Page 1 - kystmasinet 2018 03
P. 1

3

                                     Returadresse:
                                     Kystmagasinet

                                     Tromsøysundvegen 266.
                                     9024 Tomasjord

                                                                  med fokus på teknologi
          NÅR SEKUNDENE TELLER...                                            Kystmagasinet 3-2018                                                 Utgave 3-2018 -21 årgang - Løssalg kr 100 ,-                                                                        FORNØYD VERFTSLEDER OG
                                                                        REDER VED OVERLEVERING AV          MODERNE TEKNOLOGI SIKRER AT NØDMELDINGER
                                                                         GUNNAR K
          OG SIGNALER NÅR FREM - UNDER ALLE FORHOLD…

          McMurdo er en av verdens ledende produsenter av sikkerhetsutstyr for alle typer yrkesfartøy og
                                                                                                     Side
          fritidsbåter. De har alt det som et fartøy behøver innen nødkommunikasjon, uansett fartsområde.                                           14
          Vi tilbyr rattmerket nødpeilesender (EPIRB), også som friflyt, personlig nødpeilesender (PLB) for
          sjø og land, AIS-nødpeilesendere i forskjellige utgaver, radar-transponder (SART), AIS-SART,
          GMDSS-godkjente bærbare VHF-radioer samt tilleggsutstyr.                             03

          Ta kontakt med en av våre forhandlere langs kysten for tilbud og sjekk nettsidene våre                 624034 Norge designer     Fiskerifokus       Ønsker høyt verd-     Setter eksport-
          for mer informasjon, www.pronav.no                                              innovative        på Rogalands-      satt ekspertise      rekord med
                                                    - alltid på bølgelengde    TIDSAM 1128-03 771500 RETURUKE 24 fi skebåter           fylket            fra Norge           norsk råstoff
                  ProNav as, Egersund - Telefon +47 51 46 43 00 - mail@pronav.no - www.pronav.no             9   Side 22          Side 28-45        Side 46          Side 60
   1   2   3   4   5   6