Hjem
Årgang 18 – nummer 2/2022
Løssalg kr 120,-
Leder
image
Våren har ikkje vore heilt utan opplevingar. På ein jobbtur tidlegare i vår fant vi skjørbuksurt Cochlearia officinalis, som var en ny art for meg. Steinen på biletet har fått namnet Basalt Huken III, eller Baz blant vener. Vi møttest på steinbrotet Huken i Groruddalen då eg var der på klasseutflukt på kurset Knowing Natures. Basalt er ein steinart frå jordas mantel. Basalten i Huken vart pressa opp frå jordas indre den gangen heile Oslofjorden var ein kjede av vulkanar. Fram til 2019 hausta vi basalt der for å lage asfalt. Det får ein til å tenke på korleis vi brukar naturressursar.

I år har eg hatt ein vinter. Med full jobb og studiar på full tid har eg sete mykje inne. Eg har ikkje hatt tid til korkje sopp eller nyttevekstar. No som skolen er over gleder eg meg verkeleg til å komme meg ut, røre på meg og lete etter sopp og planter igjen.

Eg får ein pangstart på sesongen min i år, for i morgon går turen til nytteveksttreffet på Tromøya i Arendal. Treffet blir første gang nyttevekstmiljøet samlast etter pandemien, og ambisjonsnivået på programmet tydar på at dei skal ta igjen for tapt tid. Eg kjem til å få ein svare strid med å få dokumentert alt dei har planlagt. Samstundes blir det fint å møtast igjen, for sanking er best når ein gjer det saman. No som pandemien stort sett er over for dei fleste av oss, kjenst det som om vårt forbund har kome styrka ut av heile opplevinga. Vi la fort over på digitale kanalar i mars 2019 og det har gjort at fleire medlemmar har fått være med på arrangement og hendingar enn vanleg. Dei medlemmane som bur langt frå foreininga si har fått eit betre tilbod og midlertidige tilbod som Soppsnakk har vorte permanente. No kjem òg eit tilbod for nyttevekstfolket. Planteprat kjem snart i kalenderen.

Sjekk kalenderen på soppognyttevekster.no og bli med på noko snart. Fellesskapet gjer godt for sjela.

Lene Johansen
Innhold

INNHOLD

Årgang 18 – nr. 2. mai 2022
 • Skogshagedesign 4
 • Dei viktigaste giftplantane 5
 • Sopp med over 17.000 kjønn 6
 • Fra tanke til forening 7
 • Soppene kontrollerer karbonets kretsløp i skogen 8
 • Ramsløk – er dyrking et alternativ til overplukking 10
 • Barnesider. 12
 • Nyttevekster i nabolaget 13
 • Oppskrifter 13
 • Fimanmeldelse - The Earth 14
 • Matsoppen som spiser forurensning 15
 • Start heime 16
 • Liv er informasjon 17
 • Bokanmeldelser. 18
 • Hagemessa 2022 19
 • En smak av naturen 20
Norges sopp- og nyttevekstforbund

Schweigaards gate 34F
0191 Oslo
Tlf +47 922 66 276 (09.00 - 15.00)
post@soppognyttevekster.no

Organisasjonsnummer: 940 593 336


Oversikt over ansatte

Daglig leder: Pål Karlsen, pal@soppognyttevekster.no, 932 24 377
Administrasjonssekretær: Karen Mørkved karen@soppognyttevekster.no, 922 66 276
Soppkontrollkoordinator: Lene Johansen lene@soppognyttevekster.no, 938 23 663
Nyttevekstkoordinator: Ingrid Indergaard ingrid@soppognyttevekster.no, 940 22 205
Prosjektleder for Plukk! Studer! Spis!: Anette Lillestrand, anette@soppognyttevekster.no. 900 39 544


Forbundsstyret

Styreleder:
Steinar Weseth (Buskerud)
steiwe@online.no, 950 31 010

Styreleder:
Steinar Weseth (Buskerud)
steiwe@online.no, 950 31 010

Styremedlemmer:
Kari Blikra (Jærsoppen)
kari.blikra@lyse.net, 454 11 730
Trond Berg-Hansen (OOSN) aberg-ha@online.no, 901 59 957
Gjertrud Jensen (Bergen) gjertrudj@hotmail.com, 959 72 792
Kari Riddervold (Tromsø) kari.riddervold@natournor.com, 959 62 334
Emilie Gjærum (OOSN) em_gj@hotmail.com, 470 59 295

Varamedlemmer:
Lise Møllevik (Bergen)
lise.mollevik@gmail.com, 995 72 082
Jone Sollid Næss
herrjohnsens@gmail.com, 975 48 851
Dabao Lu (OOSN) dabao_lu@hotmail.com,
958 20 072

NSNF-arrangementer 2022

4. juni.
Den store artsjakten i hele landet
25.-28. august
Høstsopptreffet, Pasvik
4. september
Soppens dag i hele landet
9.-15. oktober
Slørsoppkongress, Ruffré, Italia
16.-22. oktober
Internasjonalt soppfargertreff, Port Townsend

Korreksjon:Bidragsyter Marit Eiksund og takk til Nils Nesje ble ikke med i forrige nummer av Sopp og nyttevekster, slik det skulle vært. I tillegg gikk det litt i ball for redaktøren på side 49. Bildet som er merket dynekjuke er en prikkporekjuke og motsatt. I tillegg var Edvin Johannesen som tok bilde av Ascocyrne lilacina, Siv Moen som tok bilde av prikkporekjuken og Gaute Mohn Jenssen som tok bilde av dynekjuken uteglemt. Det betyr også at de manglet fra listen over bidragsytere.

Sopp og nyttevekster publiseres av

Norges sopp- og nyttettvekstforbund

Redaksjon

Lene Johansen (redaktør)
redaksjonen@soppognyttevekster.no

Redaksjonsråd

Anders K. Wollan

Anne Elisabeth Scheen

Hege Dagestad

Jørgen Ravneberg

May Berthelsen

Bidragsytere i dette nummeret:

Aga Aasekjær
Alan Newman
Andreas Rockstein
Andrew Adamatzky
Bernard Spragg
Boaz Ng
Cathrine Johnsen
Dabao Sun Lu
Dan Aamlid
Eivind Torgersen
F. Richter
Frank Fox
Gerrjan van Noord
Gudny Brenden
Gunhild Skattebu
Hilde Helgesen
Håkon Holien
Håvard Kauserud
Ian Sutton
Inger Skrede
Irene Grassi
Jerry McFarland
John Munt
Jose Ramon Pato
Jørgen Ravneberg
Karen Mørkved
Kathrine Torday Gulden
Kristin Daugstad
Leif Ryvarden
Line Moe
Marte Holten Jørgensen
Mette Goul Thomsen
Nina Lundberg
nz_willowherb
Oscar Gran
Patrick Alexander
Pernille Næss
Pål Karlsen
Jeanette Elden
Randi Hausken
Roger Andersen
Russel Ede
S. Hermann
Sissel Vågane
Steinar Johansen
Taka
Tero Karppinen
Tigerente
Valerii Glazunov
Willem van Aken
Åsmund Asdal

Takk til:

Som alltid: Karen Mørkved
Håkon Hollien
Michael Garfield/Santa Fe Institute
NIBIO
Titan/UiO

Annonsesalg:

Sissel Bjerkeset, sissel@eddapresse.no

ISSN: 1504-4165
Layout: Benjamin Sats & Trykk DA, Oslo Trykkeri: UnitedPress Tipografija, Latvia
Opplag: 7000

Neste utgave skal være hos deg 13. mai.

Frist for innhold er 1. april. Vi har lyst til vite om sopp- og nyttevekstaktivitetene dine! Ta kontakt med Lene, så hjelper hun til med å tilrettelegge stoffet.

Forside:

Mønjevokssopp Hygrocybe coccinea og papegøyevokssopp Gliophorus psittacinus på Titran. Foto: Åshild Løvås Borgersen.

Bakside:

Gudny Brenden.

Skogshagedesign
image
Efferus Veksthus har etablert en permakulturhage på Holt Gård i Undrumsdal.

Skogshage design

På begynnelsen av 60-tallet lagde engelskmannen Robert Hart en hage til sin multihandikappede bror. Hans opplevelseshage, som var på bare 500 kvadratmeter, ble den første av sitt slag. Det var en skoghage, og det var begynnelsen på en skoghagerevolusjon.
Av Aga Aasekjær

Hagen Robert Hart skapte var ikke bare et simulerende fristed for broren, men ble også deres spiskammer. Hart oppdaget at man, selv på et relativt lite areal, kan produsere mat samtidig som man tar vare på jordsmonnet og den opprinnelige vegetasjonen. Hans hagekonsept var basert på observasjonen av naturen og suksesjon. Suksesjon navnet på hvordan økosystemet utvikler seg over tid, med skog som endepunkt. Det å observere og jobbe med naturen er et av de viktigste prinsippene i permakultur.

Inspirert av skoghage, permakultur og soppdyrking inviterte Buskerud sopp- og nyttevekstforening sine medlemmer til kurs om dette temaet høsten 2021. Kurset ble holdt av Jennifer McConachie i vakre omgivelser på Holt Gård i Undrumsdal, hvor Efferus Veksthus har sin permakulturhage.

Jennifer er en erfaren og engasjert skoghagedesigner og permakulturlærer. Hun tok oss med på en inspirerende reise med planlegging av en skoghage. I løpet av kurset hørte vi om soppens viktige rolle i skoghagen. Jennifer ga oss en praktisk innføring i dyrking av sopp på tømmer. Efferus Veksthus bidro med tømmer, og vi inokulerte tømmer med soppgyte av piggsvinnsopp Hericium erinaceus og blå østerssopp Pleurotus ostreatus på treplugg.

Hva er en skoghage? En skoghage er en tredimensjonal hage, bygd av flere lag, på samme måte som ung skog. Hagen kan bestå av ulike spiselige vekster, store og små matproduserende trær, bærbusker, stauder, urter, klatreplanter og sopp.

Skoghagemetoden kan brukes på alt fra en liten bakgård til en stor gård. Som Robert Hart har vist oss med sin hage, kan metoden med en stor suksess brukes på en liten hageflekk. Hemmeligheten ligger i designet, som bygger på observasjon av skogen som natursystem. Planlegging av en skoghage skal tilrettelegge for at naturen skal gjøre mesteparten av jobben selv, noe som burde virke veldig tiltalende for de mer tilbakelente av oss.


Skoghagedesigner Jennifer McConachie viser hvordan man inokulerer trestokker med sopp til dyrking.

Den største forskjellen mellom tradisjonelt jordbruk og en skoghage er at man ikke vender jorda hver vår. På denne måten ivaretar man soppmycelet under bakken og lar alle mikroorganismer danne et økosystem. Soppens mykorrhiza koloniserer vertplantenes røtter og bidrar til systematisk tilførsel av næring. Soppen blir skoghagens immunforsvar.

Mykorrhizasopper tåler de fleste jordsmonn, men er sårbar for mekaniske forstyrrelser i jorda. I en skoghage dyrker man sopp ved å blande soppmycel, flis og strå med skogbunnen. Rødbrun kragesopp Stropharia rugosoannulataer for eksempel en av soppene som er populær blant skoghagegartnere verden rundt.

Dyrking etter skoghagemetoder kan være en måte å produsere mat på, samtidig som man ivaretar jordsmonn og naturens økosystemer. Kjernen i metoden ligger i samspillet mellom planter og andre organismer i jorden, mest nevneverdig sopp. Det å reetablere bruken av sopp i hagen, særlig mykorrhizasopp, kan være en døråpner for landbruk fritt for plantevernmidler.

I en skoghage hvor man benytter nitrogenfikserende vekster, blir planter gjennom symbiose med sopp beskyttet mot patogener, de får tilført vann og næring, og man bidrar til gjødsling av jorden på naturlig vis. På denne måten blir skoghagen selvopprettholdende og vi forflytter oss fra et landbruk med oligo- og monokultur til et med større og mer naturlig biodiversitet. Soppmycelet under jorden har en helt sentral rolle. De fleste trearter, stauder og toårige og årlige planter er avhengige av symbiosen med mykorrhizasopp.

Skoghagen kan representere et paradigmeskifte, en måte å regenerere ødelagt jord på og til å forstå økosystemets syklus og reetablere vårt forhold til mat. Vi kan designe en regenerativ hage som bugner av spiselige planter og nyttevekster, og som samtidig har lavt vedlikeholdsbehov og ivaretar jordsmonn og den opprinnelige floraen.

Permakulturprinsippene og skoghagemetodikken kan hjelpe oss på veien til en verden hvor vi lever i harmoni med naturen.

Det finnes også mange gode bøker om temaet, blant annet Robert Harts Forest Gardeningeller Martin Crawfords:Forest Garden, Working with Nature to Grow Edible Crops.


Giftplantane
GIFTPLANTER
image
Fleire av dei giftigaste plantene vi har òg vore brukt som medisinar. Foto: Alan Newman CC.BY.NC.
Dei viktigaste

giftplantane


Stoff som var funne i blodprøvene til offeret var likt med eit stoff som kunne vere et teikn på barlindforgifting.
Ein kan regelmessig finne artiklar om giftige planter, spesielt om husdyr og potteplanter, i norske aviser og tidsskrift. Det siste halvåret har det dukka opp reportasjar om to medvetne planteforgiftingar av menneskje. Offeret døydde i den eine saka.
Av Lene Johansen

Giftinformasjonen meldte i 2020 om at dei har sett ein stor oppgang i talet på folk som har teke kontakt om moglege planteforgiftingar dei siste ti åra. Alt dette kan vere teikn på at det er på tide å skrive litt om det her i Sopp og nyttevekster

Det er litt forskjell på listene over giftige planter som vi bruker til nyttevekstkyndigpensum og ho som er publisert i Tidsskriftet til Den norske legeforening, men vi kan grovt sett seie at det er elleve arter og slekter som kan gje akutte og livstruande forgiftingar. Lista er som følger: barlindslekta Taxus spp., belladonnaurt Atropa belladonna, bulmeurt Hyoscyamus niger, giftkjeks Conium maculatum, gullregn Laburnum anagyroides, hjelmslekta Aconitum spp., liljekonvall Convallaria majalis, piggeple Datura stramonium, revebjølle Digitalis purpurea, selsnepe Cicuta virosa og tidlaus Colchicum autumnale.

Kriminalsakene

I april publiserte Tidsskriftet fleire saker om plantegifter. Ei av dei handla om det mistenkelege dødsfallet der ein person vart funne bevisstlaus med symptom på hjartesvikt. Vedkommande hadde vore heilt frisk berre nokre timar før. Saken var eit mysterium for legane. Dei mistenkte forgifting, men fekk ikkje utslag på nokre av dei rundt 850 forgiftingsmarkørane dei testa for. Dei fant eit spor etter omstendeleg detektivarbeid i ein database på over 3000 kjemiske signaturar. Stoff som var funne i blodprøvene til offeret var likt med eit stoff som kunne vere et teikn på barlindforgifting.

Problemet var at stoffet dei fann ikkje var giftstoffa i barlind, og dei hadde heller ikkje signaturen på desse giftstoffa å samanlikne mot. Mysteriet vart løyst etter at nokon tok med seg barlind frå eigen hage, som så blei analysert slik at ein igjen kunne samanlikne mot kjemiske signaturar frå blodprøvar. Saken har gjort at avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus no har utvikla ein egen analysemetode for å finne giftstoff frå planter.

Den andre saken er ei rettssak som gjekk framfor Trøndelag tingrett denne vinteren. I februar vart ei 50 år gamal kvinne frå Fosen dømt for elleve drapsforsøk på ektemannen sin over ein periode på litt under eitt år med ei plante i hjelmslekta Aconitum spp. Politiet har tidlegare etterforska og sikta ho for å ha forgifta sonen. Dommen ble anka på staden, og forsvararen hennar, John Christian Elden, seier at saken skal opp til full behandling i juni.

Både barlind- og hjelmslekta inneheld alkaloid som kan føre til krampe, hjartesvikt og død på nokre timar, dersom ein har fått i seg nok plantemateriale. Forskarane frå Oslo universitetssykehus skriv at det er viktig at legar flest er klar over planteforgiftingar som ei mogleg diagnose, på grunn av aukinga i talet på planteforgiftingssaker og den generelle auka planteinteressa i samfunnet.

Plantene lager gifta sjølv

Planter gjer om næringa si til ei rekke kjemikaliar. Ein deler gjerne desse inn i to grupper, primære metabolittar og sekundære metabolittar. Protein, fett og karbohydrat er primære metabolittar, altså grunnleggande stoff planta treng for å overleve. Sekundære metabolittar har andre funksjonar og vert for eksempel nytta til forsvar mot mikroorganismar eller beiting, for å kommunisere med mikroorganismar og andre planter eller trekke til seg pollinatorar. Dei gjev også smak og lukt.

Sekundære metabolittar tilhøyrer mange ulike kjemiske grupper, men dei tre største er alkaloidar, terpenar og fenolar. Kffein, nikotin og morfin er eksempel på alkaloidar som dei fleste av oss kjenner til. Terpenar kan til dømes gje lukt til aromatiske oljer og er byggeklossar for hormon som østrogen og kortisol. Fenolar kan for eksempel gje tannin som er vanleg i mange vinar.

For deg som plantesankar er det nyttig å vite kva planter som er giftige og ikkje. Dei fleste som tar kontakt med Giftinformasjonen om planteforgiftingar har fått i seg noko ved eit uhell, og dei fleste av desse sakene gjeld barn som er under fire år. Akkurat som det å vite korleis du skal kjenne igjen dei fire giftigaste soppane, gjer det å kjenne igjen dei viktigaste giftplantene ein tryggleik i kvardagen.


Foto: Russell Ede CC.BY.NC.
Bartreklassen Pinopsida

Du finner buskar og tre i klassen bartre. Blada er nåleforma og ofte fleirårige. Dei heiter barnåler. Trea dannar pollenkongler og frøkongler. Frøemna er ikkje omslutta av noko vernande lag, så vi seier at bartrea er nakenfrøa.

Det er fire artar eller slekter frå bartreklassen på nyttevekstkyndigpensumet. Desse er barlind Taxus baccata, furu Pinus sylvestris, einer Juniperus communis og gran Picea abies. Barlind er den einaste pensumslekta som er giftig.


Barlindslekta Taxus spp.

Barlind er ein vintergrøn busk eller tre. Dei mjuke, flate nålene er festa ei og ei til stilken, parvis rett ovanfor kvarandre på rekke. Nålene er mørkegrøne og blanke på oversida og lysegrøne under. Hokjønnstrea har grøne frøkongler og hankjønnstrea har lysegule pollenkongler. Frøa sitt eit og eit, omgitt av ei raud og kjøttfull frøkappe som smakar søtt. Alle plantedelar utanom frøkappa er giftige. Barlind veks på fuktig og næringsrik jord nord heilt til Trøndelag. Denne kan ein forveksle med edelgran.


Foto: Gertjan van Noord CC.BY.SA.
Aspargesfamilien Asparagaceae

Aspargesfamilien tilhøyrer blomsterplantene. Ut over det er det vanskeleg å sjå kva dei ulike slektene og artane i aspargesfamilien har til felles, sidan familien vart svært utvida grunna genetisk kartlegging. Det dei har til felles er det genetiske opphavet og ikkje utsjånaden.

Den einaste arten som er på nyttevekstkyndigpensumet er liljekonvall, som er ein giftig forvekslingsart til ramslauken Allium ursinum.


Liljekonvall Convallaria majalis

Liljekonvall veks 15 til 20 centimeter opp frå ein jordstengel. Han har to breie lanseforma, mørkegrøne og blanke blad som er rulla inn i kvarandre. Det heng seks til tolv klokkeforma, kvite blomstrar frå den kantete stengelen i midten av dei to blada. Frøa ligg inne i eit raudt bær. Heile planta er giftig. Ho veks over heile landet nord til Rana.


Foto: Irene Grassi CC.BY.SA.
Erteblomfamilien Fabaceae

Du finner både urter, buskar og trær i erteblomfamilien. Blada er plassert spreidd på stengelen, artane har som regel øyreblad, og nokre har klengjetråd. Blomstrane har fem kronblad, der to står opp som segl, to peikar ned og ut som vingar, og eit samangrodd kronblad heng ned som ein kjøl. Dei lagar frøbelgar.

Det er seks artar frå familien på nyttevekst kyndigpensumet, desse er kvitkløver Trifolium repens, raudkløver T. pratense, skogvikke Vicia sylvatica, gjerdevikke V. sepium, skogflatbelg Lathyrus sylvestris og knollerteknapp L. linifolius. Gullregn er ikkje på pensum, sidan den ikkje har forvekslingsartar blant nyttevekstane.


Gullregn Laburnum anagyroides

Gullregn er tre som kan bli mellom to og sju meter høge. Han vert rekna som ein fremmedart med svært høg risiko for spreiing. Planta har grågrøne greiner med hår, som etter kvart heng ned. Blada er samankopla tre og tre, eggeforma med spiss tupp, hårete og utan øyreblad. Blomstrane er rundt to centimeter store, gule og sit i klasar som kan vere opp til 20 centimeter lange. Det kan vere eit til fem frø i belgane, og det er her gifta sit. Det er òg frøa som fristar ungar til å ete dei, i følgje Giftinformasjonen.


Foto: S. Hermann og F. Richter.
Foto: Jerry McFarland CC.BY.NC.
Bulmeurt Hyoscyamus niger

Bulmeurt er eit- eller toårig, luktar ille og kan bli opp til ein meter høg. Blomstrane er klokkeforma, grågule med fiolette nervar og har seks pollenbærarar. Blada er flikete og har klistrete hår. Heile planta er giftig. Han likar seg best i forstyrra mark og ein kan finne han over heile Sør-Noreg. Han kan ikkje forvekslast med nokon nyttevekst. Piggeple er ikkje på pensum, sidan den ikkje har forvekslingsartar blant nyttevekstane.

Søtvierfamilien Solanaceae

Du finner urter og buskar i søtvierfamilien. Blomstrane har fem kronblad, støvberarar og ein griffel. Dei produserer frøkapslar eller bær. Dei fleste artane produserer alkaloider og er giftige. Nokre av dei meir kjende plantene frå denne familien inkluderer tomat, potet og tobakk. Det er to artar frå søtvierfamilien på nyttevekstkyndigpensumet. Desse er bulmeurt Hyoscyamus nigerog slyngsøtvier Solanum dulcamara. Begge plantene er giftige.


Belladonnaurt Atropa belladonna

Belladonnaurt er ein fleirårig urt som kan bli opp til halvannan meter høg. Det er ikkje registrert mange funn i Noreg. Han har brune klokkeforma blomstrar som består av fem samanvakse kronblad som kan ha raude og lilla tonar og fire gule pollenbærarar. Blada er lanseforma og har tydelege fjørnervar. Blada er giftige. Det er ikkje mange registrerte ville funn i Noreg. Den einaste staden med faste registreringar over tid er frå Borregaard fabrikkar i Sarpsborg. Denne arten er ikkje inkludert i pensum for nyttevekstkyndige, sidan han ikkje er ein forvekslingsart til nokon nyttevekst.


Foto: Ian Sutton CC.BY.
Piggeple Datura stramonium

Piggeple er ein urt som kan bli rundt ein meter høg. Han har ein rett stilk som greinar seg høgre opp, og eggforma blad med grove tenner langs kanten. Blomsteren er trumpetforma, mellom fem og ti centimeter lang og kvit. Etter blomstringa dannar han ein stor frøkapsel med grove piggar. Heile planta er giftig. Piggeple finnes i Sør-Noreg nord til og med Trondheim. Denne arten er ikkje inkludert i pensum for nyttevekstkyndige, sidan han ikkje er ein art som kan forvekslast med ein nyttevekst.


Foto: nz_willowherb CC.BY.NC.
Kjempefamilien

Du finner for det meste urter, men også nokre buskar, i kjempefamilien. Dette er ein annan familie som har blitt slått saman med fleire andre etter genetisk kartlegging som viser at dei har felles genetisk opphav, som igjen gjer det vanskeleg å gje gode familiekjenneteikn. Det einaste er at artane i kjempefamilien produserer frøkapslar, som er kapslar med ein klaff som ein kan samanlikne med eit lokk.

Det er fem artar frå familien på nyttevekstkyndigpensumet, desse er dunkjempe Plantago media, groblad Plantago major, revebjølle Digitalis purpurea, smalkjempe Plantago lanceolata og strandkjempe Plantago maritima.


Revebjølle Digitalis purpurea

Revebjølle er ein to- til fleirårig urt som kan bli mellom ein halv og ein meter høg. Det første året produserer han ein bladrosett, og det neste året ein blomsterstilk utan greiner, men med små hår. Blomstrane er lilla, klokkeforma og heng i klasar på toppen av stilken. Dei kan nokre gonger vere kvite. Blada er lanseforma. Heile planta er giftig. Han trivst på forstyrra mark langs kysten frå Telemark til Trøndelag.


Skjermplantefamilien Apiaceae

Du finn urter i skjermplantefamilien. Familien har fått namn etter blomsterstanden fordi blomstrane sit som ein skjerm rundt stilkfestet. Dei har fem fristilte kronblad og to griflar. Stilkane er hole inni og veks i ledd. Blada er flika, samanstilte og den nedste delen av stilken vil ofte danne ei slire rundt stilken. Bladfesta dannar ein spiral rundt stilken om ein ser det ovanfrå eller nedanfrå. Skjermplantene dannar harde samansette frukter som vi kallar for spaltefrukter. Frukta inneheld òg eteriske oljer som gjer at dei er verdifulle krydderplanter.

I denne familien finn du både kjente og kjære matplanter, som gulrot, persille og dill, men også fleire av dei giftigaste planteartane i Noreg. Av dei rundt 100 plantene som veks vilt i Noreg, er det 13 artar på nyttevekstkyndigpensumet. Desse er giftkjeks Conium maculatum, hundekjeks Anthriscus sylvestris, hundepersille Aethusa cynapium, jordnøtt Conopodium majus, karve Carum carvi, kjempebjørnekjeks Heracleum mantegazzianum, kvann Angelica archangelica, pastinakk Pastinaca sativa, selsnepe Cicuta virosa, skvallerkål Aegopodium podagraria, spansk kjørvel Myrrhis odorata, strandkjeks Ligusticum scothicum og tromsøpalme Heracleum persicum.


Foto: Patrick Alexander.
Giftkjeks Conium maculatum

Giftkjeks er ein toårig plante som kan bli opp til halvannan meter høg. Den minner om hundekjeks, men har runde bladstilker med raude flekkar på. Blada er trekanta, og er flika tre gangar. Blomstrane har kvite kronblad, og har støtteblad ved basen av både den store og den vesle blomsterskjermen. Heile planta er giftig. Han er ikkje vanleg, men finnes i heile landet sør for Nordland. Han kan forvekslast med hundekjeks, som er den vanlegaste skjermplantearten i Noreg.

Foto: Oscar Gran CC.BY.NC.
Selsnepe Cicuta virosa

Selsnepe er ein fleirårig plante som kan bli rundt ein meter høg. Han trivst der det er vått, i sumpar og langs bekkar og tjern. Blada er småtanna, og er flika to til tre gongar. Dei liknar ikkje på hundekjeksblad. Blomstrane har kvite kronblad som kan vere litt raudlege, og har støtteblad ved basen av dei små blomsterskjermane. Planta har ein hol stilk og rotstokk med små kammar. Om ein snittar gjennom rotstokken kjem det ut mjølkesaft som blir gulraud. Selsnepe finst i Noreg sør for Nordland og i Øst-Finnmark. Heile planta er giftig. Ein kan forveksle han med nepe og sellerirot.


Tyrihjelm Aconitum lycoctonum. Foto: Randi Hausken CC.BY.SA.
Soleiefamilien Ranunculaceae

Du finner urter og buskar i soleiefamilien. Dei har flikete blad som er plassert ovanfor kvarande på stilken. Fruktknuten på blomsteren sit over blomsterbotnen, såkalla undersittande blomstrar. Blomstrane har både støvveg og pollenbærerar, og artar i soleiefamilien er derfor tokjønna. Kronblada er frie. Nokon av dei har nektarproduksjon. Det er mange giftige arter i soleiefamilien, inkludert den svært giftige hjelmslekta. Det er ein art på nyttevekstkyndigpensumet, vårkål Ficaria verna, som er giftig.


Hjelmslekta Aconitum spp.

Hjelmslekta består for det meste av høge urter, med blålilla blomstrar i klasar på toppen av ein ugreina stilk. Blada er store, flikete eller fingerdelte. Blomstrane har fem kronblad. Det øvste kronbladet er forma som ein hjelm som brettar seg over to kronblad på sidene. Dei siste to kronblada stikk ut slik at humlene som pollinerer blomstrane kan lande. Dei produserer belgkapslar som sit saman tre og tre. Heile planta er giftig.


Tidlausfamilien Colchicaceae

Du finner urter i tidlausfamilien. Alle artane inneheld giftstoffet kolkisin. De er fleirårige og har jordstengel eller rotknoll. Det er ingen arter frå tidlausfamilien på nyttevekstkyndigpensumet.


Tidlaus Colchicum autumnale

Tidlaus er ein dyrka art som kan bli 15 til 20 centimeter høg. Han får tre til fire lange, smale blad som visnar på førsommaren. Om hausten kjem det ein til tre fiolette eller kvite blomstrar med seks kronblad. Tidlaus produserer frøkapslar. Heile planta er giftig og har forvilla seg på open, fuktig næringsrik jord.


Foto: Henna K. CC.BY.NC.
Sopp med over 17.000 kjønn
image
Fiolkjukene er tidlig på pletten for å bryte ned falne trestokker. Foto: Inger Skrede/UiO.

Sopp med over 17.000 kjønn


Fiolkjuker har et reproduksjonssystem med tusenvis av paringstyper. Dette gjør det lett for dem å finne en egnet partner – og unngå innavl.
Av Eivind Torgersen/Titan UiO

– Fiolkjuka er kanskje den vanligste kjuka vi har i Norge, og den lever gjerne på undersiden av døde stokker. Den er liten, tynn og unnselig, men samtidig veldig pen, med en grønnaktig overside og en lilla underside, sier førsteamanuensis Inger Skrede ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo.

I Norge er det mest av arten som kalles vanlig fiolkjuke Trichaptum abietinum. Denne liker seg best på granstokker, mens tannfiolkjuke Trichaptum fuscoviolaceum holder seg til furu.

Fiolkjuka er viktig for nedbrytingen av de gamle trestokkene. Den er blant de første på åstedet og angriper veden med hvitråte. Nesten alt brytes ned, og det eneste beviset på at den har vært der er en hvit rest.

– Etter noen år faller barken av, og da forsvinner fiolkjuka også. Da er det andre arter som tar over nedbrytingen, sier Skrede til Titan.uio.no.

Men før den forsvinner, har den sannsynligvis klart å reprodusere seg. Fiolkjuka har nemlig et avansert forplantningssystem som effektivt fører slekta videre.

Mye lavere risiko for innavl

Hos oss mennesker er det Y-kromosomet som er avgjørende for biologisk kjønn. Enten har man det eller så har man det ikke. For en soppspore ville et slikt system bare gitt 50 prosent sjanse for å møte en partner den kan reprodusere med. Vi mennesker har heldigvis syn, hørsel og andre sanser som hjelper oss med å høyne sjansene.

Sopp har hverken øyne eller ører til å hjelpe seg. Likevel har fiolkjukene et reproduksjonssystem som nesten garanterer suksess når de sender ut sporene sine i jakt på en partner.

– De har en veldig stor sjanse for å møte en spore med et annet kjønn, og de har lavere risiko for innavl, sier Skrede.

– I 98 prosent av tilfellene vil de finne en egnet partner, sier David Peris, forsker ved Institutt for biovitenskap.

Hos fiolkjukene blir nemlig kjønn avgjort av gensammensetningen i to områder av arvestoffet, ikke bare ett sted slik som hos mennesker og andre dyr. Innenfor hvert område kan det være flere gener, og i tillegg er det stor variasjon i genene – det handler ikke bare om å være skrudd av eller på.

Slike varianter av gener kalles alleler, og Skrede og Peris har funnet over 20 av dem i hvert gen. I og med at det er flere gener i hvert av områdene som bestemmer kjønnet, fører dette til veldig mange mulige kombinasjoner. Faktisk så mye som 17 550, ifølge studien de nylig publiserte i PLOS Genetics.

– Vi har også testet paringen på laben, sier Inger Skrede. Foto: Eivind Torgersen/UiO.

Fiolkjuke fra oversiden og undersiden. På undersiden er fiolkjukene lilla. Grønnfargen på oversiden skyldes en grønnalge som dekker overflaten. Foto: Dabao Sun Lu/UiO.

Balanserende seleksjon tar vare på alle kjønnene

Hvis det blir forvirrende å skulle se for seg såpass mange kjønn, går det også an å kalle dem paringstyper, men i prinsippet er det akkurat det samme. Ifølge forskerne er ikke fiolkjukene de eneste artene med så mange kjønn.

– Dette er vanlig hos disse soppene generelt. Vi tror de har beholdt dette paringssystemet i millioner av år fordi det alltid er en fordel å være sjelden. Hvis du har et allel som ikke er vanlig, har du enda større sjanser for å møte noen som er annerledes. Det er derfor dette store mangfoldet opprettholdes, sier Skrede.

Det er en spesiell form for naturlig utvalg, kjent som balanserende seleksjon, som sørger for å holde antallet alleler så høyt.

Gjennom vanlig evolusjon og seleksjon er det ikke uvanlig at alleler – genvarianter – forsvinner fra en populasjon hvis de ikke gir noen fordel. Gjennom balanserende seleksjon kan alleler bli bevart selv om egenskapene de koder for ikke nødvendigvis er like nyttige til enhver tid. på grunn av tilfeldigheter eller fordi de er dårligere tilpasset. Samtidig blir det flere av variantene som er bedre tilpasset, sier Inger Skrede.

Trenger mangfold når miljøet endrer seg

Det høye tallet på ulike paringstyper vil være en stor fordel for soppene når de utsettes for endringer i miljøet rundt seg.

– Når de finner en egnet partner med en annen paringstype, er sannsynligvis resten av genomet også annerledes, så de vil få en ny kombinasjon av alleler. Hvis forholdene i miljøet endrer seg, trenger de et stort genetisk mangfold for å tilpasse seg disse nye forholdene. Blanding av forskjellige alleler vil øke sjansene for å overleve, sier Peris.

Han sammenligner dette med genene i immunsystemet vårt.

– Hvis du har flere alleler i immungenene dine, er du i stand til å oppdage flere inntrengere, og immunsystemet ditt vil angripe dem, sier Peris.

UiO-forskerne viser også hvordan man kan kartlegge slik balanserende seleksjon.

– Gjennom denne studien presenterer vi også bioinformatiske verktøy for å oppdage denne spesielle typen utvalg, sier Peris.

Stevnemøte på petriskål

Skrede, Peris og kollegaene deres har samlet prøver av 180 individer fra hele verden.

– Vi sekvenserte hele genomet til alle sammen og hentet ut de områdene som koder for kjønn. Deretter sammenlignet vi hvilke gener de har, altså hvilken paringsversjon de har, sier Skrede.

På den måten er de i stand til å forutsi hvem som skal kunne pare seg og hvem som ikke kan. De har også gjort faktisk paring i laboratoriet og prøvd å koble alle ulike kombinasjoner.

– En ting er å vite at de er genetisk forskjellige, men vi har også testet dette på laben. Vi plasserte par etter par sammen på en petriskål. Hvis de paret seg, kunne vi enkelt observere det i mikroskopet, sier Skrede.

Denne studien er en del av et større prosjekt der forskerne prøver å identifisere hvilke barrierer som hindrer sopp i å pare seg.

– For å gjøre det trengte vi denne grunnleggende informasjonen om hvordan de vanligvis parer seg. Vi kan bruke denne informasjonen i vårt videre arbeid for å forstå hvilke gener som er involvert når normal paring ikke fungerer, sier Skrede.

Vitenskapelig artikkel:

David Peris, Inger Skrede mfl: Largescale fungal strain sequencing unravels the molecular diversity in mating loci maintained by long-term balancing selection, PLOS Genetics, mars 2022.

– Blanding av forskjellige alleler øker sjansene for å overleve, sier forsker David Peris. Foto: UiO.
Fra tanke til forening
NYE MEDLEMSFORENINGER
image
Miraculix organiserte Soppens dag 2019 i samarbeid med kunstorganisasjonen Pikene på broen. Det ble soppustilling, konsert, mat og barneleker. Foto: Line Moe.

Fra tanke
til forening

I Sopp og nyttevekster 4-2021 sto artikkelen Trenger vi nye medlemsforeninger, hvor vi gikk gjennom et tankeeksperiment om foreninger i flere tradisjonelle distrikter i Norge, basert på distriktenes befolkningsstørrelse. Avslutningsvis hadde vi noen ord om hvordan man stifter ny forening. I etterkant av denne har vi fått flere henvendelser!
Av Karen Mørkved

Henvendelsene har kommet fra folk som bor på steder som i dag ikke er så godt dekket av de eksisterende foreningene. En kom også fra en foreningsleder, som gjerne skulle sett en naboforening i et landskap som ligger litt for langt fra foreningens kjerneområde til at hun får fulgt opp medlemmene der ordentlig.

Vi syns dette er spennende, og krysser fingrene for at i alle fall noen av disse kan resultere i nye foreninger i overskuelig fremtid. Men vi ønsker også å følge opp med flere artikler om emnet. Hva bør man gjøre, om man som relativt ensom soppentusiast der man bor, ønsker seg et større fellesskap i nærområdet?

Lytt til erfarne fjellfolk
– to erfaringer fra Nord-Norge

To av våre nyeste foreninger er i Nord-Norge, hvor avstandene virkelig kan bli store. Miraculix sopp- og nyttevekstforening i Sør-Varanger besto i utgangspunktet av en liten gruppe som fikk opplæring av Irene Karlsen, som har vært soppsakkyndig i Kirkenesområdet i en årrekke.

Gruppen, som besto av en fire-fem stykker, hadde jevnlige samlinger gjennom vinteren og var på mange soppturer i sesongen, og fant ut at de trivdes sammen. Irene fulgte dem gjennom en hel vinter for teorien, og ble med dem på feltarbeid, slik at de kunne gå opp til soppsakkyndigprøven.

Den nærmeste foreningen var Porsanger sopp- og nyttevekstforening, nesten 400 kilometer unna. De fant ut at det var hensiktsmessig å lage en egen forening i sitt område i stedet for å forholde seg til et styre som befant seg så langt vekk. Det var i starten utfordrende med alle formalitetene som skulle overholdes, med blant annet registrering i alle lovpålagte registre, opplæring i datasystemer og så videre. Alt måtte startes fra bunnen av, da ingen rutiner ennå var etablert. De følte seg allikevel svært godt tatt imot av sentraladministrasjonen i Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF)

Line Moe, leder i Miraculix SNF, forteller at de alltid fikk svar når de ringte og alltid fikk den hjelpen de ba om. De fikk starttilskudd og reisestøtte for å dra til Oslo for soppsakkyndigprøve, og de hadde god hjelp av organisasjonshåndboka som de fikk tilsendt. (Denne håndboka er under revidering, men den gamle kan med visse forbehold fortsatt brukes. Den er tilgjengelig på soppognyttevekster.no/ressurser/ressurser-medlemsforeningene/.)


– Vi har også testet paringen på laben, sier Inger Skrede. Foto: Eivind Torgersen/UiO.
Folk er nysgjerrig på sopp og nyttevekster, en kan fort bli flere når en først kommer i gang. Foto: Line Moe.

Line legger vekt på hvor viktig det er å få konstituert et styre tidlig i prosessen, og få med nok folk, slik at alle har sine ansvarsområder, oppgavene kan fordeles effektivt og alle kan bidra til å dra lasset. Å finne ut hvor de forskjellige har sin styrke er også bra. Noen er flinke med regnskap og tall, andre er flinke med sosiale medier; noen kan nyttevekster, andre kan sopp; noen er flinke til å skrive søknader og formulere eposter. Etter hvert som man blir kjent med hverandre forstår man også bedre hva slags arbeidsoppgaver den enkelte er mest bekvem med.

Linda Bekknes i Rana sopp- og nyttevekstforening, som startet opp i 2020, forteller mye av den samme historien. De var medlemmer i Helgeland sopp- og nyttevekstforening, men Helgeland er et stort område. Artene er ikke alltid i sesong samtidig i nord og i sør, og avstandene til arrangementene også kan bli vel lange. I samforstand med Jonny Løe, lederen i Helgeland SNF, startet medlemmene nærmere Rana opp en Facebook-gruppe først, for å være sikre på at det var stemning blant flere for en lokal forening.

Det var ikke bare enkelt å finne nok folk som var villige til å sitte i styret, men Linda understreker hvor viktig det var: Det blir fort mange oppgaver, og om man er få engasjerte kan det bli i meste laget. Hun anbefaler heller ikke å overdrive antall arrangementer til å begynne med. Det er fort gjort å bli revet med, slik at man kanskje ikke helt regner inn all den tiden det kan ta med mange arrangement. Hyggelig for oss i administrasjonen er det å høre at også Linda og Rana SNF følte seg godt mottatt og hjulpet av forbundet.

Men hva om man er alene?

Tidligere i vår fikk vi kontakt med en mann i en mellomstor by som ikke kjente andre soppinteresserte i sitt distrikt. Han sa han hadde lært seg mer enn nybegynnersoppene, og var kommet såpass langt at det var vanskelig å greie seg med digital soppkontroll og artsorakelet.

Tidligere i vår fikk vi kontakt med en mann i en mellomstor by som ikke kjente andre soppinteresserte i sitt distrikt. Han sa han hadde lært seg mer enn nybegynnersoppene, og var kommet såpass langt at det var vanskelig å greie seg med digital soppkontroll og artsorakelet.

Med hans samtykke skrev jeg en epost til alle medlemmene i området, uavhengig av forening, om at de kunne kontakte ham om de ønsket å komme i kontakt lokalt. Så langt jeg vet fikk han allerede samme dag i alle fall ett svar, men hvor mange som skrev til ham uten å ta veien om administrasjonen vet jeg ikke. De nevnte muligheten for å starte med en Facebook-gruppe, så kan det jo komme flere til etter hvert. En egen forening er nok et stykke unna i dette eksempelet, og det er jo heller ikke sikkert at det blir en forening ut av det. Det vil bare tiden vise.

Det viktigste er uansett at folk kan opprette kontakt med hverandre, slik at medlemmer lokalt ikke trenger å være like alene om hobbyen sin. Uansett om det gjelder tanker om en fremtidig forening, eller om det bare gjelder litt mer kontakt med andre soppog nyttevekstinteresserte i spesifikke områder, så kan i alle fall vi i administrasjonen hjelpe deg videre. Vi er alltid tilgjengelig på post@ soppognyttevekster.no.

Soppene kontrollerer karbonets kretsløp i skogen
SKOG OG KLIMA
image
Flatehogst, slik som her på Grønøra i Snåsa, fører til økt karbonutslipp fra jorden. Det er viktig å sette igjen nok trær til at mykorrhizasoppene overlever og kan holde på karbonet. Foto: Steinar Johansen CC.BY.NC.

Soppene kontrollerer karbonets kretsløp i skogen

Det lagres store mengder karbon i de nordlige barskogene. Karbonet lagres ikke bare i selve trærne, men også under bakken. Dette skjer gjennom et finurlig samspill mellom trær og sopp, som forskyves når vi driver skogbruk.
Av Håvard Kauserud, professor, institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Skogstrærne binder store mengder karbon fra lufta gjennom fotosyntesen, kanskje den viktigste biokjemiske reaksjonen i verden. En stor del av karbonet ender opp i plantenes cellevegg, bygget inn i cellulose og lignin, som er to av de vanligste organiske stoffene på jorda. Cellulose og lignin er solide saker og brytes ikke ned så lett. Her kommer nedbrytersoppene inn. Disse soppene kan produsere spesielle enzymer, skreddersydd for å fordøye dødt organisk materiale. Få andre organismer klarer å bryte ned alle stoffene i plantenes cellevegg.

Når planter dør, det være seg store trær eller mindre urter og moser, kappes nedbrytersoppene om matfatet de døde plantene representerer. Gjennom nedbrytningen slippes karbonet tilbake i atmosfæren som CO2. Samtidig frigjøres næringsstoffer som levende planter trenger for fornyet vekst, som nitrogen og fosfor. Uten nedbrytersoppene ville plantenes vekst stoppet opp, det finnes nemlig begrenset med næringsstoffer i naturen. Dette er den første viktige rollen soppene spiller i karbonets syklus – som gjenbruksarbeidere. Samtidig som nedbrytersoppene frigjør drivhusgassen CO2, frigjør de også næring som muliggjør fornyet plantevekst.

Mykorrhizasopp – trærnes underjordiske hjelpere

Når trær fanger og binder karbon i fotosyntesen, sendes en del av karbonet ned i røttene og videre til en annen gruppe sopp, mykorrhizasoppene. Mykorrhizasoppene lever dels inne i treets røtter og dels i skogsjorda. Her hjelper de trærne med å ta opp næringsstoffer fra jorda, og i retur får mykorrhizasoppene mat i form av karbohydrater fra treet. Mykorrhizasoppene utviklet seg sammen med de første landplantene, for omtrent 460 millioner år siden, og gjorde det mulig for plantene å etablere seg på landjorda

I skogsjord finnes store mengder mykorrhizasopp. De fleste matsoppene vi finner i skogen om høsten, som kantarell Cantharellus spp., piggsopp Hydnum spp., steinsopp Boleuts spp. og kremler Russula spp., er mykorrhizasopper. Fruktlegemet vi plukker er bare en liten del av soppen, størstedelen utgjøres av lange trådformede nettverk, det vi kaller mycel, under bakken.

Ved å hjelpe trærne med å skaffe nødvendige næringsstoffer, gjør mykorrhizasoppene det mulig for trærne å binde karbon fra lufta i fotosyntesen. Dette er den andre viktige rollen soppene spiller i karbonets kretsløp i skogen, som trærnes underjordiske hjelpere.

Tidligere trodde man at skogsjord ble dannet ovenfra, ved at dødt plantemateriale, som barnåler, kvister eller døde trær, falt ned og ble liggende på bakken og gradvis ble omdannet til jord. Nyere forskning, hvor man har datert alderen på karbonet i ulike jordsjikt, har derimot vist at skogsjord også bygges opp nedenfra, gjennom døde planterøtter og mykorrhizasoppenes celletråder. Hvis man ser det hele fra mykorrhizasoppenes perspektiv, kan trærne i skogen sees på som svære karbon-pumper, som kanaliserer karbon ned i bakken til mykorrhizasoppene, som så bidrar til å bygge opp jordlagene fra nedsiden.


Slørsopper er blant mykorrhizasoppene som også er nedbrytere, eller saptrotrofer. Foto: Tero Karppinen CC.BY.

Noen mykorrhizasopp er også nedbrytere

Mykorrhizasoppene klarer ikke bare å ta opp lett tilgjengelig næring i jorda og gi det til sine vertsplanter – de kan også få tak i næring som er bundet fast i dødt plantemateriale. I fattige skogtyper, som lyngfuruskog, er mesteparten av næringen i jorda bundet i døde planterester. Da er det svært viktig for de levende trærne å få tak i disse næringsstoffene.

Her kommer mykorrhizasoppene til unnsetning. Enkelte mykorrhizasopper kan lage og bruke de samme enzymene som nedbrytersoppene har, til å bryte ned dødt plantemateriale og få tak i næringen, som de så gir videre til vertsplanten sin. Noen mykorrhizasopper er altså halvveis nedbrytersopp, dog ikke like effektive som de rene nedbrytersoppene.

Slørsoppene er en artsrik gruppe hattsopper man ofte ser i skogen om høsten. De er blant mykorrhizasoppene som klarer å bryte ned dødt plantemateriale og derfor er de svært viktige partnere for trærne de vokser sammen med. Uten samarbeidet med slørsoppene ville mange trær ikke fått tak i denne vanskelig tilgjengelige næringen i jorda. Samarbeidet lønner seg også for slørsoppen: Den får mat fra vertstreet, og har dermed et konkurransefortrinn sammenlignet med de rene nedbrytersoppene.

En skjult dragkamp i skogsjorda

Mykorrhizasopp og nedbrytersopp lever altså side om side i jorda, og de konkurrerer om å få tak i de samme næringsstoffene. Konkurranseforholdet mellom disse to sopptypene tror man har en betydning for hvor mye karbon som til slutt lagres i skogsjord. Dersom mykorrhizasoppene klarer seg bra, gjerne med bistand fra vertsplantene sine, kan det føre til at nedbrytersoppenes vekst undertrykkes og de blir mindre tallrike. Konkurranseforholdet kan igjen føre til at mindre av det døde plantematerialet brytes ned og at det dermed lagres mer karbon i jorda.

I skogsjord utspiller det seg altså komplekse samspill mellom ulike typer sopp, samspill som er av stor betydning for karbonlagring og karbonutslipp. Det er vist i en rekke eksperimenter at dersom man stenger mykorrhizasoppene ute fra jorda og gir nedbrytersoppene fritt spillerom, vil mer av plantematerialet brytes ned og mer CO2 slippes ut i atmosfæren.


Rødbrun steinsopp Boletus pinophilus er en annen mykorrhizasopp som de fleste soppsankere kjenner godt. Foto: Tero Karppinen CC.BY.

Flatehogst endrer spillereglene

Når vi høster tømmer ved å hogge en hel skogbestand, forskyves konkurranseforholdet mellom mykorrhizasoppene og nedbrytersoppene, og utslippet av CO2 fra skogsjorda øker. Etter en slik flatehogst dør alle mykorrhizasoppene som levde sammen med trærne. De er ikke i stand til å klare seg uten vertstrærne sine. Forsøk har vist at man må sette igjen en høy andel trær for at mykorrhizasoppene skal klare seg gjennom en hogst.

Når mykorrhizasoppene forsvinner, får nedbrytersoppene fritt spillerom. En rask nedbrytning av dødt plantemateriale finner sted, og en tilsvarende stor mengde CO2 slippes raskt ut fra jorda. Mycelet til de døde mykorrhizasoppene i jorda brytes også ned.

Etter hvert som nye trær plantes og vokser til, etablerer mykorrhizasoppene seg på nytt. Ny forskning har vist at det gjerne er hurtigvoksende mykorrhizasopper, slike som kun benytter lett tilgjengelig næring i jorda, som trives i de unge skogene. I eldre skoger forekommer andre mykorrhizasopper som er i stand til å benytte vanskelig tilgjengelig næring, slik slørsoppene Cortinarius spp. kan.

Vi forstår bare en brøkdel

Dette forholdet, at det er mere av de «late» og hurtigvoksende mykorrhizasoppene i ungskog, kan føre til at trærne vokser dårligere når den lett tilgjengelige næringen etter en stund er brukt opp. Det er påvist at gamle trær over hogstmoden alder fortsatt kan vokse bra, noe som kan skyldes at de har andre mykorrhizasopper. Men dette er foreløpig bare en teori; mer forskning er nødvendig for å undersøke sammenhengen mellom trærnes tilvekst og hvilke mykorrhizasopper de vokser sammen med.

Soppene spiller ulike roller i karbonets kretsløp i skog. Noen bidrar til nedbrytning og utslipp av CO2, andre til at mer karbon bindes av trærne og lagres i jorda. Effekten de ulike soppene har er også avhengig av naturmiljøet, hvor næringsrik jorda er og hvilken klimasone vi befinner oss i. Det underjordiske samspillet mellom sopp og planter er svært komplekst. Vi forstår kun en brøkdel av det foreløpig. I forskningsprosjektet EcoForest jobber vi med å bedre forstå disse sammenhengene og hvilke effekter skogbruk har på karbonlagring og biodiversitet.

adv Mycoteam
Ramsløk
RAMSLØK
image

Ramsløk – er dyrking et alternativ til overplukking?

Av Mette Goul Thomsen, NIBIO

Ramsløk Allium ursinium er en kjent kulturplante i Norge, der den de siste årene igjen er blitt en etterspurt råvare i det nordiske kjøkken. Den er kjent for lukt og smak som noen forbinder med hvitløk, mens andre mener den har helt egne kvaliteter. Ramsløk er kjent under forskjellige navn i de ulike landene, som bukke-løk (buck rams), grise-løk (hog garlic) og bjørneløk (Bärenlauch). Her til lands er det kjent at både kyr og geiter liker ramsløk, hvilket derfor også har gitt muligheten for navneforvirring, da den noen plasser er kalt geitrams.

Ramsløk ble tidligere brukt mot blant annet innvollsormer, og er i likhet med hvitløk kjent for sin antimikrobielle virkning. Under krigen ble den solgt i grønnsaksbutikker i Oslo, men har ellers ikke vært omsatt i noen særlig grad. Med en økende interesse for å utnytte de lokale og naturlige ressursene vi har i naturen, har matplanter som ramsløk vekket stor interesse.

Ramsløk etablerer seg sakte. Den finnes naturlig i løvskog i skyggefulle, lett fuktige områder. Både ved dyrking og høsting fra ville bestander er det vesentlig å vite noe om hvor stor høsteintensitet planten tåler. Dyrking av ramsløk kan redusere belastingen på de ville plantene og gjøre den mer tilgjengelig på plasser hvor ramsløk ikke vokser vilt.

Hvor stor høsting tåler ramsløken?

På NIBIO Apelsvoll på Toten i Oppland har det lenge vært en mindre samling av ulike kloner av ramsløk, samlet inn fra de nordiske landene. Fra et utvalg av planter i samlingen er det undersøkt både hvordan man best dyrker ramsløken og hvor mye man kan høste uten det reduserer veksten. Undersøkelsen varte i tre år.

For å simulere de naturlige forholdene i en skogbunn har vi sammenliknet planteveksten i forskjellige felt, noen dekket med halm og andre ikke dekket med halm. Løkene er satt med 10 cm avstand mellom planter og 50 cm mellom rekker. Halmdekket var ca. 15-20 cm tykt og ble lagt på nytt hvert år. Hvert år høstet vi de overjordiske delene fra plantene på tre ulike måter:

 1. Ingen høsting
 2. Høsting av halvparten av alle blader og blomster
 3. Høsting av halvparten av alle blader og blomster

Etter de tre årene avsluttet vi med å høste alle plantene, overjordiske og underjordiske deler, for å se hvordan de hadde tålt de ulike nivåene av høsting, og om dekking med halm har en gunstig effekt på veksten.

Resultatene viste at ramsløk som har gode voksevilkår tåler godt høsting av halvparten av blader og blomster hvert år. Høster man hele den overjordiske plantemassen blir gjenveksten sterkt redusert, og det kan antas at plantene står i fare for å dø ut.


Nærmest ser du hele testbedet med feltet som ikke ble høstet, og lengst bort er feltet hvor alle blader og blomster ble høstet hvert år. Foto: Mette Goul Thomsen.

Hvis man tenker seg å dyrke ramsløk lønner det seg å dekke feltet med halm hvert år. Det gir en langt bedre tilvekst av plantene, og man kan antakelig ha et felt med ramsløk som formerer seg selv i mange år.

Det kan se ut til at rundt 4 kg nitrogen per dekar er nok for å gi ramsløken gode vekstforhold.

Konklusjon

Det er grunn til å være optimistisk på ramsløkens vegne, hvis vi bare holder oss til å høste litt og ikke alt fra bestanden av ramsløk. Det vil si plukkhøsting og å ikke ta alt fra den enkelte planten, men heller ta litt her og der. Man kan også ta med seg noen få løk eller frø og lage et lite felt i hagen hjemme. Da bør man dekke med løv, tørt gras, halm eller annet som gir skygge og holder på fuktigheten i jorden. Da har man også konkurranse mot ugraset som ellers fort kan ta over, siden ramsløken visner tidlig i sesongen.

En lengre og mer detaljert utgave av denne teksten var ble trykket i Gartneryrket i 2017, for deg som vil vite mer.

Halve dyrkefeltet ble dekket med halm, mens den andre halvdelen hadde bart jorddekke. Foto: Mette Goul Thomsen.

Ramsløkfeltet som var dekket med halm og hvor halvparten ble høstet hvert år, produserte mer biomasse enn der det var tildekket og ikke høstet. Det er ingen tvil om at tildekking med halm førte til økt trivsel for plantene.
Ramsløken klarer seg godt dersom den har halmdekke og man høster halvpartene av bladene og blomstene hvert år.
adv Natur
Soppsporer
BARNESIDER

Lav = sopp + alge

Lav forveksles ofte med mose, fordi de vokser på de samme stedene, på jord, stein, trær, osv. Men der stopper mye av likheten mellom mose og lav. Mosen hører til i planteriket, mens laven faktisk hører til i soppriket. Grunnen til det er at laven faktisk både er sopp og alge, hvor størstedelen av laven består av sopp. Soppen og algen lever sammen og er til nytte for hverandre.
Av Jeanette Elden

Lav er sopp og alger som samarbeider

Lav er sopp og alge som lever sammen, men ikke alltid. Noen lav er også sopp og blågrønnbakterier som lever sammen. Felles for algene og blågrønnbakteriene er at disse driver fotosyntese, slik som plantene våre. Fotosyntesen er den prosessen hvor plantene bruker sollyset til å gjøre om vann og karbondioksid (CO²) til druesukker og oksygen. Druesukkeret blir da maten til planten, mens oksygenet skilles ut gjennom noen åpninger i plantens blader til glede for alle mennesker og dyr. Uten oksygen - ikke noe liv!

Soppen og algen er gode samarbeidspartnere. Soppen bygger opp selve kroppen til laven hvor algen bor. I tillegg suger soppen opp vanndamp fra luften, slik at laven får det vannet den trenger, i tillegg til at den forsyner algene med viktige mineraler og beskytter dem mot direkte sollys. Algene på sin side gir soppen næring i form av det sukkeret de har laget gjennom fotosyntesen. De bidrar også til at soppen blir forsynt med viktige vitaminer som den trenger.

Lav finnes nesten over alt

Lav vokser veldig langsomt og kan bli svært gamle. De kan vokse der hvor mange planter har vanskelig for å overleve, og mange lavarter er ikke avhengig av jord å vokse på. Lav overlever på svært kalde eller tørre steder, som for eksempel i Arktis eller i ørkenen. Lav overlever steder med ekstrem tørke, fordi den godt tåler å tørke ut. Er det for tørt går laven i dvale og våkner til liv igjen når det blir fuktig nok. Faktisk har forskere fra Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA funnet ut av lav til og med kan overleve i verdensrommet!


Laven kan vokse på mange ulike underlag, slik som jord, stein, bark og tre (både på friske trær og døde trær). Du kan også finne lav på bygninger og andre ting laget av oss mennesker.


LAVBINGO


Lav finnes i mange ulike farger og vokser nesten over alt. Ta med deg denne lavbingoen ut og se hvor mange steder du klarer å finne lav og hvor mange forskjellige farger du finner blant lavene. Hvor mange kryss klarer du å få?

Besøk gjerne laven din en gang hver måned. Husk da å måle laven på nytt slik du gjorde første gang. Skriv ned målene på arket eller i boka hver gang.

Når månedene har gått kan du se på det du har notert ned og regne ut hvor mye laven har vokst siden første gang du besøkte den. Var det for eksempel enkelte måneder laven vokste mer enn andre?


Det er lurt å tegne en slik slik tabell på arket ditt eller i boka di, slik at du får en ryddig oversikt over målene på laven på de forskjellige datoene. Skriv gjerne datoen for den dagen du be søker laven din.

1. Kvistlav Hypogymnia physodes. Foto: Adewa CO. 2. Elghornslav Pseudevernia furfuracea. Foto: Stemonitis CC.BY.SA. 3. Strylav Usnea dasypoga. Foto: Tigerente CC.BY.SA. 4. Kartlav Lecanorales spp. Foto: Marte Holten Jørgensen CC.BY.NC.SA. 5. Grønnalge. Foto: Frank Fox CC.BY.SA. 6. Blågrønnbakterier. Foto: Willem van Aken, CSIRO CC.BY. 7. Kvitkrull Cladonia stellaris. Foto: Håkon Holien CC.BY. 8. Grønnever Neprhoma arcticum. Foto: Valerii Glazunov CC.BY. 9. Pigglav Cladonia unicialis. Foto: Håkon Holien CC.BY. 10. Bleikbeger Cladonia carneola. Foto: Håkon Holien. CC.BY. 11. Vanlig messinglav Xanthoria parietina. Foto: Taka CC.BY.SA. 12. Blomsterlav Cladonia bellidiflora. Foto: Håkon Holien. CC.BY.


Nyttevekster i nabolaget
OPPSKRIFTER
image
Du finner mange spiselige nyttevekster i nabolaget ditt hvis du vet hva du ser etter. Dette er vårt nabolag. Foto: Roger Andersen.

Nyttevekster i nabolaget

Mange gode og anvendelige nyttevekster finnes i plener, parker, hager og grøftekanter.

Mange som begynner å interessere seg for nyttevekster tror nok at sanketurer blir litt det samme som soppturer. Man må liksom på en ordentlig tur og lete, gjerne et stykke hjemmefra. Det stemmer for noen nyttevekster som har en mer begrenset utbredelse, men de aller fleste i Norge kan plukke nyttevekster til et ordentlig måltid i gåavstand fra der de bor.
Av Pernille Næss og Roger Andersen

Dette gjelder også dem som bor i sentrum av en by. Mange gode og anvendelige nyttevekster finnes i plener, parker, hager og grøftekanter. Pass bare på hvor trafikkert det er i området. Områder med tung trafikk rett i nærheten egner seg ikke så godt for sanking av nyttevekster til matlaging.

Utbredelsen av en del av vekstene omtalt i denne artikkelen varierer noe med hvor i landet du bor, men setter du deg inn i den lokale nyttevekstfloraen, vil du alltid finne noe. Tidsrommet vårens første nyttevekster dukker opp i vil ofte variere fra år til år, det er avhengig av vær og temperatur. Vi har lagt vekt på nyttevekster som er enkle å finne over store deler av landet, som er ganske enkle å lære seg, og som har bredt anvendelsesområde

Vårt borettslag ligger et stykke utenfor Oslo sentrum, på 220 meter over havet, rett ved siden av Nordmarka. I selve borettslaget har vi en rekke plener med en del plantede trær, vi har også et par mindre skogholt som hører til under borettslagets grense. Våren kommer relativt sent til oss, men i slutten av april, stort sett hele mai, og deler av juni kan vi gå rett ut av døren og komme tilbake med ingredienser til salat, middag og dessert på under 30 minutter.

I plenene rett utenfor inngangsdøren til blokka vår finner vi vassarve Stellaria media, skvallerkål Aegopodium podagraria, løvetann Taraxacum spp, groblad Plantago major, vårpengeurt Noccaea caerulescens og brennesle Urtica dioica. Der de slår plenene ofte, lønner det seg å se i utkanten av plenen, i overgangen til bed, bak skur, trafobygg og lignende. I et kort tidsvindu på et par uker finner vi også lønneblomster, vakre gulgrønne blomsterklaser som henger ned fra lønnetrær Acer spp.

Rognebærpannacotta dekorert med lønneblomster og gjøksyre. Foto: Roger Andersen.

Skvallerkål, vassarve, unge groblad, unge løvetannblader og vårpengeurt vaskes godt og brukes i en blandet salat. Både blad og stilk kan brukes hos unge planter, men det er lurt å kjenne på stilken. Hvis den begynner den å bli veldig fast eller hard å ta på er den som regel for utvokst til å brukes fersk i salat. Bruk bladene i stedet.

Lønneblomster kan bli med i den blandete salaten, men passer også veldig godt i en tomatsalat. Løkurt kan moses med salt og olje til en puré, som enten kan brukes som den er til dressing, men siden den har en kraftig smak, passer den enda bedre til å blandes med yoghurt naturell eller crème fraîche til en urtedressing. Den egner seg også ypperlig som kryddersmør. Løkurtpuré kan tilsettes helt på slutten av steketiden.

Det meste av nyttevekstfangsten fra plenen, inkludert brennesle, kan også inngå i hovedretter. Finhakk de grønne bladene og eventuelle myke stengler, bland inn i deigen til kjøttboller, falafel, gnocchi eller fiskekaker. De kan også blandes inn i omelett og pastasauser. Bare fantasien setter grenser! Brennesle egner seg også glimrende i suppe. Det er verdt å merke seg at lønneblomster ikke egner seg til varmebehandling. Løkurt bør vente til helt på slutten av varmebehandlingen, ellers mister den mye smak.

Bruk de grønne nyttevekstene som tilbehør: stekt i pannen med krydder, eller tilsatt rømme til en kremet stuing, stekt i ildfast form i stekeovnen, gjerne gratinert. Variasjonsmulighetene er uendelige. Tenk over hvilke ingredienser du vanligvis kjøper i butikken som ligner i smak eller konsistens, og prøv å lage kjente og kjære oppskrifter med nyttevekstene du finner i nabolaget ditt.

Lønneblomster er en delikatesse som bare er tilgjengelig en kort periode hver vår. Foto: Roger Andersen.

Den eventyrlystne kan også prøve å bruke løvetannstenglene som pasta. Løvetannknoppene kan stekes og brukes som tilbehør.

Korsknapp Glechoma hederacea finner vi også i plenen. Korsknappen har en kraftig, aromatisk smak og passer godt som krydder både til grønnsaksretter, kjøtt og fisk. Prøv deg litt forsiktig frem med mengde.

Desserten henter vi fra et av de små skogholtene. Der plukker vi nyutsprungne rogneblader Sorbus aucuparia, granskudd Picea abies og gjøksyre Oxalis acetosella. Rognebladene trekkes i melk eller fløte på lav varme i opptil 20 minutter, men du må begynne å smake etter ti minutter. Trekker de for lenge blir det bittert. Det er bedre å trekke for kort enn for lenge! Siles av og bruk melkeblandingen som ingrediens til pannacotta eller iskrem. Dette gir en god marsipansmak.

Granskudd kan brukes til mye, men til dessert lager vi en sirup som er veldig god til is. Gjøksyre passer fint som garnityr. Den har en syrlig smak som passer godt til å friske opp en litt tung dessert, og blomstene og bladene er i tillegg svært dekorative.

Er du nybegynner i nyttevekstenes verden er det lurt å begynne med å lære seg de artene som befinner seg rett utenfor stuedøren. Det er ofte arter som vi tenker på som ugress i plenen eller på kantene mellom ulike typer natur. Selv om du bare kan noen av de artene som er nevnt her, så har du tilgang til gratis, sunn og spennende mat i store deler av vårsesongen.

Løkurt heter garlic mustard på engelsk, hvitløkssennep. Det engelske navnet er en god beskrivelse på smaken. Foto: Roger Andersen.

To typer vill kimchi

Kimchi er Koreas nasjonalrett. Den består av fermentert kål og andre grønnsaker, smaksatt med chili. Den blir brukt som tilbehør til alle mulige måltider, men den kan også skjæres opp og tilsettes supper og gryter, og hele kålblad kan brukes som en lompe for å pakke inn fisk eller kjøtt. Første gangen Korea skulle sende en astronaut til den internasjonale romstasjonen ble det gjort en stor innsats for å finne ut hvordan astronautene skulle få kimchi. Fermentert mat og vektløshet kan skape trykkproblemer, men de klarte å løse det til slutt!

I denne utgaven får du to versjoner av kimchi. Den ene kommer fra kokeboka Spis mer grønt av kokken Jørgen Ravneberg, som river restauranten Kolonihagen på Frogner i Oslo. Den andre kommer fra Cathrine Johnsen, som er profesjonell sanker.

Ravneberg anbefaler kimchi som pålegg, tilbehør eller i taco. Han anbefaler saften i sauser og supper, og grønnsakene i bakst.


Jørgen Ravnebergs ville kimchi


Dette trenger du

Salta grønnsaker
 • Rent og sterilt syltetøyglass
 • Salta grønnsaker
 • 100 g nesleblader
 • 100 g meldestokk, stilk og blader
 • 1000 g løkurt, stilk og blader
 • 500 g nepe eller rettich
 • 80 g grovsalt
Chiligrøt
 • 2 ss rismel
 • 2,5 dl vann
 • 1 ts sukker
 • 1 ts ingefær, finhakket
 • 4 hvitløksfedd, finhakket
 • 2 ss fiskesaus, fermentert
 • 3 røde chili, finhakket
 • ½ gul løk, finhakket

Slik gjør du:

Salta grønnsaker

Vask grønnsakene og skrell nepene. Skjær nepene i fine skiver på mandolin eller med kniv, del alt det grønne i grove biter.

Bland alle grønnsakene med saltet i en bolle og la det stå på kjøkkenbenken i fire timer. Rør underveis. Skyll så godt av grønnsakene og press godt ut overflødig vann.

Chiligrøt

Kok rismel og vann sammen til en grøt, la det putre litt så stivelsen tykner. Kjøl ned litt og bland deretter inn de andre ingrediensene. Kjør helst blandingen sammen i en blender, men du kan la være hvis du vil ha tekstur i puréen.

Kimchi

Bland sammen chiligrøten og grønnsakene i en bolle, smak til med mer krydder om du ønsker. Pakk blandingen litt og litt tett ned i glasset, mens du presser så det ikke finnes noen luftlommer mellom grønnsakene. Tørk av kantene hvis de er skitne når du har pakket alt i glasset og lukk lokket uten å stramme til, så gassen som dannes under fermenteringen, slipper ut. La det stå på kjøkkenbenken over natten med løst lokk. Pass på at det ikke er utsatt for sol eller overdreven varme!

Sjekk at det bobler litt i kimchien dagen etter, ved å presse ned på grønnsakene. Lukk lokket og la glasset stå på kjøkkenbenken noen døgn før du flytter det til kjøleskapet. Du bestemmer selv hor lenge, kimchien blir raskere fermentert og utviklet på kjøkkenbenken enn i kjøleskapet. Personlig har jeg den på benken i tre til seks dager, avhengig av innhold, men som regel fire dager.

PS! Denne kan du egentlig lage hele året, med forskjellige råvarer i sesong slik som løvetann, geitrams eller russekål.


Fru Johnsens Taraxacumchi


Dette trenger du

Grønnsaksblanding

3-4 liter med løvetannblader Bladene faller sammen under fermenteringen. Man kan fylle på med mer blader etter de første dagene, om man synsinnholdet minker for mye.

 • 4 ss salt
 • 4-5 stk. reddik
 • 3 stk. gulrot
 • 1 bunt finsnittet vårløk
Krydderblanding

3 ss koreansk chilipuré. Gochujang er koreansk chilipuré og fås kjøpt i asiatiske butikker med koreansk utvalg eller på internett.

 • 1 ss chilipulver
 • 2 ss paprikapulver
 • 0.5 ss røkt paprikapulver
 • 2 ss kvernede chiliflak
 • 1,5 dl riseddik
 • 0,5 dl vann
 • 2 ss fiskesaus, kan sløyfes
 • 2 ss brunt sukker
 • 0,5 stk. revet løk
 • 6 båter revet hvitløk
 • 1 ss revet frisk ingefær

Slik gjør du:

Skyll grønnsakene i kaldt vann og skjær dem i så store biter du vil. Som ferdig kan kimchi bli ganske sterk, så små biter kan anbefales.

Start med grovt hakket løvetannblader, og finsnittet gulrot og reddik i en stor bolle. Strø litt salt over og press blandingen litt mot bunnen i bollen. Blandingen vil nå begynne å slippe væske pga. saltet. La bollen stå til den faller mer sammen og slipper væsken mer, fra 3 -24 timer i kjøleskap.

Lag krydderblandingen og bland inn finsnittet vårlløk.

Rør godt sammen alle ingrediensene til krydderblandingen i en skål, og tilsett grønnsakene. Bruk gjerne plasthansker for å blande ingrediensene. Fyll 2-3- store glass, eller flere små, med blandingen.

Press kimchien godt ned i glassene så det ikke er luftlommer nedover i glasset, og sørg for at væsken dekker grønnsakene på toppen av glasset.

La glassene stå på kjøkkenbenken i 2-3 dager for å fermentere. Man kan benytte et fermenteringslokk på glasset eller bruke plastfolie med små hull i over glasset. Det er viktig at kimchien er dekket av væske, og ikke kommer i kontakt med luften. Fortsett derfor å presse kimchien nedover i glasset under fermenteringen.

Kimchien kan spises fersk og vil utvikle mer smak jo lenger den står. Den kan fint oppbevares i kjøleskap 2-3 mnd. Men husk at væsken dekker grønnsakene på toppen av glasset under oppbevaring.

Tittelen på kimchien til Fru Johnsen er et ordspill på det vitenskapelige slektsnavnet til løvetannslekta.Kål og sopp

Av Roger Andersen
Iblant er ofte det enkleste, det beste. Denne retten har blitt et fast innslag på standard repertoaret hjemme hos oss. Den består av stekt kål, stekt sopp med trøffelmajones.

Dette trenger du

 • Savoykål eller spisskål
 • Smør
 • 4 vårløk
 • To fedd hvitløk
 • ½ granateple
 • Traktkantareller
 • 1 dl Teriyaki-saus
 • Og til hjemmelaget trøffelmajones trenger du
  En eggeplomme
 • 1 spiseskje dijon sennep
 • 1 strøket teskje salt
 • 2 dl rapsolje. Jeg bytter gjerne ut ½ dl av
  oljen med olivenolje
 • Trøffelolje
 • Sitronsaft

Slik gjør du:

Begynn med majonesen.

Bland sammen eggeplomme, sennep og salt. Når dette er godt blandet tilsetter du olje i en tynn stråle mens du pisker jevnt. Det kan være lurt å pause tilsettingen av oljen innimellom slik at du får pisket den sammen og får en konsistens som majones. Til slutt smaker du til med sitron og trøffelolje.

Ta frøkappene ut av granateplet og ha i en bolle.

Del en savoykål/spisskål i fire båter. Stek kålen i smør slik at kuttsidene får en fin gylden farge. Når begge kuttflatene har fått farge, heller du på vann og setter på lokk. La dette stå på minste varme, mens du steker soppen. Pass på at kålen ikke blir tørrstekt.

Stek traktkantarellene i olje. Når de er ferdige, har du oppi finhakket hvitløk og vårløk. Tilsett Teriyaki-sausen og gi et raskt oppkok. Hvis du bruker tørket traktkantarell, kan du legge de i bløt et par timer i varmt vann.

Legg soppen på en tallerken og dryss granateplefrøkapper oppå. Legg kålen ved/ oppå soppen og ha på en skje med majones.

Du kan sette resten av majonesen på bordet så gjestene kan forsyne seg med mer.


En annerledes soppburger

Av Lene Johansen

Da pandemien kom, stengte restauranten Noma i København med en gang. Noen uker senere åpnet Noma på nytt, denne gangen som en hamburgerbar med hentemat. På menyen sto det en vegetarisk nyskapning, en hamburger laget av quinoafrø inokulert med soppen Rhizopus oligosporus eller Rhizopus oryzae. Etter soppen hadde fått vokse på quinoafrøene et døgn eller to, ble den penslet med garum og lagt på grillen. Internett kokte. Folk kunne ikke få nok. Jeg måtte bare prøve.

Garum er en fermentert fiskesaus fra Italia som regnes som romernes ketchup. Jeg var ikke villig til å la fisk stå å råtne i vinduskarmen i tre uker og valgte å bruke den thailandske fiskesausen jeg allerede hadde i skapet.

Forsøket var vellykket, og planen videre er å teste oppskriften på meldestokkfrø, som er quinoaens norske, ville slektning. Dessuten har ryktene til det at to av medlemmene i Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening har en halv liter neslefrø stående, som vi også skal teste denne fremgangsmåten på.

For å finne soppen kan du søke på stikkordene tempeh starter norge på internett. Jeg kjøpte min fra den svenske forhandleren Njordstorp permakultur gård, men det er flere leverandører både i Sverige og Norge. En pakke på 25 g holder til rundt tre runder.


Dette trenger du

 • 500 g rød quinoa
 • 2 ts tempeh kultur
 • 2 ss eplesidereddik
 • Fiskesaus til pensling

Slik gjør du:

Kok opp quinoa slik det står på pakken. Hvis ikke vannet har blitt absorbert, hell av vannet.

Ha quinoaen i en bolle og bland inn eplesidereddik. La det stå å kjøle seg ned til litt under kroppstemperatur. Bland tempekulturen inn i quinoaen.

Form quinoaen til boller som er passelig store til hamburger. Jeg lagde mine til 200 g. Dette er lettere å gjøre med en kakeform eller hamburgerpresse.

Sett hamburgerne på en rist, oppe på en langpanne. Ha litt vann i bunnen på pannen. Dekk alt sammen med et fuktig håndkle og sett det inn i stekeovnen på rundt 30 grader. Dersom du ikke har en stekeovn som kan justeres til en så lav temperatur, bare la det stå i stekeovnen uten varme på. Da står hamburgerne lunt nok til at soppen kan utvikle seg, selv om det tar lenger tid.

Etter 24-48 timer bør hamburgerne være dekket av fint hvitt soppmycel.

Pensle burgerne med fiskesaus og grill dem på høy varme slik at de får en stekeskorpe. De bør bli gjennomvarme, men quinoaen er allerede kokt. Server med favoritthamburgertilbehøret ditt.


Det lille bildet er tatt etter at burgerne har stått rundt 24 timer i stekeovnen. Jeg la ikke et klede på toppen, slik at frøene tørket litt ut. Du kan tydelig se at mycelet har etablert seg på substratet. Jeg lot dem stå et halvt døgn til, før jeg tok dem. Da var de dekket av hvit pus over hele. Resultatet ble en smakfull og saftig burger som selv kjøttelskere setter pris på. Foto: Lene Johansen.
In the Earth
image

In the Earth Kreativ og psykedelisk soppskrekk

Regi: Ben Wheatley
Storbritannia 2021

Tilgjengelig på iTunes, Google Play og YouTube

Om man leter etter filmer om sopp finner man stort sett lister over psykedeliske filmer eller dokumentarer om fleinsopp. Det er langt mellom filmene hvor soppen brukes som et kreativt element for å fortelle en annen historie. In the Earth er et hederlig unntak fra dette mønsteret, men jeg advarer om sterke scener!

Film under Covid-19

Også filmskapere må forholde seg til smittevernregler. Hvordan løse dette enklest? Kanskje med en begrenset rollebesetning, hvor hovedparten av handlingen foregår utendørs? Det er nettopp hva regissør Wheatley har gjort: Verden befinner seg i nedstenging grunnet en smittsom sykdom.

Den unge, litt sjenert-forsagte mykologen Martin (Joel Fry) drar ut i skogen for å finne sin gamle kollega Olivia Wendle (Hayley Squires). Hun har forsvunnet under et forskningsprosjekt hvor de undersøker hvordan mykorrhiza kan brukes til å øke verdens jordbruksavlinger. Med seg har han skogvokteren Alma (Ellora Torchia). På vei til stedet hvor Wendles leir skal befinne seg møter de den eksentriske eremitten Zach (Reece Shearsmith), og derfra går det hele rett ad undas.

Frykten for det ukjente

Den ville, og utemmede naturen er en klassisk kulisse og tematikk i skrekkfilmsjangeren. Det bygger på eldgamle menneskelige fortellinger. Utgard i norrøn mytologi er et eksempel på det. Utenfor menneskenes verden er det ukjente, det utemmede, ville og ikke så rent lite farlige. Dette er trollskapens land. Du skal være over gjennomsnittet sterk, smart, heldig eller en kombinasjon av disse, for å komme deg i noenlunde helskinnet ut igjen dersom du er et moderne menneske i en skrekkfilm.

I denne filmen er det «skogsånden Parnag Feg» som representerer den kjente truende skikkelsen fra gamle illustrasjoner og fra barnetegninger – heksa i skogen, tussene i trærne, nøkken i elva. Det er denne typen fabelfigurer som lokker menneskene til seg og bergtar dem; fanger og forhekser dem; gjør noe med dem. Selv de sterkeste, smarteste og heldigste er forandret, selv om de skulle lykkes med å komme tilbake til menneskenes verden.

Tidlig i filmen har vi sett en ukjent figur banke ned skarpe flak av flint i skogbunnen. Den andre natten blir Martin og Alma overfalt, slått og rundstjålet. De våkner opp uten utstyr og sko. Uten sko ender Martin opp med å skjære seg på føttene på seg på en av flintfellene. I denne bedrøvelige tilstanden møter de to på den nokså uutgrunnelige Zach.

Zach tilbyr seg å hjelpe dem. De blir med ham og han renser og syr Martins sår. De får nye sko. Det hele virker tilforlatelig nok, men så forgifter han dem. Dopet og svekket kan de ikke sette seg til motverge, når Zach binder dem til stolene de sitter i. Han begynner å preke som en religiøs fanatiker om hva for høyere mål «han» – en størrelse uten navn – har. Han preker om hvor heldig alle er som får lov til å bli en del av det.

Etter tap av en hel del blod og enkelte mindre viktige lemmer, klarer de å rømme fra Zach. De finner frem til Wendle som holder leir over neste åskam. Hun lapper Martin og Alma sammen, men er egentlig alt som det skal være med henne? Wendle er oppslukt av eksperimentet sitt. Det vitenskapelige arbeidet er sammenvevet med europeisk okkultisme og kunnskapen om hvordan soppens mykorrhiza binder alle ting i naturen sammen. Er hun egentlig noe bedre enn Zach?

Soppen og populærkulturen

Filmen er selvfølgelig ikke vitenskapelig i ren forstand. Dette er fiksjon tross alt. Samtidig har det populærvitenskapelige begrepet «the wood wide web» tatt spranget solid over i populærkulturen med denne filmen. Mye av det vi vet om sopp er innlemmet i veletablerte sjangertrekk fra moderne skrekkfilm.

Filmen har stemningen fra den berømte studentfilmen The Blair Witch Project fra 1999, den forstyrrede sadistiske kidnapperen fra 1990-filmen Misery, og ikke minst mystikken og den truende naturen som har gått amok slik vi ser den i Netflix-suksessen Annihilation fra 2018. En og annen liten hilsen til innbitte filmnerder kan man også finne. For eksempel gjør en teltplugg kort prosess med et øyeeple, som en hilsen til surrealistene Luis Buñuel og Salvador Dalis klassiker Den andalusiske hund fra 1929.

For den som etterlyser vitenskapelighet og oppdatert kunnskap om sopp og samspill i naturen er denne filmen ikke å anbefale. Denne filmen er et godt eksempel på hvordan soppkunnskap kan brukes som kreativt element og tema i en skrekkfortelling. In the Earth er slett ikke noen dårlig bruk av et par timer, på en ellers kjølig vårkveld.

-Karen Mørkved

Matsoppen som spiser forurensning
ØSTERSSOPP
image
Når fruktlegemene til østerssoppen begynner å poppe frem, kan det gå fort. Disse små østerssoppene vil være plukkeklare om få dager, så lenge det er fuktig nok. Foto: Kathrine Torday Gulden.

Matsoppen som spiser forurensning

Soppentusiaster over hele verden virker sikre i sin sak: Østerssopp Pleurotus kan bidra til miljøvennlig og effektiv opprydding etter oljesøl.
Av Kathrine Torday Gulden

I Norge har vi fem arter av østerssopp. Den mest kjente av dem er blågrå østerssopp. Denne østerslignende skivesoppen er vanlig å finne på døde eller syke løvtrær ute i naturen. Den kan også dyrkes frem på ulike materialer innomhus.

Allerede under første verdenskrig ble blågrå østerssopp dyrket som et ledd i å øke tysk matforsyning, blant annet fordi man trengte proteiner som denne soppen er rik på. Siden den gang har soppen gått sin seiersgang som delikatesse verden over, og i dag er den særlig populær i det øst-asiatiske kjøkken.

Men visste du at matsoppen også kan brukes for å rydde opp i oljesøl?

Det altetende mycelet

I naturen består østerssoppens næring hovedsakelig av tremateriale. Soppens mycel bryter ned treets struktur og tar til seg næringsstoffer. Disse omdannes til karbohydrater som bidrar til at soppens fruktlegemer popper frem.

Det som er spesielt, er at østerssoppen egentlig ikke bryr seg om hva den spiser – så lenge den kan nyttiggjøre seg næringsstoffene materialet inneholder. Som en av få sopper, kan den til og med drepe og fordøye små rundormer fra treet, såkalte nematoder. Disse antas å være en viktig nitrogenkilde for soppen.

Fordi soppen er såpass lite kresen i matveien, er det fullt mulig å dyrke frem østerssopp på mange typer substrat som halm og papir for eksempel. Til og med kaffegrut kaster soppen seg ivrig over.

Ikke nok med det, østerssoppen kan også livnære seg på petroleum og kreosot. På slutten av 1990-tallet undersøkte Trin Eggen hvordan man best kunne bruke blågrå østerssopp for å fjerne kreosot som hadde forurenset jord. Hun er nå forskningssjef for NIBIOs avdeling for bioressurser og kretsløpsteknologi.


Blågrå østerssopp observert voksende på en stubbe i en park på Grünerløkka i Oslo i april 2022. Soppen vokser ofte på døende løvtrær, men er ikke parasittisk. Når treet dør av andre årsaker, livnærer soppen seg på det råtnende treverket. Foto: Kathrine Torday Gulden.

Bryter ned petroleum til næring

Petroleum er en samlebetegnelse for blandinger av forskjellige typer hydrokarboner, som vanligvis også omfatter råolje og naturgass. For noen tiår siden ble det observert sopp i områder utsatt for oljesøl. Det også på steder der alt annet liv var dødt.

Forklaringen er som følger: Østerssoppene, i tillegg til flere andre sopparter, er spesialister på å bryte ned strukturelle fibre, det vil si store og tungt nedbrytbare molekyler, i planter og trær. Og petroleum, eller olje, består jo nettopp av dette – nemlig tungt nedbrytbare, store molekyler fra hauggamle plantefiberrester. Enzymene i soppen tar fatt på oljen og starter en nedbrytningsprosess for å omdanne de store karbonrike molekylene til mindre molekyler som blir næring for egen vekst.

Ettersom oljen brytes ned og blir til mat, lagres ikke forurensningen i soppen. Det betyr at fruktlegemene fra østerssopp som vokser ut av olje kan spises. Om de ikke plukkes for matauk, kan de i stedet berike jordsmonnet når fruktlegemene etter hvert dør og råtner.

Kan metoden brukes i Norge?

I Norge er forurensing med petroleum på land ganske sjelden, og når slikt skjer, har vi råd til å fjerne både forurensingen og den jorda som er berørt.

– Ved slik forurensning krever miljømyndighetene at man graver det opp og brenner eller deponerer det, sier seniorforsker Erik Joner ved NIBIOs avdeling for bioressurser og kretsløpsteknologi. – Man har rett og slett ikke tid til å bruke billigere og langsommere behandlingsmetoder, og man er redd for at olje skal lekke ut og spre seg til vann og andre sårbare steder. Dette har nok begrenset interessen for biologisk basert opprensing av oljesøl og lignende.

I vann er det vanskeligere å bruke sopp, ettersom soppmycel trives best med god lufttilgang og et fast underlag.

– I stillestående, grunt vann derimot, kan enkelte sopparter godt sende ut sitt mycel og bidra til nedbryting, sier seniorforskeren.

Behov for forskningsbasert kunnskap

Flere småskalaforsøk de siste 15 årene, der sopp blir brukt for å rense jord og avløp, har gitt positive resultater. Blant annet ble sopp brukt som en del av oppryddingen av San Francisco-bukten etter COSCOBusan oljeutslippet i 2007.

Samme år started organisasjonen CoRenewal opp. De undersøker blant annet om sopp kan brukes til rensing av jord og elver i Sucumbios-provinsen i Ecuador som er forurenset av olje. Oljeselskapet Chevron, tidligere Texaco, har 250 petroleumsbrønner og en rekke petroleumsavfallsdumper i området som er en pågående kilde til forurensning.

Det er imidlertid behov for betraktelig mer forskning på feltet. Det er usikkert hvor lang tid det tar for sopp å bryte ned forurensning i stor skala, og hvor effektivt tiltaket er i ulike sammenhenger. Dette vil nemlig avhenge av soppart, hvilken type forurensing og hvor stort utslippet er. Klima og vekstforholdet på stedet vil også gi grunnleggende rammebetingelser for om biologisk basert opprensing kan brukes.

Finansiering av storskalaprosjekter som muligens kan gi svar på dette, lar vente på seg. Men det stanser ikke interessen og engasjementet for rensemetoden blant soppentusiaster og grasrotforskere verden over. Mange tror at sopp som spiser forurensning kan være et godt, og ikke minst miljøvennlig, alternativ for utsatte områder der oljesøl ellers blir flyttet eller brent, med alle konsekvensene det innebærer. Tiden vil forhåpentlig vise om de har rett.


Start heime
START HEIME
image

Start heime

Eg synes det er moro å lære om naturen, men gudane skal vite at desse sopp- og nyttevekstfolka kan vera en ganske overveldande gjeng. Korleis skal eg nokon sinne lære meg nok til å henge med i svingane?! Sånn har i alle fall eg tenkt ein og annan gang dei siste åra.
Tekst og foto: Lene Johansen

Det gjeld kanskje fleire av oss. Derfor skal eg skrive litt om å starte i det små. Litt tidlegare i dette nummeret har Pernille Næss og Roger Andersen oppfordra til å bli kjent med dei nyttevekstane som veks rett utfor husdøra di. Det er der du bør starte om du skal bli kjent med artar og lære deg og kartlegge òg.

Korleis eg starta

For nokre år sidan tenkte eg at eg skulle prøve meg. Eg hadde skrive ein reportasje om korleis ein registrerer artar i Artsobservasjoner. For å gjere det hadde eg dratt til Tønsberg for å vitje Per Marstad. Per har skrive fire soppbøker og har levert fotografiar til fleire andre bøker. Han er ein av våre fremste ekspertar på kremler Russula og han har registrert 4526 forskjellige artar. Mange av dei har han sikkert funnet fleire gangar òg, så eg tør ikkje tenke på kor mange funn han har registrert totalt!

Han viste fram utstyret eg trengte og forklarte korleis ein skal gjere det. Eg skreiv reportasjen min, og han vart publisert her i Sopp og nyttevekster. Men eg fekk altså lyst til å prøve sjølv. Så eg starta her heime i bygarden min. Eg bur på ein plass som heiter Lille Tøyen. Lille Tøyen var eit område som høyrde in under Tøyen hovudgard. Det var ein av dei store gardane i denne delen av Oslo. Hovudhuset på garden er Botanisk hage no. Men her oppe på toppen av Tøyenparken vart det bygd ut ein hageby og nokre bygardar i teglstein i første halvdelen av 1900-talet. Vi har ein del bartre og frukttre på tomta, som har store grøne område samanlikna med mange andre bygardar i Oslo.

Det byrja med at eg stadig fann nokre små brungule soppar under eit av furutrea borte ved garasjane. Eg plukka dei stadig med meg og fekk hjelp til å bestemme dei, for eg gløymde jo stadig kva svaret var. Svaret var alltid det same. Nelliksopp Marasmius oreades. Ein gong tok eg dei med inn for å smake på dei, men det torde eg ikkje likevel.

Det var den gongen det sto at dei utvikla blåsyre om dei låg for lenge før dei vart tillaga. Kor lenge var for lenge, eigentleg? No er alle blåsyrekommentarane tatt ut av normlista, fordi det ikkje er nokon artar som produserer nok til at nokon blir sjuke av dei.

Men det var altså desse små tassane som fekk meg til å tenke at eg kanskje skulle starte med å registrere kva eg fant på tomta vår i Artsobservasjoner.

I 2017 trengte ein mykje utstyr, men no treng du berre ein mobiltelefon og noko å notere med. Mobiltelefonen bruker du til å ta bilete og sjekke GPS-posisjonen din. Eg har Android-telefon og brukar ein app som heiter GPS Coordinates, men det er sikkert mange alternativ for deg som har iOS òg.

Ta bilete av soppen. Pass på at bileta inkluderer kjenneteikn som mønsteret på hatt og stilk, sporelaget under sopphatten, stilkfestet og i visse tilfelle basis på soppstilken. Noter kor mange fruktkroppar du fann, kva du trur du har funne, dato, om du er i skog eller park, kva trær som veks i nærleiken og GPS-koordinatane. Då har du all informasjon som Artsobservasjoner.no kjem til å be om.

Registreringa di har verdi

Det er ingen tvil om at mykje av soppen eg har funne i hagen har gått rett i gryta, men eg har registrert mykje òg. Det kan virke litt tullete å registrere heilt vanlege soppar som ikkje er raudlista eller står på framandartslista, men sjølv om du berre registrerer vanlege artar du finn i nærmiljøet bidrar du til vitskapen. Om vi er mange som registrerer vanlege soppar kan forskarane sjå mønster. Dei kan til dømes sjå korleis tørke og varme gjer at det har vore lite sopp sør for Trøndelag dei siste åra, eller at ein art berre set fruktkroppar på eit meir avgrensa område enn før.

Ein britisk mykolog fekk tilsendt eit rekneark av sonen til ein eldre mann for nokre år sidan. Mannen og hans vener hadde gått på tur i det same området, kvar veke, i rundt 60 år. Dei hadde registrert alt dei så av fruktkroppar, veke etter veke, år etter år. Sjølv om informasjonen ikkje var samla inn av forskarar, og dei som samla det inn ikkje hadde gått systematisk til verks, så kunne forskarane likevel sjå at vårfagerhatten Calycybe gambosa hadde gått frå å sette frukt rundt 17. mai på 1970-talet, til å sette frukt rundt 23. april rundt år 2000. Dei fant tilsvarande endringar for rundmorkel Morchella esculenta og sandmorkel Gyromtra esculenta.

Sjølv om du berre registrerer dei artene du kan, og ikkje drar på eksotiske langturar, kan det å registrere soppen rundt heimen din gje verdifull informasjon for dei forskarane som forskar på informasjonen som er registrert i datasettet til Artsdatabanken.

Registreringane er ikkje viktige berre for forskarar og dei som jobbar med arealplanlegging i kommunen, det er òg artig å sjå igjennom lista over kva en har funne opp igjennom. Eg hadde gløymt at eg fann granmatriske Lactarius deterrimus og grantårekremle Russula queletii ved bygarden vår, til dømes. Det er artar eg forbind med skogen, først og fremst, men det er altså nok grantre Picea spp. på tomta her til at dei kan danne sopprot og klare seg.

Kartet viser nabolaget mitt, og dei gule prikkane viser registreringar eg har gjort. Skjermdump: Artsobservasjonar.no.
Det kom først nokre få av desse, tre her og to der. Et par år etter var ein annan del av plena framfor bygarden min dekka av dei. Eg talde over 50 stykk. Mycelet til lillastilka riddarhatt må dekke store delar av tomta vår.
Nelliksopp fekk meg til å starte med registrering i hagen. Foto: Lene Johansen.
Dette er ein av artane eg ikkje har registrert, fordi eg ikkje visste kva det var. Foto: Lene Johansen.

Sjampinjongar har eg funne i mengder, år etter år, men eg har spist dei og gløymt å registrere dei.

Soppane lagar fellesskap

Eg har funne mykje grå blekksopp Coprinopsis atramentaria og glimmerblekksopp Coprinellus micaceus her på tomta. Dei er nokon av dei vanlegaste soppane vi har. Men eg har òg funne frykteleg mykje matsopp.

Det var fleire år eg fann sjampinjongar fleire gangar i løpet av hausten. Desse har eg berre registrert som sjampinjongar, sjølv om eg no kan sjå på bilete at det antakeleg er ein av sjampinjongane i åkersjampingjongseksjonen Agaricus seksjon Arvenses.

Eg kunne gå og sjekke dei og vente til dei var modne. Ein gong gjekk eg ned for å plukke dei, og så fann eg at alle var sparka i bitar. Eit par veker seinare var eg og mannen min på veg heim frå jobb, då vi fann sjampinjongar rett ved busstoppet nær der vi bur. Vi sto og reinsa dei då ei dame og ein liten gut kom av bussen. Dei lurte på kva vi hadde funne, og vi fortalte mens vi tok vegen heim saman. Det viste seg at dei budde i nabogarden.

Da vi kom fram viste eg gutungen alle soppane og fortalte kva dei heit. Dei to fekk med seg sjampinjongen vi hadde funne, og då dei gjekk, høyrde eg mora si til guten:

- Der ser du. Du må ikkje sparke soppane. Det er nokon som ser etter dei.

Sidan den gongen har eg ikkje funne soppar som har blitt sparka på.

God matauk

Sjampinjongane har ikkje vore den einaste matsoppen som har dukka opp i rikelege mengder. Det eg har funne aller mest av er lillastilka riddarhatt Lepista saeva. Først var det berre et par fruktkroppar her og der på den eine sida av tomta. Den første gangen sto ikkje lillastilka riddarhatt på normlista. Eg forsøkte å steike opp ein av soppane, tok ein bit, mista motet og kasta resten. Eg veit eg ikkje er den einaste der ute som plukkar nye artar, men mistar motet før eg skal smake på dei. Det ser ut til å vere ei rutine for mange, både ferske og erfarne sopplukkarar. Året etter var arten med på normlista og hadde fått status som matsopp.

Et par år etter ropte mannen min på meg. Han sto og såg ut av vindauget og ned på plena framfor bygarden vår. Der var det store mengder med sopp, i svære hekseringar, på tross av at det hadde vore kaldt nok til å bli rimfrost på bakken og soppen den natta. Vi gjekk ned for å sjå kva det var for noko. Den morgonen talte eg heile 57 fruktkroppar med lillastilka riddarhatt. De var òg på ei heilt anna side av tomta enn der eg hadde funne han tidlegare. Mycelet må være stort nok til å dekke heile tomta vår, og det er ikkje lite, med tanke på at det står tre bygardar på ho, tre garasjeanlegg og godt med grøn plass i mellom alle bygga.

Ei stund hadde eg jamn forsyning på raudnande parasollsopp Chlorophyllum rhacodes. Han sto i ein liten heksering, langs kanten på dei lågaste greinene til ei furu på nordsida av garden, og leverte trufast fruktkroppar over fleire veker, år etter år. Plutseleg, ein morgon, kom eg ut og fekk sjå at treet hadde vorte saga ned, og det var slutten på det eventyret. Eg fann to fruktkroppar til, men dei hadde ikkje ein gong hatt nok styrke til å komme heilt over bakken. Dei hadde sprukke av tørke så fort dei stakk hovudet opp av jorda.

Eg trudde kanskje dei hadde hatt sopprot med det treet, men raudnande parasollsopp er ein strøsopp. Utan treet til å trekke fuktigheit og gje dei skugge, var ikkje dette lenger nokon god stad å sette frukt for dette mycelet. Eg har sett ein og anna spreidd raudnande parasollsopp på andre sida av bygget, men det har vore så tørt dei siste år at fruktkroppane er halvt uttørka før dei har fått bretta ut hatten sin.

Ei tid hadde eg ein jamleg og rikeleg haust av raudnande parasollsopp. Då treet dei frukta under vart skore ned, forsvann dei, antakeleg fordi det vart for tørt. Eg har sett ein og annan raudnande parasollsopp andre stader i hagen etterpå, så mycelet lever framleis.
Grå blekksopp set frukt i store mengder rundt dei gamle trea i hagen.
Blågrå østerssopp har eit vakkert skivemønster.

Eg hadde aldri sett denne soppen før, men i dag ville eg kanskje starta med å leite under trevlesoppar i soppboka.
Desse små stankparasollsoppane hadde eg heilt gløymt, til eg slo dei opp no. Her må eg ha fått hjelp til å bestemme. No, fem år seinare, kjende eg dei igjen som parasollsoppar, om ikkje anna.

Vaktmestersoppen

Så lenge eg har budd her, har det stått ein stubbe på sørsida av bygget mitt. Eg går forbi han kvar gong eg går til garasjen. Plutseleg, ein dag vi kom heim frå ein helgetur, var han dekka av blågrå østerssopp Pleurotus ostreatus. Eg kunne nesten ikkje sjå stubben. Vi hadde vore borte nokre dagar, og desse fruktkroppane var ikkje egna som mat. Dei hadde stått ute i regn og sol og hadde ramla saman og vorte slimete i kantane, men det var eit flott syn.

Etter at fruktkroppane hadde rotna vekk, sto stubben igjen som ein lys og merkeleg, mjuk svamp. Østerssoppen er ein såkalla kvitråtesopp. Han produserer enzym som bryt ned lignin og cellulose i treverket, slik at strukturen på treverket vert svekka. Det kan forklare korfor ein kunne klemme treverket saman, som ein svamp.

Eg gjekk og undra på om eg skulle plante nokre frø i det som var igjen av stubben, slik bestemora mi bruka å gjere med stubbar i hagen, men før eg fekk tenkt så langt, slo østerssoppen til med ein ny runde fruktkroppar. Denne gongen såg det ut som om fruktkroppane starta i midten og sprengde heile stubben utover. Det var flott å følgje med på sprengkrafta som låg i den soppen.

Blir du med?

No har du fått høyre om kva eg har registrert på mi eiga tomt dei siste åra. Det har sikkert vore soppar eg ikkje har fått med meg. Eg veit det er soppar eg ikkje har registrert fordi eg ikkje veit kva dei er for noko, eller fordi eg ikkje har hatt overskot. Samstundes håpar eg at du har sett at det ikkje treng å vere så komplisert, at artane ikkje treng å være sjeldne eller rare, og at du får eit fint register over kva som finst på tomta di. Du kan gå tilbake og få opp lista over alt du har funne. Det ligg fine minne i ei sånn liste.

Eg kan sjå på dei andre listene mine òg. Det ligg fine minne i alle saman, kanskje unntatt dei fire artane som er registrerte i Suldal kommune i Rogaland. Eg har aldri vore der. Dei artane skulle ha vore registrerte i Heradstveit i Kvam kommune i Vestland. Den feilen er eit minne frå en av dei første registreringane eg gjorde, på eit haustsopptreff. Det er ikkje alltid så lett å registrere rett stad, sjølv om ein har koordinatane. Lærdommen er at om du er nysgjerrig på å registrere artar i Artsobservasjoner.no, vær tolmodig med deg sjølv, be om hjelp og ha det moro. Det blir som ei minnebok på nettet for deg, og du lagar forskingsdata som blir sett pris på av andre.

Det var ein gong ein stubbe. I stubben budde det ein blågrå østerssopp. Han sette frukter ein gong og stubben kjendest ut som ein mjuk svamp etterpå. Han sette frukter ein gong til, og heile stubben vart sprengt i fillebitar, som du kan sjå på dette biletet.
Har soppen språk? Liv er informasjon
SOPP OG SPRÅK
image
Omphalotus nidiformis. Foto: Boaz Ng CC.BY.NC.SA.
Har soppen språk?

Liv er informasjon

Av Lene Johansen

For noen uker siden snakket jeg med den canadiske geologen Marcia Bjornerud om hvordan forskere fra ulike fagfelt oppfører seg i felt. Hun fortalte at hun hadde samtaler med steinene når hun var ute i felt. Den tsjekkiske komponisten Václav Hálek har i flere intervjuer sagt at sopp synger sangene sine til ham. Før han døde i 2014 hadde han skrevet rundt 250 verk med utgangspunkt i hva han har hørt fra soppene. I tillegg har han skrevet mer enn 6000 melodier som representerer melodien til enkeltarter. Og nå har altså en britisk informatiker publisert en forskningsartikkel der han hevder at soppene har språk og at forskingsgruppa hans har klart å lage en ordbok på rundt 50 ord.

Tilbake til utgangspunktet

Den amerikanske fysikeren Sara Imari Walker forsker på livets opprinnelse. Hun sier at alt liv på jorden har den egenskapen at det kan konstruere kopier av seg selv. Det betyr at organismene må ha informasjonen de trenger for å kopiere seg og derfor er informasjon den mest grunnleggende egenskapen til liv.

Det er jo ikke sånn du og jeg vanligvis tenker på liv. Vi pleier å tenke på liv som enkeltorganismen, en sopp eller et menneske for eksempel. Noen av oss har kanskje strukket oss så langt at vi har et humboldtsk syn på livet og ser på liv som et nettverk av organismer som deler planten og er avhengig av hverandre på godt og vondt. Men å definere liv som informasjon er å strekke det litt langt.

Men hvis du tenker litt etter så er Walker inne på noe. I hver eneste celle i kroppen din ligger byggetegningen for deg. DNA-et ditt er de byggetegningene. Og hvert eneste sekund av livet ditt driver cellene dine og kopierer seg selv ved å lese av DNA-et og bygge en kopi. Kroppen din bygger 330 celler daglig. Det betyr at du lager en ny kopi av deg i løpet av 80 til 100 dager. Informasjonen som er nødvendig for å få til det er inne i deg og en grunnleggende del av ditt biologiske selv.

Liv kommuniserer

Den biokjemien som styrer ditt liv, styrer også alt annet liv på jorden. Hvis vi legger til grunn at den styrende egenskapen ved liv, så vet vi også at informasjon er den styrende og mest grunnleggende egenskapen ved alt liv på jorden. Men betyr det at organismen som er bygget på informasjon også kommuniserer med omgivelsene sine?

Jeg vet ikke om noen som ville være uenig at en katt eller en hun kommuniserer med menneskene sine. Det er ikke vanskelig å forstå når en katt vil at du skal slippe den ut, eller hun sier fra at den må på do. Hunder og katter er pattedyr, akkurat som oss mennesker. Det betyr at det en enkelt for oss å forstå metodene den bruker til å kommunisere. Det blir vanskeligere, jo lenger bort en organisme er fra oss på det utviklingstreet.

Ta en fisk for eksempel. Vi har en pågående diskusjon om oppdrettsnæringens plass i samfunnet, både skattemessig, miljømessig og dyrevernmessig. Laksen er i utgangspunktet en fisk som bruker livet sitt på å vandre over store avstander. Oppdrettslaksen tilbringer hele sitt liv i en merd og verdens største fiskemerd er 200 meter i diameter og det er mange fisk i en merd. Oppdrettslaksen lever mye tettere på andre fisk, enn hva villakser gjør. Det gir grobunn for vantrivsel, og sykdommer.

Selv om det er veterinærer involvert i lakseoppdrettet, vet vi veldig lite om hvordan fisken har det. Den klarer ikke å kommunisere med oss på en måte som vi forstår. Det eneste vi vet om hvordan laksen har det er via representasjoner, som hvor mye medisin oppdretterne må bruke for å holde laksen frisk, hvor mye forurensning som rammer miljøet rundt merdene og hvor mange av fiskene som ikke overlever underveis.

Hvis vi beveger oss enda lenger fra pattedyrene og ned på plantenivå begynner vi etter hvert å lære litt om hvordan plantene kommuniserer. Vi vet at de sender signaler via røtter, via sopprøtter og via luften. I 2005 klarte forskere ved University of Missouri å filme at en plante sendte signaler til plantene rundt om at den ble beitet på.

Vintersopp Flammulina velutipes. Foto: Bernard Spragg.
Adamatsky har analysert elektriske signaltopper inne i soppene. Vår nåværende forståelse er at slike signaler er språket til nervesystemet. Foto: Andrew Adamatzky.

Kløyvsopp Schizophyllum commune. Foto: Bernard Spragg.

Nå ble den egentlig ikke beitet på. Det var forskerne som hadde klippet et snitt i et par blader. Den planten sendte et kjemisk signal til naboene om at nå var det beitere på ferde, og de kunne også filme hvordan det signalet gjorde at de plantene rundt satte i gang produksjon av bitterstoffer for å forsvare seg mot beitingen.

Hvis vi fortsetter ned på cellenivå har vi etter hvert lært ganske mye om hvordan de kommuniserer med hverandre. Det blir veldig teknisk, så jeg skal ikke gå inn på alt dette her, men en av sentral teori om livets opphav er at den første komplekse organismen ikke var én organisme, men en gruppeorganisme som består av encellede organismer. De må kunne kommunisere med hverandre for å fungere sammen som en organisme. Et nærliggende eksempel er stimfisk som beveger seg som én organisme for å lure rovdyr til å tro at de er en stor organisme og ikke hundrevis av små.

Så var det dette soppspråket da…

Grunnen til at jeg har tatt dere med på denne lange omveien av en tankerekke er at det er viktig bakgrunnsinformasjon når vi skal snakke om forskningen til informatikeren Andrew Adamatzky. For det er lett å bli litt lattermild når noen hevder at soppen har et språk eller når Hávek sier at han hører soppene synge melodiene sine til ham. Det er litt rart. Dersom vi tar utgangspunktet at alt liv kommuniserer, så blir det litt mindre rart. Da er spørsmålet hvordan vi kan forstå hva de forsøker å kommunisere.

De siste tiårene har neurologien vært igjennom en revolusjon. Nye forskningsmetoder og verktøy har gjort at vår kunnskap om sentralnervesystemet har mangedoblet seg på få tiår, sammenlignet med hva vi visste før. En måte vi kan måle hva som skjer inne i kroppene våre er å overvåke elektromagnetiske signaler. Dersom du har tatt en EKG-prøve, vet du at de klistrer elektroder på ulike steder på kroppen din og måler den elektriske aktiviteten for å se at alt er som det skal være.

Adamatzky koblet elektroder til en haug med forskjellige sopper for å måle den elektriske aktiviteten mellom cellene inne i soppen. Det er ikke så rart som det høres ut, forskere har gjort dette før på en rekke organismer, inkludert planter og slimsopp. Forskere har tidligere påvist at man kan finne et elektrisk språk hos planter, hvis man tolker begrepet språk litt teknisk. Forskere har også påvist språk hos maur og bier. Mannen som påviste at bier har språk het Karl von Frisch og han ble belønnet med en Nobelpris i fysiologi og medisin for det i 1973.

Den britiske informatikeren har kartlagt en rekke sopparter, men de fire som ble inkludert i artikkelen i Royal Society Open Science var vintersopp Flammulina velutipes, kløvsopp Schizophyllum commune, rød åmeklubbe Cordyceps militaris og Omphalotus nidiformis. Den siste soppen har ikke noe norsk navn, men går blant annet under navnet spøkelsessopp på engelsk. Den lyser i mørket.

De målte altså den elektriske aktiviteten i soppene over tid, og brukte statistisk analyse til å se om de kunne finne mønstre i de elektriske signalene. Disse mønstrene ble deretter analysert med programvare som brukes for å analysere språkmønstre. Det var slik de kom frem til en ordbok som består av opptil 50 ord, hvorav 15 til 20 ord ble brukt oftest. Kløvsoppen og spøkelsessoppen hadde størst ordforråd av de fire artene.

De så også etter setningsstrukturer og fant at kløvsoppen laget de mest komplekse setningene. Blant annet fant de at setningene kunne være opp til ti ord lange og at de lange ordene ikke ble brukt like ofte som de korte.

Denne forskningen er selvfølgelig spekulativ og bygger på en del antagelser som senere kan vise seg å være gale. Samtidig er det begynnelsen på et forskningsfelt som kan hjelpe oss å forstå soppene bedre. Denne organismegruppen er tross alt helt grunnleggende for alt liv på landjorda, og vi kan fortsatt alt for lite om den.

Rød åmeklubbe Cordyceps militaris. Foto: Jose Ramon Pato CC.BY.SA.
Spis mer grønt
BOKANMELDELSER

Spis mer grønt

Jørgen Ravneberg
Cappelen Damm
978-82-02-73448-0

Inspirerende og forfriskende matbok for villmat-elskeren

For oss som er flinkere til å finne sopp og planter i naturen enn til å vite hva vi skal gjøre med dem når vi kommer hjem, er Jørgen Ravnebergs nye bok befriende inspirerende. Her får vi framgangsmåten til oppskrifter som gjerne kunne stått på menyen på restauranten Kolonihagen i Oslo, der Jørgen er kjøkkensjef. Likevel er rettene tilgjengelige for den som ikke er så dreven på kjøkkenet. Selv om rettene framstår som avanserte, er teknikkene ganske enkle.

Jørgen har delt inn boken etter hva man kan forvente å finne i de forskjellige årstidene, uten at det er helt slavisk. Det er ingen ren vegetarbok. Her finnes oppskrifter med både fisk, kjøtt og skalldyr. I det hele tatt plukker Jørgen fra øverste hylle og setter sammen ville vekster, lav, tang og tare, frukt, flotte grønnsaker og alle andre ingredienser som passer sammen til mulige menyer med forrett, hovedrett, dessert – og gjerne en drink både før og etter. Jørgen er kokken som tenker på smakene i den ferdige retten uten å være opphengt i noe som helst om hva du «skal ha med» i en slik bok, uten at det undergraver tittelen. Du skal være bra blasert eller skikkelig kjøkkennovise om du ikke finner noenting du vil gjenskape hjemme i Jørgens prosjekt.

Det er også fint å få innspill på vekster vi ikke er så flinke til å bruke. Russekål er noe vi absolutt burde ta i bruk, som Jørgen foreslår, og også groblad og røsslyng. Vi har det på listene våre over det som kan spises, men vi har på ingen måte nok av spennende oppskrifter med dem. Boken har også mange oppskrifter på sauser, kompotter, marinader, sylting, fermentering, skum og annet krimskrams vi etter hvert har lært oss å lese – om ikke helt forstå – fra restaurantmenyene.

Et ankepunkt mot boken er dog det språklige. Den hadde vært tjent med en grundig runde språkvask og korrektur, kanskje også litt opprydding i hvordan noen av oppskriftene er presentert. Da ville alt vært fullendt.

Men det er nå slik med matbøker at man nok «leser» bildene aller mest, og lar teksten komme litt mer i bakgrunnen. Jeg har krysset av på flere retter som må prøves. Grilla grønt, groblad-lasagne, grønnsaksnuggets med borre, solbærketchup og tindvedlikør blir spennende nye varianter for meg.


Våre skogstrær

Ragnar M. Næss
Vigmostad Bjørke
9788252926712

Vi mennesker har et romantisk forhold til trær, og det har vært utgitt ganske mange bøker om dem de siste årene, men det soppfolk trenger er en enkel og grei feltbok som ikke tar for mye plass i sekken. For er det platanlønn eller spisslønn du har i hagen? Eller vokste den soppen på gråor eller svartor? Våre skogstrær er den boka.

Boka er delt i tre. Den første delen inneholder stiliserte grafiske nøkler av blader for å begynne på rett sted om sommeren, og greiner med knoppstillinger for å begynne på rett sted om vinteren. Dette er et fint supplement til sommerdendrologi- og vinterdendrologikursene som har vært så populære ute i medlemsforeningene det siste året. Deretter tar boka for seg løvtrær og bartrær, med fotografier av blad, frukt, greiner og forplantningsorganer, samt detaljerte artsbeskrivelser og utbredelseskart. I tillegg passer boka i lomma, den er spiralbundet og tåler vann.

Denne boken får du kjøpt til medlemspris i nettbutikken vår.


Ville bær, rå smak

Kirsten Winge og Arne Nohr
Vigmostad Bjørke
9788241953644

Endelig kommer det en kokebok som bare tar for seg ville bær. Andre bærbøker tar for det meste for seg dyrkede bær, og så har de noen sider om blåbær, tyttebær og molter i tillegg. Når Kirsten Winge først tar for seg ville bær, gjør hun det skikkelig. For dette kan hun.

Winge er en erfaren matskribent som har arbeidet med vill mat i mange år, og hun får for lite ære for dette i vårt miljø. Hun leverer trofast og solid, gang på gang, og henter stadig hjem nye, internasjonale kokebokpriser.

Den boken tar for seg alt du trenger å vite om å lage og oppbevare mat. Den inneholder alt bestemor gjerne ville lære deg, men som du aldri tok deg tid til. Det inkluderer informasjon som når du bør kaste saften eller syltetøyet fordi det har blitt dårlig. I tur og orden tar den for seg hvordan du lager saft, syltetøy, sirup, gele, gløgg, smør, sauser, salt, eddik, likør, dessert, kaker og annet bakverk.

Dette er en kokebok og den inneholder ikke botaniske beskrivelser av bærene, men den har masse bilder og den har en rekke oppskrifter til alle bærsortene, inkludert rogn og tyttebær.

Ville bær har vært viktig mattilskudd og sikringskost i Norden i hundrevis av år, men mattradisjonene som er knyttet til dem har gått i glemmeboka med krigsgenerasjonen. Ville bær, rå smak er en viktig ressurs for å hjelpe oss å ta opp de tradisjonene igjen.

Lene Johansen


The Lives of Fungi. A Natural
History of our Planet’s
Decomposers.

Britt A. Bunyard
Princeton University Press
9780691229843

Hvis du bare skal kjøpe en populærvitenskapelig soppbok i ditt liv, så bør du velge denne. Det er ikke mulig å overgå bildekvaliteten, de informative illustrasjonene og den lett tilgjengelige teksten som du finner i The Lives of Fungi. Den påstanden står jeg ved.

Jeg er spesielt imponert over bildekvaliteten. Den er i en helt egen klasse, både med tanke på farger, skarphet og dybde. Boken har mange flotte tegninger i svart-hvitt. Disse illustrerer livssyklusen til en rekke soppgrupper, som for eksempel rustsoppene og snylteklubbene. I tillegg er det illustrasjoner av spredningsmekanismer, de forskjellige soppgiftene og fruktlegemene. Alle holder et høyt nivå fagmessig, samtidig som de er klare og instruktive.

Boken er inndelt tradisjonelt med kapitler om hva en sopp er, reproduksjon, kjemi og fysiologi. Deretter følger kapitler om livsstrategier, det være seg parasitter og patogener som angriper andre organismer eller symbionter som lever i samliv med andre.

Flere av nærbildene bringer bare undring og fascinasjon: Hvordan er det mulig å få det til så flott! Prisen for beste bilde går etter mitt skjønn til et bilde av bladskjærmaur i aktivitet på et grønt blad på svart bakgrunn. Både maurene og bladnervene er sylskarpe, samtidig som bildet er kunstferdig komponert.

Både bildekvaliteten, teksten og det høye nivået på tegningene setter boken totalt i egen klasse. Selv en erfaren fagmykolog som meg må bare finne frem de sterkeste superlativene.

Leif Ryvarden


Sankeboka. Velsmakende
ville vekster. Vår.

Jørgen Ravneberg
Cappelen Damm
ISBN 978-82-02-74773-2

Sankeboka årstid for årstid

Jørgen kom litt inn fra sidelinja da han publiserte Sankeboka i 2019. Hvem var denne kokken som yppet seg i nyttevekststoffet?

«Jeg må innrømme at jeg ble litt forelsket i denne boken. Det har kommet mange nyttevekstbøker de siste årene. De fleste har enten biologisk fokus eller matfokus. ... Hvis jeg bare får lov til å sitte igjen med én nyttevekstbok, så ville jeg valgt denne», skrev vår anmelder den gangen.

Vi andre lærte fort å sette pris på hvor strukturert og lett tilgjengelig boken var, både med hvordan artene ble presenterte og med grunnoppskriftene som lett kunne tilpasses forskjellige situasjoner. Mange har sett det samme, nå kommer Sankeboka i femte opplag. Men noen feltbok er Sankeboka ikke. Til det er den for stor, og egentlig for fin. Du vil ikke ha regn og jordflekker i den!

Derfor har forlaget nå splittet boken i tre: vår, sommer og høst/ vinter. Formatet er A5 og hendig å ha med ut på tur – i rett sesong. Det er selvsagt også et kommersielt grep, om du føler du må kjøpe alle tre, i tillegg til at Sankeboka allerede foreligger. Men for den som bare ønsker seg en grei, liten bok for å sanke vårurter, er den midt i blinken.

Den presenterer 34 arter tilsvarende oppslagene i Sankeboka, men har også gode veiledere både for hvordan du skal sanke bærekraftig, tips om du vil dyrke ville planter i hagen eller blomsterkassen, og ikke minst en oppdeling i «kjøkkenbruk» som garnityr, blomst, krydder, salat, bladgrønnsaker og grønnsaker. Dette er fine bøker for alle som liker matlaging med ville vekster.

Pål Karlsen

Ellas spiselige verden,
sanking for vanlige folk

Ellen Merethe Grorud og Roar Ree Kirkevold
Ellas sanking
9788269283907

Ellas spiselige verden er en koselig nyttevekstkokebok som tar for seg de artene alle kan, inkludert de vanligste bærene. Oppskriftene er også trygge og kjære. Denne sankeboken er rett og slett usnobbete.

Den begynner med allemannsretten, nyttige sankeråd og annen informasjon de fleste trenger. Deretter kommer en seksjon med en rekke nyttevekster, med bilder, planteinformasjon og litt om historisk bruk, samt et par oppskrifter for hver art. Neste seksjon har spiselige blomster, så en seksjon med oppskrifter som ikke er direkte knyttet til en spesifikk art, og til slutt en seksjon med aktiviteter man kan ha sammen med barna.

Den mangler beskrivelse av hvordan du skal kjenne igjen artene, så du er helt avhengig av bildene for å vite hva du skal plukke. Bildene er flotte og fargerike. Det ser ut som forfatterne har hatt det skikkelig morsomt i arbeidet med denne boken. Den er selvpublisert og bærer litt preg av det. For eksempel er språket noe muntlig. Samtidig er det akkurat det som gjør boken sjarmerende og koselig.

Jeg gleder meg til å se Grorud i aksjon som turleder, for hun er en av oss.

Lene Johansen


Turmat

Kirsten Winge og Arne Nohr
Vigmostad Bjørke
9788241956485

Turmat fortsetter der Mat på bålet slapp. Dette er en ren kokebok, med godt utprøvde oppskrifter på mat man kan ta med seg på tur. Denne gangen trekker Winge også på mattradisjonene til norske minoriteter. Både skogfinnene og samene har mattradisjoner som egner seg godt på tur, og Winge har skrevet prisvinnende kokebøker om disse tradisjonene. Dette er stoff hun kjenner godt.

Det er noen morsomheter i boken også, for hva med å lage iskrem på vinterturen? Det kan la seg gjøre, ifølge Winge. Også denne boken kommer i hendig lommeformat, med spiralrygg og vannavstøtende papir. En kjekk inspirasjonsbok for deg som har lyst til å utvide repertoaret litt, enten du går fra hytte til hytte i feriene, liker å ta med deg hengekøya ut for å overnatte en gang i blant eller du skal ha med familien på søndagstur og vil ta middagen i skogen.


Mat på bålet

Kirsten Winge og Arne Nohr
Vigmostad Bjørke
9788241919091

Det er få ting som er så koselig som å benke seg rundt et bål mens man prater sammen og venter på at maten skal bli klar, men det ender ofte opp med engangsgrill og pølser. Det gir jo ikke den samme opplevelsen, og lager dessuten mye brannfarlig avfall. Hvilke regler er det som gjelder for bålbrenning, egentlig? Hvordan bygger du en bålgrop som man kan bruke om og om igjen? Hva for slags bål bør du bygge? Og hva for slags utstyr trenger du for å lage mat på bålet, uten å bruke tusenvis av kroner på nytt utstyr? Mat på bålet gir deg alle svarene du trenger.

I tillegg til disse praktiske rådene får du en rekke velutprøvde tradisjonsoppskrifter som ikke krever at du har med deg halve kjøkkenet på tur. Noen av dem er kjappe oppskrifter sånn som suppe på skav, mens andre tar litt tid, som helstekt lammelår i kokegrop. Det er oppskrifter for ulike typer turer, både søte matretter og salte matretter. Hvis jeg skal komme med en kritisk kommentar er det at det er lite å velge blant for deg som helst spiser grønnsaker. Hovedvekten av disse oppskriftene er poteter, og alle inneholder egg eller melk.

Boken kommer i et hendig lommeformat, med spiralrygg og papir som tåler vann. Den er godt egnet til å ha med seg på turen, slik at du har oppskriftene du trenger for hånden når du rigger deg opp på tur. Og det er masse mestring og god inspirasjon i den.

Denne boken får du kjøpt til medlemspris i nettbutikken vår.


På jakt etter nyttevekstoppskrifter?

Sjekk den nye oppskriftsportalen vi har laget på nettsidene våre! Flere ivrige matentusiaster blant medlemmene våre har allerede delt oppskrifter, med bilder og fremgangsmåte. Vi tar gjerne imot bidrag fra deg også. I mellomtiden kan du se om du finner oppskrifter du har lyst til å prøve.

soppognyttevekster.no/oppskrifter/


Rosenrot Rhodiola rosea

Rosenrot brukes som styrkende medisinplante og finnes i flere kommersielle produkter. Her er det det rotknollen, eller rhizomet, som oftest brukes. På grunn av den store interesse er bestandene truet og den er rødlistet i noen land som for eksempel Russland. Skal man høste av rosenrot er det best å skjære rotknollen i halv nede i jorden, ta den ene delen og legge på jord i hullet og la den andre halvdelen få mulighet for å vokse videre.

Strutseving Matteuccia struthiopteris

Strutseving utnyttes kommersielt i Canada. Det betyr at vi kan få informasjon om hvor mye høsting plantene tåler derfra. I et forsøk lot man plantene hvile et år mellom hvert høste år hvilket gjorde at plantene nådde å bygge seg opp igjen fra år til år. Begrenses høstingen til å ta 50% av skuddene fikk man tilfredsstillende gjenvekst det påfølgende år og plantene så ut til å tåle denne høstingen godt. Ble alle skudd fjernet ville planten i flere år etterpå ha redusert vekst. Les mer om dette her: Bergeron, M. E. and Lapointe, L. 2001. Impact of one year crozier removal on long-term frond production in Matteuccia struthiopteris. Can. J. Plant Sci. 81: 155–163.
Hagemessa 2022
Av Sissel Vågane

Oi! Kan man spise løvetann? Hva er det for en saft – den smakte godt! Jeg visste ikke at man kunne lage mat av ugress! – Slik var kommentarene fra mange som oppsøkte Romerike sopp- og nyttevekstforening på standen vår på Hagemessa i 2022.

Allerede fredag 22. april kom det folk innom for å titte på standen vår.

I februar fikk vi en henvendelse fra messearrangørene i Nova Spektrum, som de fleste kanskje kjenner bedre under det tidligere navnet Norges varemesse i Lillestrøm, om vi kunne tenke oss å ha en stand gratis i noe man kalte for Kunnskapsgata.

Sultne etter å vise oss fram og se om dette fenget interessen hos publikum, takket vi ja. Her så vi en fin mulighet til å markedsføre både nyttevekstsaken og soppsaken, og kanskje også fortelle om vår eksistens, for dem som ikke hadde fått med seg det.

Sammen med Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening fikk vi trommet sammen nok frivillige til å ha folk der både på formiddagen og ettermiddagen. Noen av våre hjelpere hadde med seg smaksprøver av ville, spiselige vekster, og lagde en utstilling. I tillegg fikk de som ville smake på vekstene og på andre ting, som for eksempel bjørkesevje Betula spp., prøve seg på det. At man kunne finne så mye spiselig rett utenfor døra var for mange nytt – mer kortreist kan det vel ikke bli!

Vi hadde tatt med oss en svær kjuke, noe som mange hadde spørsmål om. Noen lurte også på om vi også hadde kreftkjuke Inonotus obliquus.

I tillegg var det mulighet til å kjøpe plakater av både nyttevekster, sopp og bær, og bøker fra Norges sopp- og nyttevekstforbund. Vi solgte også noen t-skjorter fra foreningen vår. Den helt store omsetningen ble det nok ikke, men vi fikk noen nye medlemmer!

I alt var det i overkant av 17 000 mennesker som besøkte den allsidige hagemessa i løpet av de tre dagene de varte. Om det var nyttig? Tja, men de som stod på standen syntes i alle fall at det var både gøy og travelt. Så da, så ...Øverst: Den gigantiske knuskkjuka Fomes fomentarius gjorde folk nysgjerrige. Ivar Meyer og Gunn Berget svarte villig vekk. Foto: Sissel Vågane


Midten: Edle Catharina Norman, Jan Alexander Bjurgren, Kirsten Helene Ringvold, Rune Tangen og Anne Christenson sto på standen til Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening. Her er et bilde av de tre første. Foto: Sissel Vågane.


Nederst: Monika og Ivar Meyer, Isabel von Klitzing, Gunn Berget og Nina Berge var blant dem som sto på standen til Romerike sopp- og nyttevekstforening. Monika og Ivar er avbildet her. Foto: Sissel Vågane.


En smak av naturen
image
Gunhild Skattebu driver Fjellurt i samarbeid med Birgit Svendsen. De både dyrker og sanker ville planter i Tolga i Nord-Østerdalen. Foto: Gunhild Skattebu.

En smak av naturen

Se for deg at du er klar for å bestille dessert på en eksklusiv restaurant med råvarer fra naturen. Kan det friste med en dessert med iskrem med blomster av mjødurt Filipendula ulmaria, som smaker som en blanding av mandel og marsipan? Eller hva med karamellisert blomst av kvann Angelica archangelica? Både mjødurt og kvann vokser over store deler av landet, også høyt til fjells.
Av Hilde Helgesen, Mette Thomsen og Kristin Daugstad fra NIBIO

Det finnes omtrent 350 spiselige ville vekster i norsk flora. Sanking og bruk av spiselige ville vekster har lang tradisjon i landet og er en del av vår immaterielle kulturarv og identitet. Både langs kysten og i skog- og fjellområdene finnes det et mangfold av spiselige ville vekster som i liten grad er kartlagt og utnyttet. Interessen for å utnytte disse er sterkt økende, og bærekraftig høsting etterspørres.

I våre naboland Sverige og Finland er utnyttelse av ville ressurser mer utbredt, og her finnes flere kommersielle aktører enn i Norge. Studier viser at spiselige ville vekster kan ha stor verdi, både økonomisk, kulturelt og ernærings- og bærekraftsmessig. Likevel er de lite utnyttet i dagens matvaremarked. Samtidig er det en økende interesse for turisme og matopplevelser som er bærekraftige, lokalt forankret og gjerne knyttet til gårdsbruk eller områder, skriver regjeringen i strateginotatet Matnasjonen Norge.

Utmarksprodukter – økologisk sertifisering

Alle ville vekster, bær og urter, sopp, kvae og sevje, såkalte utmarksprodukter, kan sertifiseres som økologiske, men området hvor det sankes må ikke ha blitt sprøytet.

På Tolga i Nord-Østerdalen driver Gunhild Skattebu og Birgit Svendsen firmaet Fjellurt DA der ville og dyrka vekster tørkes og foredles videre til salgsprodukter. Gårdene ligger på henholdsvis 550 og 850 moh., og her lykkes de bra med dyrking av økologiske urter i hver sin frodige urtehage. I tillegg høstes en rekke viltvoksende vekster som inngår som ingredienser i et bredt utvalg urteblandinger til krydder, te, dramkrydder, kakepynt og andre spesialiteter. Noen av disse vokser til over 1000 moh.

- Vi gir deg en smak av naturen og tilbyr aromatisk matglede fra fjellet, sier Skattebu. - Av ville vekster høster vi brennesle Urtica dioica, geitrams Chamaenerion angustifolium, mjødurt, mjødurt, Anthoxanthum odoratum, ryllik Achillea millefolium, bjørk Betula spp., og mange typer bær. Men favoritten er fjellkvann Angelica archangelica archangelica, der bruker jeg alle plantedeler. Produktene våre er økologiske, og Debio-godkjente, og de er anerkjent langt utenfor vår region. Vi selger til restauranter og storkjøkken over hele landet, og høster positiv omtale.

En flaskehals for sankere og produsenter kan være å nå ut til markedet og å ha tilgang til effektive salgskanaler. For Fjellurt er løsningen å benytte Rørosmat, som står for markedsutvikling, distribusjon og salg til kunder innen dagligvare- og storhusholdning. I tillegg har de en forholdsvis nyetablert nettbutikk og selger også direkte på ulike markeder og messer.

- Å være urtedyrker er litt som å være oppfinner; bruke nedarvet kunnskap på nye måter og med nye teknikker. Og aldri, aldri gi seg. Vi er formidlere av en kulturarv som er i ferd med å gå i glemmeboken med våre besteforeldre, sier Skattebu.

Gastronomi, sankere og kommersiell interesse

Det finnes noen få etablerte kommersielle sankere i Norge som Villniss, Trøndelag Sankeri og flere lokale produsenter i Innlandet som samler ville urter, bær eller sevje. Ane Marit Willmann startet i 2015 Villniss på Inderøy i Trøndelag og leverer viltvoksende urter til mange restauranter. Jim-Andre Stene som er soppkontrollør og aktiv i Trondheim sopp- og nyttevekstforening, driver Trøndelag sankeri, som er Norges største sankebedrift med over 200 produkter på listen, og hele landet som kunder.

- Jeg samarbeider med ulike eksklusive restauranter rundt i Norge og tilbyr kjøkkensjefer håndplukkede ville og ferske vekster basert på sesong, sier Stene. - Nå i august og september kan jeg tilby for eksempel kvann, myske Galium odoratum, fuglevikke Vicia cracca, blåklokke Campanula rotundiflora, hvitkløver Trifolium repens, rødkløver T. pratense, sisselrot Polypodium vulgare, salturt Salicornia europaea, skogkarse Salicornia europaea, bakkemynte Acinos arvensis og et stort utvalg av sopper. Disse ville vekstene gir unike smaksopplevelser som gjestene ikke glemmer.

Fuglevikke Foto: Andreas Rockstein CC.BY.SA.
Rosenrot Foto: Dan Aamlid/NIBIO.

Kvann. Foto: Åsmund Asdal/NIBIO

Klare ikke levere nok

Etterspørselen er så stor at både Stene og de andre etablerte sankerne ikke klarer å levere til alle restaurantene.

Jim-Andre selger blant annet til eksklusive restauranter som Fagn og Troll i Trondheim og Kolonihagen i Oslo, og gjennom den digitale plattformen Dagens i Oslo. Dagens i Oslo sørger for direkte handel mellom bonde og kokk. Kjøkkensjefene er overstrømmende begeistret.

- Trøndelag Sankeri og Jim Stene beriker menyen med ville vekster vi ellers ikke ville ha funnet, og han har alt du kan drømme om og det du ikke visste du drømte om fra skog og fjære, sier Jørgen Ravneberg.

Kjøkkensjef Jørgen Ravneberg på restaurant Kolonihagen i Oslo og forfatter av Sankeboka, kjøper ferske ville vekster fra Trøndelag sankeri.

- Ville vekster har som regel mer eterisk olje enn dyrkede planter. Det gir økt aroma og smak, sier Ravneberg.

Eksempler på ville vekster man ofte bruker på kjøkkenet gir han også gladelig.

Engsyre Rumex acetosa serverer jeg gjerne til dessert sammen med solbær og is, det er en av mine favorittdesserter. Jordstengelen på sisselrot, som vokser over hele landet, kan også sankes hele året. Den smaker veldig søtt og jordlig av lakris, og passer fint til desserter som sorbet og iskrem.

Helt unge skudd av geitrams kan med stort hell brukes som asparges, grilles eller stekes, og passer til sjømat og kjøtt. De rosa eller lilla blomstene er veldig fine til garnityr på all slags mat, mens unge geiteramsblader smaker godt i en salat, forteller Jørgen. Dette er bare noen av de 170 vekstene som omtales i Sankeboka, så potensialet her er stort, og mangfoldet med råvarekvalitet er på topp.

Både i Trøndelag, Hallingdal, Gudbrandsdalen, Valdres, Østerdalen og Troms og Finnmark finnes det produsenter og spisesteder som sanker, dyrker og selger urter og ville vekster, og som selger matvarer og tilbyr matretter hvor ville vekster inngår. Her er blant andre Aukrust Gard og urteri i Lom, Vianvang og Arne Brimi, Brimi Fjellstugu, Fjellurt i Tolga, Røros Food & Beverage, Bardøla Høyfjellshotell, Reisa, for å nevne noen.

I tillegg er ulike lag og foreninger engasjert i høsting og bruk av ville spiselige vekster. Norges sopp- og nyttevekstforbund med alle dets lokale medlemsforeninger er svært aktive. Norges bygdekvinnelag har en egen satsing på matkultur og bruk av ville spiselige vekster. Klosser innovasjon på Tynset har pågående prosjekter om høsting og utnyttelse av ville bær. Og NIBIO leder et stort forskningsprosjekt om ville bær, «Wildberries». NIBIO har nå også fått penger fra Statsforvalterne i Trøndelag, Vestfold og Telemark, Innlandet, Oslo og Viken for å se nærmere på mulighetene for næringsutvikling i fjellandbruket gjennom bærekraftig utnyttelse av spiselige ville planteressurser.

Rødkløver Foto: John Munt CC.BY.NC.
norges-sopp-og-nyttevekstforbun
Norges sopp- og nyttevekstforbund

Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er en paraplyorganisasjon for landets mange sopp- og nyttevekstforeninger med en historie helt tilbake til 1902.

NSNF ble dannet i 2005 som en fusjon mellom Norsk soppforening og Nyttevekstforeningen og omfatter i dag 38 medlemsforeninger i alle landets fylker, med over 6000 medlemmer.

NSNF er medlem av Studieforbundet natur og miljø, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) , Frivillighet Norge, International Mycological Association og assosiert medlem av The European Confederation of Mediterranean Mycology (C.E.M.M.)


Kjenner du til tidsskriftet Agarica?

Tidsskriftet AGARICA publiserer fagfellevurderte (og poenggivende) originalartikler innen alle ulike aspekter av mykologi, med hovedfokus på mykofloristikk og taksonomi. Ulike typer manus mottas, herunder forskningsartikler, oversiktsartikler og korte forskningsartikler. I tillegg publiseres også (uten fagfellevurdering) populariserte utgaver av mer omfattende forskningsartikler, kortere notiser og bokanmeldelser.

AGARICA publiserer norsk-, svensk-, dansk- og engelskspråklige bidrag. Agarica er klassifisert som nivå 1 i Norsk senter for forskningsdata. I utgangspunktet utkommer et årlig nummer av AGARICA.

Ønsker du å abonnere på AGARICA send e-mail til: post@soppognyttevekster.no eller ring +47 922 66 276.

Abonnement koster kr 250,- inkl. porto for medlemmer, kr 300,- inkludert porto for ikke-medlemmer og kr 400,- inkludert porto for institusjoner.


MEDLEMSFORENINGENE LANDET RUNDT

De fleste av foreningene har egne facebook-sider

Aust-Agder sopp- og nyttevekstforening

Roberta Dahl,
roberta.aasnf@hotmail.com,
412 18 649

Bergen sopp- og nyttevekstforening

Lise B. Møllevik,
lise.mollevik@gmail.com,
995 72 082

Blomkålsoppen, Vest-Agder sopp- og nyttevekstforening

Benthe Skrøvje,
bskrovje@gmail.com,
996 95 642

Buskerud sopp- og nyttevekstforening

Gro Gevelt,
gro.gevelt@gmail.com,
909 18 008

Eiker soppforening

Roy Holmvik,
roysmurerservice@h-nett.no,
47611298

Elverum sopp- og nyttevekstforening

Gry Handberg,
hanroer@online.no,
977 23 987

Follo sopp- og nyttevekstforening

Kristian Seres,
follosopp@gmail.com,
967 35 831

Fredrikstad soppforening

Tor-Øystein Gulliksen,
toroyste@online.no,
98137237

Gjøvik-Toten sopp- og nyttevekstforening

Elin Bakkelund,
tan-ghil@hotmail.com,
414 76 882

Grenland soppforening

Arnfinn Ekmann,
arnf-ekm@online.no,
95930661

Halden soppforening

Ninni Christiansen,
ninni.c.christiansen@hiof.no,
482 86 519

Haugaland sopp- og nyttevekstforening

Jostein Jektnes,
haugaland@soppognyttevekster.no,
97191021

Helgeland sopp- og nyttevekstforening

Jonny Løe,
jo-loee@online.no, 90476264

Hexeringen soppforening, Hamar

Karen Inger Sletten,
ki.sletten@gmail.com, 97763739

Indre Østfold sopp- og nyttevekstforening

Guli Darisiro,
gulzardiri@gmail.com, 968 46 343

Innherred sopp- og nyttevekstforening

Eli Margrete Skjerve,
innsnf@gmail.com, 92402463

Jærsoppen

Kari Blikra,
jaersoppen@gmail.com, 45411730

Kongsvinger soppforening

Gunn Anita Nerli,
gunnanin@online.no, 913 08 374

Larvik soppforening

Åge Holst,
age.holst@gmail.com, 91344385

Lillehammer sopp- og nyttevekstforening

Siri L. Hovland,
post@lson.no, 92067000

Midt-Telemark sopp og nyttevekstforening

Solfrid Trydal,
s_trydal@hotmail.com, 95021037

Miraculix, Sør-Varanger sopp- og nyttevekstforening

Line Moe,
miraculix@mail.com, 92433421

Moss sopp- og nyttevekstforening

Irene Simonsen,
iresim@online.no,
940 14 305

Nyttevekstforeninga, Ålesund

Wenche Eli Johansen,
wej@live.no, 90649488

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening

Roger Andersen,
leder@oosn.no, 93448167

Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening

Ingrid Golten,
golteni@hotmail.com, 90991614

Rana sopp- og nyttevekstforening

Linda Bekknes,
bekknes@gmail.com, 97199304

Ringerike soppforening

Kari W. Østengen,
kariwo@online.no,
99576310

Risken sopp- og nyttevekstforening

Anne Marie Hareide,
post@risken.no,
90562182

Romerike sopp- og nyttevekstforening

Sissel Vågane,
post@romerikesopp.net,
95496186

Salten naturlag

Lillian Charlotte Iversen,
post@salten-naturlag.com, 91804597

Steinkjer sopp- og nyttevekstforening

Ulla-Britt Bøe,
ulla.britt.boe@gmail.com,
99797681

Sunnfjord sopp- og nyttevekstforening

Harald Eriksen,
harald.eriksen.aarberg@gmail.com,
95154314

Telemark sopp- og nyttevekstforening

Inger Marie Kjølner,
ikjolner@icloud.com,
924 54 533

Tromsø soppforening

Kari Riddervold,
kari.riddervold@uit.no,
95962334

Trondheim sopp- og nyttevekstforening

Kirsti Anne Mandal,
post@tsnf.no,
916 63 695

Tønsberg soppforening

Per Marstad,
pmarstad@broadpark.no,
91183929

Valdres sopp- og nyttevekstforening

Mariska Kroeze,
timmariska@hotmail.com,
480 98 253

Nettsider til alle foreninger og fylkesvis oversikt finner du på Soppognyttevekster.no under fanen MEDLEMSFORENINGER. Oppdatert per 1. januar 2022.

adv bli med oss på tur!
ads6