og språkbruk avspeglar tenkjemåte og haldning til omverda. I forteljingane hennar møter me innsikta om at me kan prøva å reparera skadar etter forureining, me kan gå inn for grøn industri, men om me ikkje endar omverdstenkinga, så vil ingenting verta forandra. Trass vemod over øydeleggingar og tap av tradisjonar er bøkene hennar fulle av livsglede og entusiasme.

Nokre døme frå ulike urspråk gjev oss glimt av den forståinga ho er ute etter: På nokre språk hjå urfolk i Nord-Amerika tyder ordet plante «dei som tek seg av oss».

Som moseforskar har Kimmerer innsett at dei 22 000 ulike mosane som finst, dei eldste landplantane me har, har så grunnleggjande funksjonar ved å reinska vatn, laga jordsmonn, samarbeida med trea i skogane, at me ikkje kunne klart oss utan dei: Dei tek seg av oss.

Når Kimmerer går ut i skogen og ser ein grønfarge som høyrer til ein bestemt mose, kjenner ho seg meir heime. Og ho kan stå der og reflektera over potawatomi-ordet «puhpowee» som tyder «den krafta som får soppar til å trengje seg opp i skogbotnen i løpet av natta».

Ho er ein engasjert botanikar som elskar å læra dei latinske namna på mosar, men ho seier òg at ein i botanikken ikkje lærar om plantane sin song. Ho nyttar vitskaplege funn til å understreke den sterke relasjonen me har til jorda og viser til at lukta av humus aktiverer hormonet oksytocin hjå oss. Når me pustar inn lukta av Moder Jord, vert hormonet som skapar band mellom ei mor og ein baby aktivert!

Via skrivinga si maktar ho å gje ei så medrivande framstilling av det fabelaktige ved mosen sitt levevis og tilpassinga til dei ulike levevilkåra, at ein opplever dei verkeleg som levande vesen. Ho skildrar relasjonen mellom mose og vatn som eit kjærleiksforhold. Ho seier óg at me ikkje bør kalla mosen for «den», men kva anna kan me seie? Språket vårt ser på mosen som ein ting, som «den», og ikkje som ein slektning. Slik kan me ikkje ha det.

Sjølv om Robin Wall Kimmerer tok oppgåva ho fekk i steinsirkelen alvorleg, var presset om det vitskaplege og målbare sterkt i dei rollene ho hadde som lærar. Som nytilsett ved ein undervisingsinstitusjon i det såkalla bibelbeltet, var rektoren skeptisk då ho ville ta med studentane på ein tredagars ekskursjon i eit fjellområde. Ho ville læra dei om planteliv ved at dei fekk sjå og oppleva plantane i deira rette element.

Ho fekk likevel løyve til å dra og la seg veldig i selen for at studentane skulle få så mykje botanisk kunnskap som mogleg. Eit stramt program med læring av latinske namn, måling og innsamling av data, gjorde at alle var slitne då dei gjekk nedover mot bilane den siste kvelden. Ein trast song, kvite kronblad dryste nedover dei, og blomar gløda av fargar i det gylne kveldslyset, men Kimmerer var trist. Ho var overtydd om at ho ikkje hadde fått formidla det som låg ho mest på hjartet, ein vitskap som var djupare enn data, som sa noko om plantane sin song, og om at plantane har sitt eige, viktige og vakre liv. Og at dei er del av den heilskapen me lever i og lever av. Den spirituelle dimensjonen ved naturen hadde vorte borte i all målinga og læringa av latinske namn. Ho kjende at ho hadde mislyktest som lærar. Studentane var stille der dei gjekk i ei rekkje nedover åsen. Men så var det ein av studentane som byrja syngje ganske lågt. Og alle dei andre stemde i der dei gjekk nedover stien. Dei song:


Amazing grace, how sweet the sound.
That saved a wretch like me.
I once was lost but now I’m found.


Kimmerer vart audmjuk, for songen sa alt det hennar leksjonar ikkje hadde sagt. Studentane song og laga avanserte harmoniar. Då innsåg ho at det ikkje var hennar leksjonar som var viktigast, men det underfulle i seg sjølv. Studentane hadde fått med seg det aller vesentlegaste likevel, og opplevd noko dei uttrykte gjennom songen:


Was blind, but now I see.

Vi ser ikke karbonlagringen for bare trær
KARBONLAGRINGEN
image
Dette er en sopp, ikke slik vi er vant med å se den når den frukter for å reprodusere seg, men slik den lever i bakken hele året. Det er et tredimensjonalt nettverk på jakt etter næring som befolker hele jordsmonnet under oss. Foto: Alison Harrington CC.BY.SA.

Vi ser ikke karbonlagringen for bare trær

Plantene bruker sollyset som energi når de omdanner vann og CO2 til oksygen og sukker. Karbonet bindes i sukkeret, som gir planten næring til å danne biomasse. Biomasse er dette veldig tekniske begrepet på volumet av alt organisk liv.
Av Lene Johansen

Kroppen din er biomasse. Trær og planter er biomasse. Planter fanger karbon fra luften og lagrer det i biomasse, det var derfor vi har trodd at det viktigste vi kan gjøre for å ta CO2 ut av luften er å bevare trær. Trær er store, og de har plass til mye karbon i biomassen sin.

De underjordiske hjelperne

Klimaet består av flere sammensatte prosesser som opererer på en global skala, og vi lærer stadig noe nytt som hjelper oss å forstå dem. Det siste tiåret har vi lært mye om hva som skjer med det sukkeret som trærne sender ned i røttene sine. For jordsmonnet består også av biomasse, både levende og død. Det er her soppen regjerer.

Dersom du løfter på mose eller en stein, kan du se tynne hvite tråder som ser ut som insektvev. Det er det ikke. Du ser sopp. Soppen er et nettverk av tråder i tre dimensjoner som vi kaller mycel. Mycelet til ett individ kan strekke seg mange mil vekten av en enkelt sopp kan være flere hundre tonn og den kan være over tusen år gammel. Iblant setter dette nettverket frukter for å spre sporene sine. Vi kjenner fruktene best som kantarell og sjampinjong.

Mange av disse soppene danner sopprot. Det vil si at soppen og trerøttene lever i nært felleskap eller symbiose med andre organismer. En av de merkeligste tingene med soppen er at magen sitter på utsiden. Mycelet utsondrer enzymer som gjør at det kan bryte ned omgivelsene sine. På den måten frigjør mycelet næringsstoffer som trærne ikke klarer å få tak i selv. Mineraler og sporstoffer absorberes inn i mycelet, og blir delt med trærne som mycelet har sopprot med. Til gjengjeld får soppen sukker fra treet. Rundt halvparten av sukkeret treet lager, blir sendt ned til røttene. Det meste av dette går til soppen.

«Soppens mycel er kortlivet. Det fødes og dør fort, og det døde mycelet inneholder kjemiske forbindelser som er vanskelig å bryte ned», sier Mikael Ohlson. Han er professor på NMBU og spesialiserer seg på skogøkologi. Soppens celler består av kitin, det samme harde stoffet som rekeskall er laget av. Når mycelet dør, blir sukkeret lagret som karbon i det døde mycelet. Slik blir det bundet i jorden. Treet driver mest med karbonfangst, og soppen driver med karbonlagring.


De hvite trådene på bakken og på rotspissene er soppmycelet som utvinner og transporterer næringsstoffer til planten i bytte mot sukker. Foto: Wilhelm Zimmerling CC.BY.SA.

Plantasjeskog på Gjøvik. Planter er avhengig av lys for å leve. Trærne i denne skogen danner et tett tak som ikke gir livsgrunnlag for planter på skogbunnen. Det er ikkje levevilkår for mange arter i skogsplantasjen. Foto: Øyvind Holmstad CC.BY.SA.

Den overjordiske klimaplanen

Skogdrift har vært viktig i moderne norsk historie. Salg av tømmer til utlandet har vært en god inntektskilde. Ikke lenge etter landet ble uavhengig fikk vi Landsskogtakseringen, som er en slags folketelling for trær. Den fylte 100 år i 2019. Landskogtakseringsordningen har blitt kopiert av mange andre land over hele verden for å forhindre rovdrift på skogen.

Det er derfor ikke rart at skogen inngår som en viktig del av den norske klimaplanen. I klimaplanen som regjeringen la frem i januar har trærne fått i oppgave å fange og lagre karbon. De foreslår at vi skal plante mer skog i Norge. De åpner for å bruke utenlandske treslag som sitkagran og lutzgran. Disse trærne vokser fort og har høy biomasse, slik at vi får fanget og bundet mest mulig karbon så fort som mulig. Det høres flott ut, men disse trærne finnes allerede i Norge.

Vi plantet disse granartene på Sørvestlandet på slutten av 1800-tallet for å sørge for at båtbyggerindustrien der skulle ha nok hurtigvoksende trevirke til fremtidens behov. Fra 1950-tallet til 1980-tallet har vi plantet ut mengder langs kysten fra Agder til Troms. Siden 2007 har disse blitt regnet som fremmedarter i Norge av norske myndigheter. De sprer seg ukontrollert, trenger bort stedegne arter og skaper artsfattige områder, hvor verken dyr, planter eller sopp trives.

Myndighetene bruker store summer hvert eneste år på å forsøke å utrydde dem. Foreningene som gjør dette arbeidet på vegne av myndighetene kaller utryddingen for pøbelgranprosjektet. Nå har myndighetene igjen bestemt seg for at vi trenger hurtigvoksende trær som trives i Norge, og vurderer å gi unntak fra forbudet om å plante ut disse artene.

Den norske barskogen er dominert av gran og furu, iblandet løvtrær som bjørk. Fagfolkene kaller dette for boreal barskog. Den boreale barskogen, eller taigaen som den også kalles, er et hovedøkosystem som strekker seg rundt den nordlige halvkulen fra Norge, gjennom Finland, Russland, Alaska og Canada. I Norge tar vi også med fjellbjørkeskogen og kaller systemet for boreal skog.

«I boreal skog antar man at 80 prosent av karbonet er lagret under jorden, mens 20 prosent er lagret i det som vokser over jorden», sier Per Arild Aarrestad. Han han er en pensjonert skogøkolog som fortsatt er tilknyttet NINA som vitenskapelig rådgiver.

Du finner mer karbon lagret i jordsmonnet i taigaen enn i noe annet skogøkosystem i verden. Jordsmonnet består ikke bare av sopp. Det består også av dødt plantemateriale og en rekke mikroorganismer som lever og dør i dette mørke universet. Når det døde plantemateriale brytes ned, vil karbonet som er bundet i materialet også brytes ned. Før vi forsto soppens rolle som karbonlagrer trodde vi at karbonet primært var bundet i vegetasjon og dødt plantemateriale. Nå vet vi bedre.

Norsk skog er ung. Skogeierne tar normalt ut tømmeret når trærne blir rundt 70 år gamle, mens trærne kan bli mange hundre år gamle om de får stå i fred. Flere sopper, planter, insekter, fugler og dyr finner næring og et sted å bo i en gammel skog, enn i den unge, norske skogen. Når skogen hugges ned dør også soppene som bor i bakken. Det tar opp til tjue år før de nyplantede trærne blir store nok til å ta vare på sopprotpartnere igjen. Da begynner det underjordiske økosystemet, som ble rasert ved forrige hogst, sakte å komme tilbake. I mellomtiden har mye av karbonet som var bundet i jordsmonnet lekket tilbake i atmosfæren.

For å få trærne til å vokse seg større og fortere har myndighetene også begynt å oppfordre skogeiere til å gjødsle skogen, blant annet med nitrogen fra helikopter. Norske jordsmonn har ikke mye nitrogen i utgangspunktet. Dermed er de fleste plantene som bor der tilpasset nitrogenfattige forhold. Nitrogenelskende planter som gress kan ta over for stedegne planter som lyng og bærlyng. Forskere ved Universitetet i Oslo har de siste årene oppdaget en viktig sopprotpartner til lyngen, både i skogen og på fjellet. Lyngartene binder mer karbon enn gress.

Aarrestad er bekymret over gjødslingen. Han sier at forskerne tror det vil påvirke artsmangfoldet både over og under jorden, og at det er urovekkende at myndighetene setter i gang med et så omfattende prosjekt uten å forske på det først.

«Det som skjer når vi gjødsler skogen, er at vi får en relativt hurtig vekst av trærne. Nitrogenkrevende planter på bakken kan utkonkurrere mer saktevoksende planter med tap av artsmangfold som resultat. Gjødsling med nitrogen kan også forsure jordsmonnet, og vi kan får en avrenning av skadelige næringsstoffer fra skogen, både til vassdrag og til mikrosamfunnet i jorden. Det er kjent at jordboende sopp er svært følsom for nitrogen, og vi kan da få en reduksjon i den viktige symbiosen mellom sopp og planter, noe som igjen kan redusere karbonlagringen i jord», sier han.


Kart over hvor mange tonn karbon det er lagret i jordsmonnet per hektar. Blå farge viser hvor det er mest karbon. Beltet langs den nordlige halvkulen er den boreale skogen. Kilde: Stockmann et al. (2015).

Gammel granskog er viktig for karbonlagring. Trærne står ikke så tett, og det er innslag av løvtrær som gir lys til plantene under trekronene. I denne skogen er det livsgrunnlag for en rekke arter, både fugler, innsekter, sopp og planter. De døde trærne er også fulle av liv. Foto: Tor Erik Brandrud.

Det er håp

Det kan se ut til at det er artsmangfold og gammel skog som er nøkkelen til god karbonfangst og lagring. Kunnskapen om hvor mye karbon som lagres i jordsmonnet og sopprotsoppenes rolle i denne prosessen er relativt ny. Det er kanskje grunnen til at regjeringens klimaplaner ikke nevner soppens rolle med ett ord. Det tar tid å få snudd en overjordisk og trefokusert klimapolitikk til en underjordisk klimapolitikk. Aarrestad sier imidlertid at det er flere nye forskningsprosjekt på gang som samler både forskere, naturvernorganisasjoner og skognæringen, som ofte har hatt ulike meninger om hvordan skogen skal forvaltes. Det er veldig positivt at skognæringen og forskningen har begynt å nærme seg hverandre.

Dersom du er nysgjerrig på å lære mer

Videoforedrag:
• Klima, sopp og karbon: Hvordan vil klimaendringer påvirke det underjordiske soppsamfunnet? med Ella Thoen på Vintersopptreffet 2020. vimeo.com/396916652
• Klimaskog - Klima mot natur? et webinar med Naturvernforbundet. www.youtube.com/watch?v=DPqf8tgpApo Bøker:
• Er det liv, er det sopp! av Leif Ryvarden og Klaus Høiland • Karbonlagring i norske økosystemer av Magni Olsen Kyrkjeeide et. al. http://bit.ly/NINA-76


Landbruksminister Olaug Bollestad besøker NORSKOG i Losby i februar 2020 for å lære om skog som klimatiltak. Foto: Kaja Schill Godager/Landbruksog matdepartementet.
Flora Norvegica Radiographica – Norske planter i røntgen
I Philadelphia ligg det eit museum som er fylt av medisinske kuriosum. Der finn du ein gigantisk forstoppa tarm, ein hel skuffeseksjon med gjenstandar som ein lege har fiska ut av halsen på folk og eit utstillingsskap full av personlege gjenstandar som strålingspionerane eigde.
BOKANMELDELSE

Flora Norvegica Radiographica
– Norske planter i røntgen

Øyvind Hammer og
Marte Holten Jørgensen
Spartacus Forlag
9788243012707

I Philadelphia ligg det eit museum som er fylt av medisinske kuriosum. Der finn du ein gigantisk forstoppa tarm, ein hel skuffeseksjon med gjenstandar som ein lege har fiska ut av halsen på folk og eit utstillingsskap full av personlege gjenstandar som strålingspionerane eigde. Det er ei heil mengde gjenstandar som ikkje ligg i skapet, slik som kammen til Marie Curie. Han er enno for radioaktiv for utstilling. Eg har vore på foredrag på Mütter-museet litt for ofte og eg har sett for mange røntgenbilete av tanngarden til ungar som ikkje har felt mjølketenner enno. Det ser ut som dei har kjeven full av hattifnattar. Røntgen er kule greier. Det er grunnen til at eg blei så nyfiken då eg las om Flora Norvegica Radiographica fyrste gongen.

Forfattarane har sett bakover til biskop Gunnerus då dei gav namnet til boka. Du veit, han biskopen som skreiv Flora Norvegica på 1700-talet. Boka er ikkje ein flora av den tradisjonelle typen. Sjølv om boka har mange av kjenneteikna til ein flora, er det i røynda eit visuelt vakkert djupdykk i etnobotanikken si verd akkompagnert av interessante anekdotar. Ho er særs godt egna til å sette seg ned i kosekroken og lese frå perm til perm.

Boka byrjar med ei lettlesen vitskapshistorie om røntgenstrålane og om korleis dei har vorte nytta innom biologien. Deretter kjem artane med tilhøyrande tekster. Dei er sorterte etter tradisjonell botanisk systematikk, på gruppe og orden. Det kan sjå ut som om forfattarane har forsøkt å få med seg ein representant frå kvar undergruppe, i alle fall fram til dei når ordenane. For kvar art får du vite det norske namnet, det vitskapelege namnet, ein tekst og ein plansje sett saman av fleire bilete. Dei har òg lagt vekt på å velje ut planter som er omtalte i boka Planter og tradisjon, som er det norske etnobotaniske standardverket.

Biletplansjane er svært vakre å sjå på, men dei informerer òg på eit anna vis enn vanlege fotografi. Bladnervar og dei indre organa til planten kjem i fokus. Farger og kronblad, som vanlegvis er det fyrste ein ser, forsvinn inn i bakgrunnen. Eg blei sittande og slå opp vanlege bilete, særskilt artar eg ikkje kjende frå før, for å samanlikne. Det blei ei meditativ lesing.

Eg må òg seie at tekstane imponerte. Det kan vere vanskeleg å legge frå seg fagspråk og skriveformer som er vanlege på fagspråket når ein skal skrive populærvitskapeleg om fag. Dette har ikkje desse forfattarane hatt noko problem med. Ein får vete korfor hundar et gras,

kva planter fortel om berget under og om planter som har forandra verda. Både utval av anekdotar og viset historiene er skrivne på minner mest om botanikarar som vil glede. Faget ligg der i botnen, men tekstane er lett tilgjengelege, dei informerer og underheld.

Eg har kost meg med denne boka. Ho var ikkje lett å legge frå seg. Bileta gjer at ein kan bla i boka om att og om att. Dette er ei bok for planteelskarar.

Lene Johansen


Om du har lyst til å laste ned ei norsk omsetting av Gunnerus sin Flora Norvegica finn du han på http://bit.ly/Gunnerus.


Bevaring og nytenking
HUSAPOTEK
image
Tom Lien ønsker å etablere en etnobotanisk hage bestående av nyttevekster som tradisjonelt har værtviktige på Nord-Kalotten og i arktiske strøk. På Riddu Riđđu-sletten har han tidligere etablert ennytteveksthage med 80-90 ulike planter fra hele verden.
”Spør heller hva vi
ikke har dyrka”

Bevaring og nytenking

Tom Lien har drevet økologisk landbruk og urtegård i over tretti år. Han synes det er merkelig at vi stadig handler plantemedisin i dyre dommer på helsekosten, når vi har enda bedre råvarer utenfor døra vår – viltvoksende eller egendyrket.
Tekst: Lotte Shephard Foto: Kjersti Skar Staarvik

Kombinasjonsbruket, med jordbruk, fiske, skogbruk og sanking, har stått sterkt her i nord, før landbruket og fisket ble mer spesialisert. Da Tom Lien og Linda Aarøen Lien flyttet til gården etter Toms besteforeldrepå Nordnes i Gaivvuotna/Kåfjord i 1986, hadde jorda ligget brakk siden 1962. Gården hadde tradisjonelt vært drevet som en typisk fiskerbondegård med liten innmark og stor utmark, og fjorden et steinkast unna. Skillene mellom natur og kultur var glidende og uklare. De bestemte seg for å bygge opp gården igjen etter økofilosofiske prinsipper, med fokus på nye måter å utnytte de gamle næringskombinasjonene på.

Å ta vare på det gamle er en rød tråd på gården; artsklenodier, nyttevekster fra glemmeboka, gamle dyreraser.

– På det meste hadde vi lynghest, villsauer, den gamle gåserasen norsk hvit gås, kjøttkaniner, angorakaniner, jærhøns og honningbier, ved siden av fire dekar med grønnsaker, et stort gartneri og unger – fullt sirkus, forteller han og ler.

Helseplager førte til at de gradvis la ned dyreholdet og det meste av grønnsaksdyrkingen for salg. Kjernevirksomheten er nå gartneriet, hagen, videreforedling, sanking og kunnskapsformidling. I dag dyrker Linda og Tom mellom 150 og 200 sorter nyttevekster, foruten eksterne hageprosjekter. Når vi prater med Tom på telefonen, forteller han at innhøstingen så vidt er ferdig. Foredlingen står for tur, og selvsagt siste rest av frøsankingen.

Kunnskapen var ofte svært lokal, men kunne også være tilknytta større områder og kulturer.

Tom holder kurs og vandringer i urtehagen på Riddu Riđđu-festivalen. Her finnes blant annet vossakvann Angelica archangelica subsp. maiorum, en spesiell type fjellkvann som har blitt dyrket og foredlet av bønder på Voss gjennom århundrer.

– Hva dyrker du, spør vi Tom på telefonen.

– Spør heller hva vi ikke har dyrka, svarer han.

– Jeg har vært interessert i alt, og dyrker alltid noe nytt hver sesong. Det interessante med nyttevekster er alle måtene å bruke dem på; mat, krydder, kosttilskudd, medisin, kosmetikk, plantefarging, gjødsel, plantevernmidler – og hvert tema er ekstremt omfattende, sier han.

Tom har lenge hatt veldig lyst til å etablere en ren etnobotanisk hage bestående av nyttevekster som tradisjonelt har vært viktige på Nordkalotten og i arktiske strøk. Etnobotanikk er læren om forholdet mellom planter og menneskelige kulturer. Har du besøkt Riddu Riđđu-festivalen har du kanskje sett Toms nytteveksthage, med 80-90 ulike planter fra hele verden. Her er det også tatt inn en del ville planter fra nærområdet som markjordbær Fragaria vesca, ”sibirgressløk” Allium schoenoprasum subs. sibiricum, karve Carum carvi, ryllik Achillea millefolium og kvann.

Skiller mellom moderne urtemedisin og folkemedisin.

– I tidligere tider var medisin stort sett planter og diverse remedier basert på disse. Folkemedisinen var praktisk erfaring bygget opp over generasjoner. Alle hadde «sine nyttevekster», kunnskapen var ofte svært lokal, men kunne også være tilknytta større områder og kulturer; samiske tradisjoner og Nordkalott-tradisjoner, til eksempel, forteller Tom.

– Moderne urtemedisin, kalt fytoterapi, er analyser av og forskning på plantenes virkestoffer underlagt vitenskapelige kriterier. Det er spennende at nye studier stadig viser at mye av folkemedisinen hadde noe for seg. Det er også svært fascinerende at vidt forskjellige kulturer, livssyn og filosofier ofte med særdeles ulike innfallsvinkler, har kommet fram til samme bruk og «løsning» på noen av de samme plantene, forteller Tom og refererer blant annet til indisk ayurveda, tradisjonell kinesisk medisin og diverse sjamanistiske tradisjoner.

Nedenfor finner du Tom Liens tips til urter vi alle kan ha i vårt eget husapotek, og som vi kan sanke og dyrke selv.

Gamle tradisjoner innen primærnæring, høsting fra naturen, videreforedling og håndverk ble glemt og nedvurdert.

«Den tapte generasjonen» nevner Tom stadig under praten vår.

– Fra sekstitallet og fram mot årtusenskiftet var velstandsøkningen betydelig, varehandelen var mer global og tilsvarende mindre lokal. Gamle tradisjoner innen primærnæring, høsting fra naturen, videreforedling og håndverk ble glemt og nedvurdert. Rundt åtti- og nittitallet var mange av oss opptatt av helt andre ting enn naturen og dens skatter. Apotekene fikk hyllene fylt opp med store mengder tradisjonsurter som ryllik, kjerringrokk (egentlig åkersnelle Equisetum arvense) og brennesle Urtica dioica, hovedsakelig fra områder lengre sør i Europa med stor forurensing, og kvalitetssikringen var det nok så som så med. Disse ble solgt i tonnevis, mens de samme urtene av super kvalitet vokste i mengder rett utenfor stuedøra, sier Tom. Han husker at dette var et tema som ble mye diskutert i økomiljøet på den tida.


Tom holder kurs og vandringer i urtehagen på Riddu Riđđu-festivalen. Her finnes blantannet vossakvann, en spesiell type fjellkvann som har blitt dyrket og foredlet av bønder på Voss gjennom århundrer.

Big business

I dag er situasjonen annerledes. Kosttilskudd og urtemedisiner er blitt multimilliardindustri og produkter fra hele verden bare et tastetrykk unna.

– Det sier seg selv at vi nesten ikke kan være kritiske nok der det flommer over av fagre løfter, udokumenterte påstander, elendig kvalitet og i verste fall helseskadelige remedier, sier Tom.

Vi har enorme og til dels lett tilgjengelige ressurser i egen natur. Det bugner over av bær, sopp og urter.

– Det er nesten fortvilende å se det massive salget av dyrkede blåbær Vaccinum myrtillus og bringebær Rubus idaeus til stive priser når vi vet at så mye som 97-98 prosent av ville bær som både smaks- og ernæringsmessig stiller i en annen divisjon, forblir uutnyttet. Og så har vi helsegevinsten ved å komme seg ut og sanke da, sier Tom.

– Jeg har hatt gleden av å treffe en hel del mennesker fra våre naboland i øst og sørøst, fra Russland, Baltikum og Polen, der sanking og selvberging har sterke tradisjoner, like levende i dag som de alltid har vært. Kanskje den økonomiske velstanden har kommet litt vel fort og brått her hjemme hos oss. Heldigvis har det alltid vært temmelig mange også i dette landet som har hatt stor interesse av disse tingene, og antallet har hele tiden vært økende, spesielt det siste tiåret. Særlig gledelig er den store interessen og vitebegjærligheten jeg opplever blant svært mange unge mennesker, sier han.

Hvordan kan vi hente denne kunnskapen tilbake, spør vi Tom.

– Lese seg opp, gå på kurs, men først og fremst komme seg ut i skog og mark eller prøve å dyrke litt selv. Ingenting slår praktisk erfaring. Og da må vi også snakke litt om hygiene og etikk. Vi må bruke øynene, se etter fugleskit, museskit og andre uhumskheter på plantene vi sanker og unngå forurensede områder. Veikanter, dreneringsgrøfter eller naturenger der det nylig har vært spredt møkk er eksempler på lokaliteter vi bør unngå. Når det gjelder etikk, ikke snauplukk. La planter stå igjen, gjerne de fineste, slik at de beste emnene kan frø seg til neste år. Vi kan også spre frø og legge til rette der det er fine bestander av nyttevekster.

Plantemedisin ikke sees som en konkurrent til skolemedisinen, er Tom tydelig på.

– Plantemedisin må sees på som komplementær medisin, der forebyggende, lindrende og understøttende bør være nøkkelord. Det er også veldig viktig at vi setter oss inn i plantene og deres egenskaper før vi bruker dem. Noen medisinplanter er jo svært potente og kan være helseskadelige og giftige hvis man ikke bruker dem rett. De kan også påvirke andre medisiner i stor grad. Bøker og det store internettet er en god start, så lenge vi finner fram til seriøse kilder, mener han. Er du usikker bør du alltid konsultere lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

Degenererte planter er et begrep Tom bruker om grønnsaker og andre nyttevekster som over flere generasjoner er dyrket med kunstgjødsel og plantevernmiddel i store monokulturer.

– De er som pasienter på intravenøs behandling, som får mat rett i kroppen, optimale forhold og alskens beskyttelse. Røttene skrumper inn, samhandlingen med mikrolivet og andre organismer blir borte, og de trenger ikke lenger produsere alle de kjemikaliene som er nødvendige forutsetninger for å utvikle og klare seg i et mer naturlig miljø. Mange av disse substansene er nettopp det som er helsebringende for oss og andre organismer, forteller han.

Han forteller at det er mange måter å konservere, videreforedle og innta urter på; tørking, frysing, uttrekk, avkok, tinktur og oljer. Det aller beste er å spise dem naturell. – Det er min personlige erfaring, men det er også logisk. Da får vi med oss alle virkestoffene. Men, det er jo aldri en regel uten unntak, og i dette tilfellet er det heldigvis mange.

Tom skal ut i åkeren for å lete etter flere frø.

– Egne frø er jo selvsagt de beste, forteller han. – De er jo tilpasset ditt lille mikroklima. Under finner du Toms anbefalinger til noen av mange planter som kan være gunstige å ha i husapoteket. Noen er viltvoksende og noen dyrkede.

Lag ditt eget husapotek
HUSAPOTEK

Lag ditt eget husapotek

Urter til medisinskapet kan vi sanke og dyrke selv. Lag ditt eget lille husapotek ved hjelp av nyttevekst-ekspert Tom Lien.

Tom Lien har dyrket utallige nyttevekster i over tretti år, og ikke minst sanket dem. Urter er stadig en viktig del av vårt kosthold, dog færre enn før. Imidlertid er kunnskap om og bruken av urter som medisin en sjeldenhet i dag. Visste du at urtene du dyrker eller sanker selv er trolig av langt bedre kvalitet enn dem du finner på helsekosten?

Her er Toms tips til hvilke urter kan ha i vårt eget husapotek, hvordan du bruker dem og hva de er godt for.


Prikkperikum Hypericum perforatum

Brukes utvortes for å lindre kløe fra insektstikk, brennesle og utslett, og er flott å bruke som massasjeolje på anspente muskler og verkende ledd. Blant perikumplantene, som også kan brukes til plantefarging, er det prikkperikum, også kalt johannesurt, som brukes medisinsk. Den flerårige planten vokser vilt sør i landet og dyrkes relativt greit som flerårig også nordpå. Lag olje ved å fylle et glass med perikumblomster, varm økologisk olivenolje opp til 70-80 grader, og hell over. La stå lufttett i minimum 2-3 måneder og, i motsetning til andre oljeuttrekk, i mest mulig lyst, helst sollys.

Det er også veldig viktig at vi setter oss inn i plantene og deres egenskaper, før vi bruker dem.

OBS: Prikkperikum er en kraftig virkende medisinplante hvis den brukes innvortes. Den brukes ofte som antidepressiva ved milde og moderate depresjoner, særlig i Tyskland og Danmark. Dette må i så tilfelle alltid gjøres i samråd med kvalifisert helsepersonell, da den i store doser påvirker en rekke andre medisiner. Det sies at den kan ha så sterk hormonregulerende effekt at den til og med kan nøytralisere bruken av p-piller.

Foto: Andreas Rockstein CC.BY.SA.

Salvie Salvia officinalis

Navnet kommer fra det latinske ordet salvare som betyr å helbrede. Den er en av våre eldste og mest kjente legeplanter. Vi skal imidlertid ikke overdrive bruken. Store doser over lang tid frarådes. Tom har god erfaring med å lage sterke uttrekk til bruk som gurglevann. Det stopper som regel de fleste halsvondter og uhumskheter i munnhule og svelg. Ved tannkjøttbetennelser kan vi legge salvieblader, helst ferske, på tannkjøttet, omtrent som snus.

OBS: Salvie inneholder et stoff kalt tujon, som er giftig i store doser. Uttrekk av salvie bør ikke drikkes av gravide eller ammende. Det kan være abortfremkallende og minske produksjonen av brystmelk. Krydder i små mengder er ok.

De er høyt skattet innen urtemedisinen for sine gunstige virkninger på leverfunksjonen.

Foto: Marc St CC.BY.SA.

Rosenrot Rhodiola rosea

Rosenrot er vår egen styrkeplante her nord, og blir ofte kalt arktisk ginseng. Den fyller alle kriterier til å klassifiseres som en adaptogen plante. Mye kan sies om adaptogene planter, men det viktigste er at de ikke inneholder giftstoffer og øker kroppens motstand mot stress og påkjenninger. Ved bruk vil vi ofte oppleve fornyet energi både mentalt og fysisk, selv om det ikke er et stimuli. Optimal dose er individavhengig, men vil være i størrelsesorden 0,3g til maksimum 1g. For mye er ikke farlig, men det har ikke noen ytterligere virkning.

Vi kan finne rosenrot helt ned i fjæra, men Tom foretrekker å sanke den på høyfjellet. Vi skal ikke ta hele rota, det holder med de øverste knollene. Der har du også den beste kvaliteten og minst rensearbeid. Vask og rens rota godt, plukk bort brune deler, del den opp i tynne skiver og legg til tørk. Ha den så på glass. Vi kan lage tinktur eller avkok av fersk eller tørket rot, men Tom mener det beste er å spise den naturell. Smaken er ikke en fornøyelse, den smaker beskt og gir en snerpende følelse i munnen. Ha noe å svelge ned med. Smaken venner vi oss til og vi får alle virkestoffene i oss. Innta gjerne på morgenen eller formiddagen.

Foto: Tero Laakso CC.BY.SA.

Mariatistel Silybum marianum

En ettårig stor og attraktiv tistel, der det i hovedsak er frøene som blir brukt. De er høyt skattet innen urtemedisinen for sine gunstige virkninger på leverfunksjonen. Det kan trygt anbefales å spise en liten håndfull i ny og ne, eller hver dag, forebyggende. Større doser brukes til behandling av nær sagt alle typer leverlidelser og særlig kjent er dens gode virkninger på leverskader forårsaket av forurensing, medisiner og rusmidler. De selges til stive priser i kapsler på helsekostbutikker, men kan rimelig greit dyrkes selv. De aktive stoffene finnes i frøskallet og er ikke vannløselige. Det beste er følgelig å tygge frøene godt og svelge ned med vann.

Foto: Pablo Cabezos CC.BY.

Sitronmelisse Melissa officinalis

En mild og lett beroligende urt som man kan brygge en avslappende te av, dessuten en god krydderurt. I folkemedisinen blir det sagt at den fordriver melankoli og gjør deg lettere til sinns, noe det svenske navnet hjertensfryd vitner om. Denne flerårige planten kan du fint dyrke selv, også i vinduskarmen. God i tørket tilstand og enda bedre som nyplukket. Inneholder også stoffer som hemmer framveksten av herpes simplex.

Foto: Gertjan van Noord CC.BY.SA.

Kamomille Matricaria recutita

Kamilleblomsten har mange godt dokumenterte medisinske virkninger. Den er betennelseshemmende, krampeløsende, beroligende og særlig kjent for sin gunstige effekt på mage-/tarmproblemer. Kamillete kan være rene vidunderkuren for engstelse og emosjonelt stress som har satt seg i magen. Plantene er ettårige og lette å dyrke. Vi kan høste blomster fra tidlig sommer helt til frosten kommer, og de brukes ofte i et vidt spekter av teblandinger.

Foto: North of Sweden CC.BY.

Mjødurt Filipendula ulmaria

Plantens velluktende blomster inneholder store mengder salisylsyre, som virker lett smertestillende, svakt febersenkende og er bra for blodomløpet. Urten er både lindrende og forebyggende, ifølge Tom. Det er stort sett blomstene vi bruker, og det beste høstetidspunktet er når de springer ut. Vi kan lage saft av dem, eller tørke blomstene og bruke dem som te eller smakstilsetter ved behov.

Foto Jac. Janssen CC.BY

Villkarve Carum carvi

Frøene fra den ville karven har en mer kompleks og kraftig smak enn de dyrkede variantene. Foruten å være et velkjent krydder er de også svært gunstige for fordøyelsen, og kan lindre luftsmerter i magen og tarmkanalen. Vi kan lage uttrekk, eller rett og slett bare spise en teskje eller to og svelge ned med vann. Virkningen kommer som regel temmelig raskt. De kan også trygt brukes ved kolikk hos småbarn, gjerne i kombinasjon med fennikelfrø. Det er veldig praktisk å ha et lite glass lett tilgjengelig.

Foto: Nordhagen CC.BY.SA.
Lær å kjenne igjen trær
BARNESIDENE

Lær å kjenne
igjen trær på bladformen

Nå er våren her og trærne har fått tilbake bladene sine. Visste du at alle arter av trær har helt forskjellige blader? Det er fint, for da kan vi lære oss å kjenne igjen de forskjellige trærne ut fra hvilken form de har på bladene sine. Her skal vi se på bladene til bjørk, sommereik, selje og rogn. Disse trærne er enkle å lære seg. Lær deg disse først, så kan du prøve å lære deg flere trær etter hvert.
Av Jeanette Elden

Bjørk

Bjørk er et felles navn for flere arter bjørk som hører til samme slekt. Bladene er ganske like, men kan ha noen små forskjeller. Her er et blad fra hengebjørk. Felles for bjørkeslekta er at de har blader som er trekantformet, har sagtakket kant som på en sag og tydelig bladspiss.

Sommereik

Sommereik har tynne, avlange blader med tydelig bølget bladkant. Bladene har 3-6 bølger på hver side. Disse bølgene kan være litt ulike i formen og sitter ikke helt rett overfor hverandre. Bladstilken er kort.

Selje

Selje har hårete blader med oval form. Spissen på bladene er noe nedbøyd, det vil si at den vender seg bakover mot baksiden av bladet. Kanten på bladene er ujevn og litt hakkete.

Rogn

Rogn har finnete blader. Det betyr at selve bladet er satt sammen av mange småblader på en stilk. Småbladene sitter i par oppover på bladstilken. Rogn kan ha 6-8 par med småblader. Helt i enden på bladet sitter et småblad alene, dette kalles endesmåblad. Småbladene er avlange i formen, litt butte og med spisse tenner.

1. Bjørkeblad. Domnitsky/Shutterstock.com. 2. Eikeblad. Marek Mnich/Shutterstock.com 3. Seljeblad. Vvoe/Shuttertstock.com 4. Rogneblad. Maxal Tamor/Shutterstock.com 5. Barkebåt. Gregor M/Shutterstock.com

LAG ET BLADHERBARIUM


Du trenger: Noe å samle blader i, aviser, tunge bøker, 15-20 A4-ark, eventuelt farget kartong, tråd, hullmaskin, lim/tape, blyant.

Et herbarium er en samling med planter som har blitt presset, tørket og merket med navn. Nå som du har lært deg noen løvtrær, kan det være gøy å finne disse trærne selv og ta vare på bladene i et herbarium. Prøv deg gjerne på å finne flere forskjellige arter.


1. Gå ut og plukk blader fra forskjellige trær. Om noen trær har rakler eller frø, er dette også fint å ha med i bladherbariet.

2. Åpne en avis. Legg bladene ut over på den ene siden av avisen. Pass på så bladene ikke ligger oppå hverandre. Lukk igjen avisen. Legg en stabel med bøker oppå den, slik at bladene blir ordentlig presset. La bladene ligge slik til de er helt tørre, i 3-10 dager. Du kan sjekke bladene dine innimellom.
3. Mens bladene tørker, kan du lage klar en bok til å lime bladene i. Legg 15-20 A4-ark i en bunke og lag hull i dem med hullmaskin. Har du litt farget kartong, er det fint å ha det foran og bak på boka. Tre en tråd gjennom hullene i boka og knyt sammen.
4. Når bladene har tørket, tar du dem forsiktig ut fra avisen. Lim eller tape fast bladene, et på hver side i boka. Under bladet skriver du navnet på treet. Se den lilla boksen under for tips til hva mer du kan skrive i herbariet ditt.


Husk å spørre en voksen om lov til å bruke kniv.


1. Finn materiale til å lage barkebåten din av. Furubark egner seg best, da denne er lett å spikke i og flyter godt på vannet. Pass på at du ikke tar for mye bark fra det samme treet. Da kan du skade treet. Finn også en pinne du kan bruke til mast og et stort blad til seil.

2. Spikk på furubarken med kniven slik at du får formet den til en båt. Bruk også kniven til å bore et lite hull i midten av båten.


3. Tre pinnen ned i hullet du akkurat laget. Tre bladet på pinnen.

4. Nå har du en barkebåt som er klar til å seile ut på tur. Ta gjerne en tur til en bekk, elv eller innsjø for å teste båten din. Er dere flere som lager barkebåt, kan dere kanskje seile om kapp?Rødskiveslørsopper – en foreløpig prosjektrapport
NYTT FRA FORUM FOR SOPPFARGERE


Rødskiveslørsopp Cortinarius ominosus. Foto: Lillian Iversen

Rødskiveslørsopper – en foreløpig prosjektrapport

Rødskivekanelslørsopper er trolig de fargesoppene ivrige soppfargere plukker mest av. Spesielt hattene gir gode røde farger på ull og silke.
Av Anna-Elise Torkelsen

Disse slørsoppene er knyttet til barskog, og fargerne finner rødskivekanelslørsopper både i blåbærgranskog og på ren furumo. Noen ganger i store mengder, andre ganger bare enkelte eksemplarer. Men det som har forundret fargerne er at de får ofte ulikt fargeresultat selv om soppene ser helt like ut – den ettertraktete røde fargen på ull og silke varierer. Forskjellige nyanser er blitt forklart ved ung sopp, gammel sopp eller at voksestedet er årsak til variasjonen.

Prosjekt rødskivekanelslørsopp

Soppfargerne er stadig på jakt etter ny kunnskap, og i 2020 gjennomførte Forum for soppfargere «Prosjekt rødskivekanelslørsopp» - et forskningsog kartleggingsprosjekt omkring rødskivekanelslørsopper. Formålet med prosjektet var å identifisere de rødskivede kanelslørsopper vi benytter til farging. Gensekvensering viser at den soppen vi hittil har bestemt til rødskivekanelslørsopp Cortinarius semisanguineus er to arter C. semisanguineus og C. cruentiphyllus, og kanskje flere? Hvilke er eventuelt de øvrige? Hva er det fargerne putter i fargegryta? Det vil være en målsetning å gjenkjenne artene. Kartlegging av soppene inngår også i prosjektet.

17 innsamlere deltok i prosjektet og 37 prøver kom inn fra hele landet. Prøvene ble sendt til sekvensering til Bálint Dima i ved Eötvös Loránd University i Budapest, Ungarn.

Fire arter

Den norske soppnavnkomiteen har nylig endret navnene på kanelslørsoppene. Ordet kanel er tatt ut av navnene – noe som gjør navnene kortere og bedre. Soppfargerne bruker nå navnet fargeslørsopper istedenfor kaneslørsopper om de artene som vi farger med. C. ominosus er trolig den vanligste arten, og det norske navnet rødskiveslørsopp er flyttet til denne fra C. semisanguineus.

Resultatene viser at den soppen vi har sanket og bestemt til rødskivekanelslørsopp Cortinarius semisanguineus, og farget med, er et artskompleks med fire arter: Cortinarius cruentiphyllus blodskiveslørsopp Cortinarius ominosus rødskiveslørsopp Cortinarius semisanguineus falsk rødskiveslørsopp Cortinarius aff. semisanguineus.

Resultater av undersøkte prøver

Rødskiveslørsopp Cortinarius ominosus er den vanligste, og 19 av prøvene i prosjektet ble bestemt til denne. Prøvene er fra Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Trøndelag og Troms og Finnmark. Rødskiveslørsoppen er funnet på mager furumo og i sandfuruskog med reinlav og tyttebær. Den er også funnet i blåbærgranskog. Ut fra fotografier og opplysninger fra innsamlerne ser det ut til at det er typisk at rødskiveslørsoppen er rosarødfarget ved basis.

Sekvensering viser at falsk rødskivesopp Cortinarius semisanguineus er sjelden. I prøvematerialet er det fem funn av falsk rødskiveslørsopp mot de 19 av rødskiveslørsopp. Prøvene er fra Oslo, Viken, Innlandet og Troms og Finnmark, og den er funnet i gran- og furuskog. Falsk rødskiveslørsopp er ikke den arten fargerne har trodd de har sanket og kokt utallige fargebad på, helt siden soppfargingen begynte i Norge. Det er C. ominosus vi trolig har funnet og brukt mest av. Det er denne som nå heter rødskiveslørsopp.

Det er bare ett funn av blodskiveslørsopp Cortinarius cruentiphyllus i det innsamlete materialet. Soppen vokste i en fuktig granskog. Som navnet sier har alle rødskiveslørsoppene røde skiver, men denne arten skiller seg ut ved svært mørkt røde skiver, og soppen er gitt navnet blodskiveslørsopp av den grunn. Stilkbasis er gul og ved alder brunlig.

Den fjerde arten i «rødskivekomplekset» er Cortinarius aff. semisanguineus. I prosjektet ble fem prøver bestemt til denne. Arten ligner C. semisanguineus, men er foreløpig ubeskrevet. Bálint Dima forteller at han kjenner til funn av denne fra Sverige, Estland, Finland og Ungarn. Prøvene er fra Innlandet, Agder og Troms og Finnmark. Irene Karlsen i Pasvik har både falsk rødskiveslørsopp og den ubeskrevne arten i sine områder. Hun har farget med begge og trodd det har vært samme art, men slik er det altså ikke.

Veien videre for prosjektet

I flere bøker, både fargebøker og fungaer, er nok beskrivelsen av C. semisanguineus etter all sannsynlighet en beskrivelse av C. ominosus, men også iblandet karakterer som passer på de andre artene. Artene er morfologisk svært like, og vi spør oss nå hvilke karakterer det er som skiller dem hva kan vektlegges som typisk for hver art? Hattform, hattfarge, stilkfarge, slørrester på stilken og ikke minst skivefargen må vurderes nøye. Det er mange karakterer som skal settes sammen. Prosjektet avslører at de funnene som er sekvensert er for få til at vi gir oss ut på å lage beskrivelser som morfologisk skal kunne skille artene. Vi har hittil bare tørre sopper og fotografier å holde oss til, og det viser seg ikke å være nok til å lage beskrivelser. Kommende høst skal det også sørges for at friskt materiale blir nøyaktig beskrevet og avfotografert, før det tørkes og sekvenseres.

Ser vi samlet på opplysninger som innsamlerne har gitt om økologien er de noe mangelfulle. Dette gjør det vanskelig å si om krav til voksested skiller artene. Vi hadde ønsket at det innsamlete materialet kunne vise tydelige forskjeller i økologien. Men antall undersøkte prøver er nok for lite til å kunne si mer om krav til voksested. De fire artene er barskogsarter, men innholdet i barskoger er forskjellig, for eksempel er det både med og uten innslag av løvtrær, og kan en art ha preferanse for blandingsskog? Ja, det skulle vi gjerne vite.

Prosjektet fortsetter i 2021. Erfaringene fra 2020 innsamlingene tar vi med oss når årets registreringsskjema skal lages.

Gunvor Bollingmo, Gudny Brenden, Inger Lise Fonneland, Ole Kristian Hagestad, Gry Handberg, Grete Hollerud, Lillian Iversen, Tove Jacobsen, Berit Knai Johansen, Jørn A. Jørgensen, Irene Karlsen, Pål Karlsen, Per Marstad, Berit Nyrud, Thyra Solem, Herdis Torsvik og Inger Walker har deltatt med prøver. Anna-Elise Torkelsen har tatt imot og preparert prøvene for sekvensering. Gry Handberg og andre kartleggere har registrert 2020-funnene i Artsobservasjoner.

Både falsk rødskiveslørsopp og den ubeskrevne arten har blitt brukt til farging av dette garnet. Foto: Irene Karlsen.

Høstsopptreffet 2021

Temaet er kalkbarskog. Tor Erik Brandrud innleder om temaet, og turene legges til nærliggende områder. Vi håper på godt med nedbør i dagene før, sånn at skogene bugner av sopp når vi soppentusiastene kan treffes igjen.

Det er fremdeles usikkert hvilke smittevernregler vi har å forholde oss til i september. Vi legger planer for ordinært treff, og så tar vi de tilpasningene vi må. Starten på påmelding skyves ut i tid, og vi vil informere på forbundets og foreningens kalender og nettsider samt på sosiale medier.

Vi skal holde til på Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal.
Sett av datoene 9. til 12. september i kalenderen og hold motet oppe!


Trondheim sopp- og nyttevekstforening


Huldreslørsopp Cortinarius ionophyllus. Foto: Harald Kristian Johnsen.
norges-sopp-og-nyttevekstforbun
Norges sopp- og nyttevekstforbund

Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er en paraplyorganisasjon for landets mange sopp- og nyttevekstforeninger med en historie helt tilbake til 1902.

NSNF ble dannet i 2005 som en fusjon mellom Norsk soppforening og Nyttevekstforeningen og omfatter i dag 36 medlemsforeninger i alle landets fylker, med til sammen 5000 medlemmer.

NSNF er medlem av Studieforbundet natur og miljø, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) , Frivillighet Norge, International Mycological Association og assosiert medlem av The European Confederation of Mediterranean Mycology (C.E.M.M.)


Kjenner du til tidsskriftet Agarica?

Tidsskriftet AGARICA publiserer fagfellevurderte (og poenggivende) originalartikler innen alle ulike aspekter av mykologi, med hovedfokus på mykofloristikk og taksonomi. Ulike typer manus mottas, herunder forskningsartikler, oversiktsartikler og korte forskningsartikler. I tillegg publiseres også (uten fagfellevurdering) populariserte utgaver av mer omfattende forskningsartikler, kortere notiser og bokanmeldelser

AGARICA publiserer norsk-, svensk-, dansk- og engelskspråklige bidrag. Agarica er klassifisert som nivå 2 i Norsk senter for forskningsdata. I utgangspunktet utkommer et årlig nummer av AGARICA.

Ønsker du å abonnere på AGARICA send e-mail til: post@soppognyttevekster.no eller ring +47 922 66 276.

Abonnement koster kr 250,- inkl. porto for medlemmer, kr 300,- inkludert porto for ikke-medlemmer og kr 400,- inkludert porto for institusjoner.


MEDLEMSFORENINGENE LANDET RUNDT

De fleste av foreningene har egne facebook-sider

Aust-Agder sopp- og nyttevekstforening

Roberta Dahl,
roberta.aasnf@hotmail.com,
412 18 649

Bergen sopp- og nyttevekstforening

Lise B. Møllevik,
lise.mollevik@gmail.com,
995 72 082

Blomkålsoppen, Vest-Agder sopp- og nyttevekstforening

Jørgen Espedalen,
jorgen.espedalen@gmail.com,
915 70 726

Buskerud sopp- og nyttevekstforening

Gro Gevelt,
gro.gevelt@gmail.com,
909 18 008

Eiker soppforening

Roy Holmvik,
roysmurerservice@h-nett.no,
47611298

Elverum sopp- og nyttevekstforening

Karin Busgeeth,
karin.busgeeth@gmail.com, 99496217

Follo sopp- og nyttevekstforening

Kristian Seres,
follosopp@gmail.com, 967 35 831

Fredrikstad soppforening

Tor-Øystein Gulliksen,
toroyste@online.no, 98137237

Gjøvik-Toten sopp- og nyttevekstforening

Elin Bakkelund,
tan-ghil@hotmail.com, 414 76 882

Grenland soppforening

Arnfinn Ekmann,
arnf-ekm@online.no, 95930661

Halden soppforening

Ninni Christiansen,
ninni.c.christiansen@hiof.no,
482 86 519

Haugaland sopp- og nyttevekstforening

Jostein Jektnes,
haugaland@soppognyttevekster.no,
97191021

Helgeland sopp- og nyttevekstforening

Jonny Løe,
jo-loee@online.no, 90476264

Hexeringen soppforening, Hamar

Karen Inger Sletten,
ki.sletten@gmail.com, 97763739

Innherred sopp- og nyttevekstforening

Henning Vik,
innsnf@gmail.com, 911 96 491

Jærsoppen

Kari Blikra,
jaersoppen@gmail.com, 45411730

Kongsvinger soppforening

Gunn Anita Nerli,
gunn-anita.nerli@telenor.com, 913 08 374

Larvik soppforening

Ingjerd Beate Nyhus Larsen,
ingjerd.beate.larsen@vtfk.no, 99237747

Lillehammer sopp- og nyttevekstforening

Siri L. Hovland,
post@lson.no, 92067000

Midt-Telemark sopp og nyttevekstforening

Bjørn Gunnar Steen,
bjorn.steen@usn.no, 99395664

Miraculix, Sør-Varanger sopp- og nyttevekstforening

Line Moe,
miraculix@mail.com, 92433421

Moss sopp- og nyttevekstforening

Ann-Bjørg Moan,
vannhund@icloud.com,
489 46 972

Nyttevekstforeninga, Ålesund

Wenche Eli Johansen,
wej@live.no, 90649488

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening

Roger Andersen,
leder@oosn.no, 93448167

Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening

Ingrid Golten,
golteni@hotmail.com, 90991614

Rana sopp- og nyttevekstforening

Linda Bekknes,
bekknes@gmail.com, 97199304

Ringerike soppforening

Kari W. Østengen,
kariwo@online.no,
99576310

Risken sopp- og nyttevekstforening

Anne Marie Hareide,
post@risken.no,
90562182

Romerike sopp- og nyttevekstforening

Sissel Vågane,
post@romerikesopp.net,
95496186

Salten naturlag

Lillian Charlotte Iversen,
post@salten-naturlag.com, 91804597

Steinkjer sopp- og nyttevekstforening

Ulla-Britt Bøe,
ulla.britt.boe@gmail.com,
99797681

Sunnfjord sopp- og nyttevekstforening

Harald Eriksen,
harald.eriksen.aarberg@gmail.com,
95154314

Telemark sopp- og nyttevekstforening

Inger Marie Kjølner,
ikjolner@icloud.com,
924 54 533

Tromsø soppforening

Kari Riddervold,
kari.riddervold@uit.no,
95962334

Trondheim sopp- og nyttevekstforening

Kirsti Anne Mandal,
post@tsnf.no,
916 63 695

Tønsberg soppforening

Per Marstad,
pmarstad@broadpark.no,
91183929

Valdres sopp- og nyttevekstforening

Mariska Kroeze,
timmariska@hotmail.com,
480 98 253

Nettsider til alle foreninger og fylkesvis oversikt finner du på Soppognyttevekster.no under fanen MEDLEMSFORENINGER. Oppdatert per 1. mai 2021.

Bli med oss på tur!
ads2