Page 1 - Piscus 2019 01
P. 1

Piscus Nytt                                          NR. 1 - FEB/MARS 2019              ET MEDLEMSBLAD FOR WWW .PISCUS .NO
                                       Mer fisk
                                       i lasten
                                       Med Drypack leverer du mer fi sk
                                       og mindre emballasjemateriell.
                                       Les mer på side 18.

         ● FISKEFARTØY       ● KRAV TIL KLIMA-    ● TUSEN TURISTFISKE-     ● MEDLEMS-
          LEVERT TIL NORSKE      GASSER KAN GI      BEDRIFTER TRENGER        REGISTER
          REDERE I 2018        ØKT FORNYING      LEVERANDØRER
   1   2   3   4   5   6