Hjem

Følg med oss på sosiale medier

23119

5556

15791
STICOS
INNHOLD

Innhold 05
OKTOBER 2021
Siden vi alle har ulike personligheter, er ledere nødt til å lære å kjenne behovet til hver og en av medarbeiderne sine. Hvis du som leder ønsker å få ut potensialet til alle du jobber med, bør du evne å tilpasse kommunikasjonsformen din til den enkelte. Møt Marianne Mørk Larsen.
15

Kommunikasjon
11
12
14
15
17
18
20
21
23
24
26
Omstilling og endring
27
29
30
32
33
35


Ved å fokusere på psykologisk trygghet som en kjerne i lederskapet, kan du som leder være med på å skape en bedre arbeidsplass med tryggere og mer fornøyde medarbeidere. Men hvordan gjør du dette i praksis? LederNytt har snakket med Eirik Gudmundsen, administrerende direktør i det globale teknologiselskapet Xait, om hvordan han på denne måten snudde en skute som hadde mistet litt kursen.
29
HR-HUSET
REDAKTØREN


Redaktøren

Oktober 2021


Nå kommer
vinteren...

Da er vinteren i anmarsj, og vi håper at denne utgaven av LederNytt kan skape en lysere tilværelse i mørketiden ved å gi deg nyttig innsikt gjennom temaene: Kommunikasjon, omstilling og endring.

Kommunikasjon er ingen enkel sak, og som regel vil det oppstå misforståelser på veien. Motivasjonskonsulent Cecilie Andvig forteller at vi ofte ikke får med oss hva den andre mener fordi vi ikke lytter etter hva som blir sagt. Hun mener at ledere må bli flinkere til å se det som sies.

Dessverre er det sånn at ved omstilling må man iblant foreta nødvendig nedbemanning av arbeidsstokken. Ifølge Nicolay Skarning kan nedbemanningsprosesser være en stor belastning for de ansatte. Han mener derfor at det er viktig å få til enighet med de tillitsvalgte, trygge og informere de ansatte og sørge for en ryddig prosess.

Som leder skriver du ofte mye tekst, og det er helt avgjørende at budskapet du vil ha frem, blir forstått på riktig måte. I bokintervjuet kan du lese om Christine Calvert og den nye boka «Skriv godt, bli forstått» – som kan lære deg å skrive bedre. Hun legger vekt på at det veldig ofte kan bli for mye av det gode når ledere kommuniserer skriftlig.

En verden i konstant endring, betyr endring for virksomheter. Og det igjen betyr at man er nødt til å rigge organisasjonen på en måte som gjør at den kan agere raskt. Ifølge Hulda Haugen fordres dette at man tydelig har pekt ut retningen for selskapet – at man har en «Nordstjerne » – et mål man beveger seg mot.

Christoffer Leborg mener at TED Talks er en kilde til både nyttig læring og inspirasjon. Han forteller om hva TED er, og hva ledere kan lære av TED slik at de under endringsprosesser kan inspirere medarbeiderne sine til å bli med på reisen.

I tillegg til alt dette har vi i denne utgaven flere spennende artikler til inspirasjon for deg som ønsker å bli en enda bedre leder. Husk at du også kan sjekke ut nettsidene våre der vi daglig legger ut nye artikler. I neste nummer, som kommer ut fra 2. desember, presenterer vi følgende temaer: motivasjon og glede, jobb smart og selvledelse

Imran Jamil Naik, redaktør

Kolofon

JOURNALISTER:

Cecilie Hammernes
Inger Lise Kontochristos

FOTOGRAF FORSIDEBILDE:

Kristoffer Myhre

ART DIRECTOR:

Sigga Pia Olholm

OMBREKKING:

Medievekst AS og Sigga Pia Olholm

REDAKTØR OG DAGLIG LEDER

Imran Jamil Naik

ANSVARLIG UTGIVER:

Bull Media Consulting AS
Postadresse:
Postboks 4335 Nydalen, 0402 Oslo

KONTAKT:

E-post: firma@ledernytt.no
Telefon: 405 50 372

OPPLAG:

7 000

DISTRIBUSJON:

Abonnementsblad print og digitalt.
Løssalg i Narvesen.

TRYKK:

Kroonpress, Estland

LEDERNYTT UTGAVE 02 2021:

Print + digital

NESTE NUMMER:

2. desember 2021 – print + digital

TEMA NESTE NUMMER:

Motivasjon og glede, jobb smart og selvledelse

ABONNEMENTS BESTILLING:

www.ledernytt.no/abonnement

ANNONSEBESTILLING:

firma@ledernytt.no


Følg med – nye artikler hver dag på www.ledernytt.no