Page 37 - REIS-2012-03
P. 37

Vinhuset Contucci ligger plassert i en bratt skråning midt i Mon-
          tepulciano. Det strekker seg flere etasjer ned fra inngangen på
          torget, og dypt nede i kjelleren finner vi disse fatene med lagret
          Vino Nobile.
                                                    REIS & BOLIG I UTLANDET 37     034_045_Toscana_R&BiU_03-12.indd  39                                     29.05.12  19.23
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42