Page 4 - kystmasinet 2018 03
P. 4

Innhold
                                       Norge designer verdens
                                       mest innovative fiskefartøy

                                       Norske skipsdesignere skaper innovative fi skefartøy,
                                       noe som har gjort norsk disse til viktige eksportører
                                       av fi skeriteknologi. Bare i Russland er det under byg-
                                       ging, eller bestilt et 30-talls norskdesignede fi skefartøy.
                                       I denne omfattende artikkelen, ført i pennen av Terje
                                       Engø, blir en rekke kjente, og mindre kjente, norske
                                       skipsdesigner trukket frem. Og saken er rikt illustrert av
               22                        vakre fartøy. Les mer på sidene 22-26.


                                       Egersund Trål
                                       ligger ikke på latsiden

                                       Egersund Trål ligger ikke akkurat på latsiden.
                                       Aktivitetsnivået er høyt, og selskapet er fortsatt
                                       sulten på vekst. Bare i løpet av de siste årene har
                                       de etablert to nye avdelinger, først overtakelsen av
                                       et lite trålbøteri i Utgårdskilen på Hvaler for 2,5 år
                                       siden, og det aller siste i fjor høst - etableringen
                                       av et helt nytt trålverksted i Skagen. Dette har gitt
                                       større aktivitet og arbeid til fl ere trålarbeidere. Les
               34                        mer om dette og andre spennende selskap i vår
                                       temadel fra Rogaland på sidene 28-45.


                                       Portugisere er som
                                       «kjerringa mot strømmen»
                                       Mens spisevanene i Europa går i retning mot mer
                                       lettvinte, raskere og enklere middagsløsninger, så er
                                       Portugal «kjerringa mot strømmen». I dette landet
                                       spiser 3,5 av 4 millioner husstander norsk klippfi sk, hvor
                                       måltidene planlegges i god tid med handling av råvarer,
                                       tre dagers utvanning og lengre tilberedningstid av selve
                                       måltidet. Dette må være som musikk i ørene for norske
               52                        eksportører. Vi har tatt pulsen på dette markedet. Det
                                       kan du lese mer om på sidene 52-57.
                    6 Leder 8 Smånytt 14 Gunnar K overlevert Kristoffersen Fiskebåt
           22 Norge designer verdens mest innovative fartøy 28 Suksess med smarte og rimelige kraftblokker

              30 Ny vekst etter bortfall av distribusjonsavtale 34 Egersund Trål ligger ikke på latsiden
            38 Kraftig vekst og frisk satsning av Vest Jet 42 Dunlop Hiflex satser friskt mot fiskerinæringen
            46 Ønsker høyt verdsatt ekspertise fra Norge 52 Portugisere er som «kjerringa mot strømmen»
                59 Glefs: Stakkars byråkrater 60 Danmark setter eksportrekord med norsk råstoff
                   64 Fiskeri og oppdrett verden rundt 66 Fiskeri, forskning og byråkrati
                           69 Bedre kontroll med fangstmengde

       4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9