Finansfokus 01 2021 Cover
adv finansfokus
Finansfokus Innhold
Innhold
7
HJEMMEARBEID
FORTSATT VIKTIG

Finansfokus har gjennomført en undersøkelse blant Finansforbundets medlemmer. Beskjeden er klar: de forventer økt fleksibilitet og fortsatt mulighet for hjemmekontor, også etter korona.


14
HOPPER OVER BONUSEN

Finansbransjen er kjent for gode bonusordninger til de ansatte. I SpareBank 1 Ringerike Hadeland har de kuttet bonusen helt. Som kompensasjon har de ansatte fått et solid varig lønnstillegg.

16
INTERVJUET: NIKOLAI ASTRUP

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup mener at finansbransjen er en viktig katalysator i overgangen til et mer bærekraftig samfunn.


18
FÅ FINTECH-
SELSKAPER LYKKES

Svært få norske fintechselskaper tjener penger. De har heller ikke klart å vokse seg store. Det viser en undersøkelse gjennomført av Ontogeny Group.

20
OVER 30 ÅR
I FORBUNDET

Kirsti Grande har viet store deler av sitt liv til Finansforbundet. Nå takker hun av både som politiker og ansatt i sekretariatet.

21
VIL HA 35 000
MEDLEMMER

Finansforbundet satser offensivt og har satt et mål om ha 35 000 medlemmer ved utgangen av 2022.


Ålgård Offset AS er
godkjent som
svanemerket bedrift.


GODKJENT OPPLAG: 32 247
FORSIDEILLUSTRASJON: Miss Boo, Bente Jørgensen
REDAKSJONEN AVSLUTTET: 8. juni 2021

FINANSFOKUS 02/21. MAGASIN FOR FINANSFORBUNDET 22. ÅRGANG ISSN 1502-0053
ANSVARLIG REDAKTØR

Svein Åge Eriksen
Mobil: 900 79 547
sae@finansforbundet.no

JOURNALIST

Sjur Anda
Mobil: 470 34 460
san@finansforbundet.no

ABONNEMENT

Marit Rydningen
Mobil: 913 40 153
mry@finansforbundet.no

ANNONSER

Fredrik Selnes Schei
Mobil: 934 31772
fredrik@finansforbundet.no

DESIGN

Mediamania AS

DISTRIBUSJON

Helthjem Mediapost AS

UTGIVER

Finansforbundet
Postboks 9234 Grønland
0134 OSLO

FORBUNDSLEDER

Vigdis Mathisen

DIREKTØR

Runar Wilhelm Henriksen

Slipp hodene fri
Redaktør

Slipp hodene fri

E r du leder? Ønsker du å ha så gode, kvalifiserte og motiverte medarbeidere som mulig? Egentlig et litt dumt spørsmål, selvfølgelig vil du det. Hvis ikke hadde du ikke gjort jobben din.

Før var det kanskje nok å ha en hyggelig omgjengelig tone og gi folkene dine en anstendig lønn for at de skulle trives og synes dette er en god arbeidsplass. Det holder ikke lenger. De du ansetter nå, har som regel høy utdanning, er vant til å jobbe selvstendig, ta egne beslutninger og skyr detaljstyring. Disse medarbeiderne er vant med, og forventer, å kunne utvikle seg videre. Dette er attraktive arbeidstakere som velger bort arbeidsgivere som ikke gir dem, det de trenger.

De beste medarbeiderne forventer også å kunne bestemme mye over hverdagen selv. Det innebærer også at de i stor grad selv finner ut hvor de jobber best. Presterer de best med hodetelefoner på mens de sitter på en travel kafe? Er konsentrasjonen på topp ved kjøkkenbordet, når huset er tomt og det ikke er noen forstyrrelser? Da er det der du må la dem jobbe. Hvis ikke får du ikke tak i de beste folkene. For muligheten til selv å kunne bestemme hvor man skal jobbe, er viktig. Hele 70 prosent av de finansansatte oppgir at muligheten for hjemmekontor, vil være viktig eller svært viktig ved bytte av arbeidsgiver. Det viser en undersøkelse Finansfokus har utført. Dette må ledere og arbeidsgivere ta på alvor.

I august har mange av oss vært ett og et halvt år på hjemmekontor. Bedriftene leverer gode resultater. Produktiviteten er på topp. Dette samtidig som svært mange av oss, sitter hjemme. Da er det ingen grunn til å tvinge folk tilbake til kontoret. Gjør du likevel det, taper du til slutt i kampen om de beste hodene.


SJUR O. ANDA
Journalist/gjesteredaktør
san@finansforbundet.no
www.finansfokus.no
Facebook:Finansfokus
Mobil:470 34 460
Kronikk

Det går an å
ha to tanker i
hodet samtidig

I DN mandag 15.mars spurte Anita Hoemsnes om likedeling av foreldrepermisjonen vil gi kvinner høyere lønn og svarte selv nei på sitt spørsmål. Finansforbundet mener at et arbeidsliv med en god balanse mellom familieliv og jobb, er nøkkelen til et mer likestilt næringsliv.

I finansbransjen er det fremdeles mange menn i toppen, og det er fortsatt lønnsforskjeller mellom kjønnene, selv om dette har bedret seg noe de siste årene.

Fokuset i finansnæringen har som en følge av dette, vært rettet mot kvinnen som både lønnstaper og taper av ledende stillinger. I finansbransjen ligger mye av forklaringen i kulturen og strukturen som vi har i noen områder. Det er vanskelig å kombinere et normalt familieliv med en toppkarriere i eksempelvis kundefront i finans. Kvinner risikerer derfor i større grad enn menn, å rykke tilbake til start etter foreldrepermisjonen. Dette bekrefter rapporten Core utarbeidet for Finansforbundet for to år siden.

Men disse rammene gjør det heller ikke enklere for mannen å ta større omsorgsoppgaver hverken på daglig basis eller for eksempel å ta foreldrepermisjon utover fedrekvoten. Her utfordrer jeg lederne i finansnæringen til å gjøre noe ved å gå bort fra søkelyset på individuelle prestasjoner og bonuser, og heller fokusere på teamenes verdiskaping og medeierskap.

Et arbeidsliv som skaper en god balanse mellom familieliv og jobb, er nøkkelen til et mer likestilt næringsliv. Finansforbundet er opptatt av fleksibilitet og valgfrihet ved uttak av fødselspermisjon der barnets beste er i fokus. Finansforbundet mener at en lengre fedrekvote bidrar til å øke likestillingen ved å fremme høyere kvinnelig yrkesdeltagelse. Valgfrihet krever at arbeidsliv og samfunn jobber for en kultur der mor og far er likeverdige omsorgspersoner og opplever å kunne fordele permisjonen likt. En likedeling av foreldrepermisjonen kan være nøkkelen til et likestilt arbeidsliv. Fedre skal ha selvstendig opptjeningsrett til fødselspenger, slik at de ikke er avhengige av mors yrkesaktivitet i opptjeningsperioden.

Som et ledd i vårt arbeid med å få finansfedre til å ta en større andel av foreldrepermisjonen, ble vi enige med Finans Norge for tre år siden om at ansatte som kommer tilbake fra 5 måneders foreldrepermisjon, automatisk får ett lønnstrinn/eller en lønnsøkning tilsvarende 1,7 prosent. Vi ønsket å motivere finansfedre til å ta ut mer foreldrepermisjon, enn den til enhver tid gjeldende fedrekvoten, og dermed bidra til å slå ned noen av barrierene. Dette vil samtidig bidra til at kvinner ikke taper for mye lønnsutvikling når de er hjemme.

Likestilling er viktig og må jobbes med videre fremover, og vi bør rette mer fokus mot mannen. Ikke nødvendigvis kun i hans arbeidssituasjon, men i hvordan bedriftene og samfunnet kan legge mer til rette for at mannen tar ut mer av foreldrepermisjonen enn i dag. Det er viktig med endring av kulturen på arbeidsplassen slik at menn i større grad får tatt del i hjemmelivet, og legge til rette for en god «work-life-balance» for alle ansatte uavhengig av kjønn.


Arne Fredrik Håstein
Nestleder Finansforbundet

Forbundsleder

Ser frem til gjenåpning

E tter mange måneder med sosial nedstenging, er vi i ferd med å komme tilbake til et mer normalt liv. Smittetallene går ned, og tallet på vaksinerte går opp.

For oss som har vært henvist til hjemmekontoret i lange perioder, er det godt å kunne «gjenåpne» eget kontor. Jeg ser frem til å treffe igjen alle kollegene mine, som bare har åpenbart seg på Teams de siste 15 månedene. Jeg savner praten ved kaffemaskinen og det å bare være sosial. Her føler jeg vi har mye å ta igjen.

Pandemien har vært både utfordrende og tøff, men det har også kommet positive resultater av at vi har måttet jobbe annerledes. Forbundet har hatt mange flere deltakere på kurs og konferanser som vi har arrangert digitalt. Vi har reist mindre, som er bra for miljøet, og vi har fått bedre tid ved at vi har vært mye på hjemmekontor. Det som er viktig når vi går mot full åpning igjen, er at vi tar med oss det positive og ikke bare faller tilbake i gamle mønstre. I denne utgaven av Finansfokus snakker vi med flere bedrifter om hvordan de tenker at arbeidslivet vil bli fremover, og hvilke planer som legges for tilbakekomst. Det vi i alle fall har fått bevist, er at arbeidstakere ikke trenger å være fysisk til stede sammen for å gjøre en god jobb.

Når vi ikke er fysisk på jobb, er det også vanskelig å ønske nye kolleger velkommen eller ta farvel med kolleger som slutter. En som har valgt å takke av etter veldig mange år i Finansforbundets tjeneste, først som sentral tillitsvalgt, og deretter som en svært kompetent medarbeider i sekretariatet, er Kirsti Grande. Hennes engasjement, kunnskap, innsikt og gode humør, kommer til å bli savnet. Vi takker så mye for en livslang innsats i Finansforbundet.

Uansett vaksinestatus, ønsker jeg alle våre medlemmer en riktig god sommer!


VIGDIS MATHISEN
Forbundsleder
Mobile: 952 36 141
vigdis.mathisen@finansforbun
det.no


Finansfokus er medlem av Fagpressen og opplagskontrolleres årlig. Finansfokus redigeres etter Redaktørplakaten og pressens etiske rammeverk av en selvstendig og uavhengig redaktør, og i tråd med Finansfor bundets grunnsyn og formål. Artikler og synspunkter i Finansfokus uttrykker derfor ikke nødvendigvis Finansforbundets syn i enkelte spørsmål.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

NYHETER FRA WWW.FINANSFOKUS.NO
Nyheter
Siden sist
TRE TEKNO-TRUSLER MOT BANKENE

Krypto, big tech og digitale sentralbankpenger har alle potensial i seg til å endre det finansielle systemet. Før var penger noe veldig håndfast i form av mynter og sedler. Man gikk i banken eller muligens minibanken, tok ut penger og betalte i butikker med disse. Større beløp ble gjerne overført mellom ulike bankkontoer. I dag ser vi i svært liten grad pengene vi bruker.

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache tror ikke norske banker blir overflødige. (25. mai.)32 Nets-ansatte blir outsourcet

32 ansatte i den norske delen av det skandinaviske Nets-konsernet blir berørt når tjenester innen kundeservice om kort tid blir flyttet fra Norge til Baltikum. Det bekrefter ledelsen i Nets-konsernet i forbindelse med den godkjente fusjonen med Nexi som ble annonsert i november 2020.


Jørgen Stråtveit er sjef for den norske delen av det skandinaviske Netskonsernet. (19. mai.)

Liten IT-sårbarhet overfor indisk krise

IT-systemene i de største norske finansforetakene har lav risiko for å bli påført negative følger av koronakatastrofen som rammer India for tiden. Det mener både Finanstilsynet og store norske foretak.

– Finanstilsynet anser sårbarheten blant norske foretak som liten under den nåværende Covid 19-utviklingen i India, sier Olav Johannessen, seksjonssjef Tilsyn med IT og Betalingstjenester i Finanstilsynet, til Finansfokus. (12. mai.)Flere positive effekter av hjemmekontor

Linda Lai har forsket på hvordan bruk av hjemmekontor har påvirket produktivitet og trivsel på jobben. Hun ser flere positive effekter.

– Det er svært mange som trives på hjemmekontor. Folk er mer effektive og opplever mer mestring. Det er selvfølgelig også negative ting, men i snitt ser vi positive effekter på en rekke områder. De som trives dårlig med hjemmekontor, er faktisk lederne, sier Linda Lai, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI. (15. april.)


NYHETER FRA WWW.FINANSFOKUS.NO

Robotene blir autorisert som rådgivere

Finansrådgiverne i bankene har i mange år trengt autorisasjon. Nå skal også deres nye «kolleger» robotrådgiverne autoriseres. Det ønsker de ansatte i Sparebanken Sør velkommen.

Hovedtillitsvalgt Jan Erling Tobiassen mener at ny teknologi som robotrådgivere er helt nødvendig for å sikre lønnsomheten og arbeidsplassene i banken. Finansrådgiverne ser ikke robotene som en trussel, men som en hjelper.


Fjerner mikroplast fra kunstgressbaner

Hvert år slippes 1 500 tonn gummigranulat fra norske kunstgressbaner ut i naturen. Nå vil sparebankene bidra for å redusere utslippene. Sparebankene og deres stiftelser satser på lokal bærekraft og gir gaver både til alternativt kunstgress og tiltak for å hindre utslipp av gummigranulat på fotballbaner.


Sunndal Sparebank åpnet 1. mars et nytt kontor i de tidligere lokalene til DNB i Kristiansund.
Filialene forsvinner ikke

I løpet av de siste fem årene har de 10 største bankene lagt ned nærmere 150 filialer i Norge. Men der storbankene stenger, åpner det seg et helt nytt marked for mindre sparebanker. I 2016 var det totalt 953 filialer inkludert hovedkontor i spare- og forretningsbankene her i landet. Det viser statistikk over antall ekspedisjonssteder fra Finans Norge. To år senere hadde det forsvunnet 78 filialer. Nå oppdateres ikke denne statistikken lenger, men våre undersøkelser viser at det også etter 2018 har vært en enda sterkere reduksjon i antall filialer. (8. april.)

Adv Procon
ads2
Ansatte vil fortsatt ha hjemmearbeid
Nyheter
Gjenåpning

Ansatte vil fortsatt ha hjemmearbeid

Ett flertall av de ansatte i finansnæringen ønsker å jobbe hjemme to eller tre dager i uken etter gjenåpningen. To av tre ledere vil tilby sine ansatte fleksibelt valg av arbeidssted.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Gorm Kallestad/NTB

bannerimg

D et er hovedfunnene i en fersk undersøkelse Finansfokus har gjennomført blant 4000 av forbundets medlemmer. I undersøkelsen kommer det også klart frem at de ansatte nå er langt mindre bekymret både for egen helse, økonomi og jobb, enn ved forrige undersøkelse i november.

Et annet hovedfunn i undersøkelsen er at fleksibilitet er svært viktig for de ansatte i våre næringer når bedriftene igjen åpner dørene. Mange med hjemmekontor har fått bedre tid og fått kabalen til å gå opp i en hektisk hverdag med jobb, familie og fritid. Svært mange ønsker og forventer å få beholde denne fleksibiliteten også etter at pandemien er over. Ved bytte av arbeidsgiver er det spesielt viktig å beholde muligheten for hjemmearbeid. Hele 70 prosent understreker akkurat dette. Budskapet fra de ansatte er at en fleksibel arbeidshverdag er så viktig, at det vil påvirke hvilke jobber de velger.

HJEMMEKONTOR FUNGERER

– Jeg har stor forståelse for at de ansatte ønsker å beholde den fleksibiliteten de har hatt med å arbeide fra hjemmekontor. Nå er vi blitt flinkere til å bruke digitale verktøy. Vi har sett at hjemmekontor faktisk fungerer. Det er bra. Det gjør oss geografisk uavhengige. Etter over ett år med nedstengning har vi nesten glemt hvordan det var å være på jobben, selv om noen også har vært der, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Nye retningslinjer for hjemmekontor er nå ute på høring fra departementet, og forbundet vil gi sine innspill til hvordan fremtidens arbeidsplass skal utformes.

– Jeg oppfordrer de tillitsvalgte i hver enkelt bedrift til å gå i dialog med egen ledelse for å finne fleksible løsninger for de ansatte i den nye arbeidshverdagen. Det er ikke nødvendigvis den samme løsningen som passer for alle. Derfor er det viktig å ta med de gode erfaringene fra hjemmekontoret og endre det som eventuelt ikke har fungert så godt, sier Mathisen.

Etter over ett år med nedstengning har vi nesten glemt hvordan det var å være på jobben, selv om noen også har vært der.
Vigdis Mathisen, forbundsleder
FLEKSIBILITET VIKTIGST

Men hva tror medarbeiderne om mulighetene til å arbeide hjemmefra etter gjenåpningen?

Hele 77 prosent tror lederne vil gi dem denne muligheten, mens bare syv prosent tror at de ikke får mulighet til å jobbe hjemme. Fortsatt er det 15 prosent som ikke vet om de får arbeide hjemmefra etter gjenåpningen.

I undersøkelsen er det ingen tvil om at medarbeiderne ønsker en fleksibel arbeidshverdag etter gjenåpningen. 77 prosent sier at de ønsker å arbeide både hjemme og på kontoret. 13 prosent vil kun arbeide på jobbekontoret, mens ni prosent ønsker kun å arbeide hjemmefra.

Et flertall av de ansatte ønsker å arbeide hjemme to eller tre dager i uken. Hvis vi summerer antall medarbeidere som ønsker å arbeide tre, fire eller fem dager hjemme, så viser regnestykket at 37 prosent ønsker å jobbe mer hjemme enn på kontoret.


bannerimg
BEHOLDE FLEKSIBILITET: – Jeg har stor forståelse for at de ansatte ønsker å beholde den fleksibiliteten de har hatt med å arbeide fra hjemmekontor.
HYBRID KONTOR

Hele 72 prosent av lederne oppgir at medarbeiderne hovedsakelig har jobbet hjemme under pandemien. Bare fem prosent sier at de har ansatte som ikke har hatt hjemmearbeid. Dette dreier seg trolig om ansatte som har driftskritiske funksjoner, og ansatte som av ulike årsaker ikke har muligheten til hjemmearbeid.

Det store spørsmålet nå er hvordan lederne ser på muligheten for hjemmekontor når bedriftene gjenåpner. Her er det gledelige resultater for ansatte som gjerne vil fortsette å jobbe noe hjemme. 80 prosent av lederne vil i større eller mindre grad la de ansatte jobbe hjemmefra. Kun én av fem ledere ser for seg at deres ansatte skal jobbe fulltid på kontoret.

På spørsmål om hvordan lederne ønsker at arbeidet skal organiseres etter gjenåpningen, svarer hele sju av ti at medarbeiderne får et fleksibelt valg av hjemmekontor/jobbkontor etter åpningen. 14 prosent svarer at medarbeiderne må tilbake til kontoret slik det var før pandemien. 12 prosent vil ha medarbeiderne tilbake til kontoret, men med en ny organisering av arbeidet.

MINDRE BEKYMRET

Medlemsundersøkelsen viser tydelig at optimismen og fremtidstroen har kommet tilbake blant de finansansatte. Sammenlignet med vår undersøkelse i november, er det langt færre som er bekymret for jobben, økonomien og helsen. Det skyldes sannsynligvis at stadig flere blir vaksinert, og at man snart kan se slutten av pandemien.

Hvis vi ser litt nærmere på detaljene, så ser vi at svært få er bekymret for å miste jobben. Hele 81 prosent svarer at de i veldig liten eller liten grad er bekymret for å miste jobben. Sammenlignet med november, er forskjellen hele 19 prosentpoeng. I motsatt ende av skalaen ser vi at det også er færre som er veldig bekymret for at jobben skal forsvinne.

Den samme utviklingen ser vi når vi spør om ansatte og ledere er bekymret for sin egen økonomi. Undersøkelsen viser at åtte av ti ikke er bekymret over økonomien. Tilsvarende tall i november var seks av ti. Det er selvsagt en sammenheng mellom jobb og økonomi.

BEDRE HELSE

Pandemien har også ført til helsemessige bekymringer for mange ansatte og ledere. Lange arbeidsdager, dårlig tilrettelagt arbeidsplass hjemme og savnet av kollegene, har gitt både fysiske og mentale plager. Men heldigvis viser tallene i maiundersøkelsen at de helsemessige bekymringene er mindre enn i november. 55 prosent sier at de er lite bekymret for helsen, mot 41 prosent i november.

Resultatene i mai forteller at flere har fått bedre helse med hjemmekontor, sammenlignet med undersøkelsen i november. Andelen som sier at den fysiske helsen er blitt bedre, har økt fra 11 til 19 prosent. Samtidig faller andelen som svarer at helsen er uendret fra 62 prosent til 53 prosent. Andelen som sier at den fysiske helsen er blitt dårligere under pandemien holder seg stabilt på 28 prosent.

Også den mentale helsen er i bedring. Over dobbelt så mange (14 prosent) svarer at de har fått bedre mental helse under pandemien. Men fortsatt svarer én av fem at de har fått dårligere mental helse sammenlignet med novemberundersøkelsen.


PRODUKTIVITETEN HAR ØKT
Nyheter
Gjenåpning

PRODUKTIVITETEN HAR ØKT

Hver tredje leder opplever at medarbeidernes produktivitet har økt under pandemien. Men lederne har også hatt utfordringer med å håndtere medarbeidere på hjemmekontor.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Chr. Jarild

I medlemsundersøkelsen stilte vi egne spørsmål til ledere med personansvar for å unersøke hvordan de har opplevd konsekvensene av økt bruk av hjemmekontor. Svarene viser med all tydelighet at mange ledere har hatt utfordringer med å følge opp medarbeidere på hjemmekontor, men samtidig har de også positive erfaringer, ikke minst med hensyn til produktiviteten.

Mange var spente på hvordan produktiviteten ville utvikle seg når flesteparten av de ansatte ble sendt på hjemmekontor 12. mars i fjor. De fleste spådommer er gjort til skamme. 29 prosent av lederne opplever at produktiviteten har økt, mens 19 prosent av lederne har opplevd utfordringer med å opprettholde produktiviteten. 52 svarer at produktiviteten har vært som normal.

Her er funnene:

  • 1 av 3 ledere har opplevd at medarbeidernes produktivitet har økt.
  • 4 av 10 opplever at det er mer utfordrende å ha god nok kontakt med medarbeiderne nå sammenlignet med tidligere.
  • 1 av 3 har opplevd samarbeidet med andre avdelinger som mer utfordrende.
  • 4 av 10 ledere sier det har vært mer utfordrende å følge opp medarbeiderne.
  • 2 av 3 sier at de har hatt god oversikt over medarbeidernes leveranser.
TILLITSBASERT LEDELSE

– Funnene i denne undersøkelsen bekrefter at økt fleksibilitet ikke nødvendigvis gir lavere produktivitet. Snarere tvert imot. Men det vi ikke vet, er hvor mange timer hver enkelt ansatt har lagt ned for å få til dette. I dag opplever mange på hjemmekontor at arbeidsdagen går i ett uten lunsj og pauser. Det er ikke bra, men det gir selvsagt positivt utslag på produktiviteten, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Det blir en ny arbeidshverdag for alle etter gjenåpningen. I den nye hverdagen blir det viktigere enn noen gang å legge forholdene godt til rette for at de ansatte i større grad selv kan styre sin arbeidstid, for å få den fleksibiliteten de ønsker.

– Det betyr at mange ledere må venne seg til å lede på en ny måte. I stedet for å bruke mye tid på å kontrollere at de ansatte gjør jobben, bør lederne heller bruke kreftene på å motivere og stimulere de ansatte til innsats. Da blir stikkordene selvledelse og tillitsbasert ledelse, understreker Mathisen.


bannerimg
FOTO: SHUTTERSTOCK

BLI MED PÅ FOTO-KONKURRANSE

Endelig kommer sommeren, og nå begynner de første bedriftene med en forsiktig gjenåpning av kontorene. Finansfokus vil gjerne at du tar frem mobilen og tar noen fine bilder fra en av de første dagene etter gjenåpningen av kontoret.

De fem beste bildene blir premiert med 1 000 kroner skattefritt hver og blir publisert i neste utgave av Finansfokus som kommer den 20. september. Bildene kan også bli publisert på vårt nettsted: www.finansfokus.no

Husk at dem som blir fotografert, må gjøres oppmerksom på at bildet kan komme på trykk i Finansfokus, slik at dem som ikke ønsker at bildet blir trykket eller publisert på nett, har anledning til å reservere seg.

Bildene du sender inn, må være av originalkvalitet, det vil si størst mulig filstørrelse. Pass på at motivet ikke er for langt unna, men husk de avstandsreglene som gjelder for smittevern. Husk å sende inn navn på alle som er fotografert samt bedriftens og fotografens navn.

Bildene sendes til: finansfokus@finansforbundet. no. Hver fotograf kan sende inn maksimum fem bilder. Fristen for å sende inn ditt bidrag er 21. august.

GODE BILDER PÅ 1–2–3
Her de beste fototipsene fra vår fotograf Sverre Jarild.
1. Våg å være litt leken og kreativ.
2. Unngå direkte sollys inn fra vinduer, men åpne gjerne gardinene/persiennene dersom solen ikke skinner rett inn.
3. Dropp blitsen på mobilkamera, tørk av linsen og ikke bruk zoom.

Storebrand blir hybrid
Nyheter
Gjenåpning

Storebrand blir hybrid

Når de 1 300 ansatte i Storebrand til høsten kommer tilbake på hovedkontoret på Lysaker, vil de møte en hybrid arbeidshverdag med større plass, nye farger og økt fleksibilitet.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Chr. Jarild

bannerimg
TV-STUDIO: En del av den nye satsingen er ett lite og ett stort TV-studio. Her har Storebrand planer om ulike type sendinger. Prosjektleder Per Kristian Helland og konserndirektør Tove Selnes tester utstyret.

L YSAKER: – Allerede tidlig i pandemien, da myndighetene sendte oss på hjemmekontor, ble vi imponert over hvordan våre medarbeidere og ledere fant gode og smidige løsninger. Vi ble gode på effektive digitale møter. Vi fant bedre måter å jobbe tettere sammen på fra distanse med hyppigere check-ins og korte møter, forteller Tove Selnes, konserndirektør i People/HR i Storebrand.

Storebrand benyttet anledningen til å teste ut ulike samarbeidsformer mer systematisk gjennom pandemien. De ansatte ble invitert til å gi sine innspill i diskusjonsgrupper på sosiale medier. Samtidig gjennomførte SINTEF en undersøkelse på oppdrag fra Storebrand.

FYSISK SAMSPILL

– Undersøkelsen avdekket at mange savnet sine kolleger og følte seg ensomme under pandemien. Derfor oppfordret vi våre ledere og medarbeidere til å ha hyppigere kontakt og større omsorg for hverandre. Det ble også åpnet opp for at de som hadde utfordringer hjemme, kunne jobbe litt på kontoret, forteller Selnes.

Et hovedfunn fra SINTEF var at fysisk samspill gjør digitalt samspill enda bedre. Derfor vil Storebrand bruke kontoret som en katalysator for å lykkes digitalt. Et arbeidsfellesskap er mer enn den jobben som skal gjøres. Det er også et sosialt fellesskap der det er viktig å møtes fysisk av og til.

Vi gleder oss til at ingen tvinges til å jobbe hjemmefra.
Tove Selnes
VELKOMMEN TILBAKE

– Hva blir den største forandringen for de ansatte?

– Vi gleder oss til at ingen lenger tvinges til å jobbe hjemme, og at flere får muligheten til å komme tilbake på kontoret. Vi tror ikke det finnes noen «one size, fits all» i den nye arbeidshverdagen. Både den enkelte medarbeider og teamene har ulike behov. Derfor åpner vi opp for større grad av fleksibilitet for hvor og hvordan arbeidsoppgavene skal løses. Stikkordet er tillitsbasert ledelse.

– Betyr dette at den enkelte Storebrandansatte selv fritt kan velge arbeidssted?

– Nei, når vi skal velge arbeidssted, må vi tenke på flere enn oss selv. Her må vi finne en balanse mellom behovene til den enkelte og teamenes behov. Arbeidssted vil variere med oppgavetyper og kontekst. Derfor ønsker vi ikke firkantede regler på hvor arbeidet skal utføres. Vi tror mer på verdier enn på regler. Noen medarbeidere vil derfor jobbe hjemmefra bare ved spesielle behov. Andre vil kunne arbeide noen dager hjemme i uken, sier Tove Selnes.


bannerimg
ALT I BOKS: – Dette er en telefonkiosk der du kan snakke uforstyrret, sier Tove Selnes.
TO NYE STUDIOER

En av de første nyhetene de ansatte møter på vei tilbake til kontoret er et nytt TV-studio plassert ved resepsjonen. I tillegg er et større studio under oppføring et annet sted i bygget.

– Storebrandstudioene blir et svært nyttig verktøy for å lage gode digitale sendinger rettet mot våre kunder, samarbeidspartnere, investorer og analytikere og sist, men ikke minst våre medarbeidere. Studioene er en investering for å lage proffe og gode digitale sendinger som vi ser at kundene våre er blitt veldig glade for. Gode kundeseminarer om pensjon eller populære webinarer med våre kapitalforvaltere har fått stor oppslutning gjennom pandemien. Derfor satser vi bredt videre på dette. Studioene vil også bli brukt til å lage gode interne møter, webinarer og opplæringsopplegg.

BEDRE PLASS

Foreløpig vet man ikke om den hybride arbeidshverdagen krever mer eller mindre plass. Storebrand har derfor tenkt litt utenfor boksen og øker nå arbeidsarealene på Lysaker med cirka 20 prosent. Et prosjekt med interne og eksterne ressurser jobber for tiden på spreng med å utvikle løsninger for enda mer fremtidsrettede lokaler.

– Det viktigste stikkordet for den hybride arbeidsplassen er fleksibilitet. Vi prøver fortløpende å finne måter som skal gjøre det smidigere å tilpasse arbeidsområdene til de behovene vi har. I prosjektet er vi også opptatt av å finne bærekraftige og gode løsninger for gjenbruk og ombruk, forteller prosjektleder Per Kristian Helland.

Medarbeiderne har etterlyst mer farger på hovedkontoret. Det er derfor laget et eget designverksted hvor man blant annet kan teste ut hvilke farger som passer i de ulike områdene. I tillegg ser man på økt bruk av planter for å gi mer liv og en kobling til natur og Storebrands bærekraftengasjement.


bannerimg
RULLES UT: Slik kan noen av de nye arbeidsplassene bli i Storebrand.
TIRSDAGSHAPPENING

Tirsdagene blir en helt spesiell arbeidsdag for Storebrand-ansatte. Dette blir en dag uten digitale møter. Her er poenget at ansatte kan treffes ute i gangene og på tvers av team og avdelinger.

– På tirsdager vil vi invitere så mange som mulig til å komme på kontoret for å dyrke samspillet på tvers i organisasjonen. Dette er dagen hvor det skjer litt ekstra på kontoret med god lunsj, overraskelser i kantinen og kaffebaren samt faglige og sosiale happenings.

HR-direktør Tove Selnes vil ikke avsløre alle detaljer, men allerede nå er det et stort engasjement for å gjøre dette til en inspirerende dag for de ansatte som ingen bør gå glipp av. Tirsdagssatsingen skal gjøre det attraktivt for medarbeiderne å komme tilbake til fremtidens arbeidsplass og ikke den arbeidsplassen de forlot i 2020.

Hvis smittesituasjonen bedres og reglene myknes opp, håper hun det blir mulig for medarbeiderne å komme tilbake på kontoret én dag i uken på rullering allerede før sommeren. Isolasjon på hjemmekontor er tøft for mange.


– De fleste vil tilbake til kontoret
Nyheter
Gjenåpning

– De fleste vil tilbake til kontoret

– Nå har det gått over ett år med pålagt hjemmearbeid. De signalene vi har fått, forteller at de aller fleste vil tilbake til kontoret, sier hovedverneombud Stine Beate Moe og hovedtillitsvalgt Hans Petter Salvesen i Storebrand.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Chr. Jarild

bannerimg
GLEDER OSS: – Vi gleder oss veldig til den dagen dørene på hovedkontoret åpner igjen, og vi kan treffe våre dyktige kolleger fysisk, sier hovedverneombud Stine Beate Moe og hovedtillitsvalgt Hans Petter Salvesen.


L YSAKER: Finansfokus besøker Storebrands hovedkontor på Lysaker 12. mai. Fortsatt er det hjemmekontor som gjelder for de aller fleste medarbeiderne. Vi treffer noen ytterst få på vår vandring. Slik blir det ikke fra det tidspunktet myndighetene opphever påbudet om hjemmekontor, men når det skjer, er det ingen som vet i dag. I mellomtiden bruker hovedverneombudet mye av sin tid sammen med prosessledelsen og teamene for å ivareta de ansattes interesser når fremtidens arbeidsplass tar form i Storebrand. Hovedtillitsvalgt deltar ved behov.

LEVENDE PROSESS

Prosessen med å utvikle fremtidens arbeidsplass startet i april i fjor. Alle ansatte har hatt muligheten til å komme med alle typer forslag via diskusjonsgrupper på sosiale medier og delta i gruppearbeid. Alt dette er blitt bearbeidet videre av prosessledelsen og de ulike teamene.

I motsetning til tidsbestemte prosjekter, er denne prosessen ikke ferdig til en bestemt dato. Storebrand utvikler nå fremtidens arbeidsplass, endrer og gjør de nødvendige tilpasninger etter hvert som de får erfaring med hva som funker, og hva som ikke funker.

KONTORET ER KJERNEN

– Kontoret er kjernen i de endringene vi nå gjør i Storebrand. Vi ønsker som ledelsen at flest mulige ansatte kommer tilbake til kontoret når det blir mulig. Samtidig har våre ansatte vist at de tok utfordringen med hjemmekontor på strak arm. Mange er godt fornøyde med å jobbe hjemme og ønsker å fortsette med det. Men selv om en medarbeider ønsker å jobbe hjemme, er det ikke sikkert det passer til de arbeidsoppgavene som skal løses. Lederne må ta flere hensyn når de bestemmer hvem som kan jobbe hjemme, og hvem som må jobbe på kontoret. Det som er nytt, er at det blir økt fleksibilitet når det gjelder arbeidssted, forklarer Stine Beate Moe.

– Vil ikke noen ansatte oppleve det som urettferdig, når ikke alle kan ha hjemmekontor?

– Ja, noen vil sikkert oppleve det slik. Da blir det lederens oppgave å forklare hvorfor noen kan jobbe mer på hjemmekontor enn andre. Dette vil kreve en ny type ledere som må jobbe på en litt annen måte. Stikkordet er tillitsbasert ledelse. Det handler om å bygge tillit mellom medarbeider og leder og mellom medarbeiderne i teamet. De lederne som har et stort kontrollbehov, vil slite med mange medarbeidere på hjemmekontor. Det har vi sett under pandemien.

FLEKSIBLE LØSNINGER

Både hovedverneombudet og hovedtillitsvalgt er godt fornøyde med resultatet av arbeidet med den nye hverdagen i Storebrand. De har vært tydelige på at de ønsket mest mulig fleksibilitet. Derfor liker de godt at ledelsen i Storebrand åpner opp for fleksible arbeidsplassløsninger for de ansatte, men økt fleksibilitet utfordrer også normalarbeidsdagen.

– For oss er det svært viktig at det er en tydelig grense mellom arbeid og fritid. Samtidig er det flott at vi har en arbeidsgiver som gir de ansatte muligheten til å arbeide mer fleksibelt. Med hjemmekontor har mange fått det enklere med å få hverdagen til å gå opp. Som arbeidstakere er det viktig å kommunisere at vi har ulike behov. Derfor vil det fortsatt bli muligheter for fleksibilitet i løpet av arbeidsdagen etter avtale med leder. Da er det viktig at alle er flinke til å logge seg inn og ut, slik at arbeidstiden ikke flyter helt ut, sier Moe og Salvesen.

TA ANSVAR

Mange ansatte i Storebrand har ikke vært på kontoret siden 12. mars i fjor. Derfor blir det naturlig nok en stor kulturutfordring å komme tilbake å treffe kollegene fysisk på kontoret. Ledelsen i selskapet vil derfor gjøre arbeidsplassene så attraktive som mulig for dem som nå kommer tilbake på kontoret. Hver tirsdag blir det overraskelser, foredrag, ekstra god mat og andre spennende nyheter. I tillegg blir nye og selvvalgte farger tatt i bruk i dekoren på de nye arbeidsplassene. (Se egen sak.)

– Den nye arbeidshverdagen blir mer spennende for alle, men vil også kreve at du tar et større ansvar for din egen arbeidssituasjon. Du må jobbe godt og snakke sammen med dine kolleger på en god måte, slik at dere spiller på lag. Samtidig må lederne fortsette med å involvere sine medarbeidere i både små og store spørsmål. Dette blir helt sentralt for å lykkes med å utvikle teamene i den nye arbeidshverdagen i Storebrand, sier hovedverneombud Stine Beate Moe og hovedtillitsvalgt Hans Petter Salvesen i Storebrand.


HYBRID BLIR DEN NYE HVERDAGEN
Nyheter
Gjenåpning

HYBRID BLIR DEN NYE HVERDAGEN


Finansfokus har spurt ni av de største bedriftene i norsk finansbransje om hvordan hverdagen blir for de ansatte etter at samfunnet åpner igjen. Gjennomgangsmelodien er større fleksibilitet med en hybrid mellom kontor og hjemmekontor.

Tekst: Sjur Anda og Magne Otterdal.

Dette er spørsmålene vi stilte:

1. Hvordan er fordeling mellom hjemmekontor/kontor hos dere nå?
2. Hvordan ser planene ut for gjenåpningen?
3. Hvilket tidsperspektiv har dere på gjenåpning?
4. I hvor stor utstrekning blir det bruk av hjemmekontor/ kontor hos dere?
5. I hvilken grad vil de ansatte selv kunne bestemme hvor de vil jobber fra?
6. Bestemmes bruk av hjemmekontor sentralt eller lokalt?Eirin Sørensen Røkke, kommunikasjonssjef:

1. SpareBank 1 SMN har kontorer i mange ulike kommuner i Midt-Norge. Derfor forholder vi oss enhver tid til de aktuelle kommunenes smittenivå og tilhørende retningslinjer, deriblant retningslinjer for hjemmekontor. På hovedkontoret i Trondheim har vi for eksempel hatt inntil 25 prosent tilbake på kontoret den siste tiden. Men med den nye forskriften vil dette nå justeres igjen.
2.,3. Hvordan arbeidshverdagen i SpareBank 1 SMN kommer til å se ut etter koronapandemien, er noe vi jobber med nå. Målet er å ha nye retningslinjer på plass når ansatte er tilbake fra sommerferie.
4.,5.,6. Vi har ikke alle svar ennå, men vi vet at vi trolig går mot en mer hybrid arbeidshverdag hvor det blir vanligere å arbeide fra andre steder enn kontoret. Samtidig ser vi betydningen kontoret har, både for faglig utvikling, samhandling og sosialt fellesskap. Dette blir det viktig å ivareta også i fortsettelsen.

Øystein Thoresen, kommunikasjonsdirektør:

1. De fleste sitter fortsatt hjemme, og foreløpig har vi sagt at dette vil fortsette frem til 1. juli. Noen områder er tilbake i et begrenset omfang, forutsatt at vi kan overholde smittevernreglene og for å ivareta nødvendig stabilitet i driften vår.
2. En arbeidsgruppe jobber med detaljene rundt dette, men vi har foreløpig sagt at frem til 1. juli vil hjemmekontor være hovedregelen. Hva som vil skje etter det, er det for tidlig å konkludere på, men vi håper selvsagt på gradvis økning av kontorbruken utover året.
3. Som sagt er hovedregelen hjemmekontor frem til 1. juli, og vi håper på gradvis gjenåpning etter det. Dette avhenger helt av hva myndighetene sier.
4. Arbeidsgruppen som er nedsatt hos oss, jobber nettopp med rammene for dette, så det må vi komme tilbake til. Vi skal ta med oss gode erfaringer fra den perioden vi har vært gjennom, slik at ansatte kan ha en mer fleksibel hverdag. Vi kan blant annet erstatte reiser med digitale møter.
5. I utgangspunktet må dette være basert på de rammene selskapet setter, og på en forståelse mellom hver enkelt leder og medarbeider. Vi har som ambisjon å være en attraktiv arbeidsgiver, og nettopp derfor må vi legge til rette for fleksible og hensiktsmessige løsninger fremover. Våre kontorer er en viktig arena for kulturbygging og samhandling, og vi ønsker å legge til rette for dette.
6. Gjensidige har ansatte i seks land og ansatte i Norge er spredt på mange lokasjoner – de overordnede rammene vil bestemmes sentralt og selvsagt tilpasses lokale forhold i ulike geografier og enheter. Engasjementet blant våre ansatte er høyt, og vi har erfaring med at ansatte tar ansvar for sine oppgaver og løser dem på en god måte.

Siv Stenseth, kommunikasjonssjef:

1. Det varierer litt med smittesituasjonen ved våre ulike lokasjoner fra uke til uke, men sånn cirka 60/40 hjemme/i bankens lokaler.
2. Planen er gjenåpning i tråd med anbefalingene fra myndighetene lokalt og sentralt.
3. Vi følger myndighetenes anbefalinger.
4., 5. I utgangspunktet er alle ansatt med kontor på jobben. Hvorvidt dette skal endres fremover, har vi ikke tatt stilling til ennå.
6. Krisestaben sentralt vurderer nå under pandemien hvorvidt hjemmekontor skal benyttes. Dette skjer i henhold til de påbudene og anbefalingene som gjelder fra myndighetene.

Hege Lunder, HR-sjef Danske Bank

1. Den siste tiden har vi hatt rundt 80 prosent av våre ansatte på hjemmekontor og 20 prosent på ordinært kontor. Grunnet den forverrede smittesituasjonen i Trondheim de siste dagene, og endring av retningslinjene ved vårt kontor der, vil nok imidlertid denne brøken se noe annerledes ut i dagene og ukene som kommer.
2. Vi jobber med en karlegging av behov og plan for «back to office» – det vil variere fra lokasjon til lokasjon og avdeling til avdeling, så vi vil ikke ha en lik plan for alle.
3. Vi ser for oss at det blir etter sommerferien.
4. Vi har innført inntil to dager hjemmekontor for alle ansatte, og vi har også innført en kompensasjonsordning i kroner som skal dekke innkjøp av utstyr til hjemmekontor. (Se separat sak lengre bak i bladet.)
5. Det vil avhenge av hva du jobber med, men her handler det om å gi og ta ved hver enkelt lokasjon. Eksempelvis tror vi det er en mindre god løsning å ha mandager og fredager med tomme kontorer, så vi er nødt til å spre aktivitetene gjennom uken.
6. Det bestemmes lokalt i dialog med nærmeste leder.

Stein Haga, HR Direktør

1. Per 25. mai er vi 50 prosent på kontor og 50 prosent på hjemmekontor i en rulleringsordning med skifte hver uke.
2. Vi planlegger å åpne opp så fort nasjonale og lokale retningslinjer tillater. I dag har vi åpent kontor for kunder og for fysiske kundemøter, men i svært begrenset omfang.
3. Vi følger lokale og nasjonale retningslinjer og åpner opp når situasjonen tillater det. I første fase ønsker vi alle ansatte tilbake, men vi vil åpne opp for større fleksibilitet med hensyn til bruk av hjemmekontor når vi har fått på plass retningslinjer for dette.
4. Vi ønsker å ha de fleste ansatte på kontoret etter koronaen, men vil åpne opp for fleksibilitet og lederstyrt hjemmekontor. Dette kan være knyttet opp mot spesielle perioder eller situasjoner. Vi vil tilstrebe en balanse mellom fleksible ordninger og faste kontordager hver uke, der vi ønsker at alle skal være fysisk på jobb.
5. Hjemmekontor avtales med leder. Det vil si at alle ansatte kan fremme ønske om hjemmekontor med hensyn til sine behov, men det vil være leder som innvilger. Vi vil utarbeide egne retningslinjer for dette.
6. Retningslinjene utarbeides sentralt i samarbeid med tillitsvalgte, men praktiseringen på individnivå bestemmes av linjeleder.

Johannes Dobson, kommunikasjonssjef:

1. Når det gjelder fordelingen mellom hjemmekontor og tilstedeværelse på kontor, har vi tilrettelagt slik at kritiske funksjoner og operasjoner har kunnet være fysisk på kontoret når de har behov for det, i tråd med smittevernreglene. Tilstedeværelsen har variert gjennom perioden, og det er også ulik praksis mellom de ulike lokalkontorene våre. Ved hovedkontoret vårt i Bergen har vi de seneste ukene hatt et belegg på om lag 30 prosent. Det er ulikt belegg ved lokalkontorer ut fra smittesituasjonen og anbefalinger lokalt, samt hva som er mulig ut fra det enkelte kontors fasiliteter.
2., 3. Vi følger utviklingen og etterlever de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Vi vil øke tilstedeværelsen fremover dersom smittetrykket blir mindre. Dersom vaksinasjonsprogrammet går som planlagt, og den positive utviklingen fortsetter, regner vi med at vi kommer tilbake til vanlig drift i løpet av høsten.
4., 5. Pandemien har gitt oss verdifull erfaring og lærdom om hvordan vi kan bruke digitale verktøy i samhandling, samtidig vil det ikke erstatte behovet for å treffes. Tilstedeværelse er viktig for medarbeideres trivsel, god kulturbygging og resultatoppnåelse. Vårt aller viktigste konkurransefortrinn er vår organisasjonskultur. Skal vi være bedre og raskere enn våre konkurrenter på atferdsendring, må vi investere i nettopp organisasjonskultur. Det gjør vi best når vi også treffes hyppig fysisk.
6. Hovedregelen i hele banken er at er at vi er på kontoret når vi er tilbake til normalen. Det har stor verdi å ha et miljø hvor vi treffes, både for den enkelte medarbeiders trivsel og for kulturbygging. Vi har også fleksibilitet slik at den enkelte leder og medarbeider i samarbeid kan finne løsninger for at man også i enkelte tilfeller kan benytte hjemmekontor dersom det er hensiktsmessig.

Ruth Siri Espedal Lycke, informasjonssjef:

1. På hovedkontoret i Finansparken er det åpnet for at alle avdelinger kan ha inntil 50 prosent av de ansatte tilbake på kontoret. På andre kontorer gjøres lokale vurderinger av hvor mange ansatte som kan jobbe på kontoret. Vi baserer dette på størrelsen på lokalet, kontorets utforming, antall ansatte og smittesituasjonen i de ulike områdene. Som arbeidsgiver legger vi til rette for hjemmekontor for alle der det er praktisk mulig.
2., 3. Vi har åpnet bankkontorene for drop-in. Her legges det opp til gradvis tilbakeføring av de ansatte, gitt de lokale forutsetningene nevnt ovenfor. Når det gjelder hovedkontoret vårt, Finansparken, så vil vi nok holde på inntil 50 prosent dekning til over sommeren.
4. Vi har en prosjektgruppe som utarbeider en anbefaling for samhandling og fleksibilitet for konsernets ansatte i "den nye normalen". Kontoret skal fortsatt være vår arbeidsplass nummer én, fordi sosiale møtepunkter er viktig for arbeidsfellesskapet. Samtidig er målet at ansatte skal oppleve en økt grad av fleksibilitet i arbeidshverdagen også etter pandemien. Det er arbeidsoppgavene som avgjør hvor vi jobber, og det er kundenes behov og sikker drift som er våre viktigste prioriteringer.
5. SR-Bank vil legger til rette for fleksibilitet i arbeidshverdagen, der det er mulig. Det vil variere ut fra stillingen og oppgaver den enkelte har.
6. Det er laget en anbefaling om at hjemmekontor ikke skal overstige 50 prosent av arbeidstiden, men det er opp til den enkelte avdeling å lage gode samhandlingsregler og fastsette fleksibiliteten de ansatte i teamet kan ha, ut fra oppgavene som skal løses.

Brita Alsos, divisjonsdirektør People:

1. Det varierer fra lokasjon til lokasjon fra 35 til 50 prosent tilstedeværelse.
2. Vi planlegger for en hybrid arbeidshverdag der vi kombinerer fysisk og digital samhandling – til det beste for organisasjonen og den enkelte ansatte.
3. Dette avhenger av smitteverntiltakene og føringene fra myndighetene. I mellomtiden forbereder vi oss og øver på en hybrid arbeidshverdag. Det innebærer blant annet at vi har ulike tiltak knyttet til ledelse, kompetanse og kultur for å mestre den hybride arbeidshverdagen best mulig. Videre skal vi bli bedre på effektiv digital samhandling, ved at alle skal ha god kompetanse på samhandlingsformer for å sikre hensiktsmessig bruk av DNBs kommunikasjons- og samhandlingsverktøy. Parallelt med dette utvikler vi lokalene våre. Den nye og mer hybride arbeidshverdagen innebærer at lokalene våre må endres. Derfor har vi oppgradert digitalt møteromsutstyr (videoplanker og lydenheter) for å få den gode opplevelsen av hybride møter. I tillegg piloteres ulike samarbeidssoner og konsentrasjonsplasser.
4. Vi i er i ferd med å klargjøre konsernfelles kriterier for hvilke roller og funksjoner som kan utføre arbeid utenfor kontoret. Ansatte som får mulighet til å jobbe utenfor kontoret, skal som hovedregel være minimum tre dager på kontoret per uke. En felles fysisk arena betyr mye for både samhandling og kulturbygging, og vi har sett at tilhørigheten til DNB og kollegene reduseres hvis man kun jobber utenfor kontoret over lengre tid. Vi ønsker derfor å tilrettelegge for en hybrid arbeidshverdag, og ingen kan kun jobbe hjemmefra.
5. Ansatte som får mulighet til å jobbe utenfor kontoret, kan velge å gjøre det inntil to dager i uken eller velge å møte på kontoret hver dag.
6. Vi har en sentralt fastsatt policy for DNB. Denne er utarbeidet etter god involvering på tvers av konsernet og i tett samhandling med tillitsvalgte og vernesiden. Leder skal imidlertid søke å finne løsninger som fremmer samhandling, kultur- og kompetansebygging, og som ivaretar både den enkelte medarbeider, teamet og DNB i samsvar med den fastsatte policyen.

Ole Irgens, kommunikasjonssjef:

1. Hovedregelen er at de ansatte sitter på hjemmekontor, og at behov for å komme fysisk på kontoret avtales særskilt. Bemanningen på Trygs kontor er nå om lag 20 prosent, men vi har vært under 10 prosent i perioder. Anbefalingen er at de ansatte skal ha hjemmekontor så lenge dette er anbefalt fra myndighetenes side.
2., 3. Vi planlegger gjenåpning i tråd med myndighetenes anbefalinger. Håpet er at vi snart kan vende gradvis tilbake til kontorene.
4. Erfaringene fra korona-tiden vil gjøre at terskelen for bruk av hjemmekontor blir senket. Vi har sett at nesten alle arbeidsoppgaver kan utføres hjemmefra, også oppgaver som vi tidligere antok var vanskelig å få til, eksempelvis kundefront. Men erfaringene viser at dette går svært bra, og kundene har scoret oss høyere dette året enn ellers. Vi ser at Teams-møter og virtuelle møter fungerer effektivt og bra. Vi vil nok ha en mer aktiv tilnærming til møteformer fremover – hvilke møter som må foregå fysisk, og hvilke som kan tas på skjerm.
5. De fleste ønsker seg nok tilbake til normalen, der behovet for hjemmekontor springer ut fra et ønske fra den ansatte om å være hjemme fordi man av og til trenger ro og fred rundt en arbeidsoppgave, eller at man har behov for å være ekstra fleksibel en dag eller to.
6. Vi har sentrale rammer fra Trygkonsernet som gir retningslinjer for hvert enkelt forretningsområde, og deres bruk av hjemmekontor.

Ansatte i Danske Bank får 9 000 til hjemmekontor
Nyheter
Gjenåpning

Ansatte i Danske Bank får 9000 til hjemmekontor

Økonomisk støtte til hjemmekontor har slått godt an blant de ansatte i Danske Bank.

Tekst: Ulf Peter Hellstrøm

bannerimg
IKKE TVANG: Frivillige ordninger er alfa og omega for å få aksept for ordninger med arbeidstid både på jobben og i hjemmet, mener hovedtillitsvalgt Ellen Lorentzen Stene. (Foto: Svein Åge Eriksen.)


H jemmekontor blir en del av fremtiden for den nordiske storbanken. Men banken må finne den rette balansen mellom hjemmekontoret og kontoret på jobben, sier Norges-sjef Trond Mellingsæter.

Hver medarbeider i finanskonsernet som har søkt om støtte, får et bidrag på 8 000 danske kroner (9 000 norske kroner til de ansatte i Norge) til å innrede sitt hjemmekontor.

Mellingsæter sier at han ikke vil legge seg bort i hvordan den enkelte velger å bruke pengene.

– Hver enkelt vet selv hvor skoen trykker. Noen trenger kanskje en bedre stol. Andre trenger noe annet, sier han.

På konsernbasis har over 17 000 medarbeidere i Danske Bank søkt om støtte til hjemmekontor.

Det gjelder å dyrke medarbeidernes muligheter fremfor å bruke tvang.
Ellen Lorentzen Stene
ØKT EFFEKTIVITET

– I vår bank er det mange medarbeidere som har til dels lang reise til og fra kontoret. Og i årene før pandemien fikk vi høre at mange klaget over at for mye av tiden deres på kontoret, gikk med til alt for lange og hyppige møter. Hjemmekontor løser en del av disse utfordringene.

Samtidig er det selvsagt slik at mange medarbeidere trenger å ha mer direkte kontakt med kolleger og arbeidsmiljøet gjennom en arbeidsplass på kontoret. Folk har ulike behov. Noen trenger å møte hverandre, ikke minst for å få den kreative gnisten som kan oppstå når man sparrer med hverandre.

– Hvordan vil økt bruk av hjemmekontor påvirke de ansatte, og det de skal produsere?

– Da vi sendte ansatte hjem, så vi i tiden etterpå at produktiviteten faktisk økte. Det har selvsagt å gjøre med mer effektiv bruk av tiden, slik jeg nevnte. Møter og reisetid forsvant. Men det er ikke bare produktiviteten vi er opptatt av, men også kreativiteten blant medarbeiderne. Og da blir balansen mellom kontor og hjemmekontor viktig.

– Hvordan har erfaringene med hjemmekontor vært så langt, et drøyt år etter at pandemien kom til Norge?

– Jeg legger ikke skjul på at vi også har sett hvordan enkelte medarbeidere er preget av ensomhet i større grad enn vi kanskje har sett tidligere. Mange av oss trenger å være sammen med kolleger. Det er en realitet vi må ta hensyn til, sier Mellingsæter.


bannerimg
STØTTER HJEMMEKONTOR: Norge-sjef Trond Mellingsæter regner med at pandemien setter sine spor hos Danske Bank i form av økt bruk av hjemmekontor. (Foto: Danske Bank.)
EN DEL AV TILVÆRELSEN

– Et stort flertall blant de ansatte i Danske Bank i Norge har søkt om, og takket ja til, den økonomiske støtten fra arbeidsgiveren, sier hovedtillitsvalgt Ellen Lorentzen Stene i den norske delen av Danske Bank.

I Norge har de ansatte kunnet søke om 9 000 kroner i brutto støtte til hjemmekontor.

Noen trenger kanskje
en bedre stol.
Trond Mellingsæter

– Hvorfor er responsen så positiv, tror du?

– Vi ser at hjemmekontoret også blir en del av tilværelsen fremover, selv om kontoret på jobben også blir viktig. Et bedre hjemmekontor får hverdagen til å gå rundt for mange kolleger. Mange mener at de jobber mer effektivt hjemmefra deler av uken. Hjemmekontor er positivt hvis man har behov for fleksibilitet når ungene skal hentes fra barnehage, eller når for eksempel håndverkere må innpasses på kort varsel i hverdagen, sier Lorentzen Stene.

3,6 milliarder i bonus i fjor
Arbeidsliv
Bonus

3,6 milliarder i bonus i fjor

Finansnæringen inklusive meglernæringen betalte i overkant av 3,6 milliarder kroner i bonus i 2020. Finans Norge tror den hissige diskusjonen om bonus i finans vil få flere til å vurdere bonusordningene sine.

Tekst: Tellef Øgrim Arkivfoto: Sverre Chr. Jarild

bannerimg
ÅPENHET NØDVENDIG: – Først og fremst må det være åpenhet omkring bonusordningene i bransjen, sier hovedtillitsvalgt for Finansforbundet i Nordea, Hans Christian Riise.

I forbindelse med årets lønnsoppgjør har finansnæringen blitt fremstilt som en versting når det gjelder å gå ut over rammene for oppgjørene. Statistikken viser at lønnsøkningen i norsk finans siden 2015 har ligget over den samlede rammen for oppgjørene, den såkalte frontfagsrammen.

SKYLDER PÅ KOMPETANSEBEHOV

Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr sier at det endrede kompetansebehovet, særlig i forbindelse med storstilt digitalisering, har bidratt til lønnsveksten. Men sterk konkurranse om akademikere forklarer på langt nær alt.

Som debatten tydelig har understreket, har også bonusordningene i bransjen en stor plass i forklaringen. Finans har en større andel bonus i lønnen enn mange andre næringer.

– I etterkant av fjorårets tariffoppgjør har det vært rettet sterk kritikk mot finansnæringen fordi vi ikke klarer å holde oss innenfor rammen frontfaget har lagt. Næringen har de siste årene har hatt en høyere lønnsvekst enn andre, sier Opdal Kerr.

Hun anslår at halvparten av de ansatte i finans får en eller annen form for bonus, provisjon eller overskuddsdeling. Noe gis individuelt, noe kollektivt, i hele bedriften eller på ulike gruppestørrelser.

– Kollektiv overskuddsdeling baseres på resultatene fra året før, men hvor mange som får akkurat det, vet vi ikke.

Gode resultater og derved vekst i bonuser, gis i tillegg til det sentrale generelle tillegget og lokale lønnstillegg. Bonusene er en viktig grunn til at lønnen i finans stiger mer enn frontfagsrammen.

– Det er selvfølgelig uheldig all den tid partene i arbeidslivet er enige om at frontfaget er normen for andre tariffoppgjør.

Det finnes ingen samlet oversikt over selskapenes bonusordninger.

– Vi vet at ordningene er forskjellige, også for ulike grupper innen bedriftene. Noen av ordningene er prestasjons- og resultatbaserte på individ- og gruppenivåer, mens noen er rene overskuddsdelingsmodeller.

Hvor mye bonus som deles ut kan leses av SSBs statistikk.

– Tallene for hele finansnæringen, inklusive meglernæringen, viser at det ble utbetalt i overkant av 3,6 milliarder kroner i 2020, mens bank og forsikring betalte ut cirka to milliarder kroner.

Blant Finans Norges medlemmer ble det betalt ut totalt cirka 1,5 milliarder kroner i bonus.

Ifølge Opdal Kerr er mange av ordningene avviklet de siste årene. Hun tror at diskusjonen om bonusbruk i finans vil få flere bedrifter til å «tenke helhet» når de vurderer lokale tillegg og bonus.

TRE TYPER BONUS

Hans Christian Riise, hovedtillitsvalgt for Finansforbundet i Nordea, mener at bonusregimet i banken ligner mye på det som finnes i andre tilsvarende banker. Nordea har tre hovedtyper bonus. Den mest generelle kaller han overskuddsdeling (profit sharing). Den er basert på bankens resultat, både faktisk og relativt, det vil si hvordan banken kommer ut sammenlignet med konkurrenter.

Dessuten er kundetilfredshet ett av målene for denne bonusen. Ordningen omfatter alle medarbeidere som ikke er berørt av andre bonusordninger, og kan gi ansatte maksimalt cirka 30 000 kroner i et godt år. Andre ordninger retter seg mot ansatte i funksjoner i banken som for eksempel mellomledere og meglere, mens det finnes et eget incentivprogram for den øverste ledelsen.

Lederbonusordningen kan gi maksimalt 75 prosent på toppen av lønnen.

En utfordring å styre atferd hos kunnskapsmedarbeidere.
Hans Christian Riise, hovedtillitsvalgt
ER BONUSER RETTFERDIGE?

– Aksjonærer vil gjerne ha resultater, og hvis lojalitet uten bonus fungerer godt nok, vil det være fint for eierne. Men det er vanskelig å styre atferd hos kunnskapsmedarbeidere. I samlebåndsproduksjon kan du måle antall enheter, det er ikke like enkelt i finans, sier Riise, som er opptatt av åpenhet om ordningene, og at de er rettferdige. Dersom en leder får bonus fordi kostnadene i hennes avdeling er tatt ned, er det ofte andre som må øke sine prestasjoner for å kompensere.

GRUNDIGE SYSTEMER

Han forstår behovet for å premiere prestasjoner.

– Når premien blir nesten like stor som fastlønnen, kan det stilles spørsmål om det er en ekstra prestasjon som premieres, eller om det er et «tidevannsløft» som kanskje ikke beror på innsats, sier han.

Det kan være vanskelig å sette opp bonussystemer som faktisk belønner den atferden og innsatsen som bedriften faktisk ønsker å oppmuntre. For eksempel kan belønning av risikoatferd føre galt av sted. Riise mener at Nordea stort sett har bonuser som er godt tilpasset bankens mål, både når det gjelder kostnadsbegrensning og kundetilfredshet.

– Dessuten er bonusordningene godt forankret hos de ansatte, sier han avslutningsvis.


Hopper over bonusen
Nyheter
Bonus

Hopper over bonusen

Fra 1. januar i år ble det slutt på all bonus i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. I stedet får de 145 ansatte et solid og varig tillegg til fastlønnen. Trinnløst lønnssystem ble innført som en del av konverteringen.

Tekst og foto: Svein Åge Eriksen

bannerimg
STØRRE PUSTEROM: – Vi er godt fornøyde med at vi nå slipper å bruke tid på å forhandle med ledelsen om kriterier og fordelingsnøkkel for bonusutbetaling, sier Liv Bente Kildal og Emil Lundberg i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

H ARESTUA: SpareBank 1 Ringerike Hadeland er resultatet av fusjonen mellom tre lokale sparebanker i 2010. Ikke overraskende hadde alle tre ulike systemer for bonus og overskuddsdeling. I 2011 fikk de tillitsvalgte forhandlet frem en årlig godtgjørelsesordning/bonus for alle ansatte i banken, men avtalen viste seg å by på utfordringer og lite eierskap blant de ansatte.

50/50-FORDELING

– I utgangspunktet ønsket vi en overskuddsdeling med lik fordeling til alle ansatte. Det fikk vi ikke gjennomslag for. Dermed endte vi opp med en godtgjørelsesordning som hadde nye kriterier hvert år, og en fordelingsnøkkel på 50 prosent likt tillegg til alle ansatte, og 50 prosent tillegg på den enkeltes lønn. Alle ansatte hadde denne ordningen, forteller hovedtillitsvalgt Liv Bente Kildal og tillitsvalgt Emil Lundberg.

Administrerende direktør gikk etter hvert ut av ordningen og ble kompensert i fastlønn. De tillitsvalgte ville at de ansatte skulle kompenseres forholdsmessig på samme måte som direktøren, dersom man kom til enighet om en konvertering av ordningen for alle ansatte. Men historien slutter ikke her.

Verken de tillitsvalgte eller ansatte var spesielt godt fornøyde med bonusordningen. Hvert år måtte de tillitsvalgte bruke mye tid sammen med ledelsen for å bli enige om hvilke kriterier som skulle legges til grunn for beregning og tildeling. De ansatte var misfornøyde fordi kriteriene ble oppfattet som vanskelig å påvirke og lite relevante for den enkelte. Dermed ble ordningen uforutsigbar og skapte mer misnøye enn motivasjon blant bankens ansatte. I tillegg måtte avtalen styrebehandles hvert år.

Konvertering til fastlønn var vinn-vinn.
Liv Bente Kildal
FINANSTILSYNET GREP INN

– De siste årene ble det påpekt fra internrevisor at bonusordningen med 50/50-fordeling ikke var i tråd med regelverket. Revisor mente at vi enten måtte fordele hele potten som et lønnstillegg på regulativet eller fordele bonusen med et likt beløp til alle ansatte. Det var vi tillitsvalgte sterkt uenige i. Derfor tok vi kontakt med forbundet for å få gode råd for hvordan vi skulle håndtere saken videre, forteller de to tillitsvalgte.

Forbundet kontaktet Finanstilsynet som ga de tillitsvalgte fullt medhold i sitt syn på saken. Revisor hadde ikke grunnlag for å fraråde banken en 50/50-fordeling av den årlige bonuspotten. Da dette ble avklart i 2019, fikk de tillitsvalgte skryt av bankens styre. Nå falt mange brikker på plass i det videre arbeidet med å etablere kriteriene som senere skulle ligge til grunn for konvertering av bonus til fastlønn.

IKKE LIK UTDELING

– Da vi startet prosessen med å konvertere bonus til fastlønn, ønsket vi å legge til grunn en overskuddsdeling med lik tildeling til alle ansatte. Det lykkes vi ikke med, og da startet “moroa”. Det ble høy temperatur og stor frustrasjon både hos ansatte og ledelsen. Det første signalet vi fikk fra ledelsen, var en kompensasjon på 1–2 lønnstrinn. Det var helt uaktuelt siden de årlige bonusutbetalingene hadde vært et sted mellom cirka 40 000–60 000 for de fleste. Men samtidig måtte vi tillitsvalgte jobbe for å løse denne oppgaven på best mulig måte.

Siden lønnstrinnene i regulativet hemmet det videre arbeidet med konverteringen, startet de tillitsvalgte med å se på muligheten for å innføre trinnløst lønnssystem. Men det viktigste spørsmålet som måtte løses, var å finne frem til hvilke kriterier som skulle legges til grunn for å konvertere tidligere bonus til fastlønn. Etter hvert fikk vi til et godt samarbeid med ledelsen der vi jobbet mot et felles mål.

– Vi fikk etablert en felles forståelse både hos ledelsen og i styret om at det var viktig å finne en god løsning for å konvertere bonus til fastlønn. Høye bonusutbetalinger i finansnæringen skader vårt omdømme og påvirker det sentrale lønnsoppgjøret negativt. Et annet viktig poeng var at bonus ikke gir opptjening av pensjonspoeng. Derfor var vi enige om at en konvertering til fastlønn var en vinn-vinn-løsning for alle parter.

Det ble høy temperatur, men med stor takhøyde.
Emil Lundberg
ÉN EKSTRA MÅNEDSLØNN

Etter tre års tautrekking mellom ledelsen og de tillitsvalgte, kunne partene i november 2019 gå til styret med et omforent forslag til konvertering av bonus. Avtalen trådte i kraft 1. januar 2021. Måloppnåelsen for de siste fem års bonusutbetaling ble lagt til grunn for konverteringen.

– De fire første årene fra 2017 til 2020 varierte måloppnåelsen mellom 60 og 80 prosent. Men i pandemiåret 2020 fikk vi bare 26 prosent måloppnåelse, og det skapte selvsagt noe støy. Totalt landet vi på en måloppnåelse på 63,6 prosent i snitt for alle fem årene samlet, og det er vi godt fornøyde med.

Lundberg og Kildal forteller at de ansatte i snitt fikk høynet sin årslønn med cirka én månedslønn. For en medarbeider i lønnstrinn 52 utgjorde dette i underkant av 50 000 kroner. Totalt økte bankens årlige lønnskostnader med 5,5 millioner.

Halvparten av beløpet ble fordelt med likt kronebeløp til alle ansatte. Den andre halvparten ble gitt som én prosent av individuell lønn i regulativet. På den måten ble både ansatte med lavere og høyere lønn ivaretatt.


– Ja, det er et nerdeyrke!
Min arbeidsplass
Skadeaktuar

– Ja, det er et nerdeyrke!

I forsikring er det viktig å kunne beregne risiko. Men hvordan gjør man egentlig det? Finansfokus har pratet med aktuar Sandra Heimsæter i Tryg.

Tekst: Sjur Anda Foto: Eivind Senneset

bannerimg
PRAKTISK ARBEID: – Selv om aktuarjobben kan oppleves som veldig teoretisk, handler det til syvende og sist om å gjøre modellene mulige å bruke i praksis, sier Sandra Heimsæter.

V i treffer Heimsæter via svært så risikofrie Teams. Hun sitter på sitt hjemmekontor i Bergen, jeg på kjøkkenet mitt på Raufoss.

– Hvordan i all verden kom du på at du skulle bli aktuar?

– Jeg ble litt nysgjerrig på det på videregående skole, da jeg dumpet borti jobben litt tilfeldig. Jeg endte opp med å begynne på jus istedenfor, men etter ett og et halvt år der ble savnet etter matematikken for stor.

Ok, matte må man naturligvis ha stor kunnskap om for å være skadeaktuar, som er Sandras tittel i Tryg. Her har hun ansvar for å lage modeller som beregner risiko på ulike kunder og ulike objekter.

– Slik at vi ikke tar på oss for stor risiko, klargjør Heimsæter.

For å bli aktuar må du ha solid kompetanse innen matematikk, statistikk og økonomi. Det er også bra å beherske en del programmering. Universitetet i Bergen har et integrert masterprogram i aktuarfag og dataanalyse, som er én vei å gå.

BIG DATA

I bunnen for aktuarjobben ligger det data. Masse data. Data om hvem som kjører hvordan, hvordan vi krasjer bilen, hvem som somler bort bilnøkkelen og så videre. Alder, biltype og geografi er momenter som veier tungt, når risiko skal vurderes.

– I vurderingen av hus-skade vil enkelte områder være mer utsatt for vannskade, som eksempelvis flom.

Akkurat nå jobber hun med å bygge opp en database for alle kunder med hensyn til risiko. Dette skal brukes i kundeanalyser.

– Vi har til nå brukt mange standardmodeller, men maskinlæring og automatisering utgjør en stadig større del av arbeidsdagen. På denne måten kan vi bygge bedre risikomodeller og spare mye manuelt arbeid.

Vi er ikke dype teoretikere alle sammen.
STADIGE ENDRINGER

I takt med at samfunnet og folks vaner endres, må risikoen justeres.

– Hvor ofte vi justerer risikoen varierer veldig mellom de ulike produktene. Dette er et kontinuerlig arbeid, og endringene skal inn i et stort system. Samtidig dukker det opp nye risikobilder, som eksempelvis å estimere risikoen for cyberangrep. Hvor mye skal vi ta for å dekke skadene etter det? Dette er veldig spennende, sier Heimsæter, som trives veldig godt med jobben sin.

– Å behandle et uoversiktlig datasett, hente ut nyttige data fra dette, og ut fra disse dataene beregne risiko, er svært spennende. Samtidig skal vi ha tett kontakt med dem som har kunnskap om produktene og markedet. Vi er ikke dype teoretikere alle sammen, og vi jobber veldig praktisk. Vi skal til slutt kunne forklare resultatene for dem som skal bruke det ut mot kunder og i prisberegninger, avslutter Sandra Heimsæter.


KAPITAL VIKTIGST I DET GRØNNE SKIFTET
Intervjuet
Nikolai Astrup

KAPITAL VIKTIGST I DET
GRØNNE SKIFTET

– FN har anslått at bærekraftmålene kan utløse et marked på 12 000 milliarder dollar. Det understreker finansnæringens rolle. Jeg er glad for at næringen selv ser at den kan og bør spille en katalytisk rolle i bærekraftarbeidet, sier Nikolai Astrup.

Tekst: Sjur Anda Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

bannerimg
ANNEN MÅTE: – Fremover må vi løse oppgaver på en helt annen måte, der vi også ivaretar bærekraftperspektivet, både sosialt, økonomisk og miljømessig, understreker Nikolai Astrup.


N ikolai Astrup er kommunal- og moderniseringsminister. Han er også den som har ansvar for å koordinere regjeringens arbeid med bærekraftmålene i Norge. Finansfokus har fått tildelt en halvtime på telefon med Astrup. Tolv minutter forsinket ringer han opp. Temaet for intervjuet er finansnæringens rolle i bærekraftarbeidet.

– Modernisering og bærekraft passer veldig godt sammen. Begge deler handler om omstilling og innovasjon. Fremover må vi løse oppgaver på en helt annen måte, der vi også ivaretar bærekraftperspektivet, både sosialt, økonomisk og miljømessig. Modernisering handler om å ruste seg for fremtiden, sier Astrup.

Han har klokketro på at markedet, ny teknologi og klassifisering av hva som er bærekraftige aktiviteter, vil sørge for en kraftig dreining i bærekraftig retning.

VIKTIG KATALYSATOR

– Finansnæringen har en svært viktig katalysatorrolle i det grønne skiftet. Kapital er en av de viktigste innsatsfaktorene. Det skal investeres enormt mye i infrastruktur, ny teknologi og grunnleggende tjenester i årene fremover. FN har anslått at bærekraftmålene kan utløse et marked på 12 000 milliarder dollar. Det understreker finansnæringens rolle, og jeg er glad for at næringen selv ser at den kan og bør spille en katalytisk rolle i bærekraftarbeidet.

Statsråden peker på at i dag vurderer altfor mange bedrifter bærekraftmålene ved å se på hvordan det de gjør, allerede passer inn. Men nå skjer det en endring. Flere bedrifter, også i finansnæringen, ser i stedet på hva de må gjøre annerledes for å kunne bidra mer.

– De siste årene har det vært betydelige endringer i kapitalmarkedene, i retning flere grønne og bærekraftige prosjekter. Bare her i Norge har vi sett at stadig flere såkalte bærekraftige selskaper blir børsnotert. Dreiningen i kapitalmarkedene er med på å forsterke det skiftet vi nå ser.

Da Astrup deltok på FNs klimatoppmøte i 2009 var det nesten ingen toppledere fra privat sektor til stede. I dag er de godt representert på både klimatoppmøter og i FNs generalforsamling. Bærekraft er ikke lenger noe som CSR-ansvarlige sysler med alene. Nå står det på toppen av agendaen i stadig flere styrerom. Da begynner det å skje ting.

– Selskaper som skal overleve på lang sikt, har ikke noe alternativ til å tenke bærekraft i dag. De som tør å omstille seg og ligge foran, vil få betalt for det i det lange løp. Forventningene fra kunder og markeder er viktige drivere. De bærekraftige selskapene kommer til å stå igjen som vinnere, sier Astrup. Han peker videre på EUs taksonomi, klassifisering av bærekraftige aktiviteter, som et område der finansnæringen får en viktig rolle.

Forventningene fra kunder og markeder er viktige drivere.
FINANS MÅ PUSHE

– Hvor viktig er det at finansnæringen pusher resten av samfunnet i bærekraftig retning?

– Det er veldig viktig. Bærekraftmålene kan ikke nås av staten alene. Det kreves samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor, sivilsamfunn, finans og akademia for å få til den fundamentale endringen som er nødvendig. Jeg er optimist. Når det å tenke grønt og bærekraftig også gir sorte tall på bunnlinjen, da starter en snøball å rulle som ikke lar seg stanse. For markedet er en nøkkel for å få en mer bærekraftig verden.

– Å legge til rette for at de riktige valgene blir lønnsomme, er helt avgjørende. Markedet er en elendig herre, men en effektiv tjener. Frem mot 2030 vil CO2-avgiften gradvis økes hvert eneste år. Det vil gi et effektivt incentiv for bedriftene. Staten kan også skjerpe kravene på ulike områder, slik at næringslivet utvikler bærekraftige tjenester og produkter. Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for 600 milliarder årlig. Hvordan vi bruker de pengene har enorm betydning. Ikke bare for hvor innovativ og bærekraftig offentlig sektor blir, men også for hva slags næringsliv vi får, sier Astrup.


bannerimg
INGEN SLUTTDATO: – Det er feil å sette en snarlig sluttdato for petroleumsnæringen i Norge, slik mange ønsker seg. Det kan bli en omvei til lavutslippssamfunnet, og en snarvei til fattigdom, mener Nikolai Astrup.
OLJEPRODUKSJONEN PÅ HELL

– Oljebransjen er elefanten i det norske bærekraftarbeidet. Hvordan ser en minister med ansvar for bærekraft og modernisering på denne bransjen?

– Det er vanskelig å klassifisere oljebransjen som bærekraftig, selv om det jobbes med å kutte utslipp. Norsk oljebransje har høy skatt på produksjon og salg. Det er ikke vanlig for oljeproduserende land. Prinsippet om at forurenser betaler, bidrar til at norsk oljeproduksjon er den reneste offshoreproduksjonen i verden. EUs taksonomi kan også påvirke bransjen mye.

– Hvis du ser i glasskulen så er det ingen tvil om at oljeproduksjonen er på hell, selv om det vil være behov for olje og gass i mange tiår fremover. Oljeproduksjonen i Norge er halvert siden toppen for 15–20 år siden. Samtidig produseres det mye gass, som er en viktig bro til fornybarsamfunnet i Europa. Norge har et verdensledende teknologimiljø i petroleumsnæringen, som det er veldig viktig å ta vare på i en omstilling. Derfor er det helt feil å sette en snarlig sluttdato for petroleumsnæringen i Norge, slik mange ønsker seg. Det kan bli en omvei til lavutslippssamfunnet og en snarvei til fattigdom. Vi må ta utgangspunkt i teknologien og kompetansen i næringen, og på den måten sørge for at omstillingen ikke blir slutten på noe godt, men starten på noe bedre.

VIKTIGERE ENN INTERNETT

Big data er et annet viktig stikkord når vi tenker på fremtiden, skal vi tro eksperter og ikke minst moderniseringsministeren. Deling av data er noe han gjerne snakker om.

– Data er gull, men kun hvis du tar den i bruk og foredler den. For å få ut fullt potensial må man også dele data. Gjennom å koble ulike datasett oppnår vi innovasjon og merverdi. Ta oljebransjen og Johan Sverdrupfeltet. Statoil hadde i sine analyser kommet frem til at det ikke var olje der. Da Lundin tolket de samme dataene slumpet de over en elefant på norsk sokkel. Det viser potensialet og verdien i datadeling. Men det er også fallgruver med datadeling, særlig relatert til persondata. Kina og USA har kommet veldig langt på forbrukerrettede applikasjoner og kunstig intelligens.

Moderniseringsministeren tror imidlertid at Norge har et enormt potensial for å lede an i industriell bruk og foredling av data. Kombinasjonen av 5G, tingenes internett og kunstig intelligens utgjør den perfekte stormen.

– Vi mennesker har en tendens til å overvurdere effekten av ny teknologi på kort sikt, og undervurdere den på lang sikt. Hvis jeg likevel skal driste meg til å spå om fremtiden, så tror jeg kunstig intelligens og god dataforvaltning vil få større betydning for fremtidens samfunnsutvikling enn det internett så langt har hatt.

Nicolai Astrup mener at foreløpig har vi bare satt strøm på papir. Ny teknologi vil gi oss mulighet til å løse oppgavene på helt nye og langt bedre måter. Vi må bare sørge for to ting: At det er vi mennesker som setter grenser for teknologien, ikke omvendt. Og at vi legger til rette for at alle kan høste av de nye mulighetene, samtidig som vi håndterer teknologiens skyggesider på en menneskevennlig, rettferdig og ja, bærekraftig måte.

Markedet er en elendig herre, men en effektiv tjener.
MANGE KOKKER

I dag er det mange kokker på regjeringens bærekraftkjøkken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kunnskapsdepartementet, nærings- og fiskeridepartementet og ikke minst klima- og miljødepartementet har alle roller i å finne oppskriften for norsk bærekraftarbeid.

– Før sommeren tar regjeringen sikte på å legge frem en nasjonal handlingsplan for hvordan vi skal nå bærekraftmålene innen 2030. Vi vil ha felles referansepunkter, tettere samarbeid og bedre koordinering innen og mellom sektorer. Dette arbeidet vil jeg, som bærekraftminister, ha ansvar for å følge opp, avslutter Astrup.


TECH-NYTT

TECH-NYTT Tekst: Nils Elmark


Redaksjonen til det prestisjetunge engelske start-up Sifted har utnevnt 100 nordiske tech-startups som de mener resten av Europa bør kjenne til. Sverige dominerer listen med 66 startups, mens de tre andre nordiske landene deler de resterende nominasjonene. Redaksjonen peker på syv norske startups, som de mener har et spesielt potensial for internasjonal vekst og suksess. Det er:

Oda – (tdl. Kolonial) daglig levering av mat.
Kahoot – spill og undervisning.
Tibber – energibesparelser i hjemmet.
KryptoVault – datasenter.
Documaster – dokumenthåndtering.
MaterialMapper – resirkulering av bygningsmaterialer.
ZEG Power AS – produksjon av grønt hydrogen.CBDC blir det nye buzz-ordet

86 av alle verdens land har et prosjekt på tegnebrettet under overskriften: CBDC, som står for Central Bank Digital Currency eller som Norges Bank kaller det: Digital Central Bank Money (DSP). Dette er etterfølgerne av kontanter, og interessen har eksplodert i takt med den økende aksept av kryptovalutaer som Bitcoin og Etherium. EU jobber med utformingen av en digital euro. Amerikanerne har nettopp kunngjort at de planlegger fem pilotprosjekter for en digital dollar. Kineserne er langt fremme med en digital yuan. Bank of England forbereder en Britcoin. Det eneste landet som allerede har lansert en digital valuta er Bahamas med Sand Dollar. Så langt har banker sett faren for forstyrrelser fra små fintechstartups, men med innføringen av nasjonale digitale valutaer kan det være sentralbanker som forstyrrer den etablerte finansielle infrastrukturen. I fremtiden kan betalinger i ulik grad gjøres via sentralbanken og ikke gjennom bankene, og folk kan lagre sine digitale kontanter på en sentralbankkonto istedenfor under madrassen hjemme. Hvitvasking vil også være vanskeligere. Få planer er foreløpig klare, og ingenting er bestemt, men CBDC vil uunngåelig bli et tema som vil bli diskutert i finansverdenen de neste årene.


Konkurrenter i England deler banklokale

Det er kanskje ikke rakettvitenskap, men når 500 bankkontorer i Storbritannia og 2 000 minibanker stenges i år, og mange mennesker føler seg økonomisk isolerte, er det en glimrende løsning hvis konkurrenter kan dele lokaler og sammen hjelpe kundene. Det gjør de eksempelvis i den engelske byen Rockford i Essex, hvor innbyggerne siden 2017 har vært bankløse. I slutten av april ble de fem store bankene enige om å etablere et pilotprosjekt med Bank Hubs i åtte provinsbyer: På mandag er det Natwest som serverer, på tirsdag er det Lloyds, på onsdag er det Santander, på torsdag er det Barclays bak disken og på fredag kommer den ansatte fra HSBC.
Klubbhus – nå også med betaling

For to år siden fikk Generation Z sitt nye sosiale medium TikTok, som i dag følges av mer enn én milliard mennesker. For ett år siden ble Clubhouse lansert – et nytt sosialt lydmedium hvor du bare snakker og hvor du må bli anbefalt av andre, for å kunne laste ned appen, som forresten bare er på iPhone. Klubbhuset er nå blitt det nye eksklusive sosiale mediet, for de som normalt bare er på Linkedin. Det store gjennombruddet kom i februar, da Elon Musk inviterte grunnleggeren av investeringsplattformen Robinhood, Vlad Tanev, til å snakke om aksjehandel og Wall Street. Og nå har den amerikanske betalingsraketten Stripe satt en betalingsmodul på klubbhuset, slik at høyttalere kan kreve betaling fra lytterne. Dermed følger de nye mediene mønsteret fra de andre sosiale mediene: Det starter med å etablere en sosial plattform, så setter du betalingsløsninger på, og snart utvikler den seg til en handelsplattform. Det er ren ‘darwinisme’: Vinnerne vil være selskapene som tilpasser seg raskt til det nye miljøet.
Den nye sære NFTkunsten


Det er ikke lett å forstå, men det er en fare for at NFT-fenomenet bare er en hype og forsvinner igjen. NFT står for «non-fungible tokens», eller på godt norsk; «noe som er unikt og ikke kan erstattes-token.»

Siden auksjonshuset Christies i mars i år solgte et digitalt kunstverk av grafikeren Mike Winkelman for 68 millioner dollar, har konseptet «NFT-kunst» vært noe av det hotteste innen blockchain og kunst. Det aktuelle digitale bildet heter “The First 5000 Days” og Winkelman, som aldri har solgt noe for over 100 dollar, fikk den strålende ideen om å legge grafikken sin på Etheriums blockchain, så arbeidet ble unikt. Du kan kopiere bildet, men den digitale koden som utgjør kunstverket, kan aldri være mer enn ett. For eksempel kan det være opptil 21 millioner tokens på bitcoin-blockchain, men det er bare ett “The-First- 5000-Days-Token”. Rett etter auksjonen fulgte Elon Musks kjæreste Grimes opp suksessen og solgte samlingen sin av “War Nymphs” som NFT for seks millioner dollar. De kostet før 20 dollar stykket. Det hele virker sprøtt, men kanskje det skal tolkes som en slags ‘popkunst’ som nå begynner å bevege seg inn i et blockchain-univers. Til nå har dette blitt styrt av nerder, neste generasjons finansfolk og digitale spekulanter.

Hedvig – en ny måte å tenke forsikring på

I april åpnet det svenske forsikringsselskapet Hedvig popup-butikker i Stockholm og Oslo. Hvert sted presenterte selskapet 100 vintagedesignobjekter, valgt av svenske og norske interiørdesignere. De første 100 kundene som tegnet forsikring hos Hedvig, kunne da velge en av de 100 “Hedvig Goods” og ta den med hjem. Og nå var den også forsikret. Hva har det med forsikring å gjøre? Egentlig ingenting, men det har mye å gjøre med Hedvigs merkevare. Selskapet ønsker å forstyrre den etablerte forsikringsbransjen og markere seg selv som den nordiske ‘Lemonade’. Selskapets kommunikasjon er også tydelig preget av ønsket om å nå en ny generasjon. Hedvig startet i 2017 i Sverige som et rent online forsikringsselskap som tilbyr boligforsikring. I dag tegnes åtte prosent av all boligforsikring i Sverige hos Hedvig, som nå også er representert i de andre skandinaviske landene med til sammen 50 000 kunder. Alt gjøres fra mobilappen: Du tegner forsikring på få minutter, og hvis kunden har en skade, ringer han rett og slett til Hedvig og forteller hva som gikk galt og får kompensasjonen betalt umiddelbart. Hedvig har nettopp fått en europeisk lisens og er på vei ut av Norden etter et kapitalinnskudd på 80 millioner kroner.Beskyttelse online av demente borgere

Stadig flere økonomiske transaksjoner skjer online via datamaskin eller mobiltelefoner, og de fleste blir bedre og bedre til å takle oppgavene. I arbeidet med å digitalisere finanssektoren blir imidlertid eldre og demente borgere, som plutselig må ta økonomiske beslutninger alene foran skjermen, ofte glemt. Dette har ført til at den britiske demensforskeren Dexter Penn fra University Collage London opprettet en ny startup, Kalgera, for å forhindre at sårbare mennesker tar upassende eller direkte katastrofale økonomiske avgjørelser. Dexter Penn sier at et økende antall eldre og demente blir lurt og opplever økonomiske svindel, noe han ønsker å hjelpe til med å stoppe. Derfor har Dr. Dexter utviklet en algoritme basert på kunstig intelligens, som identifiserer ‘økonomisk sårbarhet’ hos bankens kunder, og gir råd til banken eller kundens pårørende hvis noe ser galt ut. Systemet vil vanligvis identifisere situasjoner eller atferd der personen utsettes for nettkriminalitet eller for tvilsomt salg. Kalgera er gresk og betyr “god alderdom”, og Dexter Penn er på listen over Storbritannias Top100 tech-startups.

Få klarer å vokse seg store
Teknologi
Undersøkelse

Få klarer å vokse seg store

Det finnes om lag 120 fintech-selskaper i Norge. Bare et fåtall av disse har klart å vokse seg store. Nesten ingen tjener penger.

Tekst: Sjur Anda Foto: Sverre Jarild

bannerimg
DE ETABLERTE VINNER: – De som har sterke eiere, har et klart forsprang i fintech-racet, sier Bjørn Harald Hansen.

D et er mange som vil konkurrere med bankenes tjenester, og mange som har satset på forbrukslån, har lykkes i å ta markedsandeler fra bankene. Men ser en bort fra forbrukslån, har ikke konkurransen med bankene gått så bra foreløpig. Det er flere som satser på ulike måter å betale på, som heller kompletterer bankene. Strex er et godt eksempel som faktisk har gjort det ganske godt. I tillegg skjer det en del spennende på compliance. Norske selskaper har også vært flinke på identifisering og sikkerhet, sier Bjørn Harald Hansen, partner og en av grunnleggerne av Ontogeny Group. Selskapet har, på oppdrag av Finansforbundet, utarbeidet en rapport om tingenes tilstand i norsk fintechbransje.

FÅ TJENER PENGER

Svært få av de norske fintechselskapene har klart å skalere og blitt store. De som har lyktes, har noen klare kjennetegn.

– De har store, sterke industrielle eiere bak seg. Vipps og Buypass er gode eksempler. Signicat er et annet selskap som har vokst godt. De har utspring fra teknologimiljøet på NTNU. Bortsett fra Fiken, er det ingen klassiske gründere, som starter fra bunnen med en idé og god koding, som har klart å vokse seg store.

Med unntak av forbrukslånbankene er det svært få selskaper som tjener penger.

– Mange satser på områder der det er små marginer. Da er det vanskelig å tjene penger. Signicat har vokst mye og har god omsetning, men har likevel 45 millioner kroner i minus. Fiken er et godt unntak her, som nå kan tjene gode penger, sier Hansen.

Mange satser på områder der det er små marginer.
TAR TID Å BLI STOR

Selv om selskapene ikke har klart å vokse seg store, betyr det ikke at de ikke er vellykket.

– Det tar fort ti år å bygge et suksessfullt selskap. Mange av de små er godt oppkapitalisert og kan drive lenge ennå, så gjenstår det å se om de overlever eller ikke. Generelt sett, og helt uavhengig av bransje, er det veldig risikofylt å drive en startup.

– Hvorfor er det så få som har klart å skalere opp virksomheten?

– Det tar tid å bygge seg en kundebase og når du begynner på null, må du sørge for å skaffe både kunder og kapital. Det er krevende. De store som har lykkes, har hatt både kundebase og en merkevare fra begynnelsen. Det er klart at hvis du har Visma og Norsk Tipping på laget, har du et stort forsprang.

FLINKE BANKER

I tillegg har bankene har vært flinke til selv å utvikle og bundle tjenester, samt utnytte stordriftsfordeler.

– Bankene har vært relativt flinke til å tilpasse seg markedet og kundenes behov og ønsker, og gjort «byttekostnadene» for kunden store nok. Selv om det er stort rom for forbedring, var tross alt norske banker tidlig ute med digitalisering sammenlignet med andre banker internasjonalt. I tillegg er finansnæringen gjennomregulert. Det er for eksempel særskilte kapitalkrav som gir store banker stordriftsfordeler.

Hansen påpeker at bankene har vært gode til blant annet å integrere ulike tjenester innen forsikring og sparing. I sum gjør dette barrierene for nye, mindre og ukjente merkevarer større.

– Foruten at de etablerte aktørene har vært dyktige, er det også flere faktorer som handler mer om hvilket spillerom og muligheter norske fintech-selskaper har hatt for å bli konkurransedyktig. Dette er sammensatt og omhandler blant annet hvor velutviklet økosystemet for oppstartsselskaper er i Norge og det regulatoriske rammeverket for fintech- selskaper, forteller han.

FORVENTER KONSOLIDERING

Fintechbransjen har likevel modnet en del de siste årene. Man har mer oversikt over reguleringer, kapital og teknologi. Det kan danne grobunn for suksesser.

– Det er ikke umulig at vi vil se en konsolidering i bransjen, der mindre, komplementære miljøer vil kunne skape sterkere team. I tillegg har vi sett at bankene gjerne tar inn de mest interessante selskapene i egen virksomhet. Det blir på en måte outsourcing av innovasjon for bankene. I tillegg blir de jo kvitt en potensiell konkurrent hvis de kjøper opp, avslutter Bjørn Harald Hansen.


Lærer seg koding på jobben
Arbeidsliv
Kompetanse

Lærer seg koding på jobben

Gjennom et intensivt 17-ukers program skal Jeanette Systad lære seg koding. Opplegget er en del av DNBs Reskill-program, som skal hjelpe storbanken med å få tak i nødvendig kompetanse.

Tekst: Sjur Anda Foto: Eivind Senneset

bannerimg
TILBAKE TIL KODENE: Etter seks år med andre oppgaver, vender Jeanette Systad nå tilbake til koding. – Teknologien har endret seg mye, og det er mye å lære, sier hun.

B ERGEN: 1. januar 2008 hadde Systad sin første arbeidsdag i DNB. Da jobbet hun som ITutvikler og programmerte kjernebanksystemer i Cobol på stormaskin. Da var det gamle 3270-terminaler med grønn skrift på svart bakgrunn. I 2014 outsourcet DNB disse arbeidsoppgavene, og Systad fikk oppgaver innen koordinering, test og testledelse. Da DNB i fjor satte opp et Reskill-løp for å utdanne egne softwareingeniører, så hun sitt snitt til å komme tilbake til programmeringen.

– Jeg har ikke noe klart karrieremål. Retningen blir til underveis. Jeg har lært veldig mye om banken og de ulike systemene og verdikjedene. Nå blir det spennende å gjøre noe nytt og komme tilbake til det jeg gjorde før. Koding var i utgangspunktet ikke noe jeg valgte å slutte med, og bedriften trenger denne kompetansen. Som ansatt må man være villig til å endre seg, forteller Systad, som understreker at det er store forskjeller i forhold til programmeringen hun utførte tidligere.

– Teknologien endrer seg fort. Nå er det skyløsninger, react og API-er som er i vinden. Det er helt annerledes enn det jeg jobbet med tidligere. Utviklerverktøyene er annerledes. Det skjer større og raskere endringer i teknologien, og man må lære mer i fart. Det er på mange måter mer komplekst.

I det 17 uker lange løpet lærer deltakerne blant annet å lage egne NET API-er (protokoller som lar ulike programmer snakke sammen) og å lage web-applikasjoner som bruker disse API-ene. I tillegg har de lært mye om skytjenester.

Programmet var ferdig 20. mai, og Jeanette Systad er nå på god vei inn i sine nye arbeidsoppgaver.

– Jeg gleder meg masse, selv om det sikkert blir tøft, særlig det første året. Det er mye nytt å lære, og man er ikke ferdig utlært etter 17 uker.

Det er et stort behov for IT-ingeniører.
Marianne Eide Kostyrka
ENORMT BEHOV FOR IT-INGENIØRER

– Det er stort behov for IT-ingeniører. Da må vi se på nye muligheter for å skaffe den nødvendige kompetansen. Gjennom dette løpet får vi også skreddersydd opplegget, slik at det er tilpasset bankens behov, sier Marianne Eide Kostyrka, people partner i DNB som har HR-ansvar for å følge opp deltakerne.

– Det har vært viktig å ha ansatte med variert bakgrunn. Deltakerne kommer fra sju ulike områder i DNB og har jobbet mellom to og 22 år i banken. Det er fem kvinner og åtte menn. Noen har programmert før, men trenger å oppdatere sin kompetanse. Noen jobber på helt andre områder, men har en interesse og har lært seg selv en del data på fritiden, sier Kostyrka, som understreker at det er et krevende opplegg.

– Det er et sinnssykt tøft program, der de skal gjennom svært mye på kort tid. Når de kommer ut, går de inn i en rolle som softwareingeniører. Deltakerne er allerede plassert inn i organisasjonen og vet hvor de skal jobbe etterpå, sier Kostyrka.

I opplegget er det brukt mange fageksperter i DNB i tillegg til eksterne ressurser.

– Interne folk kjenner bedriftskulturen og bruker DNBeksempler i undervisningen. Det gjør det lettere å relatere til arbeidsoppgavene når de kommer ut til teamene sine, sier Kostyrka.

Teknologien endrer seg fort.
Jeanette Systad
FLERE SENIORER?

Dette er tredje gang DNB gjennomfører et reskill-program. Denne gangen er det gjennomført 100 prosent digitalt. – Det går ikke å erstatte det å sitte i samme rom og lære av hverandre. Men gruppen er blitt godt kjent og har hatt hele dager på Teams sammen. Et heldigitalt løp har i større grad åpnet for deltakere fra hele landet, noe vi er glade for. Vi på HR har også lært mye i denne prosessen.

– Blir det nye reskill-løp?

– Nå skal vi først evaluere. Om det blir et nytt program innen softwareengineering, avhenger av hvilken kompetanse vi trenger. De som har fullført dette programmet, ender opp med juniorkompetanse. Spørsmålet er om det er flere seniorer vi må fylle på med. Interessen for slike program er i alle fall stor blant de ansatte, avslutter Kostyrka.


Grande finale
PORTRETT
Kirsti Grande

Grande finale

– Å være tillitsvalgt og ansatt i over 30 år i forbundet har gitt meg en unik mulighet til å påvirke utviklingen og rammebetingelsene i landets mest spennende næringer, sier Kirsti Grande.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Morten Brakestad

bannerimg
HELT GRØNN: Kirsti Grande trives i grønne omgivelser – også hjemme på Kampen i Oslo.


E gentlig skulle dette avskjedsintervjuet skjedd i hennes koselige kolonihytte på Solvang hagekolonier i Oslo, men koronaen og Kirstis dårlige rygg gjør at vi tar intervjuet på Teams. Dessuten er det tidlig i mai, og blomstene har ennå ikke sprunget helt ut. Siden Kirsti har grønne fingre, tilbringer hun hele sommeren i det lille kolonihytta. Barnebarna på 10, 5 og 3 kommer ofte på besøk. Det gjør også resten av familien inkludert lillesøster Trine Skei Grande, som nylig gikk av som Venstre- leder.

KLAR TALE

Kirsti Grande har en sterk personlighet og blir fort engasjert. Hennes store plan i livet var å bli partipolitiker, men akkurat den rollen var det en annen i familien som fikk. I stedet ble hun tillitsvalgt, politiker i forbundet og til slutt spesialrådgiver.

Helt siden hun startet som varatillitsvalgt i Sparebanken Midt-Norge i 1983 har hun sagt klart og tydelig fra hva hun mener, enten saken har vært liten eller stor. Men hennes rungende latter og lune trønderhumor er aldri langt unna og bidrar til at hennes budskap blir mer spiselig. Hun elsker å diskutere og trives godt i rampelyset.

Kirsti liker at ting skjer. Hun tar gjerne initiativ til utvikling i forbundet og i næringen. Hun er blid og har mye energi. Det smitter. I tillegg liker hun å jobbe sammen med folk for å skape resultater gjennom team.

HELT GRØNN

– Det var egentlig litt tilfeldig at jeg startet å jobbe i bank. Født og oppvokst i Namdalen var det ikke veldig mange jobber å velge blant etter økonomisk gymnas. Men på slutten av 1970-tallet begynte bankene å ansette folk “rett fra gata”. På dette tidspunktet hadde jeg ikke peiling på hva jeg skulle bli når jeg ble stor, så hvorfor ikke starte i en bank?

Som sagt, så gjort. I 1977 fikk hun napp i Sparebanken Midt-Norge i Namsos sammen med seks andre fra sitt kull på gymnaset. De første årene var arbeidsoppgavene typiske manuelle som girobehandling, kasse og rådgivning. I dag er de to første arbeidsoppgavene for lengst borte, og nå tilbyr mange banker robotrådgivning til kundene i tillegg til rådgivning fra autoriserte finansielle rådgivere.

– Hvorfor ble du tillitsvalgt i Finansforbundet?

– Etter å ha lært det grunnleggende i bank, ønsket jeg nye utfordringer. Jeg kjedet meg ganske fort i jobben og måtte finne på noe mer spennende. Da jeg fikk anledning til å bli tillitsvalgt, var jo det en unik mulighet til å lære mye mer om en spennende bransje i rivende utvikling. Spesielt spennende var muligheten til å påvirke utviklingen og rammebetingelsene for næringen.

Hun hadde ingen fagforeningskultur med i bagasjen, da hun tok steget inn i forbundet. Hun var kort og godt helt grønn da hun startet som § 13-tillitsvalgt i 1986, men klatret raskt oppover i tillitsvalgtapparatet. Allerede etter to år ble hun valgt til fylkesleder i geografisk avdeling Nord- Trøndelag. I 1989 ble hun regiontillitsvalgt på deltid og styremedlem i banken. Hun ble også varamedlem til forbundsstyret fra 1991 og 2. nestleder fra 1993 til 1995. Da hennes politiske karriere i forbundet var slutt, grep hun begjærlig muligheten og ble ansatt som rådgiver i politisk avdeling i Finansforbundets sekretariat i 1998.


bannerimg
EGNE TOMATER: Langs husveggen trives tomatene. FOTO: MARIANNE ENGER UTENGEN, NORSK HAGETIDEND

bannerimg
FRODIG PORTAL: En imponerende syrinhortensia ved inngangen til hagen.
ENORME ENDRINGER

Siden Kirsti Grande for første gang som ansatt, spaserte inn i Sparebanken Namsos i 1977, har det skjedd enorme endringer i finansnæringen. Det har vært en eventyrlig reise der ny teknologi har endret kundeatferden. Hvem skulle da trodd at vi en dag selv kunne utføre alle banktjenester fra mobilen i lomma?

– Endringene har vært helt ufattelige. Det er en helt annen næring i dag. Alt er forandret og spørsmålet er naturlig nok om alle endringene har vært til det bedre. Kravet til kompetanse har endret seg voldsomt, og nå er det IT-spesialistene det blir stadig flere av ute i bedriftene. Forbundet og de tillitsvalgte har vært offensive og flinke til å tilpasse seg den nye virkeligheten.

Grande peker på at bankkrisen på slutten av 1980-tallet på mange måter var et veiskille både for finansnæringen og Finansforbundet. Da gikk bedriftene for første gang til oppsigelser av de ansatte og flere tusen mistet jobben. Bankkrisen ble tøff for forbundet sentralt og ikke minst for de tillitsvalgte. Men takket være en enorm innsats fra forbundet og de tillitsvalgte, startet bedriftene med å tilby sluttpakker, slik at ingen ble stående på bar bakke etter oppsigelsen.

UTÅLMODIG OG AMBISIØS

De som kjenner Kirsti godt, vil nok kunne si at hun både er utålmodig, ambisiøs, men tvers gjennom et bunnsolid og varmt menneske med stor omsorg for alle rundt seg. På den annen side er det vel heller ingen statshemmelighet at den joviale namdalingen sier nøyaktig det hun mener, og er ikke redd for å utfordre hvem det skulle være. Hun kan så avgjort bli irritert, men det er over på noen sekunder. Ferdig snakka.

– Etter 30 år i forbundets tjeneste, så har det selvsagt vært mange vanskelige saker å ta stilling til. Men i dag er det ingen vedtak jeg angrer på at jeg har sagt ja til som politiker. Forbundet har vist en evne til å tenke høyt, nytt og utradisjonelt, men noen ganger har det skortet litt på gjennomføringsevnen.

– Hva er du mest stolt over å ha oppnådd for medlemmene enten som politiker eller ansatt?

– Jeg synes forbundet har blitt en respektert politisk aktør, og det er jeg stolt av. Vi har klart å posisjonere oss som den største fagforeningen i finansnæringen, og på den måten fått gjennomslag for viktige politiske saker. I tillegg har vi også fått et godt fotfeste i tilsluttede næringer.

TO ULIKE ROLLER

– Du har jo både vært politiker og ansatt. Hva synes du var forskjellen på de to rollene, og hvilken rolle likte du best og hvorfor?

– Begge rollene er spennende på hver sin måte. Som politiker har du ikke muligheten til å gå dypt inn i sakene. Derfor er våre politikere helt avhengige av å ha et sekretariat som utdyper og utfordrer. Hvis vi ikke klarer akkurat det, vil alt stoppe helt opp.

– Jeg må nok si at jeg har trivdes best i rollen som ansatt på sekretariatet. Her har jeg fått anledning til å fordype meg i utrolig mange spennende saker i en næring der endringene skjer raskere og raskere.

Selv synes hun det har vært veldig interessant å få muligheten til å se organisasjonen gjennom forskjellige synsvinkler i de ulike rollene hun har hatt i forbundet. Kirsti synes det har vært en utrolig fin gave å få jobbe med mange interessante oppgaver gjennom et langt liv. For henne har forbundet vært altoppslukende.

STOLT AV ROM

I 1993 lanserte Finansforbundet Rom, et eget tilbud for dem som normalt ikke fant seg til rette i en vanlig fagforening. Dette skapte stort engasjement i organisasjonen, men det nye tilbudet ble avviklet etter kun to års drift, og regningen lød på i overkant av 30 millioner kroner.

– Rom så dagens lys fordi det var på tide å tenke nytt om medlemmene for å komme videre. På dette tidspunktet begynte vi å snakke om medlemmene som kunder. Dessverre var dette litt for prematurt og timingen ble også feil med hensyn til utviklingen i arbeidsmarkedet. Når det er sagt, mener jeg likevel at organisasjonen lærte utrolig mye av Rom. Jeg er overbevist om at Finansforbundet aldri har vært der vi er i dag, hvis vi ikke hadde lansert Rom. Derfor mener jeg at forbundet fikk mye igjen for Rom-satsingen.

NY AVTALESTRUKTUR

I 1990-årene ble grunnlaget fra dagens tariffavtaler lagt. Oppheving av den strenge reguleringen av bankene førte til at avtalestrukturen måtte gjennomgås på nytt. Dermed ble Avtalestrukturutvalget (ASU) etablert og fikk en stor oppgave med å tenke helt nytt om hvordan det fremtidige avtaleverket i næringen skulle se ut.

– Jeg mener at ASU var svært foroverlent og et helt riktig initiativ. Dette kom som et behov og et krav fra de sentrale tillitsvalgte i bedriftene. Det var ingen tvil om at daværende avtalestruktur hadde gått ut på dato, men det var jo ikke alle som var helt enige i nettopp det. Til slutt ble vi enige med arbeidsgiverne om at dette var et riktig valg.

Den viktigste konsekvensen av ny avtalestruktur var at de tillitsvalgte skulle forhandle lokalt med ledelsen i sin egen bedrift, noe som selvsagt var helt nytt. Men Kirsti vil ikke være med på at den gangen ga forbundet bort viktige deler av sin medbestemmelse til arbeidsgiverne.

– Vi fikk et avtaleverk tilpasset en ny tid og større innflytelse på mange områder, men forbundet kunne med fordel styrket de tillitsvalgtes forhandlingskompetanse tidligere. Vi undervurderte situasjonen og så ikke helt konsekvensene for de tillitsvalgte av innføringen av nytt avtaleverk.

OVERLEVDE FLYSTYRT

27. oktober 1993 skjedde det noe som skulle forandre livet til Kirsti Grande. Hun satt på Widerøes Twin Otter på vei fra Værnes til Namsos da den fatale flyulykken skjedde. Under innflyvning til Namsos lufthavn kl. 20.30 traff flyet tretopper og havarerte i et skogholt på Berg i Overhalla kommune. Seks personer omkom. Kirsti var en av de 13 som overlevde, men hun ble hardt skadet.

– Når du fikk så store skader som jeg fikk, så får du hele tiden en påminnelse om at livet er skjørt. Jeg har selvsagt vært nødt til å ta hensyn til de plagene jeg har hatt. Det har jo preget livet mitt og påvirket meg som menneske på ulike måter. Men det har også gitt meg nyttige og positive erfaringer om hvordan du kan jobbe med deg selv og ikke gi opp, selv om smertene reduserer dine muligheter.

For ikke å bli et offer etter flyulykken, har hun prøvd å være på offensiven. Hun har stilt store krav til seg selv, men også til omgivelsene. Hun forteller at når du har opplevd noe så dramatisk som en flyulykke, så blir du ekstra glad i familien din. Selv om flyulykken alltid vil prege Kirsti, så har hun ikke latt ulykken overskygge den profesjonelle delen av hennes yrkesliv. Det ble enklere for henne da hun etter noen år flyttet fra Overhalla til Oslo.

URIMELIG FINANSSKATT

Finansskatten, som ble innført i 2017, er en av sakene som hun virkelig brenner for og har arbeidet mye med. Hun kan ikke fatte og begripe at regjeringen fortsetter med å pålegge arbeidsgivere i finansnæringen en ekstra skatt på fem prosent av lønnsgrunnlaget.

– Dette er blodig urettferdig. Vi har kjempet mot denne ekstra skatteleggingen med nebb og klør helt siden starten. Det jeg ikke kan forstå, er hvorfor vi ikke klarer å få et politisk flertall for å fjerne denne urimelige skatten, når nesten alle politikere nå er overbevist om at dette er et feil vedtak som rammer næringen hardt.

Når det er sagt, så mener hun det har skjedd mye med forbundets politiske gjennomslagskraft i hennes “regjeringstid”. Det er etablert et godt politisk nettverk med de fleste partiene. Forbundet blir oppfattet som en viktig og positiv aktør for næringens rammebetingelser takket være alle forskningsrapporten som forbundet har produsert gjennom årenes løp.

SATSER PÅ FORSKNING

I løpet av sin lange karriere i forbundet, har Kirsti bidratt med ny kunnskap om finansnæringen gjennom ulike forskningsinitiativ. Hun har blant annet i samarbeid med professor Torger Reve på BI fått laget tre rapporter om finansnæringens muligheter. Dette har satt både næringen og forbundet på kartet i mange politiske saker.

– Hva blir det viktigste forbundet bør gjøre de neste årene?

– Vi har jo fortsatt en pandemi og det er uklart hvordan verden utvikler seg videre. Jeg tror at det er viktig at forbundet fortsetter å satse på kompetanse og forskning for å kunne ligge i forkant av utviklingen. Uten riktig kompetanse og kunnskap, vil vi ikke lykkes som politisk aktør. Derfor må vi fortsatt utøve vår rolle som en kunnskapsrik og seriøs bidragsyter til den fremtidige utviklingen av våre næringer. Vi må ha den beste kompetansen om utviklingen i finansnæringen, slik at vi kan fortsette vår rolle som en kompetent og seriøs aktør.

Grande er også sterkt opptatt av å hente inn mest mulig innsikt om næringens utvikling fra medlemmene. Siden de tillitsvalgte gjerne er litt mer konservative enn medlemmene, er det viktig at forbundet har en enda tettere dialog med medlemmene. På den måten får forbundet vite hva medlemmene trenger av produkter og tjenester.

– Jeg synes også at forbundet må være mer modig, tørre å satse og tørre å gjøre feil for å komme videre. Vi kan ikke bare satse på det som er 100 prosent, fordi da skjer det ingen utvikling. I en fagforening er det mange som mener mye om mangt, men vi har en tendens til å gjennomanalysere alt vi gjør i lange prosesser. Forbundet burde heller ta i bruk de nye verdiene, slik at vi virkelig fremstår som tydelige, modige og engasjerte.

TOM AVTALEBOK

Når hun ser tilbake på et langt yrkesliv, skulle hun ønske at hun hadde satt av mer tid til å ta formell kompetanse underveis, men det ble det ikke mye plass til i det tempoet hun kjørte.

– Nå som jeg er blitt uførepensjonist får jeg bedre tid til hagearbeid, behandling og trening. Jeg håper at jeg blir så bra at jeg kan gå litt igjen. Nå får jeg også bedre tid til barnebarna, familien og venner. Jeg er veldig sosial og gleder meg til den dagen vi kan treffes igjen uten at smittevernet står i sentrum.

Hennes største utfordring nå er at hun ikke lenger har en full avtalebok. Hun får litt dårlig samvittighet hver gang hun oppdager det. Derfor trenger hun å øve seg på å akseptere at slik vil det være. Men kanskje skal hun skrive litt andre steder.

Selv om yrkeslivet er over, så kommer hun til å følge med i politikken og hva som skjer i forbundet og finansnæringen fremover. Hun kommer til å savne de dyktige kollegene og de spennende oppgavene, men hun kommer definitivt ikke til å savne de lange møtene, utålmodig som hun er.

Etter 30 år i forbundets tjeneste takker Kirsti Johanne Grande av. Helsemessige utfordringer satte punktum for en lang og innholdsrik karriere, men hun ser lyst på tilværelsen og har fortsatt mye ugjort.

Nytt mål: 35000 medlemmer
MEDLEM

Nytt mål: 35000 medlemmer

Finansforbundet satser offensivt og har satt et mål om 35 000 medlemmer innen utgangen av 2022. Nå tenker forbundet nytt og spennende for å tiltrekke seg nye medlemmer under 35 år.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Chr. Jarild

bannerimg
ØKT SLAGKRAFT: – Det er behov for å tenke litt utenfor boksen. En ny og større hovedorganisasjon kan bli en tydeligere stemme i samfunnet, sier direktør Runar Wilhelm Henriksen.


F or å lykkes med dette målet må forbundet øke med 3 000 nye medlemmer på halvannet år. Spørsmålet er om det er realistisk?

– Vårt mål om 35 000 medlemmer innen utgangen av 2022 er svært ambisiøst, men helt nødvendig. Vi lever i en tid med store endringer i arbeidslivet. Høy grad av digitalisering/ automatisering, omorganisering, nedbemanning og outsourcing er eksempler på dette. Endringene skjer raskere og raskere og stiller krav til høyere kompetanse. Det har igjen ført til at flere nå tar bachelor- og masterutdanning, sier direktør Runar Wilhelm Henriksen i Finansforbundet.

– Vi merker økt konkurranse om de unge medlemmene som gjerne orienterer seg mot profesjonsforbundene, mens Finansforbundet er et bransjeforbund, sier Ane Køber Guldvik, leder for Marked i Finansforbundet. I tillegg ønsker vi finansansatte i lederroller, med it/tech-kompetanse eller annen bakgrunn i bransjen velkommen som medlemmer. For å nå det ambisiøse målet er vi helt avhengige av våre mange dyktige tillitsvalgte over hele landet. Det er de som vet hvor skoen trykker, og kan gi sine kolleger de beste argumentene for å være fagorganisert i 2021, understreker hun.

– For å styrke vår forhandlingskraft i et tøft arbeidsmarked, er det helt avgjørende for oss å beholde – og aller helst øke – organisasjonsgraden. Derfor har vi satt oss et ambisiøst, men nødvendig mål om 35 000 medlemmer innen utgangen av 2022, sier Henriksen.

For å nå det ambisiøse målet, øker Finansforbundet innsatsen på medlemspleie og verving. Stikkordene er: Studentsatsing på sosiale medier, stipend både til unge og eldre, ledertilbud for unge i finans, nye medlemsfordeler, dagsaktuelle webinarer og salgskurs til tillitsvalgte for å nevne noe. Forbundet er like opptatt av å beholde eksisterende medlemmer og ivareta disse på en god måte, som å verve nye. Dette er nødvendig for å lykkes i å nå målet.

Vi har satt oss et ambisiøst mål om 35000 medlemmer.
STRATEGISK PLAN

I mars vedtok styret i Finansforbundet strategisk plan (STP) for 2021–2023. Finansforbundet har gjennom en involverende og kreativ strategiprosess staket ut kursen for forbundet de nærmeste årene. Planen er på 20 sider og består av 11 strategiske områder med 55 konkrete handlingspunkter for måloppnåelse.

– Hvorfor trenger Finansforbundet en strategisk plan, og hva er det viktigste målet?

– Vi trenger å stoppe opp, løfte blikket og se hvilke oppgaver og utfordringer vi har foran oss. Forbundets hovedoppgave er naturlig nok å ivareta medlemmenes interesser på alle områder gjennom hele livet fra student, via yrkesaktiv til pensjonist. Derfor er alle de 11 strategiske områdene like viktige, sier Henriksen.

MÅ TENKE NYTT

– Hva er Finansforbundets hovedutfordring på kort og lang sikt?

– Vi må fornye medlemsmassen. De nærmeste årene er det store kull som blir pensjonister, og da trenger vi påfyll av nye medlemmer. På kort sikt må vi ha tak i de nye unge i finansnæringen. Vi vil følge potensielle medlemmer fra de er studenter til de blir ansatt i en av bedriftene i våre næringer og helt inn i pensjonistenes rekker. De unge skifter jobb ofte og dermed forsvinner mange unge ut igjen, fordi de glemmer å tegne nytt medlemskap. Derfor må vi snu oss rundt hele tiden for å være attraktive, sier Henriksen.

På lang sikt mener han at vi som arbeidstakere må organisere oss på en ny måte. Det er behov for å tenke litt utenfor boksen. En ny og større hovedorganisasjon kan bli en tydeligere stemme i samfunnet. I dag er det ingen som utfordrer LOs dominerende rolle som hovedorganisasjon.

MYK OG STERK MED YOGA
MEDLEM

MYK OG STERK MED YOGA

Hos SpareBank 1 Østlandet har de ansatte mulighet til å drive med yoga som en del av bedriftsidrettslaget. – Det er bra både for kropp og sjel, sier Torhild Mælen Storli.

Tekst og foto: Sjur Anda

bannerimg
FIN GJENG: Hver onsdag er det yoga. Fra venstre: Gry Hege Haug, Benthe Pelsholen, Tove Løkke-Øwre, Torhild Mælen Storli, Anita Nordvi Halvorsen, Tanja Evensen og Anne Karin Westby.


H AMAR: Det er sen onsdag ettermiddag. Vi er i en Aktimeds lokaler sentralt på Hamar. Det er en rolig stemning i rommet. Ansatte har lagt ut sine matter og funnet sine plasser. Instruktør Tanja fra Tanja Evensen Yoga har satt i gang oppvarmingen. Med rolig, behagelig stemme instruerer hun oss slik at vi strekker, bøyer og tøyer. Undertegnede har ikke prøvd noe særlig yoga tidligere og forsøker å følge med så godt som mulig.

Alle deltakerne er ansatt i SpareBank 1 Østlandet, og dette er en del av bedriftsidrettslagets tilbud. Hver onsdag er det muligheter til å strekke og trene kroppen, samtidig som man får en god dose mindfulness.

– Yoga gir ro og velvære i kroppen. Samtidig er det god trening. Man skal løpe langt eller løfte tungt for å trene like effektivt. Yoga gir både mental og fysisk styrke foruten masse energi, sier Torhild Mælen Storli, seniorrådgiver i banken.

STADIG TYNGRE

Tanja øker intensiteten. Vi går fra oppvarming til trening. Hun veileder oss gjennom stillinger som downward facing dog, kobra og plogen.

– Pust inn, pust ut, sier hun. Damene rundt meg glir elegant mellom de ulike posisjonene. Selv kjenner jeg det begynner å verke i armer og bein. Melkesyren setter seg, jeg prøver å følge instruksjonene om pust, men den blir adskillig raskere enn hos de andre deltakerne. Sommerkroppen 2021 føles tung i disse statiske posisjonene. At yoga er god trening, er jeg ikke i tvil om.

– Det hele startet i 2019 med at min kollega Stine og jeg var deltagere på yogapartier hos Tanja Evensen Yoga. Vi fikk ideen om at banken burde hatt yogatilbud til ansatte, og fikk i stand dette samarbeidet. Vi startet med fysisk yoga for ett parti på onsdager, men da interessen var stor, fikk vi til én dag til slik at flere fikk være med, sier Storli.

Yoga gir ro og velvære i kroppenbannerimg
MYK OG FLEKSIBEL: Torhild Mælen Storli trener yoga flere dager i uken. Det gjør henne sterk og myk.
BLITT DIGITALT TILBUD

Før koronaen hadde banken to fulle partier med cirka 20 ansatte på hver av dagene.

– Så kom pandemien, og vi trente videre på samme tidspunkt via facebook. Så fikk vi ideen om å lage et samarbeid med Tanja hvor banken fikk tilgang til Tanja Evensen sitt Online Yogastudio. Dette førte til at andre ansatte også kunne få nyte godt av yogaøktene til Tanja. Det ble til et supert tilbud hvor alle ansatte, uavhengig av hvor de bor, kan få trene Yoga på sitt hjemmekontor, sier Storli.

I Online Yogastudio legger Tanja ut ulike programmer digitalt, alt fra avspenning, styrke og strekk, til yoga ved kontorstolen.

– Programmene varierer i lengde og fokus. Det er også ulike nivåer, fra nybegynnere til de mer øvede. Her kan de ansatte selv velge hva de vil gjøre, sier Storli.

DEILIG RO

Det går mot slutten av timen. Det er på tide å slappe av og finne roen. Deltakerne legger seg ned på mattene sine og drar tepper over seg. Med rolig stemme tar Tanja oss ned. Lar oss finne pusten, kjenne at kroppen slapper av. Vi glir inn i en meditativ tilstand av ro.

– Mindfulnessdelen er veldig viktig. Det er ikke ofte man bare legger seg ned og puster. At å puste dypt, med magen, er så viktig for kroppen var jeg ikke klar over, sier Storli.

– Pust tilfører energi, gir en roligere kropp og minsker smerter og spenninger, sier Tanja.

Til slutt vekker Tanja oss forsiktig. Ansatte strekker på seg, ruller inn mattene sine, fornøyde med dagens økt.

BÆREKRAFTIG FINANS: De ansatte er driverne
MEDLEM

BÆREKRAFTIG FINANS:
De ansatte er driverne

Nå settes bærekraftig finans og klimarisiko for alvor på dagsordenen i finansnæringen. I den siste Finansmarkedsmeldingen er temaet for første gang viet et eget kapitel. En ny rapport fra forbundet understreker næringens rolle som katalysator for en bærekraftig utvikling.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Chr. Jarild

bannerimg
TIL INSPIRASJON: – Vår nye rapport fra PWC har mange gode og konkrete eksempler fra andre land til hvordan finansaktørene her hjemme kan bygge kompetanse innen bærekraft og klimarisiko, men også utvikle produkter og tjenester som vi trenger mer av fremover, sier Nanna Ringstad, fagansvarlig for bærekraft.


F ørst og fremst er jeg glad for at bærekraftig finans og klimarisiko får en stadig større plass i Finansmarkedsmeldingen, men dette alene er ikke nok. Nå trenger vi å få plass gode rammebetingelser for finansnæringens bidrag til det grønne skiftet. Jeg etterlyser derfor en tydelig, langsiktig og forutsigbar politisk plan for hvordan finansnæringen kan bidra i omstillingen til lavutslippssamfunnet og FNs bærekraftmål, sier fagansvarlig for bærekraft, Nanna Ringstad i Finansforbundet.

EUs grønne giv vil berøre oss alle i høyeste grad.
BÆRER FRUKTER

Helt siden 2016 har Finansforbundet jobbet målrettet og systematisk for at finansnæringen skal være en katalysator for bærekraftig finans og klimarisiko. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid med rapporter, høringer, lobbying, undersøkelser og webinarer. Etter fem år begynner arbeidet nå å bære frukter.

22. april presenterte Finansforbundet PWC-rapporten “Finansnæringen som katalysator for bærekraftig utvikling”. Det skjedde på et direktesendt webinar der blant andre kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) deltok.

23. april kom Finansmarkedsmeldingen. Dette er en årlig Stortingsmelding om utviklingen i finansmarkedene. – Utviklingen av bærekraftig finans vil være et viktig bidrag til det grønne skiftet fremover, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

EUS GRØNNE GIV

– Hva mener du er det viktigste budskapet til finansnæringen i Finansmarkedsmeldingen?

– I meldingen er det tydelig at EU legger premissene for utviklingen av bærekraftig finans i Europa og Norge. EUs målrettede vei mot lavutslippssamfunnet inneholder både forventninger og krav med ringvirkninger langt utenfor EUs grenser. I 2020 la unionen frem “The European Green Deal” – EUs grønne giv. Dette er en vekststrategi for å gjøre Europa til den første klimanøytrale regionen i verden innen 2050 som en del av Paris-avtalen, sier Nanna Ringstad, fagansvarlig for bærekraft i Finansforbundet.

En del av EUs grønne giv er handlingsplanen for bærekraftig finans, og grunnmuren i denne planen er EUs taksonomi. Taksonomi er et system som klassifiserer hva som er bærekraftig, slik at investorer enklere kan finne frem til de grønne prosjektene.

– Hvordan vil EUs grønne giv påvirke de ansatte i finansnæringen i Norge?

– Så langt har mange bedrifter og ansatte sittet på gjerdet og ventet, men EUs grønne giv vil berøre oss alle i høyeste grad. Finansdepartementet arbeider nå med en lovproposisjon om gjennomføring av regelverket i norsk rett. Her får vi regler om offentliggjøring av bærekraftrelatert informasjon i finansnæringen og regler om taksonomien, et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet.

Bærekraft er noe som alle skal jobbe med.
ALLE TRENGER KOMPETANSE

Nanna Ringstad peker på at de ansatte i finansnæringen er den viktigste driveren for at finansnæringen skal lykkes med å bli en katalysator i det grønne skiftet.

– Ansatte kan bidra til økt bevissthet og rådgi kunder, stille krav og ha tydelige forventninger til hva penger lånes ut til, hva de forsikrer eller hvor kapitalen investeres. Dette utfordrer på mange måter den tradisjonelle rolleforståelsen og «ansvars-rammen» i finans. Det handler også om å hjelpe kunder å posisjonere seg til krav og reguleringer som kommer fra blant annet EU for å se mulighetene i det grønne skiftet. Å bidra til omstilling, vil i sin tur kunne redusere risiko for finansselskapet og drive samfunnsutviklingen fremover. Men nøkkelordet er kompetanse. For to år siden gjennomførte Finansforbundet en undersøkelse om bærekraftkompetanse som avdekket at mange rådgivere opplever at de ikke har god nok kompetanse til å snakke med kundene om bærekraft og klimarisiko. Nå viser en ny undersøkelse at kompetansen har økt, og at stadig flere er villige til å ta grep for å bygge opp sin bærekraftkompetanse.

– Bærekraft er noe som alle skal jobbe med etter hvert. Det er ikke nok å ansette en bærekraftansvarlig i bedriften. Arbeidet med bærekraft og vurdering av klimarisiko vil omfatte alle ansatte. Derfor må alle ha nødvendig kunnskap i møter med kundene. Dette vil gi en ekstra dimensjon til bank og forsikring, og det vil også kunne gi gode forretningsmuligheter, understreker Nanna Ringstad.

For å lykkes må ansatte, arbeidsgivere og myndigheter samarbeide om et kompetanseløft i finansnæringen. Finansforbundet har sammen med Finans Norge arbeidet for å få til et bransjeprogram for å øke kompetansen om bærekraft og klimarisiko. De søkte Kunnskapsdepartementet om 14,5 millioner, men fikk avslag i første omgang. Målet var å gi økt kunnskap til 750 kunderådgivere i bank og forsikring de neste to årene. Til tross for avslaget, fortsetter arbeidet.

Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
ARBEIDSRETT

Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhets-
overdragelsearti bannerimg
Vegard Hildrum, advokat i
Finansforbundets sekretariat

(FOTO: MORTEN BRAKESTAD)

D u kan oppleve at virksomheten du jobber i, blir overført til, eller slått sammen med, en annen virksomhet. Dette er et velkjent scenario for mange av medlemmene våre, og reiser flere spørsmål. I denne artikkelen tar vi kort for oss dine rettigheter i en slik situasjon.

Arbeidsmiljølovens kapittel 16 har regler som skal sikre den ansattes arbeidsforhold ved overdragelse. Hovedregelen er at arbeidstakernes rettigheter i arbeidsforholdet skal opprettholdes uendret. Men, som alltid i jussens verden, er det noen unntak. Vi skal se nærmere på de viktigste utgangspunktene, og unntakene.

LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR VIDEREFØRES

Dine rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtalen hos tidligere arbeidsgiver overføres til den nye arbeidsgiveren. Avtalte ansettelsesvilkår som for eksempel lønn, arbeidstid og bilgodtgjørelse fortsetter uendret hos ny arbeidsgiver. Ansienniteten følger også med. Den nye arbeidsgiveren kan altså ikke ensidig endre arbeidsavtalen eller innholdet i arbeidsforholdet. Reglene om dette finner du i Arbeidsmiljøloven § 16-2 nr. 1.

Når det gjelder rettigheter etter tariffavtale, er det et viktig unntak. Lovens hovedregel er riktignok også her at ny arbeidsgiver blir bundet av avtalen. Arbeidsgiveren kan imidlertid velge å reserve seg. Selv om arbeidsgiver reserverer seg mot å tre inn i tariffavtalen, beholder arbeidstakerne de individuelle arbeidsvilkårene som følger av avtalen ut tariffperioden, eller til ny tariffavtale binder de aktuelle arbeidstakerne.

HVA MED PENSJON?

Arbeidstakerens rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv pensjonsordning overføres til ny arbeidsgiver.

Ny arbeidsgiver kan likevel velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger i virksomheten gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Dette innebærer i praksis at arbeidstakerne får ny pensjonsordning hos ny arbeidsgiver. Disse reglene finner du i arbeidsmiljøloven § 16-2 nr. 3.

RESERVASJONSRETT/VALGRETT

Et spørsmål som ofte dukker opp, er hvilken adgang arbeidstaker har til å reservere seg mot overføring til ny arbeidsgiver. Etter arbeidsmiljøloven § 16-3 har arbeidstaker rett til dette. Han/hun må i så fall skriftlig underrette tidligere arbeidsgiver innen den frist denne har fastsatt. Fristen kan ikke være kortere enn 14 dager etter at informasjon om overføringen er gitt.

Det er slått fast i rettspraksis at det helt unntaksvis også kan foreligge en rett til å bli hos opprinnelig arbeidsgiver, dersom overføring vil innebære ikke uvesentlige negative endringer i arbeidstakerens situasjon. Vi anbefaler medlemmene å konferere med rådgiver i forbundet før valgrett eventuelt påberopes.

KAN MAN RISIKERE OPPSIGELSE?

Oppsigelse begrunnet i selve virksomhetsoverdragelsen, er usaklig. Dette følger av § 16-4. Arbeidstaker er imidlertid ikke beskyttet mot oppsigelser begrunnet i økonomiske forhold, rasjonalisering eller i arbeidstakers eget forhold. Erfaringsmessig fører ofte en virksomhetsoverdragelse til overtallighet og omorganisering. Ved nedbemanning i etterkant av en virksomhetsoverdragelse skal de ansatte i begge virksomhetene vurderes på lik linje.

Reglene om virksomhetsoverdragelse er kronglete, og grensegangene kan være vanskelige. Vi anbefaler derfor tillitsvalgte og medlemmer om å ta kontakt ved spørsmål om dette.


8 TTE til 4IRE
Adv nordea