Page 2 - kystmasinet 2018 03
P. 2

KVALITETSLEVERANDØR                                                                             AV PLASTLØSNINGER

                                                                             TIL HAVBRUKSNÆRINGEN
                                                                                LØSNINGER FOR FREMTIDEN


                                            With reductions up to 14,3:1                   Kompetanse & erfaring           Produksjon & reparasjon

                                           • CP propeller systems                      Vi er kjent for vår høye kompetanse    Vi kan blant annet levere oppdrifts-
                                           • Propeller dia: 0,6 - 4 m                    og lange erfaring innen plast-       baserte produkter på kundens
                                                                            sveising, rørsveising, rotasjons-     design, der våre ingeniører kan
                                                                            støping og maskinering. Vi kan       bistå med videreutvikling mot et
                                           • Marine gear boxes
                                           • 150 - 3500 kW                          plast - og vi har lang erfaring med    optimalt design for å dekke
                                                                            å løse maritime utfordringer        behov og krav.

           SVEIN TORE TANDE NOGVA NO
           mob.: 0047 924 52155                                                              RING OSS: +47 56 34 70 80

                                                                                         www.plastinvent.no
   1   2   3   4   5   6   7