Page 10 - kystmasinet 2018 03
P. 10

Smånytt
           Bygger Norges største                gassaktivitet. Utvikling av miljøvennlig kjøleteknologi er
                                     viktig i kampen mot global oppvarming. Kuldeteknisk har
           kompetansemiljø på                 fått stor oppmerksomhet fra myndighetene både nasjonalt
           temperaturhåndtering                og internasjonalt for sin satsing på naturlige kuldemedier
                                     som CO2.

           Tromsøselskapet Kuldeteknisk og Kjøleservice
           Helgeland styrker sin tilstedeværelse langs
           kysten i Nord-Norge, og går nå sammen om videre
           vekstambisjoner.
           Kuldeteknisk er en av landets største entreprenører innen
           kuldeteknikk, og har planer om betydelig bærekraftig
           vekst i årene som kommer. Det er knappe en måned siden
           Kuldeteknisk gikk sammen med Kelvin Teknikk om å
           etablere Kuldeteknisk Vest i Bergen. Nå blir det samarbeid
           også på Helgeland.
            Kjøleservice Helgeland ble etablert i begynnelsen av
           2004, har 16 ansatte, og tilbyr produkter, service- og
           vedlikehold, prosjektering innen kjøl/frys, vannbåren
           varme, varmepumper og aircondition. Selskapet dekker
           hele Helgeland med hovedkontor i Mosjøen, og med
           avdelinger i Mo i Rana, Sandnessjøen og Brønnøysund.
            -For oss i Kjøleservice Helgeland har det vært viktig
           å finne riktig samarbeidspartner med tanke på å bygge
                                     Nye «Atlantic». ILLUSTRASJON: SKIPSTEKNISK.
           et solid og bærekraftig selskap. Hittil har den største
           kundegruppen vår vært dagligvarebransjen her på
           Helgeland, men vi sikter mot et større nedslagsfelt  Nye kontrakter til
           geografisk og bransjemessig. Vi ser et naturlig   Maritim Motor
           vekstpotensial i de blå næringene – og da spesielt i de
           regionale næringsklyngene innen oppdrett og fiskeri. Her
                                     Maritim Motor AS i Tomrefjord leverer komplett
           har vi sammenfallende interesser med Kuldeteteknisk, sier
                                     Yanmar pakke til nye «Atlantic». Motorpakken består
           daglig leder Kjell Arne Antonsen.
                                     av en Yanmar 6EY26W og to Yanmar 6EY18ALW.
            Helgeland er et av de viktigste områdene for
           fiskeoppdrett i Norge og i verden. Her blir det produsert  «Atlantic» bygges ved Terzan i Tyrkia og skal overleveres
           årlig store mengder laks og ørret, og regionen er  sine eiere i oktober 2019. Fartøyet er av design ST-156 fra
           et tyngdepunkt i Nord-Norge innen prosess- og    Skipsteknisk og hovedmålene er 62,8 x 14 meter. Den eies av
           verkstedindustri, kraftproduksjon, havbruk og olje- og  Ålesundsrederiet Atlantic Longline AS.


                -FWFSBOE“S
               BW IZESBVMJTLF

               TZTUFNFS PH


               LPNQPOFOUFS            NFLBOJTLF  .JOJBHHSFHBU NFE QFSNBOFOU

                                                      QVNQFS
                                 DMVUDIFS    %$ NPUPS GPS LPOUJOVFSMJH ESJGU )ZESBVMJTLF
               )“Z LPNQFUBOTF
               3BTL MFWFSJOH       10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15