hjem

Minneord om Johan Alfred Ekrem

Minneord
om Johan Alfred Ekrem

Tidligere direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Johan Alfred Ekrem er død.
Tekst Jan Fredrik Wold-Hansen, tidligere direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Foto Privat

Han døde 20. september i år etter en tids sykdom. Han ble født på en gård på Søre Sunnmøre 1. august 1937 og ble 85 år gammel. Etter en variert karriere i ulike bransjer; fisker, elektriker, matros på ulike ferger på Sunnmøre og på store tankskip i utenriksfart, tok han ingeniøreksamen på Skien tekniske skole og hadde deretter ulike stillinger i industri og næringsliv.

I 1974 ble han ansatt i Industrivernet, nå Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), som seksjonsleder i Organisasjons- og utdanningsavdelingen. Han kom da fra stillingen som studieleder i Den Norske Ingeniørforening. Etter noen år ble han avdelingssjef og i 1996 overtok han som direktør for NSO. Denne stillingen beholdt han til han ble pensjonist i 2002.

Johan Ekrem var en person av ypperste klasse.

Måteholden, høy faglig integritet og en man alltid kunne stole på. Alltid et smil og ofte også en god historie på lur.

Som mangeårig leder av kursene for industrivernledere rundt om i landet bidro han i stor grad med å overføre kunnskapene til bedriftene om det moderniserings- og fornyingsarbeid som ble gjennomført i hans tid i NSO.

I tillegg til det faglige bidro Johan også sterkt til å skape et utmerket miljø. Når det passet tok han gjerne fram trekkspillet, tok en sang eller deklamerte et dikt. Sunnmøringen i ham var alltid levende.

Det fortelles om han at når det ble for store problemer på styremøtene så var tilbakemeldingen fra styret til direktøren «Den tar du på sjarmen Johan».
LEDER
Vær årvåken i dine omgivelser

I skrivende stund nærmer 2022 seg slutten. Et år som startet der 2021 slapp – med covid-restriksjoner som begrenset hvordan vi kunne møtes og jobbe sammen. Med Russlands invasjon av Ukraina i februar ble det krig på det europeiske kontinentet. Konsekvensene rammet først og fremst ukrainerne, men hele Europa og store deler av verden ble berørt på ulike måter. For industrien er økte energipriser, uforutsigbarhet i leveranser og ustabile markeder bare noen av effektene av uroen krigen og pandemien har skapt. Det er fortsatt urolige tider, men nå lever vi kanskje noe bedre med dette som bakteppe. For deler av industrien har imidlertid trusselbildet endret seg dramatisk. Særlig gjelder dette olje- og gassindustrien, men også andre samfunnskritiske virksomheter må regnes som utsatt for økt oppmerksomhet fra krefter som ikke bare er gode.

Vi ønsker økt årvåkenhet Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) forventer derfor at dere som jobber ute i industrien er årvåken på hendelser og situasjoner i egne omgivelser – både innenfor og utenfor portene. Dere vet hva som er normalt og hva som kan tyde på uvanlig interesse eller aktivitet. Både i den fysiske verden og ikke minst i den digitale. Myndighetene, lokalt politi og/eller Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal varsles når dere opplever unormale situasjoner ute eller i «cyber space». Vi skal ikke overreagere, men heller ikke være naive.

Lag gode øvelser og øv mer enn minimumskravet NSO forutsetter og forventer fullt trøkk på øvelser ute i industrivern- Norge. Men ikke hvilke øvelser som helst. Lag gode øvelser som gjør dere bedre til å håndtere ulykker. Vi vil gjerne at dere øver oftere enn minimumskravet. Det betyr at dere kan ha flere kortere og enklere øvelser – både diskusjonsøvelser, ferdighetstrening, men også praktiske øvelser på å håndtere hendelser sammen.

Godt samvirke krever at vi prater sammen – og at vi øver sammen Øvelser blir enda bedre hvis dere, når dere er klare for det, øver sammen med nødetater eller naboer. Vi presenterer flere eksempler på gode samarbeid – både mellom bedrifter og mellom bedrifter og andre beredskapsaktører. Jeg håper du vil finne mye inspirasjon i disse sakene. Vi i NSO vil fortsette å oppmuntre til nettverk og samarbeid lokalt.

img
Knut Oscar Gilje, direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Foto Terje Skåre

Det er dette som grunnlaget for god egen beredskap i lokalmiljøer og kommuner. Flere av de vi har besøkt har pratet sammen og funnet løsninger som passer for dem. Kanskje det er på tide å gjøre det for dere også?

Samarbeid og samvirke er ord vi i NSO ofte bruker. Det er fordi vi vet god beredskap er avhengig av nettopp dette: øvelser og samarbeid. NSO har hatt møter og samtaler med representanter fra både Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen som jobber innen våre områder for tiden. Vi oppfordrer alle med kontakter til disse kommisjonene om å fortelle hvilken lokal ressurs dere i industrivernet kan være for egen kommune. Til sammen er dere over 17 000 personer som selvsagt skal regnes med når Norge nå igjen planlegger beredskap på bred front.

Tiden går og et nytt år er like rundt hjørnet. En som ikke er med oss inn det nye året er tidligere direktør i NSO, Johan Ekrem. Han døde tidligere i år, og vi i NSO takker ham for den gode innsatsen han gjorde for industrivernet i Norge i årene 1974- 2002. Vi lyser fred over hans minne.

Knut Oscar Gilje, direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

innhold
TEMA: BEREDSKAPSANALYSE Innhold
 • Leder 3
 • Redaktør 5
 • Slik motiverer vi industrivernet 6
 • Gjør din BIT. 7
 • Samarbeid på tilsyn 8
 • Oppskriften på et godt samvirke 9
 • Øvelse før feiring 10
 • Juvelen i sikkerhetsarbeidet 11
 • Hverdagssamvirke gir godt krisesamvirke 12
 • Politihøgskolen planlegger tre utdanninger 13
 • Innovasjonspris til oppfølging av førstehjelpere 14
 • Hva skjer når du ringer AMK 15
 • Nytt Beredskapsforum i Lier og Tranby 16
 • Del erfaringer og kunnskap 17
 • Fullskalaøvelser på Nortura Steinkjer 18
 • Lærerikt og kjekt å komme sammen 19
 • Finn ditt nettverk 20
 • Nødnett-brukerundersøkelse 2022 21
 • Velkommen 22
 • Når skal vi sende inn industrivernrapporten? 23
 • NSO Kurs 24

SIKKERHET

4 /2022

ISSN 0805 – 0680
Opplag: 5000
Utgiver: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
Trykk: 07 Media
Tilrettelegger for distribusjon: Akershus Reklame Team as – art-as.no
Kontakt: Postboks 349, 1326 Lysaker
Tlf: 901 00 333, www.nso.no
Facebook: @industrivern
E-post: ekl@nso.no
Redaktør: Elizabeth Kvie Lundevall
Grafisk formgivning: Renate Jensen, Wittusen & Jensen
Forsidebilde: Gettyimages.com


«Sikkerhet» innestår ikke for det faglige innhold i signerte artikler og ikke for kvaliteten på omtalte produkter.
Det er ikke tillatt å kopiere eller tilgjengeliggjøre deler av eller hele bladet i Sikkerhet uten særskilt avtale med NSO.
Unntak gjelder dersom det er hjemmel i lov, i avtale med Kopinor eller interesseorganisasjonen for rettshaver til åndsverk.

Sikkerhet er som medlem av Fagpressen forpliktet på Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Pressens Faglige utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål.
REDAKTØREN: Analyse først – Planlegg deretter
REDAKTØREN HAR ORDET Oppskriften på
et samvirke

I Hammerfest har nødetatene, kommunen og Equinor Hammerfest LNG etablert et fellesskap der de møtes, diskuterer og deler kunnskap. Da kollega Kjell Berntzen og jeg møtte forumet i Hammerfest så vi at de smilte, lo og klappet hverandre på skuldrene da de møttes. Det var helt tydelig at de kjente hverandre. De drikker kaffe hos hverandre og spiser fredagsvafler på brannstasjonen. De rekker hånden ut til hverandre for sammen er de sterke. De gjør sitt for at ressursene skal finne hverandre. De bygger allianser i «fredstid» for de vet at det har de ikke tid til å gjøre når krisen er der.

Bak hyggen er knallharde prioriteringer fra aktørene i forumet. Når politiet tar turen til industrivernet hos Equinor Hammerfest LNG for en kaffetår, diskuterer de også beredskapsplanen. Når brannvesenet stikker hodet innom for en kaffe, tar skiftleder i Equinor Hammerfest LNG seg en tur ut i anlegget med brannvesenet. Forumet planlegger allerede et år i forveien fellesøvelser for å øve samvirke med industrivernet hos Equinor Hammerfest LNG.

De har laget systemer for å bistå med personell og utstyr dersom de trenger det, og oppdaterer hverandre på utfordringer gitt den sikkerhetspolitiske situasjonen.

Samvirkeforumet i Hammerfest er et godt eksempel på hvordan et samvirke kan etableres. Noen vil si at forumet fungerer bare fordi det er i en liten by der «alle kjenner alle». Hammerfest har 11 274 innbyggere. 102 kommuner i Norge har flere innbyggere enn Hammerfest, men hele 258 kommuner har færre. Nødetater, kommuner og industrivern bør bli kjent med hverandre, uansett hvor. Alle aktører har ressurser og kunnskap å bidra med. Et samvirkeforum bygger en beredskap og bygger et rammeverk som kan håndtere en uønsket hendelse.

«Alle ulykker skjer i en kommune», sier seksjonsleder Hammerfest politistasjon, Asgeir Aule. Jeg utfordrer kommuner, nødetater og industrivern til å invitere hverandre i 2023 og diskutere beredskap og forberede seg på å håndtere en uønsket hendelse slik de gjør i Hammerfest.

Foto Shutterstock.com

Da vil dere være bedre rustet den dagen det gjelder.

Har du tips til hva vi kan skrive om i Sikkerhet? Ta kontakt med meg på: ekl@nso.no eller 90 02 00 17.

Redaktør
ELIZABETH KVIE LUNDEVALL

Slik motiverer vi industrivernet
img
Industrivernet ved Orkla Foods Norge As avd. Toro Arna har storøvelser to ganger i året. Selv om temaet for øvelsen 8. oktober var brann, fikk også sanitetsgruppa øvd på å håndtere skadde kolleger. Foto RMS Productions

Slik motiverer vi
industrivernet


Industrivernleder ved Orkla Foods Norge As avd. Toro Arna deler sin suksess-oppskrift.
Tekst Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Foto RMS Productions

Kenneth Haugen har vært industrivernleder ved Orkla Foods Norge As avd. Toro Arna rett utenfor Bergen sentrum i en årrekke. Han forteller at de jobber mye med å holde motivasjonen oppe i industrivern-gruppa.

– Vi klarer å beholde folkene i industrivernet lenge, og det er vi veldig glade for. Dette gjør at vi får en stabil industrivern-gruppe som kjenner hverandre godt og stoler på hverandre. Det er veldig viktig når vi skal gå i innsats, sier Haugen.

STYRKER SAMHOLDET

Han er overbevist om at det gode samholdet gjør at de nå har søknadsprosesser for å rekruttere nye medlemmer i industrivernet.

– Vi reiser på turer for teambuilding og for å knytte kontakter. Innad i gruppa får vi et veldig sterkt samhold. To ganger i året har vi heldagsøvelser, og da starter vi alltid med en felles frokost med egg og bacon. Det setter en veldig fin ramme for dagen, sier Haugen.

Heldagsøvelsene faller alltid på en lørdag slik at industrivernet får mulighet til å øve på hele fabrikken uten å forstyrre produksjonen.

– Det er ikke noe problem å få med folk på heldagsøvelser, selv i helgen. Vi har forsøkt den andre varianten med å øve i arbeidstiden. Men da var det vanskelig å få med alle uten at det påvirket produksjonen for mye, så vi har landet på at den beste måten for oss er å øve på en lørdag, sier Haugen.

SKOGBRANN INN I BEREDSKAPSPLANEN

Lørdag 8. oktober var det igjen tid for en ny storøvelse, og temaet for øvelsen denne gangen var brann.

– Vi bruker eksterne instruktører som hjelper oss å sette sammen gode og relevante øvelser. Enten det er snakk om førstehjelpsøvelser, så vi blir oppdatert på det siste innen førstehjelp, eller brannøvelser, sier Haugen.

Han forteller at industrivernet har tatt inn skogbrann som en uønsket hendelse i beredskapsplanen.

img
Sanitetsleder Kristine Stang og industrivernleder Kenneth Haugen har et godt samarbeid. Foto Privat

img
Robert Vange og Åsmund Eide i industrivernet ga høstens storøvelse tommel opp. Foto RMS Productions

– Vi har mye skog rundt oss, og selv om det er fire minutter til brannstasjonen må vi kunne håndtere en hendelse som eventuelt ville spredt seg til fabrikken vår. Dette har vi tatt inn i risikoanalysen vår og det var også et øvingsmoment på øvelsen i oktober, sier Haugen

Han legger til at de har brannvesenet på kjent-runder normalt én gang i året.
Med hele Orklas produksjon av tørre Toro-produkter blir det fort mye pulver og støv i produksjonen.

– Vi har hatt noen støveksplosjoner, men det verste som kan skje hos oss må være brann på taket. Her er det snakk om store områder og store flater som brannen kan spre seg på, sier Haugen.

VARSLING VED FØRSTEHJELPSHENDELSER

Det er likevel sanitetsskader som er de hendelsene industrivernet rykker hyppigst ut på.

– Vi vil at det ikke skal være noen terskel for å bruke industrivernet, selv om det bare er snakk om et lite plaster på fingeren. Vi rykker til uansett hva det måtte være. Målet vårt er å være synlige slik at folk opplever industrivernet som en trygghet. Vi blir brukt mye til sanitetshendelser, og folk ser at når det går en alarm går ting fryktelig fort, sier Haugen.

Dette fikk også NSOs utsendte erfare under et tilsyn tidligere i høst.

– Vi har en grønn knapp i resepsjonen som vi bruker til å varsle ved førstehjelpshendelser. Da vi hadde besøk av NSO tidligere i år kjørte vi en test og jeg tror de første fra industrivernet var på plass innen 15 sekunder, forteller Haugen.

Den grønne knappen setter i gang en testfunksjon av brannklokkene, og gir en mer støtvis alarm. På den måten er det lett for de ansatte og industrivernet å høre forskjell på denne type varsling og en ordinær brannalarm. Branndører vil heller ikke lukkes når de trykker på den grønne knappen.

– Tidligere har vi prøvd varsling på tekstmelding, men da må man fysisk sette seg ned ved en PC og sende ut meldingene via et system, og det tar ufattelig lang tid, sier Haugen.

STØTTE SKAPER STABILITET

Industrivernleder Haugen roser ledelsen for å satse på et tilpasset industrivern ved virksomheten.

Han forteller at de aktivt bruker hendelser de har hatt når de planlegger øvelser.

– Vi bruker læringspunktene etter hendelser for å finne raskere og mer effektive måter å utføre innsats på, for eksempel ved å finne raskere veier inn til et skadested. Dette er ting vi tar med oss når vi planlegger øvelser for industrivernet, sier Haugen.

Suksess-oppskriften til Toros industrivern er industrivernlederen likevel krystallklar på.

– Vi klarer å beholde folk lenge i industrivernet. Det gjør at vi har et stabilt industrivern som kjenner og stoler på hverandre. Vi er trygge på hverandre og vet hva vi står for. Det gjør at vi blir bra også, avslutter Haugen.

ORKLA FOODS NORGE AS AVD. TORO ARNA

Orkla Foods Norge avdeling Toro lager supper, sauser, gryteretter, kaker, rett-i-koppen og ulike pulverbaserte matvarer.

Årlig produseres det rundt 500 millioner porsjoner med mat, både til dagligvaremarkedet og storhusholdnings markedet.

Industrivernpliktig siden 1960.

238 sysselsatte, 29 av disse er i industrivernet.

Forsterket industrivern innen førstehjelp, brannvern, røykdykking og orden og sikring.

Gjør din BIT. Prehospital pårørendestøtte i akuttsituasjone
Teksten under er skrevet av Anne Kristine Bergem, psykiater og fagrådgiver ved Pårørendesenteret og førstelektor II ved Avdeling for paramedisin, OsloMet. Den er skrevet med tanke på helsepersonell, men teksten er i aller høyeste grad også relevant for industrivernet. Teksten handler om pårørendestøtte. Skjer det noe i egen virksomhet må kollegaer tas vare på, og kanskje må til og med pårørende varsles. Rådene Bergem gir for å ivareta pårørende best mulig er gode også for industrivernet når de skal ivareta kollegaer.

Bergem understreker også at det er viktig å inkludere de som rammes av en uønsket hendelse ved å bruke et språk alle forstår. I artikkelen om Samvirkeforumet i Hammerfest på side 18 forteller industrivernet i Equinor og nødetatene i Hammerfest med brann, helse og politi at de har arbeidet gjennom mange år med å ikke bruke ord alle forstår.

Gjør din BIT.
Prehospital pårørendestøtte
i akuttsituasjone

Industrivernet er ofte først på ulykkesstedet på egen arbeidsplass. Å utføre førsteinnsats er krevende nok, men i tillegg å skulle gjøre det på kollegaer en jobber side om side med hver dag er en ekstra påkjenning.
Tekst og bilde Anne Kristine Bergem, psykiater og fagrådgiver ved Pårørendesenteret og førstelektor II ved Avdeling for paramedisin, OsloMet Foto Anders K. H Bergem

Alle som står nær noen som rammes av en ulykke, blir følelsesmessig berørt og belastet. Regjeringens pårørendestrategi (Helse- og omsorgsdepartementet, 2020) vektlegger tidlig identifisering og ivaretakelse av pårørende. For mange pårørende er den første kontakten med helsevesenet i forbindelse med en ulykke. Prehospitalt personell har derfor en viktig rolle.

Pårørendeivaretakelse er beskrevet i Nasjonal traumeplan (Nasjonal Kompetansetjeneste for traumatologi, 2019), i Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskaps håndbok (2018, s 106) og i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Helsedirektoratet, 2018).

PÅRØRENDE I AKUTTSITUASJONER

Innsatspersonell (Helsedirektoratet, 2016, s 15) følger opp pasient og pårørende fram til andre overtar eller oppdraget avsluttes på annet vis og kan ikke forventes å være eksperter på pårørendearbeid. Innsatspersonell har likevel mulighet til å gjøre en forskjell for pårørende som er på skadestedet.

«Det er krevende å være pårørende i akutte situasjoner, kriser, ulykker og katastrofer. Pårørende i krise vil ikke alltid vite hva de skal spørre om og kan på grunn av krisereaksjoner ha vanskelig for å ta inn informasjon. Det er derfor viktig at helsepersonell bidrar til å skape trygghet, demper uro og gir tilpasset informasjon i situasjonen»
(Regjeringen, 2020, s 49).

Helsedirektoratets veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer omtaler hjelp og støtte til pårørende (Helsedirektoratet, 2016). De fleste tiltakene er lagt til kommunens psykososiale kriseteam. Det kan ta tid før kriseteamene er mobilisert. Innsatspersonell kan påbegynne ivaretakelsen av pårørende:

«Nødvendig psykososial støtte må alltid inngå i akuttmedisinske tjenester som en del av forsvarlig tjenesteutøvelse
(Helsedirektoratet, 2016, s 20).

I Pårørendeveilederen beskrives tre prinsipper for helsepersonells tilnærming: 1) Skape trygghet og dempe uro, 2) Bidra til mestring, samhørighet og håp og 3) Aktiv bruk av sosiale nettverk (Helsedirektoratet, 2017). I tillegg skal helsepersonell raskt identifisere om barn er berørt av det inntrufne og snakke med foreldre om hvordan barn kan ivaretas.

GJØR DIN BIT

BIT symboliserer hva innsatspersonell kan bidra med samtidig som hver av bokstavene representerer et stikkord for hva som er viktig i en krisesituasjon.

BIT står for Bekrefte – Informere – Tåle

(Bergem, 2021).

BEKREFTE

Pårørende i en akuttsituasjon trenger at helsepersonell ser dem, anerkjenner de som berørt av situasjonen og møter dem med forståelse.

I praksis betyr å bekrefte å
 • hilse på pårørende, presentere seg og gi blikkontakt.
 • anerkjenne at pårørende er berørt av det som har hendt. Det kan uttrykkes verbalt ved å si for eksempel «Du er pårørende?»
 • etterspørre hva pårørende har opplevd i forbindelse med det inntrufne, og å uttrykke støtte for at det er krevende.
 • etterspørre pårørendes behov.
 • gi bekreftelse på at pårørende har gjort det de har kunnet i situasjonen.
INFORMERE

Pårørende kan være under betydelig stress, noe som reduserer oppmerksomhet, konsentrasjon og kognitive funksjoner. Tilpasset og tydelig informasjon er nødvendig. Pårørende i krise vil heller ikke alltid vite hva de lurer på. Informasjon må gis uoppfordret, være relativt enkel, sann, gjentas og ikke gis i for store doser av gangen. Etterlat gjerne skriftlig informasjon som telefonnummer til aktuelt sykehus og en brosjyre om hvor pårørende kan henvende seg.

Som innsatspersonell befinner man seg i en ekspertrolle i møtet med pårørende, og det man sier vil bli tillagt stor vekt (Bergem, 2015).

I praksis betyr å gi god informasjon å
 • være rolig, sette av tid
 • unngå bruk av faguttrykk
 • fortelle om - selve situasjonen: hvem er dere, hvorfor er dere her og hva kommer til å skje (Eks.«Vi jobber i ambulansetjenesten», «Vi er her nå fordi noen ringte 113 og fortalte at noen var skadet. Vi er her for å hjelpe»),
 • - hva som skjer (Eks. «Nå skal vi legge på trykk for å stoppe at det blør»)
 • hva som skal skje videre (Eks. «Nå prøver vi å hjelpe mannen din så han ikke har så vondt. Vi kjører han til sykehuset for videre behandling. Hvis du vil bli med/ komme dit er det ok, men du kan også ringe dit om en times tid, så vet de nok mer. Jeg skriver ned telefonnummeret på en lapp til deg» – eller noe liknende)
 • vanlige reaksjoner hos pårørende og barn som pårørende*, både i situasjonen og i de neste dagene (uro, søvnløshet m.m.)

Pårørende kan også ha viktig informasjon om hendelsesforløpet eller den skadde som det er viktig å ta imot på en interessert og respektfull måte.

TÅLE

Tåle er forstå pårørendes reaksjoner, som fortvilelse eller sinne, og å være i stand til å håndtere egne følelser slik at man bevarer roen i situasjonen selv om det kan være forstyrrende og overveldende å erfare pårørendes reaksjoner.

Man må møte pårørendes reaksjoner uten å ty til
 • sinne/frustrasjon (Eks. «Nå må du skjerpe deg! Vi prøver å hjelpe her!» Det er bedre å si «Jeg forstår at dette er en krevende situasjon. Det er naturlig at du er opprørt»).
 • bagatellisering (Eks. «Det er sikkert ikke farlig. Ingen grunn til å reagere så sterkt». Si heller «Det er naturlig å bli redd og fortvilt når noen er skadet. Nå gjør vi sånn, og så håper vi at det hjelper»)
 • urealistisk trøst fordi man ikke holder ut sorg og fortvilelse (Eks. «Dette går fint, alt blir bra». Er det grunn til bekymring, må man være ærlig og orke pårørendes reaksjoner, eks «Det er en alvorlig situasjon. Vi gjør vårt beste, men jeg kan ikke love noe»)

Ivaretakelse av pårørende er en lovpålagt og naturlig del av all helsehjelp. Innsatspersonell kan bidra til at pårørende blir ivaretatt og inkludert i det arbeidet som gjøres omkring den som er skadet.


REFERANSER

Bergem, AK. (2015). Forstå. God kommunikasjon for folk i førstelinjen. Bergen, Fagbokforlaget

Bergem, AK. (2021). Gjør din BIT Prehospital pårørendestøtte. Ambulanseforum.no. Internett.
Hentet 11.10.2022 fra https://ambulanseforum.no/artikler/gjor-din-bit-prehospital-parorendestotte

Helsedirektoratet. (2016). «Mestring, samhørighet og håp. Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer».
Internett. Hentet 05.08.2021 fra https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-katastrofer/

Helsedirektoratet (10.01.2017). Pårørendeveilederen. Internett. Sist oppdatert 28.01.2019.
Hentet 06.08.2021 fra https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder

Helsedirektoratet (10.01.2017). Pårørendeveilederen. Internett. Sist oppdatert 28.01.2019.
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/norsk-indeks-for-medisinsk-nodhjelp/

Helse- og omsorgsdepartementet (2020). Regjeringen lanserer pårørendestrategi. Internett.
Hentet 05.08.2021 fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-lanserer-parorendestrategi/id2790585/

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. (2018). Håndbok. Kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner, 5.utgave.

Internett. Hentet 06.08.2021 fra https://kokom.no/wp-content/uploads/2019/01/KoKom-h%C3%A5ndbok-2017_6.korrNY.pdf

Nasjonal Kompetansetjeneste for traumatologi (01.05.2019). Traumeplan NKT: Ivaretakelse av involverte og pårørende. Internett.
Hentet 06.08.2021 fra https://traumeplan.no/index.php?action=showtopic&topic=fbvZYJ3L

Regjeringen (2020). Vi – de pårørende. Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan. Internett.
Hentet f05.08.2021 fra https://www.regjeringen.no/contentassets/08948819b8244ec893d90a66deb1aa4a/vi-de-parorende.pdf

Statistisk sentralbyrå. 2022. Trafikkulykker med personskade på ssb.no.
Hentet 11.10.2022 fra https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/landtransport/statistikk/trafikkulykker-med-personskade

Samarbeid på tilsyn

Samarbeid på tilsyn

Samarbeid og samtidig tilsyn gir
en stor vinn-vinn effekt, både for virksomhetene og for oss tilsynsetater.
Tekst og bilde Christian Bendz, fagsjef tilsyn og fagsystem/IT, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Foto Hans Kristian Thorbjørnsen
img
Samarbeid på tilsyn gir gevinst for alle parter. Foto Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) gjennomfører 200-250 tilsyn hvert år og mange av tilsynene skjer sammen med andre etater. Samarbeidet gir en stor vinn-vinn effekt, både for virksomhetene og for oss tilsynsetater. Tidligere hadde tilsynsetatene organisert felles tilsynsaksjoner. Da dette opphørte i 2016, fortsatte NSO å invitere andre tilsynsetater til enten samtidig tilsyn eller å være med som observatør.

SNAKKENDE OBSERVATØR

Samarbeid med lokalt brannvesen har spesielt vært en gjennomgående suksess, da både brannvesen og NSO har mye sammenfallende regelverk. Begge parter tar utgangspunkt i internkontrollforskriftens krav knyttet til risikovurdering, som igjen blir førende for hvordan virksomheten er organisert, handler ved alarm, kvalifiserer seg og øver på håndtering av uønskede hendelser. Selv om brannvesen og NSO har ulike sjekkpunkter, finnes det ufattelige mange likheter i våre kontrollpunkter og verifiseringer. Noen ganger finner vi det hensiktsmessig å gjennomføre samtidige tilsyn, som resulterer i hver sin rapport fra den enkelte etat. Andre ganger finner vi det mest hensiktsmessig å invitere brannvesenet med som en «snakkende observatør». Gjennom observatørrollen opplever nok brannvesenet å ha en friere rolle hvor man ikke er fullt så bundet til eget regelverk, men de er en viktig faglig støtte rundt de ulike industriverntemaene.

STØRRE UTBYTTE AV TILSYN

Tilbakemeldinger fra virksomhetene er positive, da de mener at de i løpet av tilsynet har fått et større utbytte av tilsynet. NSO oppfordrer brannvesenet til å stille ikke bare med personell fra forebyggende avdeling, men ressurser fra den operative beredskapen – det er tross alt de operative nødetatene industrivernet møter når det uønskede skjer. Det er i «fredstid» det er viktig å ha den gode kaffekopp-praten, og da er industriverntilsyn det perfekte tidspunkt for å starte en dialog mellom brannvesenet og virksomhetene.

BEREDSKAPSPLAN

Et viktig sjekkpunkt på industriverntilsyn er beredskapsplan. Forskriften stiller krav om at nødvendige opplysninger i beredskapsplanen skal formidles til kommune og nød- og beredskapsetater. Når NSO kommerpå tilsyn sammen med brannvesenet, har virksomheten en gyllen mulighet til å oppdatere brannvesenets tiltakskort og opplysninger som er viktig for 110-sentralen – det er her den viktige kaffekopp-praten kommer inn. Kravet om formidling av relevant informasjon har lenge vært et krav for virksomheter underlagt storulykkeforskriften. Da kravet kom inn i forskrift om industrivern i 2020 utarbeidet NSO et nyttig veiledningsskjema. Etter over to år med lovkrav om formidling av relevant informasjon, ser NSO en positiv effekt både hos virksomheter og mottakere av informasjon.

KNYTTER KONTAKTER

Brannvesenets deltakelse og samarbeid på industriverntilsyn har blitt en suksess og vinn-vinn-situasjon for NSO, brannvesen som tilsynsetater og virksomheter som er underlagt industrivernplikt. Samarbeidet er med på å ufarliggjøre tilsyn og det faglige utbytte er stort for alle parter. I tillegg blir viktige nettverksbånd mellom virksomhetene og brannvesenet knyttet. Det kommer garantert til stor nytte den dagen den uønskede hendelsen skjer, og samarbeidet må sitte!

§ 7. BEREDSKAPSPLAN

Virksomheten skal utarbeide en skriftlig beredskapsplan. Beredskapsplanen skal inneholde opplysninger om hvordan industrivernet er organisert, og beskrive:

a) plan for varsling
b) handling som umiddelbart skal utføres ved alarm
c) tilgjengelige interne og eksterne ressurser.

Beredskapsplanen skal gjennomgås minimum én gang i året. Ved endringer som påvirker virksomhetens risiko eller beredskapsbehov skal bereds kapsplanen oppdateres.

Nødvendige opplysninger i beredskapsplanen skal formidles til kommunen og nød- og beredskapsetatene.

Endret ved forskrift 22 mai 2019 nr. 672 (i kraft 1 jan 2020)

Til tredje ledd Med nødvendige opplysninger i beredskapsplanen menes opplysninger som det er viktig at kommunen og nød- og beredskapsetatene kjenner til. Formålet med kravet er blant annet å lette kontakten mellom virksomhetene og nød- og beredskapsetatene for å sikre en effektiv og forsvarlig håndtering av hendelsen.

Aktuelle mottakere av informasjon er:

 • kommunen ved beredskapssjefen eller tilsvarende funksjon
 • brannvesenet ved brannsjefen
 • politiet ved politidistriktets beredskapsplanlegger
 • helsevesenet ved lokalt sykehus/AM

Ved tvil om virksomheten har nødvendige opplysninger som er relevante for kommunen og nød- og beredskapsetatene må det tas kontakt med disse for å få dette avklart.

Se forslag til skjema som kan sendes til nød- og beredskapsetatene på nso.no/industrivern


Oppskriften på et godt samvirke
img
F.v: Hammerfest kommune, beredskapskoordinator, Svein Tore Kristoffersen, Hammerfest brann- og redningstjeneste, varabrannsjef, Frank-Rune Ellingsen, brannsjef, Arne Myrseth, Equinor Hammerfest LNG, beredskapsingeniør, Øystein Krüger, Hammerfest politistasjon, seksjonsleder, Asgeir Aule, Hammerfest sykehus- Finnmarkssykehuset, stasjonsleder ambulanse, Jon Are Aslaksen, tidligere leder drift Equinor Hammerfest LNG, Thomas Mannes Foto Rino Engdal

Oppskriften på et
godt samvirke


Under pandemien etablerte nødetatene, kommunen og industrivernet i Hammerfest et samvirkeforum. Samvirkeforumet treffes både formelt og uformelt for å bli kjent, fordi beredskap er lokalt.
Tekst Kjell Buer Berntzen og Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

– Pandemien har gjort at vi har blitt kjent med nødetatene i byen. Vi ble godt kjent med oljeselskapene også under pandemien, og det har vi fortsatt med. I 2020 hadde vi ukentlig møter, så gikk vi over til månedlige møter. Halve befolkningen i Hammerfest var satt ute av spill. Det var nesten ingen som var friske. Det å opprettholde en beredskap i en by som dette var utrolig krevende. På det verste hadde vi fire til fem møter i løpet av en uke og to møter på én dag i beredskapsledelsen, sier Svein Tore Kristoffersen, beredskapskoordinator i Hammerfest kommune.

Han understreker at Equinor Hammerfest LNG og blålysetatene har samarbeidet lenge, men administrasjonen i kommunen har kommet til som følge av pandemien.

FLINKE I Å VÆRE UENIGE

– Det er veldig lett å være flink og være enige. Men vi kan ta tak i ting som er vanskelige på en ryddig og profesjonell måte og komme oss videre. Det tror jeg skyldes at vi kjenner hverandre. Vi vet alle hvem hverandre er, vi treffer hverandre i forskjellige settinger, og har en grunnleggende tillit til hverandre, selv om vi kan være uenige, sier Arne Myrseth, brannsjef ved Hammerfest brannvesen.


img
Frank-Rune Ellingsen varabrannsjef og Arne Myrseth brannsjef, Hammerfest brann- og redningstjeneste Foto Rino Engdal
POLITIET KJENNER INDUSTRIOBJEKTET

– Vi er en liten by og det bærer samarbeidet mellom oss preg av. Det er sterke personligheter hos oss alle i Samvirkeforumet og de øvrige etatene. Vi vet hvem vi skal ringe dersom det er behov for å avklare noe eller spørre om de øvrige etatene har råd eller ønsker å bidra inn, sier seksjonsleder ved Hammerfest politistasjon, Asgeir Aule.

Politiet ble invitert av kommunen til å delta fast inn i beredskapsledelsen under pandemien.

– Vi ble kjent med hele kommunen og alle sektorene som ledet de ulike delene av pandemien. Og det er kjempeviktig! For alle ulykker skjer i en kommune. Innslagspunktet er at vi har veldig god kjennskap til hverandre. Som politi må vi bare ta innover oss at vi har et stort industriobjekt som er underlagt storulykkeforskriften. Den kan ikke vi velge bort. Som stabssjefen min sier «Det er ditt anlegg. Det er ditt ansvar. Du må kjenne anlegget», sier Aule.

ET SAMVIRKE GÅR BEGGE VEIER

– Det er utrolig viktig for oss å ha assistanse fra nødetatene dersom noe skjer hos oss. Du kan ikke ta folk nærmest fra gata og sende de inn i et svært gassanlegg som er meget komplisert og ikke skjønne de risikoene som ligger der. Her er det veldig stor nærhet til byen. Nødetatene ser det som skjer ute hos oss. De kjenner risikoområdene, sier Thomas Mannes.

Mannes var leder drift ved Equinor Hammerfest LNG frem til november da han begynte ny jobb ved Equinor, Kårstø. Han vil ta med erfaringene fra Hammerfest til Kårstø. Et samvirke går ikke bare to veier, men mange veier mellom brann, helse, politi, kommunen og virksomheten, understreker han.

– Vi må bruke et språk som alle forstår. Det å klare å formidle budskapet vårt slik at alle har det samme bildet er viktig. I og med at vi har en stor organisasjon og industrivern på Melkøya er vi også i stand til å hjelpe andre veien. Skal vi få til en samhandling, altså et samvirke, så kan det ikke gå én vei. Det må handles på tvers, sier Mannes.


img
Denne byen har greid det. Hammerfest sentrum til høyre og Melkøya med Equinors anlegg til venstre. Foto Rino Engdal
BLI KJENT I FORKANT

Beredskapsingeniør ved Equinor Hammerfest LNG, Øystein Krüger, mener samvirke starter tidlig og lenge før en hendelse eventuelt måtte oppstå.

– Man må begynne samvirke på planstadiet. Man må kjenne hverandres styrker og svakheter og hvilke kapasiteter man har og hvordan kan man gjensidig utnytte de. Vi er et komplisert prosessanlegg som ligger nært byen og det gir oss også et ansvar. Det smarte er å starte et samvirke lenge før en hendelse oppstår. Kjenner du ansiktet til en person så jobber man langt enklere sammen under en hendelse, sier Krüger.

Aule, er enig med Krüger i at å kjenne hverandres kapasiteter er viktig.

– Det betyr å kjenne til hva slags kapasiteter og utstyr som er på Melkøya og hva vi kan benytte oss av når vi har behov for det. Vi har hatt en ganske stor utskifting av folk i politiet og vi har fått tilført nye stillinger. Det er viktig at de kjenner til anlegget der ute. Da er det bare å ta en telefon til Øystein. Han var nylig på politistasjonen og hadde en gjennomgang med våre ordinære mannskaper og en del spesialmannskaper som vi hadde på øvelser her i Hammerfest. De fikk en introduksjon på hva slags anlegg Melkøya er. Hva må dere vite? Hvor skal dere være, og hvor skal dere ikke være? Det gjentar vi gang på gang på gang, for det er et spesielt anlegg å rykke ut til, understreker Aule.

Ideen til Introduksjonsprogrammet for politiet fikk Krüger gjennom Samvirkeforumet.

– Fordelen med Samvirkeforumet er at vi kan gjerne sette opp en agenda, men vi har også litt løs tale. Vi kan, som brannsjef Arne sier, være faglig enige og faglig uenige, og så finner vi løsninger som gagner alle. Vil nødetatene ha en introduksjon til Melkøya så lager vi selvsagt det. Politi og brannvesen har gitt tilbake til oss når de har vært med på øvelser hos oss, de har gitt oss gode tilbakemeldinger og sagt hvilke forventninger de har til oss som industrivern, sier Krüger.


Vaffelfredag 25. november på brannstasjonen i Hammerfest. Alle tre nødetatene samlet rundt bordet.
Foto Hammerfest brann- og redningstjeneste
img
Venstre side av bordet: Fra venstre: brannkonstabel Theo Ryland Melkevik, politikonstabel Mikael Nesse, politibetjent Helle Klokkervold, og brannkonstabel Jon Arvid Kåsereff. Høyre side av bordet: Fra venstre: Ambulansearbeider Sofia Elida Horn, ambulanselærling Per Yngve Vuolab, brannsjef Arne Myrseth, brannforebyggerlærling Michael F. Myrseth og litt av daglig leder for beredskapssamarbeidet IUA Gerd Isaksen
LANGSIKTIG PLANLEGGING FÅR ALLE MED

Stasjonsleder for ambulansen ved Hammerfest sykehus, Finnmarkssykehuset, Jon Are Aslaksen, mener det kan være vanskelig å sette av tilstrekkelig tid til planlegging. – I spesielle hendelser er det lett å se hva behovet er og at vi må handle umiddelbart, men å planlegge fremover kan være vanskelig når det gjelder å sette av tid, penger og personell. Men når vi vet om at det er vårøvelser i 2023 hos Equinor med brann og politi, vil vi forsøke å planlegge for å være med på, sier Aslaksen.

Han legger til at ambulansen har fordeler av å kjenne Equinor anlegget fordi det er komplekst. Han understreker at det er viktig for helse å være med i Samvirkeforumet, og at han ønsker at ambulansen kan delta langt mer aktivt i forumet.

Krüger mener de kan bli bedre på å samkjøre øvelser.

– Vi kjører seks øvelser hver vår for hvert av skiftene. Hver øvelse varer litt over en halv dag. Det å informere om kommende aktiviteter er noe vi kan bruke forumet til. Kan vi øve sammen eller er det ting hos nødetatene som kan være interessante for oss hvis vi kan hekte oss på, sier Krüger.

ØVELSER FOR ALLE

Krüger sier Samvirkeforumet diskuterer hva Equinor og nødetatene har planmessig behov å øve.

– Når vi setter opp øvelser er det viktig at vi har mål som er relevant for alle. Har vi mål som er relevante for bare én aktør så er det lett å prioritere det bort, og tungt å være delaktige. Vi må se at dette er et mål som jevnt over treffer alle sammen, sier Krüger.

Aule i politiet mener fordelen med forumet er å få presentert en plan for hva som skjer fremover hos de andre aktørene.

– Vi har mange hendelsesstyrte oppdrag. Men med forumet får vi forutsetningene for å bake det inn i turnus slik at vi kan sette av tid til de seks øvelsene Equinor har hver vår, og sette av nok folk til å kunne håndtere eventuelt både øvelser og situasjoner som kan skje, sier Aule.

Krüger informerer at han informerer om datoene for Equinors øvelser mange måneder i forveien til nødetatene i Samvirkeforumet.

– Øvelsene er fastsatt i skiftplanen. Straks skiftplanen vår for 2023 var vedtatt ga vi beskjed. Vi kan formidle dato for øvelsene allerede et år i forveien, sier Krüger.


img
Equinor Hammerfest LNG, Melkøya Foto Helge Hansen/Equinor
VIKTIGE FREDAGSVAFLER

Det er viktig å få til dialog også på mannskapsnivå, ikke bare på ledernivå, presiserer Myrseth i brannvesenet.

– Samvirkeforumet er et lederforum, men vi har et annet forum der mannskapene treffes, og det er fredagsvafler. Ambulansesjåførene og politikonstablene som sitter på vakt kommer gjerne opp til oss på fredager og spiser vafler og drikker kaffe. Kollega Rune Ellingsen, varabrannsjef, og jeg er glad i vafler og jeg ser at den dialogen vi har fått til på mannskapsnivå med politiet og ambulansen er mye bedre på det uoffisielle plan. Det er utrolig lærerikt, og det er gratis, sier Myrseth.

Aule forteller at politiet også stikker innom kontrollrommet på Melkøya, og at det er noe politiet setter enormt stor pris på. Krüger sier at hvis brannvesenet kommer på besøk tar de seg gjerne en tur ut i anlegget med skiftleder.

– At de operative som skal møte oss på hendelser møter oss utenom hendelsene er gull verdt. Den relasjonsbyggingen er verdt så mye. Når de operative er innom «bare» for å hilse på, blir dette tatt meget godt imot hos oss, understreker Krüger.

– Det er helt bevisst. Når vi får nye folk, skal de ut å treffe de andre nødetatene. Melkøya har vært veldig flinke til å legge til rette. Når du ser isolert på Melkøya så er det jo et stort og ruvende med stengte porter og du kommer ikke inn der. Men når terskelen for å komme inn der er så lav for oss, ja det er bare å kjøre ut dit når som helst. Hvem som helst av oss kan snakke med øverste myndighet som sitter i kontrollrommet, det gir en del signaler om at vi er veldig tett på hverandre, sier Aule.

Han informerer om at innsatsledere og fagleder industrivern kan også være med i Samvirkeforumet.

STARTEN PÅ ET TOTALFORSVAR

Kristoffersen mener flere kan hente inspirasjon fra Hammerfestsamarbeidet.

– Kan Totalforsvarskommisjonen se til Hammerfest-samarbeidet og de horisontale linjene vi har skapt? Dette er jo starten på et godt totalforsvar. Vi kjenner hverandre og ressursene hver av oss har. Det er mye lettere når du skal planlegge for hendelser at du kjenner alle. Det er så mye lettere å ta en telefon og spørre, sier Kristoffersen.

Kommunikasjon er grunnlaget for suksess, understreker Kristoffersen.

– Det er betryggende å ha en god kommunikasjon, for har du det kan du bygge opp et samvirke, og da kan du vinne mye mer enn når du står alene, uttaler Kristoffersen.

Samvirke handler om å gjøre hverandre gode. Samvirke handler om å utnytte ressursene på en forsvarlig, effektiv og hensiktsmessig måte.

INDUSTRIVERNETS BISTANDSPLIKT

Krüger i Equinor trekker fram bistandsplikten som står i forskrift om industrivern.

– Gjennom industrivernforskriften har vi har en bistandsplikt så sant det ikke går på bekostning av vår egen sikkerhet og beredskap. Vi har et samfunnsansvar og bidrar der vi kan. Det er helt avgjørende at vi i industrivernet kan risikopotensialet i anlegget til fingerspissene våre, og vet hvilke mengder energi som omgås. Det er ikke gitt at nødetatene kan dette, og da er det vår oppgave å spille nødetatene gode til å forstå det konsekvenspotensiale de står ovenfor, og har vi akseptabelt risikonivå når de skal gå i innsats, sier Krüger.

Kommunikasjonsrådgiver ved Hammerfest LNG, Silje Grytbakk er stolt over samarbeidet de har fått til i Hammerfest.

– Jeg blir oppriktig stolt av tonen som er mellom alle aktørene i gruppen. Måten vi diskuterer med hverandre i møtene våre, og måten vi samarbeider på. Jeg blir stolt av oss, av Equnior og samvirke vi har i lag, sier Grytbakk.

Alle i gruppen anerkjenner at de har et gjensidig behov for hverandre, og de anerkjenner hverandres kompetanse.

– Det er et felles ansvar vi har med beredskapen i kommunen, alle er villig til å strekke seg litt lenger. Vi må snakke med hverandre, med den kommunale beredskapsledelsen, med resten av nødetatene og industrivernet. Beredskap er lokalt, og da må vi gjøre vårt for at ressursene finner hverandre i Hammerfest, avslutter Aule i politiet.
Samvirkeforumet:


I 2022 ble Samvirkeforumet etablert som et resultat av det lokale samarbeidet.
Kommune, nødetater og Equinor møter jevnlig og deler kunnskap og planer med hverandre.

De fremmøtte i Samvirkeforumet 21.10.2022 var:ØYSTEIN KRÜGER

Equinor Hammerfest
LNG, beredskapsingeniør

ARNE MYRSETH

Hammerfest brannog
redningstjeneste, brannsjef

SVEIN TORE
KRISTOFFERSEN

Hammerfest kommune, beredskapskoordinator

FRANK-RUNE ELLINGSEN

Hammerfest brannog redningstjeneste, varabrannsjef

ASGEIR AULE

Hammerfest politistasjon, seksjonsleder

JON ARE ASLAKSEN

Hammerfest sykehus- Finnmarkssykehuset, stasjonsleder ambulanse

Øvelse før feiring
img
Industrivernet på Aker Solutions AS, Stord feiret med omfattende øvelse på dagen før de feiret 80 år med industrivern.
Foto Leif Kristian Skutle/fotografskutle.no

Øvelse
før feiring

Hurra for
80 år med innsats

Industrivernet på Stord verft ble etablert i 1942 og er dermed et av de eldste, fortsatt aktive industrivern i Norge.
Tekst Alf Strand, Aker Solutions AS, Stord
Bilde Alf Strand, industrivernleder, Aker Solutions AS, Stord Foto Leif Kristian Skutle/fotografskutle.no

Den 10. juni 1937 vedtok Stortinget lov om sivilt luftvern som ble starten på både sivilforsvar, industriluftvern, senere industrivern og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Under andre verdenskrig påla myndighetene alle bedrifter med mer enn 50 ansatte å etablere egenbeskyttelse mot luftangrep i form av brannvern og sanitet. Etter krigen ønsket både myndighetene og industrien å opprettholde industrivernet, men fokus dreide etter hvert mer over mot egenbeskyttelse mot ulykker, både i form av forebygging (altså dagens HMS-arbeid) og beredskap.

I et dokument fra 1960 kan vi lese at industrivernet ved Stord verft den gangen talte 174 personer. Personlig utstyr var armbind, hjelm og gassmaske. I tillegg hadde brannmannskapene brannøks, belte med krok og branntau. En god stund etter krigen var det vanlig å bruke gulmalte tyskerhjelmer. Til sammenligning har våre røykdykkere i dag full brannbekledning, støvler, brannhjelmer, hansker, luft-flasker og masker til en kostnad av cirka kr. 30 000 per sett.

Industrivernet vårt har gjort uvurderlig innsats ved mange små og store ulykker ved bedriften gjennom 80 år. En av de største inntraff 6. mars 1975, da acetylenfabrikken som lå i bakken mellom Velferdsbygget og Bleikjehaugen eksploderte. Taket ble blåst vekk, mens veggene sto igjen slik det var ment. Industrivernet var raskt i innsats mot flammene, og sammen med Stord kommunale brannvesen klarte de å få kontroll over brannen etter halvannen time. I mellomtida ble alt personell på Bleikjehaugen sendt i tilfluktsrom, og alt personell i produksjon evakuert over til sikker sone på vestsiden av bedriften. Fylkessjukehuset på Stord ble alarmert og satte alle avdelinger i full beredskap for å ta imot mulig skadde. Jeg satt selv på Stord gymnas denne dagen og lurte på hvorfor det tordnet når det var vårsol og blå himmel. Utrolig nok kunne en konstatere at det ikke var personskader som følge av hendelsen.

Alle som vokste opp på Bjelland på 60, 70, og 80-talet husker nok brannalarmen på verftet. Når tyfonalarmen gikk var det mange fedre som hev seg på sykkelen for å møte til innsats.

I dag går alle alarmer ut via mobilnettet, som regel etter at alarm reaksjonslaget vårt har bekreftet at det er en reell hendelse.


Industrivernet vårt er utstyrt til å håndtere det meste og bruker risikoanalyser aktivt for å identifisere mulige fare- eller ulykkeshendelser som vi så øver på. Øvelse er helt avgjørende for at vi skal kunne fungere optimalt når alarmen går. Øvelser avdekker svakheter som vi så kan diskutere for å finne ut hva vi bør forbedre til neste gang. En kan kanskje si at dersom alt fungerer perfekt på en øvelse, så er det en bortkastet øvelse. Det er ikke nødvendigvis helt sant, da det også handler om å terpe på rutiner helt til de sitter der de skal.

Som et resultat av godt HMS-arbeid ved bedriften over mange år har vi nå mye sjeldnere alvorlige ulykker og personskader enn tidligere. Derimot ser vi tegn på at akutte sykdomstilfeller på jobb er økende, og gir derfor mannskapene opplæring og øvelse i å håndtere dette også. Industrivernet sin innsats har vært helt avgjørende ved flere tilfeller av akutt livstruende sykdom på bedriften. Det er mange som sier at den beste plassen å bli akutt syk på er på verftet – ja, kanskje utenom på sykehuset da?

Gjennom mine ca. 15 år som industrivernleder har jeg tatt imot mye skryt. Dette er skryt som jeg håper jeg har klart å formidle videre til de som egentlig skulle ha den, nemlig dere som er mannskap ute i den skarpe enden. Jeg er stolt over den innsatsen dere legger ned, og det engasjementet dere viser for denne viktige jobben. Det er nok mange som skulle blitt nevnt, men jeg kommer ikke utenom Olav Inge Idsøe, som nå nyter pensjonistlivet etter 40 år i industrivernet, og fagleder brannvern Sveinung Danielsen og Anita Halstensen på førstehjelp. Disse ildsjelene skal ha mye av æren for at vi har et svært oppegående industrivern.

Så sent som i forrige uke ble jeg er stolt over at 12-15 av dere i løpet av minutter hiver dere i bilene en sen høstkveld i et forferdelig drittvær, for å komme ned å ta seg av oljesøl og griseri som andre hadde stelt i stand.

Takk for innsatsen! Denne talen holdt industrivernleder Alf Strand på industrivernets festmiddag november 2022 i anledning Aker Solutions AS, Stord sitt 80- årsjubileum.

– Juvelen i sikkerhetsarbeidet

– Juvelen i sikkerhetsarbeidet

Industrivernet på Stord fylte 80 år i november. Det ble feiret med øvelse på dagen og flott middag med taler på kvelden.
Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Foto Leif Kristian Skutle/fotografskutle.no

Stemningen var skjerpet, men god på øvelsen som ble holdt i strålende solskinn. Scenario var krevende med flere skadde og omkomne. Etter øvelsen gikk industrivernet gjennom øvelsen i kantinen og industrivernet inviterte observatører fra Equinor og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) til å komme med tilbakemeldinger. På kvelden var det middag på Fitjar fjordhotell med underholdning av lokal revyhelt som bød på seg selv og fikk trimmet lattermusklene på industrivernet med følge.

– TRYGGE PÅ AT VI ER GODE

På ettermiddagsskiftet fikk industrivernet en reell hendelse å håndtere knyttet til et sykdomstilfelle. Under middagen kunne verftdirektør Arve Kleppe, meddele at tilstanden til den ansatte var stabil og hen var under behandling på Haukeland sykehus.

– Det varmer at vi har et system og en samhandling med helsevesenet som gjør at det går så raskt å få ansatte til sykehuset om det er behov for det. I mine 32 år ved verftet har jeg sett industrivernet i aksjon mange ganger, og jeg er trygg på at vi er gode. Tusen takk, folkens, sa Kleppe og takket industrivernet for innsatsen med en reell hendelse, for god gjennomføring av øvelsen og for flotte 80 år med industrivern.

– SER AT DERE LYKKES

– Jeg fikk fulgt med på en spennende og godt gjennomført øvelse. Dere kan dette her! Men det er forbedringspunkter, og det er bra. Det skal alltid være noe å strekke seg etter. Det er med stolthet og ydmykhet at vi blir invitert med på et slik arrangement.

Vi har en jobb både med å organisere og føre tilsyn. Det er ikke noe vits i å legge igjen et avvik for å være streng. Vi ønsker forbedring og at dere lykkes. Og det ser vi at dere gjør, sa Knut Oscar Gilje, direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon som var invitert til å være med på festen.

GODE PÅ Å INKLUDERE NYE

Gilje mente det er imponerende å tenke på at det har vært et fungerende industrivern siden 1942 på Stord. Industrivernets historie startet med luftvernet under krigen, for så å utvikle seg til både i Stord og resten av landet til å håndtere det som kan skje.

Enkeltpersoner må engasjere seg for å få et industrivern til å virke over så lang tid, sa Gilje under festmiddagen.

– Alderssammensetningen i industrivernet er en flott blanding av erfarne folk og dere greier å motivere, inspirere og få nye mennesker inn. Dere klarer å inkludere nye friske folk som skal greie disse beinharde kravene som det er å bli røykdykker, sa Gilje.

LEDELSEN MÅ LEDE AN

Det er mer enn bare entusiasme og engasjement som skal til for å lykkes med et godt industrivern, mente Gilje. Han pekte på ledelsen i virksomheten må lede an i arbeidet med å få en god beredskap.

– Ledelsen må være med. Det ser vi også uten unntak når vi har tilsyn hos virksomhetene. Virksomhetene som lykkes har en ledelse som forstår behovet, ser hva et industrivern er verdt og bevilger penger og tid slik industrivernet får gjort jobben de skal. Det er mye penger som skal settes av til utstyr og det er mye tid som skal settes av til å øve. Jeg vil trekke frem Torstein Leth, HMS leder i Aker Solutions AS, Stord, som er i styret vårt. Han har gode folk som jobber systematisk over tid. Du retter oppmerksomheten på systematisk HMS-arbeid og kvalitet. Det er en utrolig god kobling opp mot industrivernet, mente Gilje.

LIVSVIKTIG JOBB

HMS leder i Aker Solutions AS, Stord, Torstein Leth, var full av lovord om industrivernet.

– Det blir utført utrolig mye godt HMS-arbeid på dette verftet, og dere er juvelen i sikkerhetsarbeidet. Jeg tror ikke det er noe jeg snakker om med større stolthet enn industrivernet. Er det noen som går på jobb og som jeg vet er her for alle de andre, så er det dere. Jobben dere gjør er livsviktig i all mulig forstand. Det har dere bevist flere ganger, sa Leth.

– Alvorlige ulykker skal ikke skje, men om det skjer, så er det så ubeskrivelig betryggende at det er nettopp dere som tar hånd om den, avsluttet Leth.

Hverdagssamvirke gir godt krisesamvirke
img
Industrivern i Kongsberg Teknologipark AS og nødetatene øver samvirke i oktober 2022. Foto Fredrik Naumann/Felix Features

Hverdags-
samvirke gir godt
krisesamvirke

Politi, helse, brannvesen og frivillige øver sammen, men evalueringer fra øvelser og hendelser viser at mye fortsatt gjenstår før vi har et godt samvirke.
Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Bilde Bjørn Danielsen, Politihøgskolen Foto Politihøgskolen

Under en kritisk hendelse er det avgjørende at beredskapsetatene snakker samme språk. Et prosjekt ledet av Politihøgskolen (PHS) skal legge til rette for bedre samvirke ved å utvikle og gjennomføre et felles utdanningsprogram for kriseledelse.

– Det er snart ti år siden samvirke ble innført som prinsipp for beredskap, men fortsatt har vi mange eksempler på at vi i politiet og andre beredskapsetater ikke utnytter hverandres kompetanse og ressurser, sier Bjørn Danielsen. Han er prosjektleder for tverretatlige studier ved Politihøgskolen.

En av årsakene kan være at vi vet for lite om hva de andre kan tilby. Rapportene etter 22. juli, skredet i Gjerdrum i 2020 og håndteringen av pandemien har avdekket behov for felles situasjonsforståelse og større kunnskap om hverandres kompetanse og kapasiteter. Krigen i Ukraina har i tillegg ført til at behovet for sivil beredskap og samvirke er blitt enda større, sier Danielsen.

SAMVIRKE

Danielsen leder prosjektet Felles etter- og videreutdanning for nødog beredskapsetatene. Prosjektet er ett av flere tiltak for å sikre bedre samvirke før, under og etter kritiske hendelser.

– Før jul i 2021 var jeg på Beredskapskonferansen Innlandet. Der oppsummerte beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet og sjef for Heimevernet, Elisabeth Gifstad Michelsen, hvordan samarbeidet mellom politiet og Heimevernet har vært under pandemien, sier Danielsen.

– Jeg ble veldig glad da jeg hørte hva Vangen sa om samvirke, at den viktigste forutsetningen for å lykkes i felles oppgaveløsning er at beredskapsaktørene har god kunnskap om hverandres roller og ansvar. Politiet må kjenne de andre aktørenes ansvar og oppgaver, og de andre aktørene må kjenne politiets ansvar og oppgaver. Dette er kjernen i vårt oppdrag, og du kan bytte ut «politi» med brann og redning, helse, forsvaret eller frivillige, sier Danielsen.


img
Foto Fredrik Naumann/Felix Features
BLI KJENT MED HVERANDRE

Dersom man møtes for første gang på et skadested, er det avgjørende at man kommuniserer godt og ikke bruker tid på å forklare eller diskutere hva som er ansvaret til lokal redningsledelse, mener Danielsen.

– Av egen erfaring vet jeg at de ulike etatene har god kompetanse og ressurser, men ofte er det manglende kunnskap om nettopp andres kompetanse og ressurser som fører til at vi ikke utnytter hverandre godt nok, understreker han.

TOTALBEREDSKAPSKOMMISJON OG ØKT SIVIL BEREDSKAP

I januar 2022 opprettet regjeringen en totalberedskapskommisjon, ledet av tidligere forsvarssjef Harald Sunde. De skal vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig, og skal levere sin rapport juni 2023.

– Dette er enda et utvalg som understøtter viktigheten av vårt arbeid for bedre kunnskap om hverandres ansvarsområde, sier Danielsen.

VÆR NYSGJERRIG PÅ HVERANDRE

– Vi må kjenne hverandre i hverdagen for å jobbe godt sammen i kriser. Nødetatene, kommunen, Sivilforsvaret og de frivillige som industrivernet må være nysgjerrige på hverandre, mener Danielsen.

Han mener Norge har nok ressurser til å håndtere det tenkelige. Utfordringen er at ressursene ikke finner hverandre.

BRUKSANVISNING MÅ LAGES

– Etter 22. juli ble samvirkeprinsippet nedfelt som det fjerde beredskapsprinsippet. 22. juli kommisjonen skrev i evalueringen at samvirke må styrkes, altså involvering av flere aktører. Men selv om samvirkeprinsippet ble innført med en stortingsmelding følger det ingen bruksanvisning med, ingen implementeringsplan. Spørsmålet er hvordan skal så et godt samvirke etableres? sier Danielsen.

Han mener arbeidet med samvirke gjerne overlates til ildsjeler. Så fort ildsjelene forsvinner, forsvinner også arbeidet med å bli kjent med hverandre. Danielsen sier nødetatene må undervises langt mer i hva et samvirke er, og gode eksempler må trekkes frem som kan inspirere og fungere som en mal for et godt samvirke.

SAMVIRKEFORUMET I HAMMERFEST

Danielsen trekker frem arbeidet med å fremme samvirke i Hammerfest som et godt stykke arbeid.

– Jeg kjenner godt til arbeidet politiet, brann og industrien gjør i Hammerfest. Samvirkeforumet i Hammerfest kan nok langt på vei brukes som en mal på godt samvirke, sier Danielsen.

Han trekker også frem andre miljøer som jobber godt med å få til et godt samvirke og kan inspirere.

– Det er flott at akademia er på ballen med Universitet i Nord som arbeider med å forske på samvirke. Finnmark og Nordland politidistrikt har samlokaliserte operasjonssentraler for alle tre nødetater, og det planlegges å etablere det i Agder i 2023. En del andre har samlokalisert brann og politi. SAMLOK Nord jobber virkelig for å bli et samvirkesenter for nødetatene. Og rådmannen i Bodø arbeider godt med å knytte kontakter mellom nødetater, kommune og industrien og bruker sin stemme for å fremme samvirke, sier Danielsen.


img
Samvirke skred Foto Forsvaret
AT HJELPEN KOMMER ER DET VIKTIGSTE

I en krise er ikke folk opptatt av hvem som kommer, men at det kommer kvalifisert hjelp, understreker Danielsen. Nødetater, industrivern, kommune og frivillige må vite hvilken kunnskap, materielle ressurser og antall personer alle kan stille med.

– Noe av suksessen på Gjerdrum under skredet var at der kjente flere av innsatspersonellet hverandre godt. I evalueringen etter Gjerdrumskredet blir det påpekt at de sparte verdifull tid ved at mange av de som kom dit kjente hverandre fra før fordi brann, politi og helse på Romerike har faste samarbeidsmøter. De hadde øvd sammen. De kom seg raskt opp til stedet og kom i gang raskt også.

POLITIET MÅ SØRGE FOR AKTIVE OPERATIVE LEDERFORUM

– Det er ikke et krav, men vi ønsker fra vår side at hvert politidistrikt skal ha det som heter operative lederforum. Dette er et forum for de som har ledelsen på et skadested. Jeg mener det er særdeles viktig at politiets operative lederforum er aktive i hvert distrikt, sier Danielsen.

Det skorter ikke på ressurser, men det skorter på at man ikke kjenner hverandre. Vi har veldig mye ressurser i Norge, men de er ikke organisert slik at de har en oversikt over hverandre. Ressursene må registreres for å vite om hverandre, og de må trene sammen og møte hverandre i hverdagen, mener Danielsen.

Han legger til at det kunne vært nyttig å registrere industrivernet som en ressurs på politiets operasjonssentraler for å kunne spørre om bistand med hensyn til hendelser både i og utenfor virksomheten.

– Både i kriser og etter en krise når vi evaluerer, skjer det samme. De samme spørsmålene stilles: Hvorfor gjorde du ikke slik og slik? Spør Danielsen.

Vi hører om at redningsselskapet ikke blir varslet ved uhell til sjøs i noen tilfeller fordi politiet ikke varsler dem. Det er fordi det ikke er gode nok systemer mellom partene, mener han.

– Politiets innsatsleder i regjeringskvartalet under 22. juli, Thor Langli, ble spurt om han fikk beredskapsplanen for Regjeringskvartalet i hånden da terrorangrepene skjedde. Han svarte nei det gjorde han ikke. Det var ikke nødvendig å lese planen. Den hadde han i hodet, for han hadde vært med på å lage den. Det er et godt eksempel på at vi må ha systemer i fredstid som kobler oss på hverandre der vi jobber sammen for å få til gode løsninger og strukturer som også fungerer i krisetider, sier Danielsen.

Politihogskolen
img
Politihøgskolen planlegger oppstart av tre utdanninger – industrivernet oppfordres til å søke på innsatslederutdanning
Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Politihøgskolen i flere år jobbet med å lage studier som skal fremme samvirke. Politihøgskolen skal samle studenter fra fem etater, industrivern og andre frivillige organisasjoner.

Eierne i prosjektet er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Forsvarets høgskole og Politihøgskolen. Hovedredningssentralen er og med.

– Primært er 60 prosent av plassene forbeholdt primæraktørene underlagt Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet og Forsvaret. 20 prosent frivillige ressurser og 20 prosent andre aktuelle som industrivern. Industrivernet er så absolutt en gruppe vi ønsker skal søke, sier Bjørn Danielsen, prosjektleder for tverretatlige studier ved Politihøgskolen.

Han sier studiene er skreddersydd for at travle voksne mennesker med overkommelige 7,5 vekttall. Kursene legges opp til et deltidsstudium slik at det skal kunne kombineres med en fulltidsjobb.

– Lager vi kursene på 20 vekttall mener vi at vi ikke får tak i de vi ønsker å ha på nettopp disse videreutdanningskursene, sier Danielsen.

Han legger til at Politihøgskolen jobber med å tilby enda flere kurs som skal fremme samvirke.

SENTER FOR VIDEREUTDANNING FOR SAMVIRKE

– Med disse kursene ønsker Politihøgskolen å være senteret i Norge for videreutdanning for samvirke. Samvirke er så viktig for politiet at vi må jobbe for å bedre grobunnen for dette. Ved å åpne opp og lage studier for flere enn politiet vil vi at mange ulike grupper treffer hverandre på studiene og blir kjent med hverandre. Kanskje treffes de også i felt under innsats etter å ha studert sammen på Politihøgskolen? Sier Danielsen.

Det første studiet som ble godkjent av Politihøgskolen ble lyst ut høsten 2022 og har oppstart i januar 2023. Kurset heter «Felles utdanning i undervisning, trening og øvelse innen samvirke for nød- og beredskapsaktørene». Kursbeskrivelsen er som følger; «I denne utdanningen vil du lære om hvordan du gjennom undervisning, trening og øvelse kan fremme samvirke mellom nød- og beredskapsaktørene. (…)

– Det har lenge vært et ønske fra flere nødetater å få etablert felles utdanning for innsatsledere

Bjørn Danielsen

Utdanningen skal bidra til samvirke mellom nød- og beredskapsaktørene, støtte opp under enhetlig praksis av høy kvalitet, bidra til nettverksbygging og legge til rette for effektiv utnyttelse av samfunnets samlede ressurser under krisehåndtering».

Emnet «Krisekommunikasjon» vil være aktuelt for alle som har en beredskapsfunksjon i de aktuelle etatene og blant de frivillige. Studiet skal være felles for innsatspersonell og andre som har leder- eller stabsfunksjoner, og de som i det daglige jobber med kommunikasjon. Dette er de som jobber tett sammen når det er kriser og større hendelser. De fleste utdanninger er i dag rettet enten mot kommunikasjonsmedarbeidere eller beredskaps-/innsatspersonell. Dette kurset lyses ut starten av 2023.

Det tredje emnet som planlegges er Felles utdanning i samvirkeledelse » som vil sette søkelys på innsatsleders samhandling

– Det har lenge vært et ønske fra flere nødetater å få etablert felles utdanning for innsatsledere, og det er noe vi virkelig ser frem til å kunne tilby, sier Danielsen.

Kurset vil være klart også primo 2023 å søke på.

– Vi ønsker med det studiet å heve samvirkekompetansen i distriktene ved å tilføre instruktørkompetanse fra alle nød- og beredskapsetater. Jeg mener innsatslederutdanningen er mest aktuell for industrivernet, understreker Danielsen.

VIDEREUTDANNINGER STYRKER TOTALBEREDSKAPEN

Det kommer snart en ny to-årig Fagskoleutdanning for brann- og redning i Tjeldsund. I tillegg er det flere høgskoler og universitet som tilbyr videreutdanning innen samvirke og beredskap, informerer Danielsen.

– Vi ser det er mange fra politiet og andre nødetater som videreutdanner seg og går på høyskoler og universitet i hele landet, og det er positivt. Samtidig avdekker det et behov, og vi mener det er bra å lage en møteplass på Politihøgskolen der vi kan bruke erfaring fra egne mannskap som står i akutte hendelser i hverdagen. Det gjelder også for de andre etatene og de frivillige som industrivernet, sier Danielsen.

Interessen for Politihøgskolens etter- og videreutdanninger er stor. I studieåret 2020/2021 var det rundt 9500 søknader til 65 ulike utdanninger, som er søkerrekord. Til sammen 3881 studenter fikk studieplass. Årlig gjennomføres to hovedopptak.

Innovasjonspris til «Oppfølging av førstehjelpere»
Glade prisvinnere av innovasjonsprisen. Fra venstre: Leder i RAKOS, Thomas Lindner, prosjektleder for Oppfølging av førstehjelpere
i RAKOS, Anna Marie Øvstebø og seniorforsker RAKOS og fagrådsleder i Sammen redder vi liv, Conrad Bjørshol.

Innovasjonspris til «Oppfølging av førstehjelpere»

Tekst Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Foto Silje Katrine Robinson, Helse Vest

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS) ble tildelt årets innovasjonspris under Helse Vest sin forskningskonferanse på Solstrand i november.

Prosjektet til RAKOS går under navnet «Oppfølging av førstehjelpere». Det store engasjementet kombinert med målrettet innsats rettet mot personer som ofte gjør avgjørende innsats i akutte situasjoner, er bakgrunnen for prisen. RAKOS er først i verden ute med tiltak for systematisk oppfølging av førstehjelpere.

– De som har tatt et samfunnsansvar ved å hjelpe andre, de hjelper vi nå, sa leder i RAKOS Thomas Lindner i forbindelse med prisoverrekkelsen.

RAKOS har utviklet et opplegg som møter førstehjelpere etter en alvorlig hendelse. Gjennom samtaler med erfarne helsearbeidere og oppfølging av hendelsen, blir det satt ord på det de har gått gjennom. For hjelpere i førstelinje kan en traumatisk opplevelse sitte lenge i. Foreløpige studier viser at oppfølgingen er nyttig. Førstehjelpere opplever en stor reduksjon av traumeopplevelser seks måneder etter en alvorlig hendelse.

Hva skjer når du ringer AMK

Hva skjer når du ringer AMK

Industrivernet øver minimum to ganger i året, ofte mer. Mange av disse øvelsene er førstehjelpseller varslingsøvelse. Ved å vise hvordan en samtale blir mottatt hos 113, også kalt akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK ), kan industrivernpersonell øve på å gi en strukturert tilbakemelding til AMK operatør og dermed være tryggere i rollen. Øvelse gir mestring og ro, noe som er viktig i en stressende situasjon som det kan være når en må ringe til 113.
NORSK INDEKS FOR MEDISINSK NØDHJELP (NIMN)
img img
Nytt beredskapsforum i Lier og Tranby

Nytt beredskapsforum
i Lier og Tranby

Tekst Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Bilde Morten Pettersen, Aker Solutions AS, Tranby
Foto Aker Solutions AS

Industrivernleder ved Aker Solutions AS i Tranby Morten Pettersen har etablert beredskapsforum i Lier.

Morten Pettersen ønsket å bruke sine erfaringer og engasjement etter mange år som industrivernleder ved Aker Solutions i Tranby like utenfor Drammen.

– Jeg etablerte et beredskapsforum for å engasjere andre til det viktige beredskapsarbeidet. Hva bør og skal vi vite om våre naboer i forhold til miljø og sikkerhetsarbeid, storulykkeforskrift og samordning? Jeg ønsket også å se på dette i lys av kommunens beredskap og krav om samordning, sier Pettersen.

Beredskapsforumet hadde sitt første møte 10. mai i år og hadde et påfølgende møte 6. september.

– På møtene var 10-12 lokale bedrifter fra Tranby og Lierskogen til stede for å diskutere beredskap og dele erfaringer med hverandre. Vi ønsket å dele suksesskriterier for å inspirere og skape engasjement

og forståelse for beredskap på en enkel og praktisk måte. Vi ønsker også å ha temadager med representanter fra Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, nød- og beredskapsetatene og Sivilforsvaret, sier Pettersen.

På Industrivernkonferansen 2022 delte han hvor enkelt det er å lykkes med små og enkle forutsettinger for beredskapsarbeidet. Man kommer langt med forankring i handlingsplan og rammer for gjennomføring, mener han.

– Vi har lykkes med beredskapsforumet vårt fordi det er et behov blant små og mellomstore bedrifter for å få inspirasjon og forståelse. Da kan et slikt forum være god praktisk drahjelp, sier Pettersen.

Han mener det er viktig å lære om beredskap fra andre, og det gir Industrivernkonferansen en gyllen mulighet til. Der deler industrivernledere og andre beredskapsaktører av erfaringer fra faktiske hendelser.
Del erfaringer og kunn skap

Del erfaringer og
kunnskap

Industrivernleder Steinar Moe i Nortura Malvik sier konserndirektør Lisbeth Svendsen oppfordrer til at industrivernet i Norturas søsterbedrifter praktiserer en delingskultur.
Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Bilde Steinar Moe, Nortura Malvik
Foto Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

– Trøndelagsforumet for industrivern som startet i 2009, har ikke hatt mye aktivitet og kontakt mellom medlemmene i 2021 og 2022, med unntak av Tine Heimdal, Tine Tunga, Nortura Steinkjer og Nortura Malvik. De fleste industrivernlederne fra de andre bedriftene har vært ganske fraværende. Det skyldes nok ikke bare problemer gjennom koronaperioden, men at det har vært utskiftninger av ildsjeler blant annet, sier Steinar Moe, industrivernleder ved Nortura Malvik.

De fire virksomhetene som har holdt kontakten avholdt et forummøte 5. desember dagen før Industrivernkonferansen 2022. Etter ønske fra medlemmene i forumet holdt juridisk fagsjef Inger Hanne Bye i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon et faglig innlegg om dimensjonering av industrivern.

Moe legger til at han ønsker nye industrivernledere velkommen til nettverket. Det er nyttig å dele erfaringer og kunnskap understreker han.

KONSERNDIREKTØREN MOTIVERER TIL SAMARBEID

– Konserndirektør i Nortura Produksjon, Lisbeth Svendsen (Svendsen har også vært mangeårig styreleder i NSO, jour.anm.), har jo vært pådriver innen Nortura for å løfte våre egne industrivern. Hun oppfordrer oss til å møtes i forum, sier Moe.

Han legger til at John Anders Lillemark ved Nortura Steinkjer og han har fått medansvar for å skape mer interesse, engasjement og dele kunnskap innen Norturas industrivern.

– Det betyr jo også at vi får mindre tid til å drifte Trøndelagsforumet. Men uansett skal både John Anders og jeg gjøre et forsøk for å kartlegge interessen blant medlemmene til å gjøre en innsats for å holde liv i forumet videre, uttaler Moe.Møteinnkalling
– Industrivernlederforum

Tid: Mandag 05.12.2022
Kl. 14:00-20.00
Sted: Lillestrøm

SLIK KAN
DET GJØRES

Under er et eksempel på møteinnkalling fra industrivern-
lederforumet for Trøndelags-
nettverket til inspirasjon:

Deltakere: Møteleder: John Anders/Steinar
Referent: Magne Yngvar
Fullskalaøvelse på Nortura Steinkjer
img
Industrivernets førstehjelpere frakter pasient til samleplass for skadde.

Fullskalaøvelse
på Nortura Steinkjer

Nortura Steinkjer arrangerte fullskalaøvelse med nødetatene brann, politi og ambulanse 16. november 2022.
Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Foto Steinar Moe, Nortura Malvik
img
Politi, brann og helse

Øvelsen hadde elementer som full evakuering av alle ansatte, samt ammoniakklekkasje og skadde personer.

Steinar Moe, industrivernleder i Nortura Malvik og nestkommanderende industrivernleder Einar Alseth i Nortura Malvik var til stede på øvelsen som observatører.

– Nettopp fordi vi har forumssamarbeidet får vi til å delta på hverandres øvelser. Forumets medlemmer oppfordres til å delta som faglige observatører på hverandres øvelser og være med og evaluere og bidra til forbedring. Vi bytter på å være til stede hos hverandre. Det er lærerikt, nyttig og øker trivselen å være sammen, sier Steinar Moe.


img
Brannvesenets og virksomhetens røykdykkere på taket av bedriften for å stoppe gasslekkasjen, samt hente ned skadde personer.
Lærerikt og kjekt å komme sammen

Lærerikt og kjekt
å komme sammen

Osterøy-nettverket var første nettverket ut i 2022 med møte. Deltakerne sa det var både godt og nyttig å treffes igjen for faglig prat.
Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Bilde Jon Anders Kleppe, Lerøy Fossen AS Foto Privat
img
Bilde F.v: Geir Hernes, Frode Birkeland, Stian Bognøy (teknisk sjef), Frank Indrebø, Jon Anders Kleppe (industrivernleder) Jarle Edvardsdal (fagleder industrivern) Robert Eikeland (lagleder førstehjelp. Foto Privat

Osterøy-bedriftene K Lerøy metallindustri AS, Lerøy Fossen AS, Tysse Mek Verksted AS, Mjøs Metallvarefabrikk AS og Gunnebo Anja Infustri AS holdt nettverksmøte for industrivernet i mars. Nettverket treffes én gang i året hos en av medlemsbedriftene og årets møte ble arrangert hos K Lerøy Fossen AS.

– Det var 2,5 år siden sist vi hadde nettverksmøte. Vi var 17 personer inklusive Næringslivets sikkerhetsorganisasjon med Iren Strømstad som besøkte oss og orienterte om forskriften, sier Jon Anders Kleppe industrivernleder ved Lerøy Fossen AS som arrangerte årets møte. Neste møte blir våren 2023 hos K Lerøy Metallindustri AS.

På agendaen stod øvelser som evakueringsøvelser, beredskapsøvelser med slangeutlegg, utstyr, avvikssystem, risikoanalyse, risikoplaner og cyberangrep.

– Alle kom med noe de delte med nettverket. Det er interessant å høre hvordan andre gjør det. Det er særlig det med øvelser som er spennende å høre om og hvordan vi kan endre på hvordan vi øver, sier Kleppe.

Kleppe sier at nettverksmedlemmene holder kontakt utenom møtene.

Selv om vi har kontakt ellers i året vil jeg på det absolutt sterkeste anbefale andre å holde et nettverksmøte en gang imellom. Det er lærerikt å se og høre hvordan andre virksomheter gjør det, sier Kleppe.

Uken før nettverket holdt K Lerøy Fossen AS øvelse. Kleppe forteller at før øvelsene lages det øvelsesplan med utfordringer som må løses. Scenario for øvelsene kan være brann på tørrlager eller en funksjonsøvelse som for eksempel slangeutlegg og -tilkobling.


Nettverksmøtet bestod av følgende deltakere:

 • Lerøy Fossen AS representert med Jon Anders Kleppe og Jarle Edvardsdal
 • Gunnebo Anja Industrier AS (thecrosbygroup) ved Audun Seilen, Stig Andre Rønnestad og Jonny Hanstvedt.
 • Mjøs Metallvarefabrikk AS ved Øystein Øvsthus og Steinar Stand Hansen
 • Tysse Mek Verksted AS ved Tormod Ingebrigtsen og Frank Ove Risholm
 • K Lerøy Metallindustri AS ved Andre Pedersen, Morten Lone Kallekleiv, Yngve Reigstad Nadija Gjelsvik Tysse, Roy Angelskår Mjelde og Emil Farrison Hartveit
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon ved Iren Strømstad
Digitalisering av tilsyn

– Utfordringer kan ofte løses bedre hvis det er flere som samarbeider. NSO har i mange år snakket varmt om nettverk og oppfordret til lokale/regionale møteplasser for industrivern. Derfor har vi oppdatert nettverksoversikten. Mangler ditt nettverk, eller blir du inspirert og starter et i eget område – gi oss beskjed. NSO kommer gjerne innom nettverksmøter for å orientere om endringer eller for å snakke om temaer dere ønsker informasjon om. Ikke minst vil vi høre hva dere tenker om regelverket og våre tilsyn.

Knut Oscar Gilje, direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

Finn ditt nettverk

Industrivernledere samler seg i nettverk.
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon gir deg
oversikten over ditt nærmeste nettverk.
Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Foto iStock

Beredskapsforum i Lier og Tranby. Industrivernleder ved Aker Solutions i Tranby Morten Pettersen har etablert forumet og arrangerte første møte høsten 2022.

Trøndelagsforumet for industrivern. Steinar Moe, industrivernleder ved Nortura, Malvik deler på lederjobben for forumet sammen med John Anders Lillemark ved Nortura Steinkjer.

Industrivernnettverk for Øygarden. Industrivernnettverk for Øygarden. Leder Daniel Ayala Høydal, industrivernleder ved Coast Center Base AS . Nettverket er aktive og har to til tre møter i året. Nettverket består i dag av ni industriforetak av totalt elleve industrivernpliktige i kommunen. Industrivernleder Morten Hovland Sande hos Norsk Gjenvinning AS inviterte til møte høsten 2022. Det har blitt tradisjon for nettverket å møtes på Industrivernkonferansen, for årets siste møte og få med seg faglig påfyll og utvide nettverket. Franzefoss Gjenvinning AS AVD Eide og Fjord Processing AS er virksomheter som nylig har blitt industrivernpliktige.
– Jeg har invitert dem inn i nettverket og til å bli med på Industrivernkonferansen fremover, sier Daniel Ayala Høydal.

Industrivernnettverket i Osterøy Lerøy Fossen AS, K Lerøy Metallindustri AS, Tysse Mek Verksted AS, Gunnebo Anja Industrier AS og Mjøs Metallvarefabrikk AS er sammen i nettverket. Jon Anders Kleppe industrivernleder ved Lerøy Fossen AS arrangerte møtet i 2022.
– Det pleier å være et møte i året. Stafettpinnen ligger nå hos K Lerøy Metallindustri AS. Industrivernleder Andre A Pedersen kaller nok inn til neste møte i løpet av 2023, sier Kleppe.

Industrivernnettverkene i Risavika i Rogaland. Gro Døhl, industrivernleder i Norsea Group planlegger å innkalle til et møte på nyåret i 2023.

Industrivernnettverk Troms, fra Skjervøy i nord til Grovfjord i sør. Leder er Harald Brenna industrivernleder ved Nortura Målselv og nestkommanderende Geir Nergård industrivernleder ved Finnfjord AS

Industrivernnettverk Trøndelag i Rørosregionen. Kjell Thore Magnussen industrivernleder ved Røros Dører og Vinduer AS leder nettverket og kaller inn før jul 2022.

Industrivernnettverket i Bømlo. Silje Kathrine Alvsvåg, som ledet nettverket tidligere, har gått over til en annen stilingen i samme selskap, nå som Group Compliance Manager i Bremnes Seashore AS.
– Det er viktig å holde liv i nettverket. Nå håper jeg at noen andre kan invitere, oppfordrer Alvsvåg.

Industrivernlederforum Buskerud. Det finnes ikke noe aktivt nettverk for tiden. Industrivernpliktige virksomheter i Buskerudregionen kan gjerne med støtte fra Næringslivets sikkerhetsorganisasjon reetablere nettverket.

Industrivernnettverket i Vestland, Nordfjord. Kjell Aske, tidligere industrivernleder ved Mona Vekst, innkalte til den siste samlingen. Det er uklart hvem som kaller inn til neste møte.

Er brukerne fornøyd med Nødnett?
Pågående livstruende vold øvelse (PLIVO) i oktober 2022 med industrivernet i Kongsberg Teknologipark AS og nødetatene.

Er brukerne
fornøyde med Nødnett?

I samarbeid med Politidirektoratet og Helsedirektoratet gjennomfører Direktoratet av samfunnssikkerhet og beredskap en landsdekkende brukerundersøkelse av Nødnett.
Tekst Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Foto Fredrik Naumann/Felix Features

Direktoratet av samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil gjerne også ha innspill på fremtidige behov for nødkommunikasjon. DSB er opptatt av at fremtidens løsninger følger teknologiutviklingen, imøtekommer et trusselbilde i stadig endring og styrker den sivile beredskapen. DSB jobber samtidig med å sikre at eksisterende nødnett kan driftes helt frem til en ny løsning for nød- og beredskapskommunikasjon er på plass.

Nødnett er det nasjonale, digitale radiosambandet for nød- og beredskapsaktører i Norge. Nødnett er et eget, separat mobilnett med en landsdekkende infrastruktur og tilbyr sikker kommunikasjon når det gjelder.

SKAL KARTLEGGE NYE BEHOV

DSB gjennomfører jevnlig brukerevaluering for å kartlegge hvordan Nødnett oppleves blant de som bruker tjenestene. Dette gjenspeiles også i oppdrag i DSB sitt tildelingsbrev fra Justis og Beredskapsdepartementet. Målene med brukerundersøkelsene er å få tilbakemeldinger fra brukere av Nødnett for å kartlegge forbedringspotensial og synliggjøre de positive effektene av Nødnett. Det er ingen spesielle hendelser som har utløst brukerevalueringen i 2022. Dekning og kapasitet i Nødnett er som før og oppetiden ligger jevnt høyt på 99,95%.

Årets brukerundersøkelse har inkludert noen spørsmål om behovet for nye tjenester. Nødnett er basert på TETRA -teknologi som etter hvert vil bli faset ut. Ny teknologi vil gi mulighet for å få levert nye tjenester på sikre plattformer. DSB ser derfor behovet for å begynne og kartlegge behovene hos de som bruker Nødnett i dag. Spørsmålene om nye tjenester er åpne slik at brukeren kan fylle inn selv.

DSB har gjennomført brukerevaluering av Nødnett i 2015, 2017, 2019 og nå i 2022.

De tidligere evalueringene kan lastes ned her:

2015:
https://www.nodnett.no/bibliotek/ brukerundersokelse-2015/

2017:
https://www.nodnett.no/bibliotek/ brukerundersokelse-2017/

2019:
https://www.nodnett.no/bibliotek/brukerevaluering-2019/

Den siste undersøkelsen vil publiseres når rapporten er klar.

NØDNETT-
BRUKERUNDERSØKELSE 2022

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ønsker å nå alle som er brukere av Nødnett i Norge. Undersøkelsen er anonym og tar fra tre til fem minutter. Den kan besvares her eller ved å scanne QR-koden:Skann denne QR-koden for å gi tilbakemelding dersom din organisasjon bruker Nødnett.

Christian Lindgaard Sundfær

VELKOMMEN

Christian
Lindgaard Sundfær

Ny rådgiver i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.
Tekst og foto Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Christian Lindgaard Sundfær har begynt som rådgiver i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon hvor han blant annet skal ha ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Han kommer fra stillingen som operasjonssjef i ZioT Solutions AS.

Tidligere har Christian blant annet jobbet som beredskapsleder i Oslo kommune, bydel Søndre Nordstrand og som site manager for Statoil/ Equinor. Han har en master i risikostyring og samfunnssikkerhet og en bachelor i beredskap og krisehåndtering. Temaet for bacheloroppgaven hans var industrivern.

– Min introduksjon til NSO var under bachelorprogrammet hvor Knut Oscar (Gilje, direktør i NSO, jour.anm.) holdt et inspirerende innlegg om NSOs rolle og industrivernet som ledet til at jeg skrev om forsterket industrivern på bacheloroppgaven. Da jeg kom over en stillingsutlysning som rådgiver i NSO anså jeg det som naturlig å søke og var heldig nok til å få tilbud om jobb, sier Christian.

Han ser fram til å jobbe med og støtte industrivernpliktige irksomheter.

– Å få jobbe med NSOs samfunnsviktige oppdrag og støtte industrivernpliktige virksomheter i deres arbeid med å sikre sine verdier motiverer meg. Jeg gleder meg til å veilede og motivere virksomheter deres arbeid på bakgrunn av min erfaring, og at jeg ser frem til å lære av virksomhetene, sier Christian.


– Når skal vi sende inn industrivernrapporten?

– Når skal vi sende inn
industrivernrapporten?

I januar 2023 er det to datoer som er spesielt viktige å huske på dersom du er industrivernleder.
Tekst Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Bilde Christin Hume/Unsplash

Når vi skriver et nytt år på kalenderen er det mye som må huskes på – også for industrivernledere. Da kommer faktura for industrivernavgiften i tillegg til at industrivernrapporten skal sendes inn.

5. JANUAR:
INDUSTRIVERNAVGIFTEN

Avgiften blir sendt fra Næringslivets sikkerhetsorganisasjon tirsdag 5. januar og har 30 dagers forfall. Du kan lese mer om avgiftsgrunnlaget for industrivern på NSOs nettsider: nso.no

Avgiftssatsene for 2023 blir ikke endret fra satsene for 2022. Det gjelder både satsen for grunnleggende og forsterket industirvern.

Spørsmål om avgiften kan sendes til avgift@nso.no

20. JANUAR:
INDUSTRIVERNRAPPORTEN

Industrivernrapporten for 2022 sendes 20. januar. Dere har da 14 dager på å sende svaret. Alt av opplysninger fra industrivernåret 2022 rapporteres via tilsendt lenke som kommer i egen e-post. Det tar ikke mange minuttene å svare på spørsmålene og levere rapporten.

Spørsmål om industrivernrapporten kan sendes til industrivern@nso.no

Avgift
FORSKRIFT OM INDUSTRIVERN § 19. AVGIFT
Industrivernpliktig virksomhet skal betale en årlig avgift til dekning av utgifter som Næringslivets sikkerhetsorganisasjon har med å organisere og føre tilsyn med industrivernet. Avgiften kan differensieres etter virksomhetenes risiko.

INDUSTRIVERNRAPPORT
Industrivernets årlige «egenmelding». Her skal det verifisere at kontaktinformasjonen NSO har på virksomheten, daglig leder og industrivernleder er korrekt. I tillegg ønsker NSO tall på antall innsatser industrivernet har blitt utkalt til i fjor. Sikkerhet
NSOs kurs

NSOs kurs

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon tilbyr
tilpassede kurs for industrivernet.

For påmelding, oppdaterte kursdatoer og mer informasjon, se våre nettsider: www.nso.no


Industrivernforskriften
Industrivernleder skal ha kvalifikasjoner til å organisere, dimensjonere og drifte industrivernet. Industrivernleder og eventuelt nestleder, men også andre med oppgaver i virksomhetens HMS-arbeid og beredskap, kan skaffe seg grunnleggende kvalifikasjoner gjennom kurset «Industrivernforskriften – forstå kravene».

SIMKAT®
SIMKAT® er et praktisk rettet kurs som gir kompetanse til å organisere en redningsstab, trening i å organisere og lede innsatsen på et skadested øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab. Kurset er lagt opp slik at deltakerne får mye trening i å samhandle med nødetatene.

adv-Tryggkurs