Hjem
TEMA: BLI EN FREMRAGENDE LEDER DEL 1 FREMTIDENS LEDELSE OG TRENDER
Ad:VIMA
INNHOLD

Innhold 01
MARS 2023
9
– Visjonen er også viktig for at vi skal klare å tiltrekke oss de klokeste hodene. Arbeidstakere i dag bryr seg ikke bare om lønn, arbeidstid og hva de selv får ut av jobben, de er stadig mer opptatt av hva jobben bidrar til i det store bildet, sier Christina Moe Gjerde, leder Norden og Benelux i Voi Technology.

Bli en fremragende leder
del 1
7
8
9
10
12
13
14
16
18


– På noen nivåer i ledelse, på et eller annet tidspunkt, er det ikke lenger lov til å ha feil. Da skal man bare være perfekt. Det skal være perfeksjon i alle former. Jeg tror at jo høyere opp i systemet du kommer, jo mer redd er du for å avsløre at du ikke nødvendigvis er perfekt hver eneste gang, forteller Lars Erik Lund, konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke.
18

28
– World Economic Forum ga ut en rapport i 2022 som handlet om fremtidens arbeidsmarked og hvilke typer roller vi trenger. En av de ganske øyeåpnende påstandene de kom med, var at 65 prosent av alle de som begynte på barneskolen i fj or høst, kommer til å jobbe i jobber som ikke er funnet opp ennå, hevder Eirik Norman Hansen.

20
21
22
24

Fremtidens ledelse
25
28
29
32
34

– Det er i dag større usikkerhet enn bare for kort tid siden, både med tanke på marked og rammebetingelser. Å være godværsleder er noe annet enn å være leder i markeder som er i endring, mener Kathrine Duun Moen, administrerende direktør i Technogarden.
32
REDAKTØREN
Ledelse er ikke et mål, det er en prosess. Det handler om at hver enkelt lærer litt mer hver dag om hvem vi er, hvem vi ønsker å


Redaktøren

MARS 2023


Ledelse er en
prosess mot et
fremragende
lederskap

Ledelse er ikke et mål, det er en prosess. Det handler om at hver enkelt lærer litt mer hver dag om hvem vi er, hvem vi ønsker å være i morgen og hva vi kan gjøre i dag for å komme litt nærmere å bli en fremragende versjon av oss selv. Nettopp dette vil du kunne lære mer om i denne utgaven av LederNytt.

Etter rundt 20 år hvor de fleste piler har pekt oppover, må en innse at 2023 og årene fremover vil kreve helt andre egenskaper hos lederne enn tidligere. Silvija Seres hevder at 2023 vil sette ledere på prøve, og at ledere nå må være mer retningssettende og visjonære.

Ifølge Pablo Barrera er det lett å være åpen, ærlig og inkluderende når ting går bra, men så holder man gjerne kortene tett til brystet når det går dårlig. «Ærlighet» kan ha mange sider og aspekter, og Barrera deler sine tanker om hvor ærlig man skal være når ting går dårlig.

Motivasjon er avgjørende for å skape en god visjon, men visjonen kan fort bli borte for oss. Vi har pratet med Sigurd Granmark som forklarer at visjonen er noe langt der borte som er tilnærmet usynlig for oss nå, og at målsetting er verktøyet som skal gjøre den synlig.

Eirik Norman Hansen mener at vi med alle endringene som skjer, har et enormt ansvar for å utnytte ressursene våre på en langt mer optimal måte enn før. Han understreker viktigheten av å ta vare på medarbeiderne dine, at du må legge til rette for hver enkelt – slik at du beholder dem.

I tillegg til dette har vi mange flere nyttige og innholdsrike artikler som kan hjelpe deg til å bli en fremragende leder – både for deg selv, dine teamledere, avdelingsledere og mellomledere.


Imran Jamil Naik, redaktør

Kolofon

JOURNALISTER:

Cecilie Hammernes
Inger Lise Kontochristos
Ingun Helene Kristensen

ART DIRECTOR:

Frode Falch

GRAFISK DESIGN:

Medievekst AS

REDAKTØR OG DAGLIG LEDER

Imran Jamil Naik

ANSVARLIG UTGIVER:

Bull Media Consulting AS

POSTADRESSE:

Postboks 4335 Nydalen, 0402 Oslo

KONTAKT: firma@ledernytt.no
SENTRALBORD: 4055 0372

OPPLAG:

6 000

FORSIDE FOTO:

Øyvind Breivik

DISTRIBUSJON:

Abonnementsblad print og digitalt.
Løssalg i Narvesen.

TRYKK:

Kroonpress, Estland

UTGAVE 1 – 2023

Print + digital

NESTE NUMMER:

4. mai 2023 – print + digital

ABONNEMENTS BESTILLING:

www.ledernytt.no/abonnement

ANNONSEBESTILLING:

firma@ledernytt.noLederNytt er medlem av Fagpressen og underlagt presseetikken gjennom Fagpressens medlemskap i Norsk Presseforbund. Det betyr at redaksjonen forholder seg til redaktørplakaten, VVP (Vær varsomplakaten) og er en del av pressens selvdømmeordning PFU (Pressens Faglige Utvalg). LederNytt har opplagskontroll gjennom fagpressen.

NYTT TEMA: Bli en fremragende leder!
TEMA | BLI EN FREMRAGENDE LEDER DEL 1

NYTT TEMA: Bli en fremragende leder!

Del 1

D enne temaserien har som formål å utvikle deg til å bli en fremragende leder! Temaserien omfatter 23 deler og danner en verdifull veiledning for ledere som ønsker å utvikle seg mot å bli fremragende ledere og oppleve suksess for seg selv, virksomheten og medarbeiderne.

Gjennom de ulike temadelene vil LederNytt jobbe med å innhente den beste kunnskapen, inspirasjonen, veiledningen og rådene i samarbeid med fagpersoner, bedriftsledere og nøkkelpersoner. Dette vil gi deg som leder inspirasjonsboost, læring, metodikk og innsikt som hjelper deg å (for)bli en fremragende leder!

Startskuddet går av med Visjon og motivasjon. Her tar vi for oss hvordan visjonen former både ledere og selskapet de leder, hva som ligger bak de beste visjonene og hvordan ledere jobber for å implementere visjonen på de måtene som virker i 2023. I tillegg har vi snakket med dyktige ledere for å finne ut hva som driver og motiverer dem, og om hvordan de ser på ærlighet og autentisitet som helt nødvendig for å lykkes som leder i dag.


Dette kan du lese om i del 1:

Side 10: Du må se lenger frem enn til skotuppene – et dypdykk i visjon

Side 16: Å styre et selskap etter verdier

Side 22: Visjonen som gir støtte når det stormer

Side 26: Hvorfor er motivasjonen bak visjonen viktig?

Side 34: Presterer vi høyere med en solid visjon i ryggen?

Side 40: Å sette visjonen ut i livet i en stor organisasjon

Side 44: Slik sikrer du at visjonen gjør jobben sin

Side 50: Verdier i bunn for god motivasjon

Side 56: Hvordan finne motivasjon som leder når den mentale motbakken ikke gir seg

Side 62: Hvor viktig er ledernes lønninger for prestasjon og resultater?

Side 66: Er det pengene som gjelder?

Side 70: Hvor ærlig er du som leder?

Side 74: Slik avdekker du løgner og forsøk på å lure deg


Dette kommer i del 2:

I neste del ser vi på hvorfor det er viktig å forsere personlig utfordringer, den beste måten å jobbe med dette på og hvordan utfordringer kan påvirke de rundt deg på godt og vondt. Vi gir deg også inspirasjon og læring fra andre ledere som har overvunnet sine personlige utfordringer og hatt suksess med dette.

Del 2 kommer i april (utgave 2-23)


Følg oss på nett!

Denne serien kan du også følge med på via nettsidene våre på ledernytt.no. Meld deg på nyhetsbrevet vårt og følg oss på sosiale medier for å få med deg alle sakene våre!


LederNytt spurte Chat GPT

Spørsmål: Hvorfor er visjon viktig for ledelse?

Visjon er en viktig del av ledelse fordi den gir retning og mening til virksomheten. En klart definert visjon gir en felles målsetting for ledere og ansatte, noe som bidrar til å styrke samarbeidet og samhørigheten i virksomheten. En sterk visjon hjelper også med å inspirere og motivere ansatte til å gi sitt beste og jobbe mot en felles målsetting.

Visjon gir også et langsiktig perspektiv og gir ledere en mulighet til å tenke utenfor boksen og se muligheter som ikke er synlige i dag. Det gir en mulighet til å utfordre status quo og tenke på nye måter å løse utfordringer og nå målene på.

Videre hjelper en klart definert visjon ledere med å ta bedre beslutninger. De kan referere til visjonen når de vurderer mulige handlinger eller strategier, og sørge for at beslutningene bidrar til å nå den langsiktige målsettingen.

Alt i alt hjelper en sterk visjon ledere med å fokusere på det viktigste, inspirere og motivere ansatte, og samtidig sørge for at virksomheten beveger seg i riktig retning. Derfor er visjon en viktig komponent i ledelse og en avgjørende faktor for å oppnå suksess og nå virksomhetens mål.

Ad:STICOS
Du må se lenger frem enn til skotuppene – et dypdykk i visjon
TEMA | BLI EN FREMRAGENDE LEDER DEL 1

Du må se lenger
frem enn til skotuppene
– et dypdykk i visjon

Det snakkes i det høye og brede om visjon og hvor viktig det er, men av og til kan det være nyttig å se på det helt grunnleggende i denne prosessen. Jan Ketil Arnulf mener du må klare å skape den beste billetten inn til fremtiden, slik at folk vil følge deg dit, men at det fort kan skjære seg hvis du ikke gjør det ordentlig fra grunnen av.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS | FOTO: TORBJØRN BROVOLD OG PRIVAT ILLUSTRASJON: ISTOCK.COM


T ilbake til tegnebrettet
– En visjon er et målbilde, som må være karakterisert av to ting. For det første må det være mulig å justere kursen underveis, for det er forskjell på en visjon og en plan. Planen er hvordan du har tenkt å gjøre det. For å sitere Eisenhower: «Planlegging er alt, men planer er noe dritt.» Planene blir sjelden akkurat slik som du tenkte deg. Det er viktig å ha et målbilde som rettferdiggjør at du endrer planen når det trengs. Det andre poenget er at visjonen skal være inkluderende, slik at alle de som er berørt av den, skjønner hvordan de skal bidra, og ønsker å bidra. Visjonen er en slags sosial kontrakt mellom de som skal være med på å virkeliggjøre den.

– Det er viktig å starte med en tanke om at det målbildet du ønsker deg, må kunne uttrykkes emosjonelt appellerende, og inkluderende, og så enkelt at det kan gjentas. Det handler om måten visjonen skal formuleres på. Det er derfor det er forskjell på en plan og en visjon. Visjoner kan fort bli til farlige og vidløftige drømmer, men du slipper ikke unna visjonen av den grunn. Alle som vil ha med seg andre på en reise, uansett om det er medarbeidere, kunder, investorer eller velgere, må kunne fortelle hvorfor din fremtid er bedre med min visjon. Alle organisasjoner har til oppgave å fange fremtiden. Og da må de få andre til å stille opp for den. Du kan være så rå du bare vil på planlegging, men om du ikke får kunder, investorer, velgere og medarbeidere til å stille opp, så dør den organisasjonen fort.

«Visjoner kan fort bli til farlige og vidløftige drømmer, men du slipper ikke unna visjonen av den grunn.» JAN KETIL ARNULF
Emosjonelt appellerende underkontrakter

Arnulf forklarer at alle organisasjoner er hva vi kan kalle underkontraktbestemt, og at vi aldri vil kunne lage nok kontrakter til å fange fremtiden perfekt.

– Derfor vil alle som stiller opp for en visjon, bidra med mer enn det kontrakten skulle tilsi, det er det økonomiske rasjonale på hvorfor en visjon er god. Men da må du også formulere deg på en sånn måte at visjonen ikke bare omfatter deg selv. Hvis min visjon er å doble min egen formue i løpet av året, så er det ingenting som tilsier at du vil være med på den reisen. Men ser du på en del gamle klare visjoner, har vi for eksempel Obama-kampanjen, med sin lærebok-visjon: «Yes, we can».

– Den visjonen er emosjonelt appellerende. Tre positive ord. Det bekreftende yes, det inkluderende we, og handlingsordet can. Budskapet er: Velger du meg, så får vi det til sammen. Selv om det ikke sier noe om hvordan det skal gjøres, men den er inkluderende og optimistisk. Da Steve Jobs lagde datamaskinfirmaet NeXT, sa han ikke at dette er en god datamaskin, men Revolutionizing Higher Education. Eller vi har Nokia med deres Connecting People. Men visjoner er ikke planer, visjoner er ikke nødvendigvis ekskluderende. Du kan ikke i seg selv få en konkurransefordel gjennom en visjon. Visjonen gir bare andre en retning og en grunn til å stille opp for deg.

«Hvis min visjon er å doble min egen formue i løpet av året, så er det ingenting som tilsier at du vil være med på den reisen.» JAN KETIL ARNULF
Billetten til fremtiden

Arnulf er klar på at for å starte prosessen med å utarbeide en visjon, eller man har en visjon som ikke fungerer, så man må kunne se lenger enn frem til skotuppene, minst ett år, helst fem år frem i tid.

– En god leder er den beste billetten folk har til fremtiden. Hvis folk innser at de har en bedre billett til fremtiden enn det du har, så kommer de til å slutte, eller stemme på noen andre. Du må være en god og troverdig billett til en fremtid som folk ønsker seg. Du er nødt til å være ambisiøs og fremtidsrettet, og se hvilket målbilde vi da har. Du må kjapt kunne si hvor det er vi vil være. Det kan være alt fra at «Vi skal bli Norges største parti» eller «Vi skal forandre sammensetningen på Stortinget» eller «Vi skal ha størst markedsandel».


Om Jan Ketil Arnulf:
JOBB: Professor i ledelse ved Handelshøyskolen BI og Forsvarets Høyskole
ERFARING: Omfattende erfaring i lederutvikling og rådgivning til private og offentlige organisasjoner i inn- og utland. Forskning på ledelse, lederutvikling og organisasjoners prestasjoner. Forfatter av flere bøker om ledelse.
UTDANNELSE: Doktorgrad i organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo. Godkjent spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, spesialist i klinisk psykologi.

– Målbildet må være oppnåelig og attraktivt for flere enn deg selv, men det må ikke være attraktivt for alle. Et politisk parti kan ikke få alle stemmene. Men når du lager en visjon, må du tenke hvem som er de vesentligste spillerne du vil ha med deg på laget. Lager du et målbilde som innebærer at du blir rik på bekostning av dine medarbeidere og kunder, så er det neppe mange som gidder å hjelpe deg på den veien.

– I disse dager er det en faktor til vi må ta hensyn til. Hvis visjonen er at vi skal bli rike på bekostning av miljøet, på bekostning av våre barns arv, kommer bærekraften inn. Du må si noe som holder i den tidsperioden som du har, og at målbildet inkluderer flere enn deg selv. Klarer du ikke det, ligger du tynt an. Da vil du bli utkonkurrert av noen som kan si dette bedre enn deg.

Troverdighetsfundamentet

Arnulf forklarer at når du starter arbeidet med en slik visjon, må du involvere de viktigste premissleverandørene for den strategien du har tenkt å legge opp til.

– Vi snakker om langsiktighet og troverdighet. Visjoner er skumle på den måten at hvis du selv er med på å torpedere den, eller legger opp til en strategi som ikke er forenlig med den visjonen, så vil du raskt bli avslørt. Din egen troverdighet står på spill. Det lønner seg å få med noen som er vant til å tenke tekst. Ikke at man skal sette dette bort til konsulenter, for det er farlig. Men det er viktig at man kan levere visjonen med troverdighet. Men det er noe svulstig over fremtidsbilder som fort slår tilbake på den som fremfører det. Visjonen må ha et konkret troverdighetsfundament. Og visjonen må ikke gjøre vold på den strategien eller tilnærmingen du tenker å ha.

«Visjonen må ha et konkret troverdighetsfundament. Og visjonen må ikke gjøre vold på den strategien eller tilnærmingen du tenker å ha.» JAN KETIL ARNULF
– Jeg husker da Jan P. Syse gikk til angrep på Thorbjørn Jagland som snakket om Det norske hus, for den visjonen hadde fem vegger og intet tak. Så da påpekte retorikeren Syse at denne visjonen manglet en retorisk troverdighet. Visjoner har en tendens til å dukke opp ved store og festlige anledninger. Det er viktig at visjonen fungerer så den ikke blir latterliggjort og man skyter seg selv i foten.

– Hvis du ønsker å grunnlegge en ny bedrift og få med deg kjernegrupper av støttespillerne dine, hvis du ønsker å endre noe eller erobre en større markedsandel, eller starte et nytt politisk parti, da er visjonen særdeles viktig. Hvis du skal nå ut og presentere deg selv som et bedre fremtidsalternativ enn andre konkurrenter, er det essensielt.

«Visjoner kan fort bli til farlige og vidløftige drømmer, men du slipper ikke unna visjonen av den grunn.» JAN KETIL ARNULF
Er visjonen utgått på dato?

– Hvis organisasjonen allerede står godt og har en solid posisjon i markedet, så er det ikke nødvendigvis så farlig. Da vil mange ikke engang legge merke til visjonen. Derfor er det sikkert mange organisasjoner som har vært gjennom pliktøvelsen med å være på et høyfjellshotell og tegne opp visjoner på plansjer, og disse blir oftest ikke til noe. Men alternativet til å ha en visjon, det er Dødens dal. Alt arbeid forutsetter en viss tro på fremtiden, ellers hadde ingen giddet. Sisyfos er ikke en god visjon. Hver dag triller vi en stein opp på fjellet, så triller den ned på den andre siden, og så triller vi den opp igjen i morgen. Det funker ikke som visjon, visjonen må være at vi skal få plassert den steinen på toppen. Derfor er en visjonsløs arbeidsplass per definisjon Dødens dal.

– Visjoner går også ut på dato. En dårlig leder er en leder som er uklar på hvor vi skal, og lite lyttende på om vi er på vei dit, men veldig fastlåst i bruk av virkemidler. En god leder derimot er veldig klar på hvor vi skal, og nettopp derfor veldig lyttende på om vi er på vei dit. Derfor er den gode lederen veldig fleksibel i valg av virkemidler, og da er lederen en person du kan gå til med dårlige nyheter. Når medarbeidere eller investorer ikke tør å gå til lederen fordi de vet at lederen er allergisk mot dårlige nyheter, for de dårlige nyhetene truer planen, og planen er viktigere enn målet, da har vi et problem.

Tillit i bunn

På spørsmål om det er bedrifter og selskaper her i landet som ikke når frem med sine visjoner, drar Arnulf frem Vy og jernbanen, som han synes fremstår som i særklasse visjonsløse.


«Hvis min visjon er å doble min egen formue i løpet av året, så er det ingenting som tilsier at du vil være med på den reisen.» JAN KETIL ARNULF

– Jeg har i møter med Vy og Bane NOR og Ruter forsøkt å formidle at de burde si at toget er en tillitssak. Jeg har tillit til at toget kommer, og mange ganger gjør det ikke det. De har tillit til at jeg har kjøpt billett, og mange ganger har jeg ikke det. Da ligger det en gjensidig tillit i bunn. Men siden de kan ilegge meg bot hvis jeg glemmer å kjøpe billett, mens de alltid slipper unna med at toget ikke kommer, så fungerer ikke det tillitsforholdet. Toget i Norge er et eklatant maktovergrep utført av direktører med millionlønner. Toget er visjonsløst. Toget i Norge har ingen annen funksjon enn å bygge pyramider for offentlige planleggere.

– De burde si litt om hva de er villige til å forsake, slik at resten av oss kan ta stilling til det. Ta for eksempel Veidirektoratet, som har en nullvisjon på antall trafikkdrepte. Den synes jeg er hederlig og prinsipielt oppnåelig. Vi sier ikke at vi er villige til å ta kostnaden med 100 drepte og 500 hardt skadde for å kunne fortsette å kjøre bil, men i realiteten gjør vi jo akkurat det. Jeg er vokst opp med tanken om at en firefelts motorvei var et onde, men vi så jo at da de anla en slik motorvei til Svinesund, så gikk antall trafikkdrepte rundt Moss og Råde dramatisk ned. Så lenge folk slutter om visjonene, så kan det også berettige noen ubehagelige og farlige tiltak, da sukrer det den bitre pillen.

Grønne visjoner og bærekraft

Et stadig viktigere element i et selskaps visjoner er bærekraften, og Arnulf fremholder at visjoner som omhandler bærekraft, ofte forener markedsaktører.

– Folk er generelt villige til å betale litt mer for mat som er produsert med dyrevelferd. Mange i restaurantbransjen sier også at kjøttet smaker bedre om det kommer fra lykkelige dyr. Det betyr at du kan lage løsninger som flere er villige til å støtte opp hvis du har en visjon, da vil du kunne kompensere for regler og økonomiske transaksjoner, til en viss grad.

– Folk er villige til å være med på upraktiske og vanskelige ting, og medarbeiderne i en bedrift er villige til å være med på å gjøre en innsats, under forutsetning av at fremtidsbildet til bedriften er noe de ønsker å stille opp for. Er det ikke det, så skjønner alle at her er det hver mann for seg selv. Man må si mer om hvilke forpliktelser man er villige til å inngå for å få dette til, hvordan det skal forplikte. Ellers blir det bare grønnvasking. Ta et slikt problem som digitalisering og bærekraft sammen – egentlig er digitalisering en ganske tvilsom bærekraftmekanisme, for den er en voldsom forbruker av energi og vann. Ta for eksempel elbilen, som det lenge har vært et spørsmål om det egentlig lønner seg økonomisk. Men med utslippsfrie biler vil det kanskje i det lange løp lønne seg likevel, avslutter Arnulf.

«Visjonen må ha et konkret troverdighetsfundament. Og visjonen må ikke gjøre vold på den strategien eller tilnærmingen du tenker å ha.» JAN KETIL ARNULF

Arnulfs lytte-/lesetips:
Bøker:
 • Isaacson, W. (2011). Steve Jobs. Norsk utgave på Cappelen Damm.
 • Transformasjonsledelse (2013), av L. Glasø and G. Thompson, Gyldendal Akademisk
Podcaster:
 • «Sjefen» med Henning Asklien og Jan Ketil Arnulf
 • «Innovative teams» med Frode Heldal, Stein H. Forsdahl og Endre Sjøvold
 • «Lederpodden» med Tor Åge Eikerapen

Om Jan Ketil Arnulf:
JOBB: Professor i ledelse ved Handelshøyskolen BI og Forsvarets Høyskole
ERFARING: Omfattende erfaring i lederutvikling og rådgivning til private og offentlige organisasjoner i inn- og utland. Forskning på ledelse, lederutvikling og organisasjoners prestasjoner. Forfatter av flere bøker om ledelse.
UTDANNELSE: Doktorgrad i organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo. Godkjent spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, spesialist i klinisk psykologi.
Å styre et selskap etter verdier
TEMA | BLI EN FREMRAGENDE LEDER DEL 1

Å styre et selskap
etter verdier

Reitan Retail har valgt å ikke ha en visjon, og bruker verdibasert ledelse som rettesnor. LederNytt har tatt en prat med CEO Ole Robert Reitan om hvorfor de har tatt disse valgene og hvordan det fungerer i praksis.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS | FOTO: ØYVIND BREIVIK, NHO, OG CAMILLA SOLBERG


Å drive etter verdier
Reitan forklarer at Reitan Retail er ett av tre store selskaper, sammen med Reitan Kapital og Reitan Eiendom, som utgjør REITAN, som har som visjon å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Derfor har de valgt å ikke ha en egen visjon.

– Vi ser på det å være verdidrevet som en suksessfaktor for å skape nye arbeidsplasser, økonomiske verdier, for å få kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere til å føle seg verdifulle, og for å drive virksomheten vår med verdighet. Da vi etablerte Reitan Retail i 2021, valgte vi å være tro mot filosofien om at det enkle ofte er det beste: Vi definerte ikke en ny og egen visjon for Reitan Retail, men valgte å bygge videre på visjonen til REITAN. Det er tross alt begrenset hvor mange verdier, visjoner, misjoner og formål ansatte klarer å forholde seg effektivt til i hverdagen.

Om Ole Robert Reitan
JOBB: CEO i handelsselskapet Reitan Retail, som har 42 000 mennesker, fordelt på 4000 utsalgssteder og virksomhet i syv land. Deleier i REITAN.
ERFARING: Sjef for REMA 1000 i mange år, nå sjef for Reitan Retail med handelsvirksomhet i hele Norden.
UTDANNING: Først og fremst livets handelshøyskole. Han ble født inn i butikk, og siden har livet hans stort sett handlet om handel. I tillegg har han bachelorgrad i økonomi og markedsføring.

– Som mange vet er det tette bånd mellom en visjon, en misjon og et formål, så heller enn å definere en egen visjon for Reitan Retail, valgte vi å skape et felles formål med handelsvirksomheten vår: At vi skal gjøre hverdagen litt enklere og verden litt bedre. Jeg synes det er mye kraft bak disse ordene. Formålet vårt sier mye om hva vi ønsker å være, og hvilket ansvar vi både kan og skal ta som en aktiv samfunnsaktør. At vi skal gjøre hverdagen enklere, handler blant annet om at vi har kunden som øverste sjef, og at vi hele tiden skal utvikle løsninger som skal gjøre det enklere å handle hos oss. Det skal være enkelt og effektivt å være kunde i våre kjeder, enten du kjøper dagligvarer, kioskvarer, bilvask, elbillading eller drivstoff. Det skal også bli enklere å ta gode, ansvarlige valg, slik at man kjøper varer som er til det beste for både kropp og planet.

– At vi skal bidra til å gjøre verden litt bedre, handler om hvilket samfunnsansvar vi skal ta. Der er jeg stolt over at virksomheten vår står bak en rekke bransjeledende tiltak, som for eksempel industriens beste dyrevelferd i kyllingproduksjonen vår, eller at vi gikk foran for å kutte palmeoljen fra våre produkter.

REMA 1000 har dessuten i syv år på rad blitt kåret til Danmarks mest bærekraftige merkevare. Det er også mye som er ugjort på dette området, og det motiverer meg. Bærekraftsagendaen vår er en integrert del av forretningsstrategien, og noe vi kommer til å bruke mye tid og energi på i årene fremover. Vi både kan og skal gjøre en forskjell, og dette er veldig viktig for meg som leder. Jeg ønsker å kunne sove godt om natten, og da må jeg vite at vi utgjør en positiv forskjell. Det krever at vi tenker på den triple bunnlinjen, altså at vår virksomhet skal gi fordeler for både bedriften, forbrukere og miljø.

«At vi skal bidra til å gjøre verden litt bedre, handler om hvilket samfunnsansvar vi skal ta.» OLE ROBERT REITAN
«At vi skal bidra til å gjøre verden litt bedre, handler om hvilket samfunnsansvar vi skal ta.» OLE ROBERT REITAN

Ole Robert Reitan forteller at «Blåboka» omtaler deres filosofi, denne er publisert på 8 språk.
42 000 drømmer

Reitan forklarer at de jobber med verdibasert ledelse som rettesnor i det daglige arbeidet, og at de har en klar definisjon av hva dette betyr.

– Verdibasert ledelse i alle selskapene som hører til under REITAN, er definert som «å bygge store mennesker som skaper handling gjennom tillit». Å gi folk myndighet og ansvar krever ledelse med et positivt menneskesyn, relasjonelt mot og tydelighet i forhold til egne verdier. God ledelse som bygger store mennesker, handler om å ha troen på enkeltmennesker og deres prestasjoner. Om å få folk til å føle seg verdifulle. Hele organisasjonen må da ha kunnskaper om hva det vil si å unne og beundre hverandre, bygge stolthet og begeistring.

«Å gi folk myndighet og ansvar krever ledelse med et positivt menneskesyn, relasjonelt mot og tydelighet i forhold til egne verdier.» OLE ROBERT REITAN
– Det ligger sentralt i filosofien i Reitan Retail at vi skal tørre å drømme. Når noe skapes, starter det med en drøm. Vi har 42 000 mennesker i systemet vårt, og jeg håper alle sammen drømmer om både stort og smått. Å drømme, og åpent snakke om sine drømmer, bidrar til å frigjøre masse energi, og fra et ledelsesstandpunkt bruker vi verdigrunnlagene våre til å kanalisere energien i riktig retning. Store beslutninger hos oss tas på bakgrunn av verdigrunnlag, fagkunnskap, magefølelse og erfaringer.

– Som leder må jeg tørre å stole på at den personen som har fått ansvaret for en problemstilling, kommer med den beste løsningen. I REITAN-systemet tror vi på enkeltmennesket, at hen er i stand til å ta gode beslutninger selv, og vi ønsker at beslutningene skal tas nærmest mulig kunden. I Reitan Retail og de andre selskapene i REITAN ønsker vi å bygge store mennesker og solide bedrifter. Da må vi gi folk noe å tro på, stor frihet og myndighet satt i system. Egeninteressen og det emosjonelle eierskapet er drivkraften, og verdiene er verktøy.

«Som leder må jeg tørre å stole på at den personen som har fått ansvaret for en problemstilling, kommer med den beste løsningen.» OLE ROBERT REITAN

«Å gi folk myndighet og ansvar krever ledelse med et positivt menneskesyn, relasjonelt mot og tydelighet i forhold til egne verdier.» OLE ROBERT REITAN

Den første REMA-butikken, på Bromstad i Trondheim.
Ikke regelstyrt virksomhet

– Mange bedrifter ser ut til å prøve å skape et regelverk og et byråkrati uten smutthull, som de mer eller mindre trer nedover hodet på folk i organisasjonen. Den tilnærmingen er jeg ikke tilhenger av. Strenge regler og tungt byråkrati bygger ikke store mennesker og fremmer ikke selvstendige beslutninger og sunn fornuft. Tempoet og prestasjonene i arbeidslivet krever at folk tar gode beslutninger uten behovet for å treffe komiteer og ha møter. Flatere strukturer og mindre byråkrati er mindre ressurskrevende og mer lønnsomt. Det er de med de laveste kostnadene og den mest effektive driften som overlever.

– Når gode beslutninger tas raskt, er det en mer bærekraftig måte å drive virksomhet på. Tydelig retning og verdier hjelper folk å navigere i landskapet virksomheten er i. Uten det vil folk miste retningen og man vil i verste fall få korrupsjon. Med evigheten som perspektiv kreves det høy forretningsmoral i de daglige beslutningene som tas, overalt i organisasjonen vår.

Å skape tillitskapital

Reitan forklarer at det er verdigrunnlagene som definerer det meste hos Reitan Retail, og at alt handler om å skape tillit.

– Det er verdigrunnlagene som driver oss – som er oss. De gir oss retning og hjelper oss på veien mot målet, uten å glemme hvor vi kommer fra. Vi bruker ordet verdigrunnlag i stedet for bare verdi, fordi disse representerer en grunnmur. Våre verdigrunnlag gir grobunn for flere verdier, felles tenkesett og væremåte som til sammen blir vår kultur. Vi har i dag åtte verdigrunnlag, som har blitt jobbet frem etter læring i mer enn 40 år. Vi er sikre på at det er kombinasjonen av sterke indre verdier og høy kompetanse som er vinneroppskriften, enten det er for et enkeltmenneske eller en bedrift. Derfor ser jeg det som min viktigste oppgave som leder, å jobbe med å få folk til å forstå filosofien vår.

– Utøves verdibasert ledelse godt, vil tillitskapitalen i virksomheten øke. I et krevende marked er tillit avgjørende for kunden vår, og ikke minst for evnen og viljen til å ta risiko gjennom å investere for å trygge arbeidsplasser og bygge sterke virksomheter med evigheten som perspektiv. I en verdibasert kultur vil folk føle seg verdifulle fordi de blir sett og får tillit. Den indre motivasjonen ligger til grunn for utholdenheten og nivået. Mennesker som føler seg hjemme i en kultur, som opplever at virksomheten tror på og brenner for det samme som dem selv, er mer lojale og gir mer av seg selv.


Reitans
lese-/lyttetips:

Bok: George Orwell – 1984
Podcast: Oppdatert fra NRK

Ole Robert Reitan under NHOs årskonferanse.
Ta beslutninger nærmest kunden

Reitan understreker at god organisasjonsstruktur, klare forretningsideer, effektive enheter og tydelige ansvarsområder og forventninger er nødvendig for å lykkes med verdibasert ledelse. Og at de ikke minst trenger å sørge for at alle – ikke bare lederne – skjønner filosofien deres.

– Hos oss skal alle kjenne verdigrunnlagene våre og hvorfor vi har valgt dem. Derfor har vi satset tungt på opplæring og skolering. Vi har bygget egen Verdiskole, hvor vi har egen verdiskolerektor, og vi har inngått samarbeid med NTNU om etablering av et kurs med studiepoeng i verdibasert ledelse. Dessuten skal alle nyansatte kjøpmenn og administrativt, som del av sitt opplæringsløp, reise til vårt hovedsete på Lade Gaard for filosofikurs og trening i verdigrunnlagene.

– Mitt mål som leder er at jeg skal være nødt til å ta færrest mulig beslutninger. Jeg ønsker at beslutningene skal tas nærmest mulig kunden, fordi jeg har en grunnleggende tro på at de beste beslutningene tas der kundens behov står i sentrum. Det er denne filosofien, med effektive strukturer og verdibasert ledelse i sentrum, som har vært en vinneroppskrift for selskapet vårt i mer enn 40 år. Det er min erfaring at de dyktigste folkene ønsker å utnytte sin kompetanse og erfaring til det beste for selskapet, men de trenger en retning, og verdier og et godt formål fungerer utmerket til det. Husk; alt kan kopieres, bortsett fra menneskene våre, avslutter Reitan.

«Som leder må jeg tørre å stole på at den personen som har fått ansvaret for en problemstilling, kommer med den beste løsningen.» OLE ROBERT REITANOm Reitan Retail

Reitan Retail er et ungt selskap, faktisk bare to år gammelt. Selskapet ble opprettet i forbindelse med at de samlet all handelsvirksomhet i REITAN i samme selskap, altså Reitan Retail. I dag har Reitan Retail nærmere 4000 utsalgssteder i syv land, innenfor dagligvare, kiosk, servicehandel og mobilitet. Deres 42 000 mennesker jobber innenfor fire forretningsområder: REMA 1000 Norge, REMA 1000 Danmark, Reitan Convenience og Uno-X Mobility. Om lag halvparten av omsetningen deres skjer utenfor Norge, og hver dag har de nærmere 2 millioner kundemøter.

Historien startet med at Ole Robert Reitans besteforeldre, Ole og Margit Reitan, flyttet fra Soknedalen til Trondheim for å forfølge drømmen om å starte kolonial i 1948. Deretter har familiens historie stort sett handlet om handel.

Den første REMA-butikken ble etablert i Trondheim i 1979, og nå, litt mer enn 40 år etterpå har REMA 1000 blitt en av de sterkeste merkevarene i både Norge og Danmark. Med mer enn 1100 butikker totalt har REMA 1000 som mål å selge et bredt utvalg av dagligvarer til laveste pris, av høy kvalitet, produsert og solgt på en ansvarlig måte.

Kiosk- og servicehandelsvirksomheten kom inn i selskapet tidlig på 2000-tallet, og i dag har Reitan Convenience rundt 2000 butikker, kiosker og serveringssteder i Norden og Baltikum. De har kjedene 7-Eleven i Norge, Sverige og Danmark; Narvesen i Norge, Latvia og Litauen; R-Kioski i Finland; R-Kiosk i Estland; Pressbyrån og PBX i Sverige; Caffeine Roasters i Latvia, Litauen og Estland; Lietuvos Spauda i Litauen; og Northland i Norge. Reitan Convenience har som mål å gjøre bærekraft enkelt og mer tilgjengelig.

Det som startet som oppkjøp av en bensinstasjonskjede på midten av 2000-tallet, har utviklet seg til å bli det de i dag kaller Uno-X Mobility. Her møter de kundene med konseptene Uno-X, YX og YX 7-Eleven. Uno-X tilbyr drivstoff, elbillading og Svanemerket bilvask i Norge og Danmark. YX, YX 7-Eleven og YX Truck spesialiserer seg hovedsakelig på drivstoffdistribusjon og -salg i Norge og Danmark.


Om Reitan Retail

Reitan Retail er et ungt selskap, faktisk bare to år gammelt. Selskapet ble opprettet i forbindelse med at de samlet all handelsvirksomhet i REITAN i samme selskap, altså Reitan Retail. I dag har Reitan Retail nærmere 4000 utsalgssteder i syv land, innenfor dagligvare, kiosk, servicehandel og mobilitet. Deres 42 000 mennesker jobber innenfor fire forretningsområder: REMA 1000 Norge, REMA 1000 Danmark, Reitan Convenience og Uno-X Mobility. Om lag halvparten av omsetningen deres skjer utenfor Norge, og hver dag har de nærmere 2 millioner kundemøter.

Historien startet med at Ole Robert Reitans besteforeldre, Ole og Margit Reitan, flyttet fra Soknedalen til Trondheim for å forfølge drømmen om å starte kolonial i 1948. Deretter har familiens historie stort sett handlet om handel.

Den første REMA-butikken ble etablert i Trondheim i 1979, og nå, litt mer enn 40 år etterpå har REMA 1000 blitt en av de sterkeste merkevarene i både Norge og Danmark. Med mer enn 1100 butikker totalt har REMA 1000 som mål å selge et bredt utvalg av dagligvarer til laveste pris, av høy kvalitet, produsert og solgt på en ansvarlig måte.

Kiosk- og servicehandelsvirksomheten kom inn i selskapet tidlig på 2000-tallet, og i dag har Reitan Convenience rundt 2000 butikker, kiosker og serveringssteder i Norden og Baltikum. De har kjedene 7-Eleven i Norge, Sverige og Danmark; Narvesen i Norge, Latvia og Litauen; R-Kioski i Finland; R-Kiosk i Estland; Pressbyrån og PBX i Sverige; Caffeine Roasters i Latvia, Litauen og Estland; Lietuvos Spauda i Litauen; og Northland i Norge. Reitan Convenience har som mål å gjøre bærekraft enkelt og mer tilgjengelig.

Det som startet som oppkjøp av en bensinstasjonskjede på midten av 2000-tallet, har utviklet seg til å bli det de i dag kaller Uno-X Mobility. Her møter de kundene med konseptene Uno-X, YX og YX 7-Eleven. Uno-X tilbyr drivstoff, elbillading og Svanemerket bilvask i Norge og Danmark. YX, YX 7-Eleven og YX Truck spesialiserer seg hovedsakelig på drivstoffdistribusjon og -salg i Norge og Danmark.


Om Ole Robert Reitan
JOBB: CEO i handelsselskapet Reitan Retail, som har 42 000 mennesker, fordelt på 4000 utsalgssteder og virksomhet i syv land. Deleier i REITAN.
ERFARING: Sjef for REMA 1000 i mange år, nå sjef for Reitan Retail med handelsvirksomhet i hele Norden.
UTDANNING: Først og fremst livets handelshøyskole. Han ble født inn i butikk, og siden har livet hans stort sett handlet om handel. I tillegg har han bachelorgrad i økonomi og markedsføring.
Visjonen som gir støtte når det stormer
TEMA | BLI EN FREMRAGENDE LEDER DEL 1

Visjonen som gir støtte når det stormer

Mange visjoner er ulne og lite konkrete, mens andre er tydelige på hva de ønsker å oppnå. LederNytt tok en prat med Christina Moe Gjerde, nordenleder for elsparkesykkelselskapet Voi, om visjonen som har 15-minuttersbyen som endestasjon, og om hvordan denne visjonen gjør arbeidet meningsfullt når det stormer som verst.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS | FOTO: SOFIE CEDERLUND

M er enn en visjon
Moe Gjerde forklarer at Vois visjon er «Cities Made for Living», eller «Byer skapt for å leve» på godt norsk.

– Jeg mener dette er en god visjon som ikke bare sier noe om tjenesten vi leverer, men også hvorfor vi gjør det og hva vi ønsker å oppnå. Det finnes mange måter å bidra til bærekraftige samfunn på i fremtiden, hvor bilavhengigheten er betraktelig lavere enn i dag, og bidraget vårt er gjennom delt mikromobilitet.

– Utleie av elsparkesykler er nok det første folk tenker på når de hører Voi, men med denne visjonen ønsker vi å vise at delt mikromobilitet handler om så mye mer. Det er utvikling av teknologiske løsninger som lar oss samarbeide på tvers av bysykler, kollektivtransport og bildeling, det er innspill til politiske prosesser for bedre infrastruktur for både gående og syklende, og ikke minst handler det om å sikre høy mobilitet i byene – uten å være avhengig av bilen. Og det er utrolig meningsfylt og gøy!

– Vårt ultimate mål med visjonen er 15-minuttersbyen. Kort fortalt er målet at uansett hvor du er, og hvor du skal, så kan reisen gjennomføres på maksimalt femten minutter uten bruk av bil. Det krever et godt utviklet kollektivsystem som tar deg fra holdeplass til holdepass, men må også suppleres av gode mikromobilitetsløsninger. Ingen reiser fra holdeplass til holdeplass, man reiser fra dør til dør, og da må det finnes gode alternativer som legger til rette for det. Så lenge bilen er et attraktivt transportmiddel, har vi en jobb å gjøre, og med visjonen om «Cities Made for Living» går jeg på jobb hver dag motivert for å skape bedre byer for menneskene som bor, jobber og ferdes der.

En visjon med mange aspekter

Moe Gjerde understreker at samtidig som politikerne oppfordrer til massive klimakutt innen 2030, er bilparken ventet å vokse fra 1,4 milliarder biler i dag til 2 milliarder på samme tid.

– Urbaniseringen foregår i høyt tempo over hele verden, noe som vil si at mye av denne veksten vil komme i og rundt de store byene. Vi må løse byene om vi skal redusere utslipp og samtidig sørge for at mobilitetsbehovet løses – vi vil jo ikke at folk skal slutte å bruke byen og at det skal bli vanskelig å transportere seg rundt, men vi må tenke nytt rundt mobilitet.

– Samtidig er vi et teknologiselskap, og er opptatt av å bruke teknologien til det beste for mennesker, miljø og samfunn. Elsparkesyklene våre i gatene er det folk ser, men bak dette ligger det utallige timer utvikling og programmering som skal sikre at du finner en elsparkesykkel der du er når du trenger den. Vi er et programvare- og maskinvareselskap som har bygget en helt ny forretningsmodell og leverer verdens første heldigitale transportmiddel. Vi er født digitale, og slik jeg ser det, bidrar visjonen vår til å bygge bro mellom teknologi, det grønne skiftet og varige utslippskutt.

«Elsparkesyklene våre i gatene er det folk ser, men bak dette ligger det utallige timer utvikling og programmering som skal sikre at du finner en elsparkesykkel der du er når du trenger den.» CHRISTINA MOE GJERDE
– Byplanleggingen viser også, spesielt i årene etter andre verdenskrig, at samtlige byer her i verden er utformet rundt bilen. Det er en holdning vi tror sitter igjen hos mange, og at bilen og bilens plass har blitt det naturlige utgangspunktet, uten at det egentlig trenger å være sånn. Fortauene er smale, bilveiene er brede, og sykkeleveiene er det ikke så altfor mange av. Det er noe vi vil jobbe for å endre på.


Om Christina Moe Gjerde
JOBB: Leder Norden og Benelux i Voi Technology
ERFARING: Konsulent i både EY og AVO før hun kom til Voi som Strategy & Planning Manager i 2019
UTDANNING: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og UC Berkeley

– Det er også et vesentlig klimaog miljøaspekt i visjonen vår. Levende byer er byer med frodige grønne lunger, gode kollektivknutepunkter og utforming som gjør det attraktivt å være myk trafikant, og unødvendig å være bilist. Mange byer har også vedtatt ambisiøse klimamål som skal oppnås innen 2030 i tråd med FN-målene, og med vår visjon ønsker vi å kommunisere at denne måloppnåelsen er noe vi ønsker å bidra til. Dersom byene ønsker det, kan vi være med som et effektiv verktøy for å oppnå klima- og miljømål. Transport står tross alt for nesten én tredjedel av klimautslippene her i landet, og det er noe vi mer enn gjerne bidrar til å redusere.

Gjenskapte byområder

Moe Gjerde og Voi valgte en noe annerledes tilnærming til arbeidet med visjonen enn å bare samle lederteamet på et høyfjellshotell.

– Sammen med danske JAJA Architects tok vi for oss flere sentrale knutepunkter i europeiske byer og gjenskapte disse med én vesentlig forskjell – de skulle være utformet og tilpasset rundt menneskene, ikke bilene. Vi så fort at disse illustrasjonene ikke bare var utopiske skisser for en hypotetisk fremtidsby, men faktiske gjennomførbare illustrasjoner som kan være realitet om kort tid, dersom myndigheter og beslutningstakere ønsker det.

– Vi hentet også inn mye statistikk rundt reelle problemer verden står overfor og om hvor vi må tenke nytt, skape nye forretningsmodeller og løsninger. Blant annet viser tall fra OECD at 50 prosent av offentlige rom i europeiske byer er forbeholdt biler, 12 prosent av klimautslippene i Europa kan knyttes direkte til bilkjøring og hele 20 prosent av den europeiske befolkningen bor i områder hvor støyen er definert som helseskadelig. Med andre ord:

Hvordan utvikler vi framtidens byer til å ivareta innbyggernes mobilitetsbehov, samtidig som vi bidrar til å kutte klimagassutslipp og redusere bilavhengighet? Jo, ved å utvikle byer skapt for å leve i.

«Vi hentet også inn mye statistikk rundt reelle problemer verden står overfor og om hvor vi må tenke nytt, skape nye forretningsmodeller og løsninger.» CHRISTINA MOE GJERDE
Hvorfor finnes vi?

– Jo større et selskap blir, jo vanskeligere kan det oppleves å skape en felles identitet og forståelse rundt oppdraget vi skal løse. Slik jeg ser det, bidrar en god visjon til å gjøre det enklere for alle å forstå viktigheten av sin oppgave i en stadig mer kompleks og spesialisert organisasjon. Så må visjonen være samlende. Enten du utvikler brukergrensesnitt for appen i Stockholm eller reparerer og vedlikeholder elsparkesyklene i Bergen, så vet du at innsatsen du legger ned, bidrar til byer skapt for å leve i.

«Slik jeg ser det, bidrar en god visjon til å gjøre det enklere for alle å forstå viktigheten av sin oppgave i en stadig mer kompleks og spesialisert organisasjon.» CHRISTINA MOE GJERDE
– Hva er oppdraget vårt? Hvorfor finnes Voi? Det er spørsmål jeg kunne brukt en hel dag på å snakke om, men med en solid visjon så finnes det også et kortsvar på disse spørsmålene som gjør at alle, enten de forholder seg til Voi som arbeidsgiver, konkurrent, kunde eller annen interessent, forstår hva vi holder på med. Her har lederen et enormt ansvar. Kommunikasjon, forankring, engasjement og mening er viktige stikkord her.

«Elsparkesyklene våre i gatene er det folk ser, men bak dette ligger det utallige timer utvikling og programmering som skal sikre at du finner en elsparkesykkel der du er når du trenger den.» CHRISTINA MOE GJERDE

«Vi hentet også inn mye statistikk rundt reelle problemer verden står overfor og om hvor vi må tenke nytt, skape nye forretningsmodeller og løsninger.» CHRISTINA MOE GJERDE
Visjonen gir støtte i stormen

Moe Gjerde understreker at det å være leder i en mye omdiskutert bransje, både på godt og vondt, har ført med seg en og annen tøff storm å stå i.

– Når du står i disse stormene, samtidig som du er involvert i lange prosesser med flere kommuner, og atpåtil skal lede virksomheten i Norden og Benelux med ulike markeder og reguleringer, da er visjonen god å ha for å unngå kaos. Det gjør også at vi klarer å tenke langsiktig når vi står i kortsiktige stormer og utfordringer. Jeg bruker ofte visjonen og misjonen til å «check in» på at vi er på rett vei når store beslutninger eller strategiske valg skal tas.

– Visjonen blir et slags holdepunkt som motiverer meg til å dra selskapet i riktig retning, uansett hvor mye det måtte blåse opp til storm. Og så er vi i en tid hvor tøffe tak er nødvendig, og da trengs det modige ledere. Det handler så klart mye om hvem lederne er som personer og hvilke egenskaper de har, men jeg tror også det er viktig at lederne er bevisst på hva de jobber for. Her er en god visjon godt å ha.

– I stormene, de lange politiske prosessene, sene kvelder med anbudsskriving, og etableringer i stadig nye byer og markeder, har jeg visjonen vår med meg. Det er i slike stunder jeg opplever viktigheten av å ha en visjon som enkelt kan forankres til arbeidet vi gjør internt, men som også er enkel å forstå eksternt. Til syvende og sist handler det om at visjonen vår er enkel å kjenne igjen i alt vi gjør, den gjør det lettere å knytte de hverdagslige oppgavene til det overordnede målet, og for min del gir visjonen en god pekepinn og rettesnor for store og små avgjørelser som skal tas.

Enkel og forståelig visjon

Moe Gjerde er er tydelig på hva visjonen skal gjøre for selskapet, både overfor kunder, samfunn og andre interessenter.

– Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg ikke kundene våre tenker over visjonen vår ord for ord, men de opplever resultatene av den i form av en tilgjengelig mikromobilitetstjeneste på tvers av mer enn hundre europeiske byer. Samtidig ser vi overfor myndigheter, beslutningstakere og andre interessenter at visjonen vår oppleves som hensiktsmessig og relevant. Vi trenger samarbeid for å sikre en grønn og bærekraftig mobilitetshverdag, og da er det viktig med en visjon som er enkel å forstå og kjenne seg igjen i – enten du jobber i Voi, er politiker, konkurrent eller innbygger.

– Visjonen er også viktig for at vi skal klare å tiltrekke oss de klokeste hodene. Arbeidstakere i dag bryr seg ikke bare om lønn, arbeidstid og hva de selv får ut av jobben, de er stadig mer opptatt av hva jobben bidrar til i det store bildet. Når jeg snakker med kandidater rundt om i Norden og Europa, bruker jeg vel så mye tid på å fortelle om hva Voi skal bidra til å gjøre i det store bildet, som å snakke om hva kandidaten personlig vil få ut av jobben.

– Gode forsikringsordninger, lønnsvekst og moderne kontorlokaler er fint, men om du ikke har et godt svar på i hvilken retning bedriften din ønsker å dra samfunnet, så finner de klokeste hodene et annet sted å jobbe. At vi vil bygge byer skapt for å leve, er vår måte å fortelle arbeidstakere der ute at vi vil bidra til å skape et grønnere og bedre samfunn, og at det er det viktigste bidraget du gjør hos oss – enten det er som utvikler, logistikkmedarbeider eller regnskapsfører. Utleie av elsparkesykler er en liten dråpe i en stor transportdam, og visjonen bidrar til å synliggjøre og plassere denne dråpen i en kontekst som blir enkel å forstå, avslutter Moe Gjerde.


Moe Gjerdes lytte- og lesetips:
Bøker:
 • Hans Rosling, Factfulness. En bok fra 2018 som i disse dager nesten bør leses igjen med så mye urolighet i verden. Den gir deg fakta og verktøy for å forstå verden, i en tid med sosiale medier og fake news. Jeg er fremtidsoptimist, og noen av de største utfordringene vi i dag står overfor, går faktisk i rett retning. Det må vi av og til minne oss selv på.
 • Good to Great av Jim Collins. Om hvorfor noen bedrifter lykkes.
Podkaster:
 • Norsken, svensken og dansken (NRK Radio), som leder av nordisk team utrolig interessant å få bredden i perspektiv av politikk og kultur
 • The Economist: The World in Brief. Nyheter på 3 min til morgenkaffen.

«Slik jeg ser det, bidrar en god visjon til å gjøre det enklere for alle å forstå viktigheten av sin oppgave i en stadig mer kompleks og spesialisert organisasjon.» CHRISTINA MOE GJERDE

Om Christina Moe Gjerde
JOBB: Leder Norden og Benelux i Voi Technology
ERFARING: Konsulent i både EY og AVO før hun kom til Voi som Strategy & Planning Manager i 2019
UTDANNING: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og UC Berkeley
Hvorfor er motivasjonen bak visjonen viktig?
TEMA | BLI EN FREMRAGENDE LEDER DEL 1

Hvorfor er motivasjonen
bak visjonen viktig?

Motivasjonen er avgjørende for å skape en god visjon, men det skjer gjerne noe på veien som gjør at den blir utydelig, eller i verste fall, borte. LederNytt tok en prat med Sigurd Granmark, for å finne ut hva du som leder kan gjøre for å unngå at dette skjer.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS OG SARA GRANMARK | ILLUSTRASJON: ISTOCK.COM


G ranmark forklarer at han liker å dele opp ordet motivasjon for å skape en felles forståelse. Første delen av ordet er mot, og mot representerer her både identitet og retning. En visjon kan si mye om hvor modige vi er, og hvem vi vil være. Utfordringen med mot, er at det vises ved hvor mye vi er villig til å miste, for å oppnå det vi ønsker, eller for å stå for hvem vi er (identiteten vår).

Visjonen kan ikke treffe alle

– Med forbehold om helsevesenet og en del offentlige institusjoner, så mener jeg at visjoner ofte er et «flinkiskonsept » hvor alle skal med. Det kan være at det er riktig, men jeg liker ikke å bygge selskaper og organisasjoner rundt en visjon som er 100 prosent inkluderende, der du verken trenger å tenke eller ta et standpunkt når du leser den. Visjoner der vi får sjekket av «corporate-boksene» med ord som bærekraft, skape, forme, framtid, mangfold, inkludering, innovasjon og mennesker. Visjoner som i beste fall har nøytral effekt på sine omgivelser, eller du må inn på nettsiden og lese hva de egentlig mener med visjonen for å forstå den. Må visjonen forklares, kan du selv tenke over hvor ofte du har gått inn på nettsiden for å lese deg opp på et selskap sin visjon etter at du har lest den.

– En tydelig visjon som har krevet mot å beslutte, kan du bygge identitet og merkevare rundt. Da vet medarbeiderne hvor vi skal, og omgivelsene hvem vi vil bli. Det er hvem du er, omgivelsene knytter seg til. Jeg mener at vi skal få de som leser den, til å tenke. At du må ta et aktivt valg om å være med eller ikke. Det er det viktigste. Ikke at absolutt alle er enige. «Forsøker du å treffe alle, så treffer du ingen».

– Andre delen av ordet motivasjon er «motiv». Motivet er hvorfor vi har valgt denne visjonen? Hvorfor skal vi gå på jobb her 250 dager i året? Det spørsmålet er det svært få som kan svare på, men alle ønsker seg ansatte som viser eierskap og høyt engasjement. Da kommer vi tilbake til avsnittet over og hvilken effekt visjoner med mange ord, men lite innhold, har. «Du forteller mye, men sier lite».

Visjon er tett knyttet til målsetting

Granmark mener at visjon og målsetting er, og skal være, nært tilknyttet, hvis man skal klare å utkrystallisere motivasjonen som gir riktig visjon for bedriften.

– For noen hjelper det å se det på denne måten: Visjonen er noe langt der borte som er tilnærmet usynlig for oss nå. Målsetting er verktøyet som skal gjøre den synlig. «Din visjon er det usynlige dine mål skal gjøre synlig».

Her må jeg også nevne langsiktigheten i en visjon. Langsiktigheten i strategier og mål har blitt kortere hos de fleste selskaper. Visjoner har tidligere vært meget langsiktige og noe vi mest sannsynlig aldri oppnår.

«For noen hjelper det å se det på denne måten: Visjonen er noe langt der borte som er tilnærmet usynlig for oss nå. Målsetting er verktøyet som skal gjøre den synlig.» SIGURD GRANMARK

Om Sigurd Granmark
JOBB: Utvikler og gjennomfører Norges beste lederprogram. Foredragsholder hos Athenas.no.
ERFARING: Tidligere leder av norske og internasjonale selskaper, blant annet Adidas-gruppen. Skrevet boken KulTur og har eid et privatlag i langrenn med Øystein Pettersen og Simen Østensen.
UTDANNING: Markedsøkonom

– Med tanke på utviklingen i samfunnet og næringslivet så mener jeg at tiden er inne for å revurdere dette. Ting skal skje raskere, vi bytter jobber hyppigere og vi søker mening oftere. Vi skal ikke undervurdere mennesker sitt behov for å være med på å skape noe, men vi skal heller ikke overvurdere vår vilje til å skape noe som kun blir bra for andre. Visjoner kan realiseres av de som er der nå. Det verste som kan skje, er at du må lage en ny.

– Hvilken visjon som er rett for bedriften, er opp til bedriften å svare på, men et tips kan være å svare på dette: Når barnebarna en gang spør oss om hva vi gjorde på jobben, hva vil vi svare? Tjente penger? Skapte noe unikt? Reddet litt av verden? Var opptatt med å være opptatt? Gjorde livet lettere for andre? Nei, vi var på jobb da. Endret en hel bransje? Det er ikke sikkert dere har dette svaret, men jeg er sikker på at de fleste av oss må svare på det en gang i fremtiden.

«Vi skal ikke undervurdere mennesker sitt behov for å være med på å skape noe, men vi skal heller ikke overvurdere vår vilje til å skape noe som kun blir bra for andre.» SIGURD GRANMARK
«For noen hjelper det å se det på denne måten: Visjonen er noe langt der borte som er tilnærmet usynlig for oss nå. Målsetting er verktøyet som skal gjøre den synlig.» SIGURD GRANMARK


Presterer vi bedre med en visjon?

På spørsmål om hva en tydelig motivasjon bak visjonen gjør med medarbeidernes psykologiske forståelse av visjonen, svarer Granmark at han først må være ærlig på hva han har observert når han har besøkt ulike selskaper.

– Jeg har sett på over tusen organisasjoner de siste ti årene og har ikke klart å identifisere at de som har en visjon, presterer bedre enn de som ikke har det. Tidligere har jeg også forsøkt å finne forskning som viser at selskaper som aktivt kommuniserer og jobber med sine visjoner, har høyere lønnsomhet enn de som ikke gjør det. Her finner jeg kun små utvalg, lav relevans eller kun hvilken effekt det kan ha på adferd. Her håper jeg noen som er bedre til å lete eller forske enn meg, kan bevise eller motbevise effekten av en visjon. Kan det være at vi gjør visjoner viktigere enn de faktisk er?

«Jeg har sett på over tusen organisasjoner de siste ti årene og har ikke klart å identifisere at de som har en visjon, presterer bedre enn de som ikke har det.» SIGURD GRANMARK
– Ledelse er et område hvor svært mange av «ekspertene » som skriver og snakker om ledelse, aldri har praktisert det de selv er eksperter på. Vi lytter gjerne til fagmiljøer som støtter oppunder det vi selv en gang har lært. Da er vi avhengig av at fagmiljøene og høyskolene er i takt med utviklingen til næringslivet, eller at vi våger å stille spørsmål om det fortsatt fungerer slik næringslivet er blitt i dag.

– Her er fem spørsmål du kan reflektere over og svare på selv, eller diskutere i ledergruppen: Er visjonen vår (eller en visjon) kun viktig for at vi har lært at det er viktig? Har vi en visjon (eller har selskapet en visjon) kun for at det forventes at vi har det? Hva skjer hvis vi ikke har noen visjon? Hvordan gjør vår (eller en visjon) oss bedre? Hva sier egentlig visjonen om oss?

Visjon er sjelden en del av beslutninger

Granmark forklarer at vi på skolebenken lærer hva vi skal se etter i en arbeidsgiver, hva visjonen burde inneholde, hvordan vi lager en visjon og hva vi skal gjøre hvis selskapet ikke etterlever sin visjon og tar sitt samfunnsansvar.

– Cirka 40 prosent av jentene og 30 prosent av guttene har høyere utdannelse med seg inn i arbeidslivet. De tar med seg disse tankene om visjoner med seg ut i arbeidslivet, hvor ledere ofte rekrutteres fra de med høyere utdannelse. Mange av disse skal jobbe for store selskaper, med kommunikasjonsavdelinger som hyppig kommuniserer visjoner som forteller mye, men sier lite.

– I tillegg har mange av selskapene det til felles, at visjonen sjelden er en del av beslutningsgrunnlaget i hverdagen. Det er når beslutningene tas, at akademia møter næringslivet. Eller virkeligheten om du vil. Min oppfatning er at de fleste ledere vet hva teorien sier de burde gjøre, men vi ender ofte opp med å gjøre noe annet. Vi sier en ting til organisasjonen og på nettsidene våre, men gjør noe annet.

– Hvorfor er det sånn? Er det for at næringslivet ikke henger med akademia, eller er det motsatt? Er det best å fortsette den teoretiske tilnærmingen i organisasjonene og si det er viktig, men gjøre noe annet? En del ledere som gjør dette, forbeholder seg allikevel retten til å bli irritert over medarbeidere som påpeker at ledelsen sier en ting, men gjør noe annet. Følelsen av å bli avslørt trigger ofte én av to ledertanker: irritasjon over negative medarbeidere. Eller at det kreves en endring i hvordan vi gjør dette. Jeg anbefaler det siste.

«Jeg har sett på over tusen organisasjoner de siste ti årene og har ikke klart å identifisere at de som har en visjon, presterer bedre enn de som ikke har det.» SIGURD GRANMARK
Mangfoldet i næringslivet påvirker

Ifølge Granmark er næringslivet i Norge mye mer enn store selskaper som står med roll up på de samme skolene, for å få de beste hodene, hvor eneste avvik er karaktersnitt, med foreldre fra samme sted og hvor høyere utdannelse går i arv.

– 60 prosent av jentene og 70 prosent av guttene går inn i arbeidslivet uten høyere utdannelse. De er «grunnfjellet i norsk næringsliv». Det er over seks hundre tusen selskaper i Norge. Under én prosent av disse har over 100 ansatte. Svært mange av de som går på jobb i Norge, skal jobbe i et selskap uten en strategi eller forretningsplan. Eller de jobber for langt fra der den lages til de noen gang får den presentert. Jeg sier ikke at strategi og forretningsplan kun kommer med utdannelse, eller at de med utdannelse kun jobber i store selskaper, men utdannelse har ofte en sammenheng med selskapet sin størrelse og hvor nært du er beslutningene.

– Disse menneskene jobber på steder uten HR eller forretningsutvikling. De er ikke med i viktige møter eller inkluderes i noen planer. De har ingen leder som leser LederNytt eller en leder som kommer med noe form for nytt. Allikevel, så er det her jeg ofte møter de som har det best på jobb. De som setter pris på jobben de har, og det at de har en relativt trygg jobb. Det siste problemet de kommer til å få i jobben sin, eller i livet for den saks skyld, er å måtte svare på spørsmålet hva en «tydelig motivasjon bak visjonen gjør med medarbeidernes psykologiske forståelse av visjonen?» Kanskje ønsker de seg tvert imot problemene de høyt utdannede medarbeiderne har i sine selskaper?

Hvem er visjonen til for?

Granmark mener at du som leder bør utfordre tankesettet rundt hvem en visjon er til for, slik at du får tydeliggjort motivasjonen bak den og brukt den fornuftig ovenfor medarbeidere, interessenter, kunder og samfunn.

– Den kommersielle siden av et godt visjonsarbeid er ofte undervurdert. Visjonen forteller, eller kan fortelle mye om selskapet sin ambisjon. Med andre ord: Forteller vi våre eksisterende og mulige kunder hvem vi skal bli, og hva vi tror vi kan få til? Når kundene vet hvem du skal bli, så gir du også mye informasjon om hvem du er nå.

– Husk at visjon egentlig er en langsiktig ambisjon som blir formulert som en visjon, som igjen er en beskrivelse av fremtidig posisjon. Med god historiefortelling så har det en fantastisk kommersiell effekt. Det første målet er å få kundene til å ville være med å realisere visjonen vår. Det andre er at de skal blande ambisjon, posisjon og visjon. Når du mange nok ganger, på mange nok måter, har fortalt omgivelsene dine hvor du skal og hvem du skal bli, så begynner ofte kundene å blande ambisjon, posisjon og visjon. De snakker enten som at du er på vei til å bli det du sier, eller enda bedre; de tror du allerede er der. Du forteller hvem du skal bli. Kundene forteller at det er den du er i dag. For å lykkes med dette kan du vurdere en visjon som følger motsatt kommunikasjonsmodell enn det de fleste har i dag. «Fortell lite, men si mye», avslutter Granmark.


«Vi skal ikke undervurdere mennesker sitt behov for å være med på å skape noe, men vi skal heller ikke overvurdere vår vilje til å skape noe som kun blir bra for andre.» SIGURD GRANMARK

Nedenfor har jeg samlet visjonen til ti av noen av Norges største selskaper. Det de har til felles, er at de er korte, men hva forteller de deg?
 • Vi former energiframtiden
 • En fremtid å glede seg til
 • Sammen skaper vi et levende Norge
 • Å bli kjent som det mest verdidrevne selskap
 • Det skal lønne seg å velge Coop
 • Verdiskapende samspill
 • Kraftsenter i norsk IT-bransje
 • Dare to move
 • Norwegian vil at alle skal ha råd til å fly
 • Med Energi, Mot og Begeistring skaper vi en bedre verden. WeCare!

Granmarks lytte-/lesetips:

Når det gjelder lederlitteratur, så er det praktiske lesetipset viktigst. Her er min anbefaling det motsatte av hva mange ledere gjør. Ikke les mange bøker én gang, men én bok mange ganger. Her er noen bøker du vil lære mye av å lese mange ganger.

 1. Livet er mening, Viktor Frankl
 2. Relentless, Tim Grover
 3. Til meg selv, Marcus Aurelius
 4. Helt Konge, Øystein Pettersen
 5. Munken som solgte sin Ferrari, Robin Sharma

Om Sigurd Granmark
JOBB: Utvikler og gjennomfører Norges beste lederprogram. Foredragsholder hos Athenas.no.
ERFARING: Tidligere leder av norske og internasjonale selskaper, blant annet Adidas-gruppen. Skrevet boken KulTur og har eid et privatlag i langrenn med Øystein Pettersen og Simen Østensen.
UTDANNING: Markedsøkonom
Ad:USN
Presterer vi høyere med en solid visjon i ryggen?
TEMA | BLI EN FREMRAGENDE LEDER DEL 1

Presterer vi høyere med en solid visjon
i ryggen?

LederNytt har spurt Harald S. Harung, som forsker på mennesker som presterer i verdensklasse, om hvilken kraft som ligger i en visjon når det gjelder å utløse høyere kapasitet hos medarbeiderne.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS | FOTO: PRIVAT OG ISTOCK.COM


H arung påpeker at de fleste ledere er klar over det den kjente lederkonsulenten Peter Drucker uttalte, nemlig at lite av de menneskelige ressursene i organisasjonen er tatt i bruk, og at det er et enormt potensial i mennesket som vi ikke har klart å sette ut i livet. Ifølge Harung har det mye med lederens ansvar å gjøre.

Stadier av utvikling

– Hvis vi ser på menneskets vekst, er de aller fleste mennesker i dag på et relativt tidlig stadium av utviklingen. Det er utgangspunktet mitt, og det jeg har forsket på i mange år. Professor og hjerneforsker Fred Travis fra USA og jeg var de første som fant en hjernebasis for høy prestasjon, og det ligger et enormt potensial i mennesket. I årene fremover tror jeg at vi kommer til å ta i bruk mer av dette potensialet. Etter hvert som menneskene utvikler seg, blir visjonen mer og mer viktig.

«Hvis vi ser på menneskets vekst, er de aller fleste mennesker i dag på et relativt tidlig stadium av utviklingen.» HARALD S. HARUNG
– Jeg har skrevet en bok som heter «Invincible Leadership», og den opererer med fire stadier av organisasjonsutvikling. Det første stadiet kaller jeg oppgavebasert der vi er opptatt av hva som skal gjøres. Det neste er prosessbasert eller hvordan vi skal gjøre det. Det tredje er verdibasert eller hvorfor vi skal gjøre ting og hva som er motivasjonen. Her kommer visjonen inn i bildet. Det er antakelig også et høyere stadium som jeg kaller bevissthetsbasert – her er det størst fokus på høyere sinn-hjerne-utvikling hos samtlige medarbeidere.

– Jeg ser en visjon som summen av kjerneformålet og kjerneverdiene. Kjerneverdiene er det som egentlig er lederprinsippene til virksomheten. Det mener jeg også er veldig viktig. Jeg kan nevne selskapet 3M i USA (opprinnelig Minnesota Mining and Manufacturing) som har utviklet et enormt spektrum av nye forretningsideer og gjort det til en realitet – i dag over 60 000 produkter. De har som prinsipp at «Du skal ikke drepe en ny produktidé». I 1948 lanserte 3M sitt «15% rule»-program der femten prosent av medarbeidernes tid skulle være viet til innovasjon.

– I Bergen ligger en interessant bedrift, GC Rieber, som har eksistert i over 140 år, og gründeren formulerte leveregelen: «Det skal ikke gjøres forretninger som etter rimelig skjønn ikke er til fordel både for kjøper og selger». En bedrift kan ikke eksistere i mange år uten en vinn/vinn-tankegang for å selge en tjeneste eller et produkt. Det sies at du kan lure alle kundene én gang, noen flere ganger, men ikke alle mange ganger.

«Det skal ikke gjøres forretninger som etter rimelig skjønn ikke er til fordel både for kjøper og selger.» HARALD S. HARUNG
Høyt presterende hjerner

Harung forklarer at hvis mennesker skal ha en sterk og produktiv kjerneverdi og kjerneformål eller visjon, så må det være en koherens i organisasjonen.

– Koherens betyr samordning, i hvilken grad medarbeiderne jobber sammen mot et felles mål. Dr. Travis og jeg har forsket på hjernen til folk som presterte i verdensklasse både innenfor idrett, ledelse og klassisk musikk, og sammenlignet med folk som presterte på gjennomsnittlig nivå. Jeg kan for eksempel nevne Bjørn Rune Gjelsten, Thomas Alsgaard og Ingrid Kristiansen som noen av de vi har målt hjerneaktiviteten på. Det var tre ting vi så etter i hjernen til de som presterer på høyt nivå i forhold til kontrollpersonene.


Om Harald S. Harung
JOBB: Professor (Associate) of Management and Performance ved Oslo Metropolitan University. Har i mange år undervist i «Ledelse, etikk og toppprestasjon » til klasser med opptil 500 studenter.
ERFARING: Tverrfaglig forsker med fokus på høyere sinn-hjerneutvikling. Han og Fred Travis, PhD var de første forskerne i verden som fant en hjernebasis for høyere prestasjon.
UTDANNING: PhD fra University of Manchester (UK) og har jobbet som forsker ved Oxford University.

– Det ene var koherens, eller i hvilken grad aktiviteten i de forskjellige hjernedelene med ulike oppgaver var samordnet, om de var i takt med hverandre. Det er viktig for resultatet i organisasjonen i sin helhet hvordan administrasjonen og de forskjellige medarbeiderne i regnskap, markedsføring og produksjon kommuniserer og samarbeider. Vi så også etter Alfa-1-bølger. Det er åtte til ti sykluser per sekund med hjernebølger, og det går på å være avslappet og årvåken samtidig. Hvis medarbeiderne klarer å både være avslappede og årvåkne, så vil det være en fordel i alle organisasjoner.

– Det tredje vi så etter, var hvor økonomisk eller effektiv hjernen var. Om den mobiliserte når den burde mobilisere, og slappet av når den burde slappe av. Det samme gjelder organisasjonen, om den kan roe seg ned når det behøves. Stress er når vi er anspente og giret hele tiden. Noen ganger må du slappe av, og noen ganger må du mobilisere – det er det samme med hjernen.

«Det er viktig for resultatet i organisasjonen i sin helhet hvordan administrasjonen og de forskjellige medarbeiderne i regnskap, markedsføring og produksjon kommuniserer og samarbeider.» HARALD S. HARUNG
Mennesker foran penger

Harung understreker at forskningen viser at folk som over tid presterer på et høyt nivå, ofte er drevet av en visjon, et formål med livet bortenfor det å tjene penger.

– Der er det en parallell, og jeg mener at når det gjelder verdier, er det veldig viktig å sette mennesker foran penger. Jeg ble forbauset da jeg så på et veldig progressivt firma i Norge som skal få forbli navnløst, hvor finansdirektøren tjener fire ganger mer enn personaldirektøren. Det mener jeg er fullstendig feil.

Det som er hovedpoenget med en visjonær organisasjon, er å sette mennesker foran penger. Det er jo det som kjennetegner samfunnet også. Det er menneskelige ressurser som skaper verdier, og da i et mye større perspektiv enn akkurat det å tjene penger, men gjøre noe for samfunnet, for at enkeltmennesket i samfunnet er konstruktivt. Det er det som skaper høyere livskvalitet, og et bedre liv er det som bør være målsettingen til en bedrift. Det er der visjonen kommer inn – at du klarer å skape et fellesskap hvor menneskets utfoldelse og utvikling blir det primære.

– Boken «Built to Last» tok for seg 18 verdidrevne bedrifter og sammenlignet dem med organisasjoner som ikke var verdidrevne. De verdidrevne bedriftene tjente mye mer penger. En av grunntankene i visjonære selskaper er at medarbeiderne skal bli selvgående, at de i stor grad skal bestemme selv hvordan de skal gjøre jobben, og at de får lov til å jobbe ut ifra sine forutsetninger. Alle mennesker er forskjellige, men i og med at bedriften har en visjon, så bidrar det til at folk jobber i samme retning. Det er undersøkelser fra selskaper som er fryktbaserte, som viser lav menneskelig utvikling. Det har vist seg at i slike bedrifter kan det være en god del medarbeidere som bevisst motarbeider organisasjonen fordi at de føler seg veldig dårlig behandlet.

– Fryktbaserte organisasjoner kan i USA ha å gjøre med det at du kan si opp et menneske over natten, i motsetning til i Norge hvor en leder ikke uten videre kan si deg opp hvis du først har blitt ansatt. Dette er en positiv ting, det skaper tilhørighet og trygghet. Det berører hjertekvaliteter, og ikke bare intellektuelle kvaliteter. I de verdibaserte organisasjonene er det mye mangfold, folk får lov til å tenke selv. Og det er også veldig mye glede i organisasjoner som er basert på sunne verdier og ikke frykt. Visjonære selskaper griper inn i alt, ikke bare ved å lage visjoner, men i hele bedriftskulturen som støtter opp om dette.

«Hvis vi ser på menneskets vekst, er de aller fleste mennesker i dag på et relativt tidlig stadium av utviklingen.» HARALD S. HARUNG

«Det skal ikke gjøres forretninger som etter rimelig skjønn ikke er til fordel både for kjøper og selger.» HARALD S. HARUNG
Hjerneutvikling og helse

Harung forklarer at dette dreier seg om i hvilken grad vi utnytter våre menneskelige ressurser. Det er mange stadier i menneskelig utvikling, og de fleste mennesker er i dag på de tidligere stadier.

– Selvrealiserte mennesker er veldig opptatt av sannhet, rettferdighet, skjønnhet, alt det positive i livet, og det er faktisk bare cirka én prosent av den voksne befolkning i Vesten i dag som er kommet til dette utviklingstrinnet. Hvis vi går til litt bredere og lavere utviklingstrinn, som kalles postkonvensjonelt, det vil si at du har evnen til å tenke selv og ikke henge deg på det alle andre mener, så omfatter dette bare rundt ti prosent av den voksne befolkningen. Postkonvensjonelle er opptatt av moral, de er veldig empatiske, de tenker langsiktig, tenker vinn-vinn, de tenker forebyggende løsninger og er ikke reaktive. Helsesystemet i Norge er primært reaktivt, men det er noe på vei siden folk snakker mer og mer om å forebygge sykdommer.

– Det er en prosess som er i gang. Tidligere var det slik at først ble du syk og så fikk du noen piller hos legen. Nå tenker folk i økende grad på hva de selv kan gjøre for å bevare helsen sin. Det ser vi blant annet i at hjerteinfarkt har gått ned med 70 prosent i Norge. Disse positive egenskapene hos menneskene ligger naturlig i høyere sinn-hjerne-utvikling. Det går på hvordan hjernen vår fungerer – det er basisen for hvordan vi fungerer mentalt, selvbildet og verdensbildet. Kunne vi løftet hele samfunnet opp på et høyere nivå, så ville samfunnets karakter forandre seg radikalt i en positiv retning. Den tingen jeg har jobbet mye med, er å finne svar på spørsmålet: Hvordan kan vi utvikle mennesket? Og da snakker vi konkret om hvordan vi kan måle en foredling av hjernen, og det kan fortelle oss mye om hvordan et menneske fungerer personlig og interpersonlig, for det er ikke noe abstrakt. Det er noe veldig konkret.

Hva utvikler mennesket?

– Professor Fred Travis fra USA har funnet fire ting som vi mener utvikler mennesket.

Det ene er å få nok søvn, fordi i løpet av en normal dag akkumuleres det rundt sju gram gift i hjernen, og når du sover, elimineres dette. Det andre er fysisk aktivitet. Det har vi begynt å skjønne i vårt samfunn, og det er kanskje en av de viktigste grunnene til at folk lever lenger for eksempel i Norden, fordi vi er mer fysisk aktive. Det å gå tur er vanligere i Norge enn i England.

– Det tredje er musikk, og det er forskning som tyder på at det er musikken du liker best, som utvikler hjernen. Den forfinede hjernen, den foredlede hjernen. Det er en tankevekker i utdanningen at de har tatt vekk mye av kroppsøving og musikk. Da jeg gikk i skolen, begynte vi med å synge en salme og vi hadde en god del gymnastikk. Musikk virker positivt på hjernen, så det er veldig konkret.

– Det fjerde er meditasjon, det har jeg studert i mange år. Det er mange meditasjonsteknikker, og den teknikken som ut fra forskning gir beste resultat, heter Transendental Meditasjon (TM), som er basert på en veldig gammel indisk tradisjon.

– I forskningen på idrettsfolk og profesjonelle musikere, som jeg nevnte tidligere, så vi litt på Transendental Meditasjon, og de som hadde drevet med det i 24 år, scoret nesten dobbelt så høyt som de som er i verdensklasse. Her er det veldig mange konkrete ting man kan gjøre, og en bedrift i California – Nordic Naturals – som er markedsledende i USA på Omega3, er det over 40 prosent som har lært seg denne meditasjonsteknikken. De mener at det er hovedårsaken til at de vokser, og selger mye mer enn konkurrentene. Meditasjonsteknikker vil på sikt bli vanlig på arbeidsplassen, ettersom forskning viser at hvis de ansatte tar pauser, går produktiviteten opp. Også treningsrom på arbeidsplassene vil bli stadig mer vanlig, og bidra til å øke produktiviteten, avslutter Harung.


Harungs lesetips
 • Collins, J. C. and Porras, J. I. - Built to Last.
 • Simon Sinek - Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action
 • Harung, H. S. & Travis, F. - World-Class Brain: The Edge that Helps Peak Performers Succeed and How You Can Develop It
 • Harung, H. S. - Invincible leadership: Building peak performance organizations by harnessing the unlimited power of consciousness.

«Det er viktig for resultatet i organisasjonen i sin helhet hvordan administrasjonen og de forskjellige medarbeiderne i regnskap, markedsføring og produksjon kommuniserer og samarbeider.» HARALD S. HARUNG

Om Harald S. Harung
JOBB: Professor (Associate) of Management and Performance ved Oslo Metropolitan University. Har i mange år undervist i «Ledelse, etikk og toppprestasjon » til klasser med opptil 500 studenter.
ERFARING: Tverrfaglig forsker med fokus på høyere sinn-hjerneutvikling. Han og Fred Travis, PhD var de første forskerne i verden som fant en hjernebasis for høyere prestasjon.
UTDANNING: PhD fra University of Manchester (UK) og har jobbet som forsker ved Oxford University.
Å sette visjonen ut i livet i en stor organisasjon
TEMA | BLI EN FREMRAGENDE LEDER DEL 1

Å sette visjonen ut i livet i en stor organisasjon

Én ting er å lage en god visjon som representerer det fremtidsbildet selskapet har. Men hvordan implementerer du visjonen på alle nivåer i en stor organisasjon, samtidig som du også synliggjør den overfor eksterne interessenter som kunder, leverandører og samfunnet generelt?

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS | FOTO: KRISTIAN S. MOEN


V i har snakket med leder for Storebrand Bank, Camilla Leikvoll, om hvordan de har løst dette spørsmålet. Hun fremhever at det er viktig å ikke vente med å starte implementeringen til visjonen er ferdig.

Fra team til den enkelte

– Jeg tenker at en vellykket implementeringsprosess starter lenge før man er ferdig med visjonen. Å lage en visjon kan ikke være en soloprosess eller der noen få lager noe som resten så skal følge. En kraftfull visjon er avhengig av at man har med seg mange på reisen, og som et minimum hele lederteamet – både når det gjelder å sikre forankring og eierskap, men primært fordi det veldig ofte er andre enn deg selv som sitter på den beste innsikten og ideene. Så i arbeidet med visjonen er det viktig å få input og utarbeide den i fellesskap, slik at den både treffer bredt i organisasjonen og at implementeringsarbeidet blir enklere.

– Implementeringen blir derfor å ta et arbeid fra et teamnivå, der alle sitter med et eierskap og innsikt, til å oversette den til den enkeltes hverdag ut i organisasjonen. «What’s in it for me» må være en rød tråd gjennom arbeidet for å skape på interesse, engasjement og gjennomføringskraft. Man kan også i prosessen jobbe med type «Hva vil vi gjøre annerledes innen område x» med denne visjonen? Dette kan hjelpe hele teamet å virkelig tenke igjennom konsekvenser, og er en viktig hjelp for organisasjonen for å forstå hva en visjon betyr i praksis. Dette fungerer bra hvis det er mindre endringer eller man skal tydeliggjøre en eksisterende retning. En skikkelig god prosess, spesielt hvis man skal gjøre større endringer eller skifte retning, er å også sikre input fra medarbeiderne i prosessen, og ikke bare lederne. Det kollektive geniet er kraftfullt!

«En kraftfull visjon er avhengig av at man har med seg mange på reisen, og som et minimum hele lederteamet.» CAMILLA LEIKVOLL
Skap gjenkjenning og mangfold

Storebrand er en stor organisasjon med mange ulike selskaper og enheter, der Storebrand Bank er en av dem. Leikvoll påpeker at det er flere hensyn å ta på ulike nivåer i organisasjonen.


«Det er viktig å skille på hva slags type kommunikasjon man bruker internt og hva som brukes eksternt.» CAMILLA LEIKVOLL

– Som nevnt er det viktig å sikre at lederne både har vært involvert i prosessen og kjenner seg igjen i resultatet. Man må spille lederne gode, for det er de som ofte skal både kommunisere betydningen av visjonen og svare på spørsmål fra medarbeiderne – og det kommer garantert mange gode spørsmål som ingen har tenkt på i prosessen. Det tenker jeg utelukkende er positivt. En visjon vokser og utvikler seg med en organisasjon i endring, og en god dialog med trygge ledere gjør at man kan parkere temaer som faktisk har vært vurdert, og inkludere nye tanker og innspill som kan gjøre visjonen bedre i veien videre.

– Når det har vært større prosesser på konsernnivå, så har vi kjørt workshops og spørreundersøkelser i flere runder for å sikre at så mange som mulig får mulighet til å bidra, samt at de følger utviklingen og prosessen. Dette er nyttig for å skape en gjenkjenning hos mange når resultatet er klart, og man klarer å fange et mye større mangfold av perspektiver og ideer. Her er det også viktig å tenke igjennom hvilke roller ulike personer har, og hvordan man involverer forskjellige grupper. For eksempel for en bedrift som Storebrand Bank (og de fleste andre), er det jo til syvende og sist kunden som er vår viktigste interessent, og en visjon må jo sammenfalle med hva kundene opplever som viktig og verdifullt. Da kan man både snakke direkte med kundene og sikre at de som sitter med direkte kundedialog i hverdagen, blir tett involvert.

Forstår alle visjonen vår?

Én ting er å implementere visjonen internt i organisasjonen. Leikvoll mener det også er viktig å sørge for å synliggjøre visjonen godt overfor eksterne interessenter, som leverandører, kunder, partnere og samfunnet for øvrig. I tillegg mener hun det er viktig å formidle visjonen med å bruke ulik kommunikasjon internt og utad, slik at de som skal berøres av visjonen, oppfatter det som er intensjonen for deres del.

– Det er viktig i ethvert partnerskap og kundeforhold at man forstår hva som er viktig for hver part, og hvorfor man gjør som man gjør. Det gir en økt transparens og tillit over tid, som gjør det både enklere å samarbeide i det daglige og legge de lange linjene. Det er derfor viktig å kommunisere visjoner, målsettinger og strategi på begge sider for å avdekke hvordan man i fellesskap kan understøtte hverandre. Bærekraft er for eksempel høyt prioritert i Storebrand-konsernet, og vi stiller derfor krav til våre leverandører allerede fra innkjøpsprosessen. Det gjør at vi får leverandører som enten allerede deler våre verdier, eller som har motivasjon til å gjennomføre endringer for å være med på reisen. Dette er også en effektiv måte å bidra til endringer rundt de temaene man setter høyt, ikke bare i egen organisasjon, men også i omverden rundt.

«Det er viktig i ethvert partnerskap og kundeforhold at man forstår hva som er viktig for hver part, og hvorfor man gjør som man gjør.» CAMILLA LEIKVOLL

«En kraftfull visjon er avhengig av at man har med seg mange på reisen, og som et minimum hele lederteamet.» CAMILLA LEIKVOLL


– Det er også lurt å finne en rød tråd, som gjør at visjonen er synlig når man snakker om resultater, målsettinger og prosjekter. At det er tydelig kobling mellom visjon og handling. Dette kan gjøres gjennom å oppsummere visjonen i en formulering som brukes igjen og igjen i for eksempel presentasjoner og oppfølging internt. I Storebrand Bank snakker vi om at vi er En digital bank med en personlig touch. Eksternt er det klart at det må være en kobling mellom hvordan og hva vi kommuniserer til kundene våre, og hva visjonen vår er. Her legger vi for eksempel vekt på personlig rådgivning. For både medarbeiderne og kundene blir det da en rød tråd.

– Det er viktig å skille på hva slags type kommunikasjon man bruker internt og hva som brukes eksternt. Internt er det jo viktig at visjon og mål gir grunnlag for handlinger og aktiviteter. Fra et kundeperspektiv er jo visjonen ikke noe som primært skal kommuniseres, men oppleves i møte med oss som organisasjon. Vi kan selvsagt bruke masse tid på å kommunisere visjon og retning til kunden, men opplever de ikke det i møte med oss, spiller det ingen rolle hva vi sier. Så hovedvekten legges internt siden det er vi som skal levere på det – og så er målet at dette gjør at kundene opplever det samme i møtet med oss.

«Det er viktig å skille på hva slags type kommunikasjon man bruker internt og hva som brukes eksternt.» CAMILLA LEIKVOLL

Om Camilla Leikvoll
JOBB: Leder for Storebrand Bank
UTDANNING: BSc i journalistikk ved Northwestern University, MSc Comparative Politics ved LSE, MBA ved Oxford University
ERFARING: 15 år i Storebrandkonsernet, startet som trainee, jobbet i ulike roller innenfor økonomi og finans. Ansvar for banken siden høsten 2019.
Trekker i ulike retninger

Leikvoll mener at det er et par fallgruver man må være oppmerksom på når man skal implementere en visjon i et så stort selskap som Storebrand.

– I Storebrand-konsernet har vi en felles visjon – En fremtid å glede seg til. Det er denne som var utgangspunktet for vårt arbeid i banken. En fallgruve i såpass store organisasjoner er at visjonen for konsernet ikke gjennomsyrer resten av virksomheten, og at ulike enheter trekker i ulike retninger. Her tenker jeg en av de viktigste verktøyene er å være konsekvent over tid, og ikke endre retning for ofte.

– I tillegg blir det viktig å sikre at alle områdene er involvert, og at visjonen man sitter igjen med, er noe man klarer å skape bredt engasjement rundt. Og ikke minst, en visjon må skape engasjement for å sikre følgere. Jeg har jobbet i ulike deler av konsernet gjennom min tid i Storebrand, og En fremtid å glede seg til – det er det rimelig enkelt å stå opp hver dag for å være med på å bidra til, samme hva oppgavene dine er, avslutter Leikvoll.


Leikvolls lese-/lyttetips:

Jeg leser av prinsipp nesten utelukkende skjønnlitteratur, det gir meg en bedre balanse når det gjelder inspirasjon og utvikling. Min favoritt-bok gjennom tidene:

 • A Prayer for Owen Meany, John Irving
Av podkaster anbefaler jeg følgende:
 • BBC World Service – 30 minutters nyhetssending hver morgen. Hva skjer i verden? Setter det meste i perspektiv.
 • Historien, NRK. Miks av historiske begivenheter og nyhetssaker.
«Det er viktig i ethvert partnerskap og kundeforhold at man forstår hva som er viktig for hver part, og hvorfor man gjør som man gjør.» CAMILLA LEIKVOLL

Om Camilla Leikvoll
JOBB: Leder for Storebrand Bank
UTDANNING: BSc i journalistikk ved Northwestern University, MSc Comparative Politics ved LSE, MBA ved Oxford University
ERFARING: 15 år i Storebrandkonsernet, startet som trainee, jobbet i ulike roller innenfor økonomi og finans. Ansvar for banken siden høsten 2019.
Slik sikrer du at visjonen gjør jobben sin
TEMA | BLI EN FREMRAGENDE LEDER DEL 1

Slik sikrer du at visjonen
gjør
jobben
sin


Enhver leder med respekt for seg selv vet at bedriften trenger en visjon. Men hva kjennetegner egentlig en god visjon? Og hvordan sikrer du at den ikke ender opp som et dokument som samler støv i skuffen og bare dras frem i festtaler – eller enda verre, som blir gjort til latter? Trond Blindheim gir deg rådene.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS | FOTO: HØYSKOLEN KRISTIANIA | ILLUSTRASJON: ISTOCK.COM


B lindheim forklarer at en god visjon er handlingsledende og tar utgangspunkt i bedriftens kjernevirksomhet. Den gjennomsyrer bedriften fra topp til bunn og er utgangspunktet for alle store og små beslutninger bedriften tar.

Frem med flaggene

– I tillegg er det avgjørende at medarbeidernes og omgivelsenes oppfatning stemmer overens med visjonen. I markedsføringslitteraturen er det vanlig å definere visjon som en overordnet ideologi, eller den retningen bedriften styrer mot. Spørsmål man må ha konkrete svar på, er hvorfor man er til, og hvem man er til for. En god visjon skal være et kort, presist og konkret utsagn om hva bedriften driver med, og hvorfor man driver med det. Jo mer konkret, unik, relevant og troverdig visjonen er, desto bedre er den.

«Spørsmål man må ha konkrete svar på, er hvorfor man er til, og hvem man er til for.» TROND BLINDHEIM
– Sunt bondevett er det som skal til for ikke å ende opp med noe svulstig, hult og pompøst som medarbeiderne flirer av. I mange bedrifter har medarbeiderne sine egne tanker om hva som gir mening, hva de selv ønsker å oppnå for seg selv som kollega, medarbeider og bransjeperson. Hvis du kan gjøre medarbeidernes visjoner om til bedriftens visjon, er man på rett vei. Ingebrigt Steen Jensen sier det enkelt i boken Ona Fyr: «Sterke kulturer vifter med flagg, synger og har ritualer.»

Alle skal med

– Jeg ser svært få trinn man bør følge for å sikre at visjonen du lager, blir så god som mulig: Involver medarbeiderne i strategiprosessen, og skap en organisasjonskultur hvor folk føler seg trygge, verdsatte og inkluderte. Får man det til, har medarbeiderne et genuint ønske om å bidra til å realisere visjonen. Men det er lettere sagt enn gjort. Min erfaring gjennom et 40 års langt yrkesaktivt liv er at det er forbløffende mange viktige, dyktige og kreative medarbeidere som er mer opptatt av å få gjort jobben sin på en skikkelig måte hver dag, enn å delta på strategisamlinger hvor slike spørsmål diskuteres.

– Hvis du spør deg selv hvem som bør involveres i arbeidet, er svaret ganske så sosialdemokratisk: Alle må med! Det vil si at alle som mener at en felles forpliktende visjon kan inspirere og heve bedriftens ambisjonsnivå, skal inviteres. Kort sagt: de som mener at en god visjon kan gjøre hverdagen bedre og mer meningsfull. De andre må få slippe. Men det betyr ikke at «de andre» nødvendigvis er dårlige medarbeidere som ikke bryr seg. Tvert om kan det bety det motsatte, at de har funnet mening i arbeidet de utfører, og forstår hva bedriften er til for. Det er ikke nok at bedriftens ledergruppe reiser bort på et strategiseminar sammen med styret og noen eksterne konsulenter. Er man leder i en bedrift som har et arbeidsmiljø hvor folk stortrives, så kommer visjonen nesten av seg selv. Da kan man bare spørre medarbeiderne om hvorfor de trives så godt i bedriften.

«De verste er de som stabler skryteord og plattheter etter hverandre, eksempelvis: Vi er ærlige, troverdige, kreative og setter kunden i sentrum.» TROND BLINDHEIM
«Er man leder i en bedrift som har et arbeidsmiljø hvor folk stortrives, så kommer visjonen nesten av seg selv.» TROND BLINDHEIM
Tesla og Harvard

På spørsmål om Blindheim har eksempler på gode visjoner, kommer svarene som perler på en snor.

– Den første visjonen jeg kommer på, er fra en mellomstor by i Danmark. Der bestemte ordføreren at visjonen skulle være at Alle byens borgere skal kunne se et tre. Intet mindre. Den er søt og god, fordi den skaper en assosiasjon om god moral på en uskyldig, men viktig måte. Den får meg nesten til å gå ut av kontoret og plante et tre. Men heldigvis har Oslo kommune allerede sørget for det.

– En annen visjon jeg har sansen for, er bilutleiefirmaet AVIS sin: We Try Harder. Så enkelt kan det sies. Selskapet er nest størst i sin bransje, og da sier det seg nesten selv at de må prøve hardere for å tilfredsstille kundene. AVIS’ visjon er ikke luftig og svevende, men viser at selskapet har ambisjoner om å bli best i bransjen.

– Jeg vil også trekke frem Apples visjon: Vi skal forandre verden. Er det et selskap som har forandret verden for meg, så er det Apple. Apple lever virkelig opp til visjonen sin. Siden jeg jobber på en høyskole, vil jeg også trekke frem Harvard University sin visjon: Vi utdanner morgendagens verdensledere. Harvard er et av verdens mest velrennomerte universiteter, og topper nesten alt som finnes av rankinglister over høyere utdanning. Kun 1,7 prosent av søkerne tilfredsstiller kravene til opptak.

– Siden jeg kjører Tesla, vil jeg også trekke frem deres visjon: Vi skal være en akselerator for bærekraftig energi. Er det noen som tviler på det? Før den driftige og begavede ingeniøren Elon Musk lanserte Tesla, så elektriske biler ut som vaskebøtter med fire hjul som kun kunne kjøre fire til fem mil per ladning. Men Musk stopper ikke med el-biler. Han er også grunnlegger av SpaceX og Hyperloop, og er den største eieren av SolarCity. Ingen tvil om at visjonen både er bærekraftig og fremtidsrettet.


«Spørsmål man må ha konkrete svar på, er hvorfor man er til, og hvem man er til for.» TROND BLINDHEIM

Fremoverlent og bærekraftig

Blindheim poengterer at det finnes svært mange dårlige visjoner, og at svulstig og intetsigende ordbruk er noe de gjerne har til felles.

– Mange bedrifter mangler en tydelig formulert visjon, og enda flere har dårlige visjoner. Det er ikke vanskelig å kjenne igjen en dårlig visjon. De verste er de som stabler skryteord og plattheter etter hverandre, eksempelvis: Vi er ærlige, troverdige, kreative og setter kunden i sentrum. Både medarbeiderne og omgivelser oppfatter den slags som oppblåst selvskryt, og uoppnåelige utopier og drømmer.

«De verste er de som stabler skryteord og plattheter etter hverandre, eksempelvis: Vi er ærlige, troverdige, kreative og setter kunden i sentrum.» TROND BLINDHEIM
– Så har du visjonene som er skrevet med naive og tidsriktige formuleringer, og later som om bedriften – som det er femti av på dusinet – skal utrette noe stort i verden. Deres visjoner inneholder gjerne storslagne ord som: moderne, tidsriktig, innovativ, fremoverlent, bærekraftig, klimavennlig og mangfold. Svulstige visjoner bommer som regel på hva som er meningen med bedriftens eksistens, hva som får medarbeiderne til å gå på jobben hver dag – med et smil.


Om Trond Blindheim
JOBB: Sosiolog, dosent og tidligere rektor ved Høyskolen Kristiania.
ERFARING: Bakgrunn som tekstforfatter fra reklamebransjen og strategidirektør fra mediebransjen. De siste 33 årene har han arbeidet ved Norges hhv. Markedshøyskole, Handelshøyskolen BI og Høyskolen Kristiania i akademiske stillinger. I tillegg har han hatt deltidsstillinger ved Høyskolen i Lillehammer og Høyskolen i Alta.
UTDANNING: Utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, og diplomeksamen i markedskommunikasjon fra Institutt for markedsføring (IFM) som i dag er en del av BI-stiftelsen.
Ikke gå i fella

Blindheim forklarer at det finnes en del fallgruver du bør unngå når du skal jobbe med å lage en god visjon.

– Den vanligste fallgruven er at bedriften ikke klarer å definere den røde tråden i det den faktisk driver med, hva man er god på og hvor langt man kan komme på det man er god på. En annen fallgruve er å lage visjoner som er så generelle at de kan brukes av mange bedrifter i mange ulike bransjer. En tredje fallgruve er at visjonen ikke setter prinsipielle rammer for hva bedriften faktisk kan vinne medarbeidernes tilslutning på, eller at den kun består av vakre ord som ledelsen har funnet på under et strategiseminar, men som medarbeiderne ikke forstår eller klarer å ta alvorlig.

– Å tro på vakre ords magi er kanskje den verste fallgruven å ramle ned i. Nok en fallgruve er at visjonen ikke tar bedriften og de ansatte alvorlig nok, og ender opp med en det-skulle-bare-mangle-visjon som ikke er noe annet enn en hygienefaktor. Hvis bedriften ikke gjør det visjonen sier den skal gjøre, er visjonen kun tomme ord og vinduspynt. Men det er lett å ramle i fallgruvene, så all respekt til de som kan formulere en god visjon. Hvis man vil unngå alle fallgruvene, er rådet å tenke visjonært, være realist, knytte visjonen til virksomhetens identitet, og droppe plattheter, klisjeer og selvros, avslutter Blindheim.


«Er man leder i en bedrift som har et arbeidsmiljø hvor folk stortrives, så kommer visjonen nesten av seg selv.» TROND BLINDHEIM

Blindheims lytte- og lesetips

Når det gjelder bøker om ledelse, anbefaler jeg å lese politiske biografier fremfor management-bøker om ledelse. Jeg vil spesielt trekke frem Roy Jacobsens biografi om Trygve Bratteli som var en uhyre begavet og beskjeden gutt som kom fra fattige kår på Nøtterøy, men som uten utdannelse og albuebruk endte opp som mektig partileder og statsminister. Bratteli var en fascinerende leder som styrte sine regjeringer og partifeller med silkehansker. Når han ble sint på noen, ba han Haakon Lie om å ta seg av kjeftingen.

Derfor vil jeg også anbefale Hans Olav Lahlums biografi «Haakon Lie: Historien, myten og mennesket». Som Bratteli var også Lie en fascinerende leder, men hans lederstil var rake motsetningen til Brattelis. Lie var barsk og kunne også bli nådeløs og drakonisk. Han styrte Arbeiderpartiet med jernhånd. Men han oppnådde utrolig mye. Man kan lære mye om ledelse ved å lese politiske biografier.

Av ledelsesbøker kan jeg anbefale «Strategisk ledelseskommunikation » av to danske forskere, Anders Bordun og Jacob Holm Hansen. De to har forsket på visjonene og verdiene til de femti største virksomhetene i Danmark. Av podkaster er mine favoritter Thomas Seltzer: Trygdekontoret, Wolfgang Wee Uncut: Samfunn og kultur og NRK: Oppdatert.


KONTROLLSPØRSMÅL

For å unngå fallgruvene når man lager bedriftens visjon, kan man stille noen kontrollspørsmål:

 1. Uttrykker visjonen en klar retning for bedriften?
 2. Er den logisk og realistisk?
 3. Er den fri for selvskryt og klisjeer?
 4. Viser den vei mot en ønsket tilstand?
 5. Gir den mening i medarbeidernes hverdag?
 6. Motiverer den alle til å bidra?
 7. Kan den brukes som beslutningsgrunnlag for store og små avgjørelser?
 8. Er den troverdig?
 9. Er den kort og original og lett å huske?
 10. Tåler den et kritisk blikk?

Om Trond Blindheim
JOBB: Sosiolog, dosent og tidligere rektor ved Høyskolen Kristiania.
ERFARING: Bakgrunn som tekstforfatter fra reklamebransjen og strategidirektør fra mediebransjen. De siste 33 årene har han arbeidet ved Norges hhv. Markedshøyskole, Handelshøyskolen BI og Høyskolen Kristiania i akademiske stillinger. I tillegg har han hatt deltidsstillinger ved Høyskolen i Lillehammer og Høyskolen i Alta.
UTDANNING: Utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, og diplomeksamen i markedskommunikasjon fra Institutt for markedsføring (IFM) som i dag er en del av BI-stiftelsen.
Ad:Høgskolen i Molde
Verdier i bunn for god motivasjon
TEMA | BLI EN FREMRAGENDE LEDER DEL 1

Verdier i bunn for
god motivasjon

LederNytt har snakket med Hege Oustad, daglig leder i Tripletex, om hva som ligger bak god ledelse, hva som motiverer henne som leder, og fallgruvene som kan sparke beina under selv gode dager.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS | FOTO: ODA HVEEM


O ustad mener at noe av grunnlaget for god motivasjon som leder, er å være bevisst på hva en god leder gjør og er. At vedkommende skaper grunnlag for trygghet, frihet og følelse av ansvar hos de rundt seg. Hun legger til at dette også ligger til grunn for godt samarbeid mellom alle roller.

Den ekstra mila

– I tillegg er det viktig å stake ut en kurs, tydeliggjøre mål og sikre at flest mulig drar i samme retning. Balansen mellom ambisiøse mål, det å være visjonær og engasjerende og samtidig få med seg alle på planen, kan være det vanskeligste, men det er også ekstremt viktig når mye skal gjøres på kort tid. Dette er viktig fordi vi lever i en verden som endrer seg svært raskt, spesielt med tanke på det teknologiske.

– Vi er også i den posisjonen at vi kan levere noe til markedet med rask vekst, og vårt ansvar er blant annet å hente maks ut av dette potensialet. Da er det viktig at ledere kan formidle dette budskapet, skape engasjement og få med seg alle på å strekke seg etter høye mål og gå den ekstra mila. Mange forstår dette og motiveres av dette, men mange må også få mer informasjon, forklaring og kanskje andre motivasjonsfaktorer. Det ser jeg spesielt med mange yngre med på laget som har helt andre forventninger til jobb, leveranser og balanse med fritid. Her blir det da viktig å finne motivasjonsdrivere hos nye generasjoner, hva skal til for å strekke seg litt lenger og hva skaper engasjement. Da er det enklere å få med seg alle eller så mange som mulig på planen, visjonen og ambisiøse mål.

Å endre eller ikke endre

– Alt endrer seg raskt og en viktig suksessfaktor er da å rigge en organisasjon, avdeling eller et team som tåler, liker og omfavner endringer. Dette er viktig i stort sett alle bransjer, men spesielt viktig innen tech. De fleste organisasjoner er i endring, spesielt i dag der både ytre og interne faktorer påvirker behovet for endring. Hvis du da har for mange som ikke ønsker endring og som søker stabilitet, blir det vanskelig å få team til å fungere. Som leder bør man skape trygghet i et team, men man må også kunne forvente at alle er med på planen, noe som også ofte medfører endringer i større eller mindre grad.

Hvis du da har for mange som ikke ønsker endring og som søker stabilitet, blir det vanskelig å få team til å fungere.» HEGE OUSTAD

– Siden flertallet av mennesker generelt sett ikke liker for mange endringer, krever det mye av ledere i dag for å få skape en positiv dynamikk i team som skal levere sammen. Spesielt viktig er dette innenfor tech-bransjer, da utviklingen av ny teknologi går rasende fort og ofte kan være mer komplisert for mange å forstå. Noe som ofte glemmes, er kommunikasjon og informasjonsdeling og at hver enkelt føler seg tilstrekkelig involvert. Dette jobber jeg med hver dag, da min erfaring er at mange ofte savner informasjon. I dagens samfunn er det «information overload», så en leders oppgave er også å styre og filtrere denne informasjonen, slik at det oppleves konkret og lett oppfattelig. Da vil flest mulig føle seg involvert, engasjert og vil selv kunne ta riktig beslutninger i rett tempo.

Driv bak motivasjonen

Oustad forklarer at hun har et sentralt verdisett i bunn personlig, og at disse reflekteres i verdiene til selskapet hun leder.

– Glede, tillit og driv er verdiene som Tripletex er grunnlagt og basert på. Dette har vi tidligere som et mindre selskap og gruppe kommet frem til sammen. Verdiene ble etablert da vi var mange færre (cirka 50) kollegaer og vi så at vi hadde behov for å definere noen kjøreregler, mest for å beholde det gode i den kulturen vi hadde bygget fra starten av. Flere ledere og andre som var interessert i denne type prosess, deltok i arbeidet som foregikk over et par runder med workshops der alle fikk komme med sine forslag til verdier for selskapet. Vi bestemte oss for at det skulle være et sett på tre verdier og de skulle være veldig lett å huske.

«Vi bestemte oss for at det skulle være et sett på tre verdier og de skulle være veldig lett å huske.» HEGE OUSTAD
«Menneskene jeg jobber med og muligheten for hver dag å kunne påvirke bedriftens og kollegenes utvikling, gjør meg motivert.» HEGE OUSTAD


– Etter demokratisk avstemming og en ekstra runde der vi manglet litt kick, ble Driv som siste av de tre verdiene lagt til. Så prosessen bar preg av involvering av flere (ikke alle, som man kanskje burde gjort), demokratisk avstemming samt et ekstra forslag helt fra siden som da dannet et godt bilde av de tre verdiene vi alle mente representerte selskapet svært godt, og som vi ønsket at skulle vare i mange år. Vi bruker alltid noen minutter hvert år til å sjekke av om det fortsatt er fornuftig å beholde eller endre, men konklusjonen til nå har vært at dette fungerer svært godt for å kunne beholde den tillitsbaserte, nedpå og samtidig fremoverlente kulturen vi alltid har hatt i selskapet.

– Disse verdiene bygger også opp rundt det jeg personlig står for som menneske og det som gjør at jeg leverer og presterer bra. I dette ligger det spesielt for meg troen på det beste i mennesket, at alle er unike og det er rom for alle. Vi har et ansvar for å ta vare på andre, utvikle de rundt oss og påvirke i positiv retning. Vi er her også for en annen grunn, som er å bidra til samfunnet i form av verdi, arbeidsplasser og meningsfylt arbeid. I dette ligger det høye ambisiøse mål, som jeg nok også tar med meg som en forventning i videre samarbeid med andre. Jeg må ofte sjekke av om alle er med på en slik ambisiøs plan fordi jeg vet og har respekt for at ikke alle nødvendigvis drives av denne type faktorer. Likevel ser jeg det også som min oppgave å prøve å motivere og påvirke de rundt meg i en slik retning, slik at det på denne måten blir en givende og produktiv arbeidsplass for alle.

«Vi har et ansvar for å ta vare på andre, utvikle de rundt oss og påvirke i positiv retning.» HEGE OUSTAD

Om Hege Oustad
JOBB: Daglig leder i Tripletex AS
UTDANNING: Ms Sci/SivIng i Kjemi fra NTNU i Trondheim, MBA i økonomi og markedsføring fra Utrecht/Nederland.
ERFARING: Forskning, produktutvikling, salg, support, markedsføring, entreprenørskap og ledelse (industri/ bransjer: laboratorieutstyr til sykehus, miljøvennlig malingsproduksjon, utvikling av software og selskap).


Å føre mennesker sammen

Å være leder handler også om å motivere seg selv til å «stå opp om morran» og finne elementer i arbeidet som holder motivasjonen oppe. Oustad har funnet sine områder.

– Menneskene jeg jobber med og muligheten for hver dag å kunne påvirke bedriftens og kollegenes utvikling, gjør meg motivert. Det er viktig for meg å være så tett på som mulig, også selv om vi nå har blitt en relativt stor bedrift. Det er noe helt annet å være tett på 300 kolleger enn 30! Jeg forsøker likevel å huske hvordan vi hadde det, samarbeidet og handlet da vi var 30. Det er de samme verdiene, reglene og type mennesker som jeg forholder meg til. En grei regel er å tenke at folk er folk, dette ble også spesielt tydelig under og etter covid. Vi er alle mennesker med de samme behovene og ønskene selv om vi blir plassert på hjemmekontor (frivillig eller ufrivillig).

«Menneskene jeg jobber med og muligheten for hver dag å kunne påvirke bedriftens og kollegenes utvikling, gjør meg motivert.» HEGE OUSTAD
– Mennesker søker mennesker og ønsker å være en del av et sosialt fellesskap. Derfor bruker jeg nå mye tid til å tenke og legge til rette for møteplasser der vi kan samles alle eller flere fysisk, enten med faglig eller sosialt fokus, uten at det nødvendigvis skal koste så mye i tid og penger. Jeg har nå tatt opp tråden igjen med å gå på lunsj med nyansatte (i mindre grupper) for å bli kjent fra starten av. I tillegg bruker jeg nå mye tid på kontoret og setter bevisst av tid til bare å prate med kolleger. Effekten merkes raskt og dette er vinn-vinn. Jeg blir godt kjent med alle roller og mennesker som jobber hos oss, og kollegene kan spørre meg om hva som helst. Jeg tror at dette bidrar mye til opplevelsen av at alle er i samme båt og drar i samme retning.

– Gode diskusjoner med kolleger / andre ledere som utfordrer meg og hverandre, gjør arbeidet dynamisk, samtidig som jeg stadig utvikler meg selv som leder. Et miljø preget av åpenhet og høyt under taket, er grunnleggende for trygghet og gjør at alle kan være seg selv. Vi er veldig opptatt av at det er lov å gjøre feil, det er bedre å prøve noe enn ikke å gjøre det. Det er bedre å ta litt risiko enn å la være. Denne type holdning gjør at mange tør å prøve nye ting, tør å ta på seg nytt ansvar og nye roller. I tillegg har vi alltid hatt fokus på å ha lite hierarki, kort vei til beslutninger og ingen forskjell på folk om du er leder, ingeniør, utvikler, supporter, selger eller noe annet. Jeg blir også svært motivert av å se hvor langt man kan nå både når det gjelder selskapets og egne prestasjoner. Jeg har troen på stadig å teste ut begrepet «sky is the limit», da i samarbeid med flinke folk som kan utfordre mine tanker og ideer.

«Vi har et ansvar for å ta vare på andre, utvikle de rundt oss og påvirke i positiv retning.» HEGE OUSTAD
Motivasjon satt på prøve

Motivasjonen som leder kan havne i mange forskjellige fallgruver, der man føler at ting går trått. Oustad forklarer at det å snu situasjonene er noe hun ofte tyr til.

– For mange detaljdiskusjoner og hindre på veien som oppleves uviktige fra min side, kan hindre motivasjonen min. Jeg lider nok selv av å være litt lite detaljfokusert av og til, og er absolutt ingen controller. I de fleste tilfeller som leder der du skal bygge opp under tillit, selvstyring og ansvarsfølelse, er dette positivt, men av og til ser jeg viktigheten av å hente fra andre egenskaper som jeg kanskje ikke har øverst på min liste.

– Frustrasjonen oppstår nok fordi jeg føler på en skuffelse når ting ikke blir som du har tenkt, på tross av at du har gitt full tillit og ansvar over til andre. Men på den annen siden reflekterer jeg jo da over at ikke alle tenker likt, og godt er det! Da må jeg ta frem en annen hatt en periode for å få litt mer kontroll på situasjonen, selv om dette ikke er det jeg trives best med. Dette tenker jeg egentlig er noe av det viktigste av hele øvelsen ved å være en leder, der jeg som leder også må hente frem egenskaper som jeg ikke er så god på. Det er da man virkelig utvikler seg som leder.


– Problemfokus foran løsningsorientering senker farten hos meg og setter meg nok ekstra på prøve. Hvis en oppgave/prosjekt eller problemstilling løftes til et team eller rolle og dette vektes mer med problemer og utfordringer enn forslag til løsning, så kan jeg oppleve å miste farten. Mine forventninger til andre er nok høy, da jeg nok tenker at det naturlige er å søke etter en løsning fremfor problemer. Det er selvsagt viktig å belyse eventuelle utfordringer, men for mye fokus på dette kan ta lufta ut av meg og kanskje teamet / andre ledere / prosjektet. Da må jeg forsøke å hjelpe med å finne løsningene og ikke diskutere hvorvidt det er en utfordring eller ikke.

– Det er da viktig å forsøke å snu dialog og tenkemåte over til fokus på løsning, uten at du selv skisserer et ferdig svar (som ofte da ikke er det beste svaret). Ikke enkelt og ofte svært utfordrende når du som leder også skal gå foran som en rollemodell og få alle med på laget. Jeg forsøker da å sette meg inn i andres situasjon og søke årsaken til hvorfor man handler/tenker som man gjør. Som oftest er det en underliggende årsak/forklaring som enten kan utdype eller som man sammen kan gjøre noe med. Jeg kan også gå for fort frem og noen ganger da miste engasjement og driv hos andre på veien. Forståelsen av at andre da har en annen rolle enn deg selv, og å bruke mer tid på å forklare hva du vil oppnå, kan snu denne type situasjoner, avslutter Oustad.


Oustads lytte-/lesetips

Podcasten Godt nok for de svina (Anita Krohn Traaseth)

Powerful - Building a culture of Freedom and
Responsibility (Patty McCord)

«Vi bestemte oss for at det skulle være et sett på tre verdier og de skulle være veldig lett å huske.» HEGE OUSTAD

Om Hege Oustad
JOBB: Daglig leder i Tripletex AS
UTDANNING: Ms Sci/SivIng i Kjemi fra NTNU i Trondheim, MBA i økonomi og markedsføring fra Utrecht/Nederland.
ERFARING: Forskning, produktutvikling, salg, support, markedsføring, entreprenørskap og ledelse (industri/ bransjer: laboratorieutstyr til sykehus, miljøvennlig malingsproduksjon, utvikling av software og selskap).
Slik utvikler du din ledervisjon
SMÅTT OG NYTTIG

Slik utvikler du din ledervisjon

Ledelse og visjon hører sammen. Du kan ikke lede an uten å se hvor du skal. Men hva er visjon i ledelse? Og hvordan kan du utvikle det?

TEKST: CECILIE HAMMERNES | FOTO: ISTOCK.COM | KILDE: TONYROBBINS.COMV isjon er en av de viktigste lederverdiene. Det er det som styrer beslutningene dine, former bedriftskulturen og hjelper deg med å sette (og nå) målene dine. Lederskapsvisjon er det som gjør et selskap verdt å jobbe for og som inspirerer andre til å følge deg.

Seks steg for å utvikle din ledervisjon

Å ha en misjon og lage en visjonserklæring er grunnleggende for enhver forretningsleder. De mest inspirerende lederne er drevet av deres formål og lidenskap, og visjonen påvirker hver beslutning og handling de tar.

1. Selvrefleksjon

Ledelse og visjon kommer innenfra. For å bestemme visjonen din må du komme i kontakt med hovedgrunnen til at du gjør det du gjør hver eneste dag. Denne selvbevisstheten krever tid og krefter, men resultatet vil være en sterk visshet og tro på deg selv.

2. Oppmerksomhet

Å praktisere mindfulness kan utdype din selvrefleksjon og gi deg ny innsikt som bidrar til din ledervisjon. Meditasjon kan også redusere stress, fremme produktivitet og hjelpe deg med å holde fokus, noe som er helt nødvendig for å kunne leve din ledervisjon.


3. Positivitet

De beste ledervisjonene er alltid optimistiske og fremtidsrettede. Ingen ønsker å jobbe mot en fremtid som er fylt med utfordringer. Store ledere omformulerer problemer på en positiv måte; de fokuserer på løsninger og ser muligheter.

4. Klarhet

En uklar fremtid er ikke inspirerende for noen. Fremragende lederskapsvisjoner er klare og konsise. Dagens ansatte søker meningsfylt arbeid som vil hjelpe dem med å føle at de gjør en forskjell, og den lederskapsvisjonen som gjør det, vil få dem til å ønske å bli værende.

5. Kommunikasjon

Ledelseskommunikasjon er vel så viktig som visjon. Kommuniser ledervisjonen din! Du kan ikke bare anta at medarbeiderne dine kjenner visjonen hvis du ikke har fortalt dem om det. Få frem visjonen i alt du gjør. Når du kunngjør beslutninger, må du alltid relatere dem tilbake til visjonen din.

6. Tiltak

Du kommuniserer ditt lederskap og din visjon ikke bare gjennom ord, men også gjennom dine handlinger. Med en sterk visjon har du tilliten du trenger til å ta tøffe beslutninger, sette og oppnå avgjørende mål og gjennomføre store tiltak i alle aspekter av virksomheten.

Hvordan finne motivasjon som leder når den mentale motbakken ikke gir seg
TEMA | BLI EN FREMRAGENDE LEDER DEL 1

Hvordan finne motivasjon som leder når den mentale motbakken
ikke gir seg

Lars Erik Lund forteller at jo høyere opp i systemet du kommer, jo mer redd er du for å avsløre at du ikke nødvendigvis er perfekt hver eneste gang.
En av bedriftslederne som virkelig har markert seg de siste årene, er Lars Erik Lund, konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke, etter at han i 2021 la ut en tekst på Facebook om hvordan han egentlig følte at han hadde det. Dette førte til en diskusjon om mental helse i arbeidslivet, ikke minst for toppledere, og Lars Erik Lund har på mange måter gått foran i en ny type åpenhetskultur. LederNytt tok en prat med Lund om hvordan han finner motivasjonen i sin nye lederhverdag.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS | FOTO: VEIDEKKE ASA

Lars Erik Lund forteller at jo høyere opp i systemet du kommer, jo mer redd er du for å avsløre at du ikke nødvendigvis er perfekt hver eneste gang.

-J eg har tenkt mye på ledelse den siste tiden, og jeg har brukt mye tid det siste året på å snakke om mental helse og utfordringer. Spørsmålet er i hvilken grad arbeidsplasser og virksomheter er gode arenaer for å forebygge psykisk uhelse i form av at arbeidstagere føler seg engasjerte og motiverte, at de føler at arbeidet de gjør har en mening, og at de føler tilhørighet til organisasjonen de jobber for. Dette mener jeg er nøkkelen til å få folk til å føle at man er med.

– Det jeg tidligere trodde var viktige lederprinsipper, var å være resultatorientert, at man kunne vise til gode resultater på bunnlinjen, at man evnet å være konkurransemessig bedre enn andre. Men så har det slått meg etter hvert at de lederne jeg har satt mest pris på selv – ledere som jeg selv har følt en stor tilhørighet og lojalitet til, som har gitt meg et ønske om å faktisk bidra – det er ledere som har vist affeksjon for sine medarbeidere. Og det er noen årsaker til det.

– Som medarbeider har jeg vært opptatt av å føle en eller annen form for tilhørighet – at jeg er en del av verdiskapingen og formålet som virksomheten har. Frykten for å miste den tilhørigheten, er det som for min egen del har resultert i en krevende angst og depresjon innimellom. Jeg har prøvd å løse dette ved å prestere meg ut av problemene, å jobbe meg ut av det. Det vil jeg si er første punkt – å ha nok kjærlighet til å se medarbeiderne, og være opptatt av at medarbeiderne vokser. Ikke bare være opptatt av at medarbeiderne leverer slik at jeg som leder kan vokse. Men jeg er på ingen måte noe forbilde her selv, jeg griper innimellom meg selv i å være selvopptatt. Og da må jeg piske meg selv og tenke at: «Kom igjen, Lars Erik, dette er ikke din jobb, din jobb er å sørge for at andre får til det de ønsker.»

Autentisitet i alle ledd

Lund forklarer at en annen faktor i god ledelse for ham, er så godt som mulig å være autentisk. Han får respekt for mennesker når de forteller om alt det de er.

– På noen nivåer i ledelse, på et eller annet tidspunkt, er det ikke lenger lov til å ha feil. Da skal man bare være perfekt. Det skal være perfeksjon i alle former. Jeg tror at jo høyere opp i systemet du kommer, jo mer redd er du for å avsløre at du ikke nødvendigvis er perfekt hver eneste gang. Det rare er jo at vi får tillit til mennesker som er ekte, mennesker vi kan speile oss selv i det. Hvis man ønsker å være en leder som kan dra med seg folk, så må man kunne vise seg selv fra den sårbare siden. Men – det er viktig at det ikke er påtatt eller for bevisst, derfor bruker jeg ordet autentisitet i stedet for sårbarhet.

– Den eneste måten å være autentisk på, er å våge å snakke om de tingene som ikke er perfekt. Og det er det vanskelige, for da må du gå ut på den tynne isen uten helt å vite hvilken reaksjon du kommer til å få. Som leder kan du jo også ha en frykt for å miste tilhørigheten. Ofte går tankene slik: Hvis jeg som leder går ut og sier at «Dette fikset jeg ikke særlig bra», så vil kanskje folk miste respekten for meg, og da mister de tilliten til meg som leder. Jeg har full forståelse for at det er vanskelig å gjøre, men når du først har brutt den barrieren, så får du tilbake så mye mer enn du risikerer å tape.

«Den eneste måten å være autentisk på, er å våge å snakke om de tingene som ikke er perfekt.» LARS ERIK LUND
– Det jeg ofte savner hos mange ledere, er evnen til å se lenger enn neste kvartal. Mange ledere kan bli litt nærsynte. De dukker ned i problemstillingene som ligger rett foran nesetippen, i stedet for å løfte blikket fremover og prøve og se inn i tåkeheimen, og stole på at medarbeiderne er dyktige nok til å håndtere de åpenbare problemene. Ledere skal være fremtidsrettede og prøve å se for seg hvilke problemstillinger som kan dukke opp. Hva har vi best og minst evner til å håndtere?

«Det jeg ofte savner hos mange ledere, er evnen til å se lenger enn neste kvartal. Mange ledere kan bli litt nærsynte.» LARS ERIK LUND
– Ingen forventer at en leder skal ha en krystallkule, der de med hundre prosent sikkerhet kan se inn i fremtiden og kunne slå fast hvordan alt kommer til å bli. Der må det være lov å ha en viss grad av usikkerhet, men man må våge å prøve. En viktig egenskap jeg setter pris på hos ledere, er at de får deg til å stole på at de vil deg vel. Ikke det at mange ledere vil deg vondt, men mange bruker ikke nok tid på å sørge for at medarbeiderne vokser.

Om Lars Erik Lund:
JOBB: Konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke, en av Skandinavias største byggog anleggsentreprenører.
ERFARING: Har jobbet med å utvinne gull i Vest-Afrika, med finansiell kommunikasjon for børsnoterte selskaper, som rådgiver for toppledere og som aerobicsinstruktør.
UTDANNING: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Grunnfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en mastermodul i Sustainable Business Strategy fra Norges Handelshøyskole.
Når verdiene ofres

Lund forklarer at det som for ham gjør det verdt å stå opp om morgenen, er å kunne dra på jobb og ha en betydning for at andre får en bedre hverdag.

– Det gjelder uansett hvilket nivå du er på i organisasjonen, om du er toppleder eller jobber i kantina, i bedriftshelsetjenesten eller markedsavdelingen. Jeg har brukt nesten hele livet mitt på å kuratere perfekt en rolle som jeg trodde var det man forventet av en leder. For meg ble det åpenbart at det ikke var bærekraftig å leve den rollen, rett og slett fordi det brøt med så mange av de verdiene og prinsippene jeg selv har. Helt naturlige prinsipper som rettferdighet, fordeling og likeverd. De etiske prinsippene man har fått inn fra barnsben av fra foreldre, skole og fritidsaktiviteter – kall det gjerne de sosialdemokratiske verdiene jeg har.

– Noen av disse verdiene følte jeg at jeg hadde ofret til fordel for meg selv. Jeg hadde gått rundt og fryktet at folk før eller senere ville innse at jeg er en elendig leder og at jeg egentlig ikke fortjener de titlene jeg har – at jeg hadde min stilling fordi jeg hadde jobbet mer enn andre. For å beskytte meg fra å bli avslørt valgte jeg å ta på meg en maske med streng mine, og den blå dressen som kreves for å kunne tre inn i den rollen. Jeg tenderte til å bruke logikk som en nesten bøllete framferd. «Dette er analytisk det riktige, og sånn er det!». Det førte til at jeg rett og slett mislikte meg selv. For at ingen skulle se at jeg var deprimert, iførte jeg meg et skall av noe opp mot ufordragelighet. Det var forhåpentligvis ikke mange som syntes at Lars Erik var ufordragelig, men jeg syntes selv at jeg var det.

«Den eneste måten å være autentisk på, er å våge å snakke om de tingene som ikke er perfekt.» LARS ERIK LUND


Tvil og valg

– Det å stå på en scene i dag og fortelle min historie, er mye enklere nå fordi jeg opplever at dette er den ærlige meg, det er slik jeg er. Og hvis folk ikke liker det, så er det ikke så mye jeg kan gjøre fra eller til med det. Det gir rom og takhøyde å kunne diskutere om dette er de rette eller gale verdiene, det åpner opp for dialog. Jeg har utvilsomt flere samtaler med folk i dag enn det jeg hadde før, også om vanskelige ting som man kanskje tviler på. Jeg er tross alt en leder i en organisasjon med over 8000 ansatte spredt ut over hele Skandinavia, og da dukker det stadig opp paradokser ledere skal løse på en tydelig måte. Man skal kunne etterleve de verdiene man har i denne organisasjonen, fra toppen og ned.

– Og Veidekke har over tid vært opptatt av å ha tydelige verdier knyttet til det å kunne gjøre rett og skjell for seg, at man er ordentlig og redelig i sin framferd overfor andre. At man bygger lag fremfor individualitet, og støtter hverandre for å få dette til. Vi skal hele tiden lete etter løsninger som kan gjøre oss enda litt bedre – at vi sikter litt høyere. Hvis man opplever at verdiene i organisasjonen du jobber for harmoniserer med dine egne verdier, så er det lettere både å være leder og å være medarbeider.

«Hvis man opplever at verdiene i organisasjonen du jobber for harmoniserer med dine egne verdier, så er det lettere både å være leder og å være medarbeider.» LARS ERIK LUND
– Etter at jeg var åpen om det jeg sto i, merker jeg flere som har lyst til å snakke om dette, og om dilemmaer man står oppi, av typen: «Om jeg gjør dette bærekraftige valget, så går det ut over lønnsomheten. Bør jeg likevel gjøre det?» I en børsnotert virksomhet må vi finne en måte å løse dilemmaene på en hensiktsmessig måte. En måte som gjør at du både kan leve med deg selv, og at det kan forsvares med at du får kunden igjen neste gang, for da er det en fornuftig kommersiell beslutning. Men det er vanskelig. Det er sjelden to streker under det rette svaret i dagens verden. Man må ta beslutninger på et usikkert grunnlag hver eneste dag. Men man skal føle at beslutningen man tar er i tråd med både egne og organisasjonens prinsipper.

Den vonde sommeren

I august 2021 la Lars Erik Lund, da en 52 år gammel vellykket konserndirektør med god lønn, villa i Asker og kone og barn, ut et langt innlegg på Facebook som startet med ordene: «Bedrøvet. Det er det ordet som best beskriver min sinnstilstand gjennom dagen. Jeg kan ikke huske sist jeg våknet opp uten å føle meg bedrøvet, trist eller på en eller annen måte nedstemt. Hver morgen kjenner jeg på en uro og kanskje til og med redsel. En ulmende følelse som sprer seg fra hodet og magen.» Innlegget ble hyppig delt og tatt opp av flere medier.


«Det jeg ofte savner hos mange ledere, er evnen til å se lenger enn neste kvartal. Mange ledere kan bli litt nærsynte.» LARS ERIK LUND

– Den sommeren valgte jeg å ikke reise på ferie sammen med familien min. Jeg ble sittende hjemme og tenkte at det var den klokeste måten å ta ut ferie på. Det var en tung sommer. Jeg opplever at folk ser meg som én person og tror at de vet hvordan jeg er, mens inni meg er jeg en helt annen. Jeg hadde et behov for å fortelle at min fasade ikke gjør meg mindre usikker, mindre redd. Etter hvert ble distansen mellom hvordan jeg var og hvordan folk så meg, for stor. Jeg klarte ikke lenger å ivareta bildet av lederen Lars Erik. Jeg følte ikke at jeg hadde noe annet valg. Jeg fortalte ikke dette for å vise verden at jeg er en autentisk og sårbar leder. Jeg måtte fortelle at den de så, ikke var den jeg var.

– Jeg hadde slitt med depresjoner av ulik varighet og grad helt siden midten av nittitallet, så det var ikke en enkelt utløsende faktor i 2021. Noen har spurt meg hvordan jeg har klart å bli konserndirektør mens jeg samtidig slet med depresjoner. Jeg tror rett og slett ikke at jeg hadde blitt konserndirektør hvis jeg ikke slet med depresjon, for jeg har brukt arbeidslivet som en måte å kontrollere følelseslivet mitt på. Når jeg følte på stress og frykt, gikk jeg på jobb i stedet og jobbet i ørten timer. Jobber du så mye, vel, så blir man lett superstjerne innen arbeidslivet. Suksess avler suksess og fører til at man bruker enda mer tid på arbeidet for å ikke miste det man allerede har oppnådd. Men jeg ofret mye, jeg var fraværende i store deler av mine barns oppvekst. Hadde jeg ikke vært deprimert, så hadde jeg helt sikkert prioritert annerledes, avslutter Lund.


Lunds lese-/lyttetips:

Jeg er en storforbruker av bøker og podkaster – ofte som lydbøker som jeg kan lytte til når jeg sykler eller løper eller en sjelden gang kjører langt med bil. Jeg tror jeg vil trekke frem følgende bøker: Unleashed som er skrevet av Harvardprofessor Frances Frei og hennes make Anne Morris, den utrolig morsomme The Neuroscience of You skrevet av Chantel Prat som er professor på University of Washington innenfor psykologi og nevrovitenskap. Sist, men ikke minst er jeg fascinert av bøkene til Marcus Buckingham – den tidligere analytikeren hos Gallup. Spesielt Nine Lies About Work er spennende. Les også Humanocracy skrevet av Gary Hamel og Michele Zanini.

På podkastsiden er jeg veldig glad i Hidden Brain med Shankar Vedantam, Worklife med Adam Grant og Drivkraft i regi av NRK.

«Hvis man opplever at verdiene i organisasjonen du jobber for harmoniserer med dine egne verdier, så er det lettere både å være leder og å være medarbeider.» LARS ERIK LUND

Om Lars Erik Lund:
JOBB: Konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke, en av Skandinavias største byggog anleggsentreprenører.
ERFARING: Har jobbet med å utvinne gull i Vest-Afrika, med finansiell kommunikasjon for børsnoterte selskaper, som rådgiver for toppledere og som aerobicsinstruktør.
UTDANNING: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Grunnfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en mastermodul i Sustainable Business Strategy fra Norges Handelshøyskole.
ad:Computas
ANNONSE

SYSTEMCOACHING:
5 steg for å lykkes med
endringsprosesserMange har opplevd at endringsinitiativer strander. Det kan mangle felles forståelse for behovet for endring eller for hvordan problemer bør håndteres. Systemcoaching kan hjelpe en organisasjon med å identifisere styrker, svakheter, forbedringsområder, og hva som må til for å nå målene som er satt.

– Det handler om å avdekke og adressere de grunnleggende årsakene til problemene man har, fremfor å bare håndtere symptomene, sier ekspert Ellen Daleng.

Hvorfor systemcoaching?

Enhver organisasjon er et system som består av mennesker, prosesser, teknologi og underliggende tankesett. Systemcoaching er en prosess for å transformere måten et individ, et team eller en organisasjon tenker på og opererer i sitt miljø.

– Det er et unikt verktøy som lar organisasjoner bruke energien sin der de får mest igjen for pengene. Vi identifiserer egenskaper som kan bidra til suksess, eller - hvis de ikke endres - hindre fremgang, sier Ellen Daleng, Agile System Coach i IT-selskapet Computas.

Som Agile System Coach jobber hun mye med endringsprosesser i skjæringspunktet mellom mennesker og teknologi. Hun har over 30 års erfaring som konsulent i store og små virksomheter, og har veiledet organisasjoner som Skatteetaten og DNB i god bruk av digitale samarbeidssystemer.

– En av de viktigste fordelene med systemcoaching er at den inviterer til deltakelse fra alle involverte. Prosessen fremmer det jeg liker å kalle kollektive a-ha-øyeblikk, sier Daleng.

Hun forteller at resultatet av metoden blant annet er samordnet innsats for forbedring, høyere medarbeiderengasjement og -eierskap, mer effektivt lederskap og bedre samarbeid på tvers av organisasjonen.

Et naturlig neste steg

For organisasjoner som omfavner smidig metodikk gjennom hele verdikjeden, bør systemcoaching være et naturlig neste steg. Det handler om å sette mennesker og interaksjoner før prosesser og verktøy. Et ærlig blikk på egen organisasjon setter i gang de riktige samtalene på tvers av hele organisasjonen og fremmer en kultur for kontinuerlig læring og forbedring. Slik kan systemcoaching samlet sett hjelpe organisasjonen til å nå neste prestasjonsnivå.

– Systemcoaching handler ikke om å pålegge folk å følge et smidig rammeverk, fortelle ansatte hva de bør gjøre eller hvordan de bør gjøre det. Det handler om å veilede for å oppnå en felles forståelse av dagens utfordringer og utforske gode veier fremover, forteller Daleng.

Fordi systemcoaching også avdekker eventuelle gamle mønstre og strukturer som står i veien for videre utvikling, blir det mulig for organisasjonen å identifisere og utvikle ferdighetene og kunnskapen som trengs for å bli virkelig smidig.


FEM STEG TIL VELLYKKET SYSTEMCOACHING

Daleng beskriver en fem-stegs prosess hvor en coach veileder deltakerne i gjennomføringen av workshop-øvelser som er skreddersydd spesielt for dem. Prosessen består av praktiske øvelser, rolle- og perspektivtaking og grupperefleksjon. Dette er Dalengs 5 steg til vellykket systemcoaching:

STEG 1

Identifiser aktuelle problemområder i organisasjonen
Observasjon av organisasjonens nåværende samarbeidspraksis og prosesser, samt innhenting av innspill fra ansatte og interessenter. På denne måten identifiseres eventuelle flaskehalser eller energisluk i dagens arbeidsmåter, så vel som mulige kulturelle eller organisatoriske barrierer som kan hindre organisasjonen i å fullt ut omfavne smidige prinsipper.

STEG 2

Utforsk underliggende systemiske årsaker til utfordringen
I steg to visualiseres relasjoner og interaksjoner i organisasjonen gjennom ulike former for systemkart, for å identifisere eventuelle mønstre eller trender som kan være årsakene til utfordringene vi så i første steg. Her benyttes konstellasjoner som lar folk bevege seg, sortere og organisere seg i et åpent rom basert på utsagn eller spørsmål.

– Med denne fasen kan man oppnå samlet innsikt i en gruppe på kort tid, sier Daleng.

STEG 3

Identifiser de riktige handlingsområdene
Etter utforsking velges det ut noen områder som avtegner seg som sannsynlige systemiske årsaker til utfordringene. På den måten legges fokus på å adressere de grunnleggende årsakene til problemet, i stedet for å fikse symptomene.

– Når man har en god forståelse for årsaken til problemet, kan man enklere finne effektive løsninger, forteller Daleng.

STEG 4

Eksperimenter for å forbedre de valgte fokusområdene
I denne fasen jobber alle parter sammen om å lage hypoteser, utføre eksperimenter og måle resultater.

– Jeg har erfart at mye lar seg løse raskt med forholdsvis enkle midler når alle har deltatt i prosessen og fått samme innsikt i hva som må til, slik at de er motivert for å gjøre sin del av jobben, forteller Daleng.

STEG 5

Refleksjon
I løpet av denne fasen reflekterer organisasjonen over hva som fungerte bra under iverksettingen av eksperimentene og hva som ikke gikk som planlagt slik at de kan forbedre seg i neste runde med justeringer.

– Tilbakemeldingene er at dette er en berikende prosess. Jeg har opplevd at den kan resultere i alt fra endring av teaminndeling og ansvarsområder til å lære seg å bruke nye samarbeidsverktøy. Fellesnevneren er at prosessen bidrar til at langsiktig forbedring blir et naturlig felles anliggende og ikke noe man forventer at ledelsen skal ‘fikse’, avslutter Daleng.


Ellen Daleng kan fortelle om at systemcoaching er et unikt verktøy som lar organisasjoner bruke energien sin der de får mest igjen for pengene.
SLIK KAN COMPUTAS HJELPE DIN VIRKSOMHET:

Computas jobber med en rekke kunder i privat og offentlig sektor og tilbyr rådgivning og konsulenttjenester. Selskapet leverer både metoder og digitale verktøy for helhetlig forbedring og effektivt samarbeid.

Les mer på:
computas.com/radgivning

Hvor viktig er ledernes lønninger for prestasjon og resultater?
TEMA | BLI EN FREMRAGENDE LEDER DEL 1

Hvor viktig er ledernes lønninger for prestasjon
og resultater?

Lederes lønninger er et tema som stadig diskuteres i Norge, og meningene er mange. Organisasjonspsykolog Cecilie Byholt Endresen forklarer at forskningen viser at høye lederlønninger ikke er avgjørende for god ledelse og et godt bedriftsresultat, og at det dermed ikke er noen gode grunner til at toppledere skal ha skyhøye lønninger.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS | FOTO: ANNE LISE NORHEIM


E ndresen har fra et psykologisk standpunkt sett på hva forskningen sier om hvorvidt penger gir høyere motivasjon for ledere.

– Forskning viser tydelig at arbeidstakere som er indre motiverte, jevnt over presterer bedre enn de som er ytre motivert. Ansatte som opplever glede, mening og tilfredshet i jobben sin, skaper bedre resultater enn de som først og fremst oppfatter jobben som et middel til å oppnå noe, som for eksempel status eller lønn. Indre motiverte medarbeidere har også mindre sykefravær, de blir lenger i jobben og utøver mer ekstrarolleatferd sammenliknet med de som hovedsakelig er motivert av ytre faktorer. Samtidig er det viktig å understreke at motivasjon er et flerdimensjonalt og situasjonsavhengig fenomen. Arbeidstagere er sjelden enten bare indre eller ytre motivert.

«Forskning viser tydelig at arbeidstakere som er indre motiverte, jevnt over presterer bedre enn de som er ytre motivert.» CECILIE BYHOLT ENDRESEN
– Sammenhengen mellom penger og motivasjon er det forsket mye på, og enkelt oppsummert handler det om å betale ansatte en lønn som oppfattes som både konkurransedyktig og rettferdig, for slik å legge til rette for at de presterer godt. Deretter bør man, for å sitere Bård Kuvaas, «gjøre alt man kan for å få medarbeiderne til å glemme økonomiske incentiver som drivkraft for å gjøre en god jobb». De som gjør en god jobb, vil selvsagt få ordentlig betalt, samtidig som den gode lønna ikke bør forstås som årsaken til at de gjør en god jobb. Det kan også være verdt å merke seg at til tross for at vi åpenbart arbeider for å tjene penger, så er høy lønn mindre viktig for eksempelvis å holde på folk, sammenliknet med andre forhold på jobben.

Lønn ikke viktigst for resultater

Ifølge Endresen er det lite som tyder på at penger motiverer ledere som den viktigste faktoren.

– I mitt møte med ledere så blir lønn sjeldent trukket fram som den viktigste motivasjonsfaktoren for jobben de gjør. Typisk får jeg høre ting som mulighet for påvirkning, det å kunne utgjøre en forskjell for andre, få jobbe tett med folk og det å gjøre noe meningsfylt. Det samme sier forskning. Lønn – så lenge den oppfattes som rettferdig – kommer et stykke ned på lista over motivasjonsfaktorer. Forskningen jeg refererer til er internasjonal, så disse funnene er ikke særegne for Norge.

– Det er heller ingenting som tyder på at høye lønninger gir positive effekter verken på ledelse eller på bedriftens resultater. Det argumenteres jo ofte med at topplederne må ha høye lønninger fordi de har et stort ansvar og leder en stor bedrift, men det er på generelt grunnlag ingen gode grunner til at toppledere skal ha så høye lønninger. Både psykologer og økonomer har gjennom mange år sett på sammenhengen mellom ledergodtgjørelser og hvordan bedrifter presterer, og finner at måten eksempelvis toppledere blir selektert og honorert på, har liten eller ingen støtte i forskning. Tvert imot, skyhøy lønn gir dårligere ledelse, prestasjoner og bedriftsresultater. Jeg kan anbefale oppsummeringsartikkelen «Skyhøy lønn gir dårlig ledelse» av Geir Kirkebøen (2019), for de som ønsker å dypdykke i denne problematikken.

«Det er heller ingenting som tyder på at høye lønninger gir positive effekter verken på ledelse eller på bedriftens resultater.» CECILIE BYHOLT ENDRESEN
«Forskning viser tydelig at arbeidstakere som er indre motiverte, jevnt over presterer bedre enn de som er ytre motivert.» CECILIE BYHOLT ENDRESEN

Lederen som rollemodell

På spørsmål om hva som skjer med en leder som har penger som viktigste motivasjon, forklarer Endresen at det er mange variabler som spiller inn.

– På generelt grunnlag ser vi at ytre motivasjon har en negativ sammenheng med følelsesmessig tilknytning til organisasjonen og med utbrenthet, samt en positiv sammenheng med turnoverintensjon. Høy lønn i seg selv bedrer heller ikke prestasjoner og har vist seg å kunne ødelegge for indre motivasjon. Dermed risikerer man å miste de positive effektene av sistnevnte. Jaget etter stadig mer penger kan også gå utover generell tilfredshet, og om man da i tillegg baserer sin opplevde egenverdi på ytre faktorer som størrelsen på lønnsjekken, så vet vi at dette er en risikofaktor for dårligere psykisk helse og generell robusthet. Med andre ord, mye penger er ikke veien til lykke. Jeg håper ikke det kommer som en overraskelse på folk.Om Cecilie Byholt Endresen
JOBB: Organisasjonspsykolog og senior konsulent i Bjørnson Organisasjonspsykologene. Er også leder for kompetanse og opplæring.
ERFARING: 10 års erfaring som organisasjonspsykolog, hovedsakelig innen lederutvikling, ledergruppeutvikling og teamutvikling, i offentlig og privat sektor. Gjesteforeleser på Executive MBA-studiet ved UiS siden 2018.
UTDANNING: Utdannet klinisk psykolog (2011), med spesialisering i organisasjonspsykologi (2018).

– Det er heller ikke slik at de som er motivert av penger, ikke er fremragende ledere, siden det er så mange variabler som spiller inn. Samtidig hadde jeg vært veldig skeptisk om jeg eksempelvis skulle rekruttere og den aktuelle lederkandidaten oppgav lønn som hovedmotivasjonsfaktor. Hen hadde fort havnet nederst i min bunke. Hvis penger er hovedmotivasjon, dukker det opp flere problemstillinger.

– Det ene spiller videre på det jeg allerede har vært innom, nemlig konsekvensene av ytre motivasjon. Ytre motiverte ansatte presterer dårligere, er mindre lojale og bytter oftere jobb. Jeg er redd for at en pengemotivert leder vil prestere dårligere, noe som åpenbart vil kunne påvirke organisasjonen, samt at risikoen for turnover vil ha en negativ påvirkning på de ansattes opplevelse av stabilitet og forutsigbarhet på arbeidsplassen.

– Det andre omhandler leder som rollemodell – hva slags kultur er det man legger opp til om penger åpenbart er hovedmotivasjonen? Jeg er ganske sikker på at det ikke er det beste utgangspunktet for en god, sunn og robust organisasjonskultur. Jeg er også skeptisk til etikken i dette. Jeg håper det i økende grad oppfattes som umusikalsk å fremelske en slik verdiorientering gitt de utfordringene vi står i som samfunn. Det siste vår verden trenger nå, er enda mer fokus på pengejag, avslutter Endresen.


Endresens lese-/lyttetips

Som psykolog og fagnerd kan jeg anbefale bøkene Per Espen Stoknes’ «Grønn vekst», Daniel Kahneman’s «Tenke, fort og langsomt», Amy Edmondson’s «The Fearless Organization», Chris Clearfield & András Tilcsik’s «Meltdown: Why Our Systems Fail And What We Can Do About It» samt Ole Petter Hjelles «Sterk hjerne med aktiv kropp». Godt og blandet, med psykologi som fellesnevner.

«Det er heller ingenting som tyder på at høye lønninger gir positive effekter verken på ledelse eller på bedriftens resultater.» CECILIE BYHOLT ENDRESEN

Om Cecilie Byholt Endresen
JOBB: Organisasjonspsykolog og senior konsulent i Bjørnson Organisasjonspsykologene. Er også leder for kompetanse og opplæring.
ERFARING: 10 års erfaring som organisasjonspsykolog, hovedsakelig innen lederutvikling, ledergruppeutvikling og teamutvikling, i offentlig og privat sektor. Gjesteforeleser på Executive MBA-studiet ved UiS siden 2018.
UTDANNING: Utdannet klinisk psykolog (2011), med spesialisering i organisasjonspsykologi (2018).
ER DET PENGENE SOM GJELDER?
TEMA | BLI EN FREMRAGENDE LEDER DEL 1

ER DET PENGENE
SOM GJELDER?

Hvor viktig er egentlig penger som motivasjon for ledere? Og hvorfor skal egentlig toppledere ha så høy lønn? Dette er noen av temaene rundt penger og motivasjon som LederNytt har snakket med Solfrid Flateby om.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS | FOTO: SUSANNE SIVERTSEN, SYMPA OG KRISTOFFER SANDVEN


P enger er ikke viktigste faktor
– Ledere er like ulike som folk flest, så noen vil være motiverte av lønn, bonus og incentiver, og andre mindre. Men de som er opptatt av penger, vil selvsagt finne det attraktivt med bonusordninger og belønninger. Det trigger deres driv, rett og slett. Flere vil også kunne se verdien i egen erfaring, kunnskap og kompetanse på lønnsslippen sin. De føler seg kanskje mer verdifulle hvis de har høyere lønn.

– Jeg tror at det er svært få ledere som har penger som viktigste faktor, og det understøttes også av forskningen. Daniel Pink, Al Gores tidligere taleskriver, så for noen få år siden på 40 år med forskning, og konkluderte med at det er en myte at penger er den beste gulroten. Han har i bøkene og forskningsprosjektene sine gitt en rekke eksempler som underbygger det at penger er overvurdert som faktor når det gjelder å motivere både ledere og medarbeidere. Men vi må også huske på at ledere er forskjellige og drives av ulike faktorer.

Dritten i midten

Flateby mener at vi ikke nødvendigvis kan se på typen selskap eller størrelsen på det for å finne ut om ledere motiveres av penger eller ikke.

– Jeg tror de største forskjellene er fra menneske til menneske og hva man drives av, men det avlønnes ofte høyere jo større bedriften er, fordi man regner ansvaret til å være tyngre og større. Det er en interessant sak, egentlig. Fordi i små og mellomstore bedrifter kan jo leder faktisk ha vesentlig større oppgaver, man får enda større direkte ansvar (gjerne for deler av det operasjonelle) enn i store selskap, hvor man kanskje har flere til å utføre oppgavene og bidra inn til toppleder. Spørsmålet er jo hvem som egentlig har den tyngste jobben.

– Samme hva angår mellomledere. Det er jo ikke uten grunn at en del mellomledere fleiper litt og kaller seg «dritten i midten». Det er svært krevende å være mellomleder, så spørsmålet er om det egentlig er dem som burde vært høyest lønnet? Exitavtaler er også uvanlig i små og mellomstore bedrifter, men mer og mer vanlig i større selskap. En sluttavtale gir deg en viss sum penger ved fratredelse. Argumentene er at du som toppleder eller leder på høyt nivå vil måtte bruke noe mer tid på å finne deg tilsvarende arbeid med tilsvarende betingelser enn «menigmann».

Årsaker til høye topplederlønninger

Flateby mener at det både er en myte og en sannhet at «toppledere har så høy lønn», i alle fall hvis vi ser på både offentlig og privat sektor og små, mellomstore og store selskaper.

– Enkelte har veldig høy lønn og en del toppledere i Norge har moderat lønn, men vi har lett for å fokusere på dem som har veldig høy lønn. Klassisk forklaring er ansvaret som følger stillingen, men jeg tror det handler om mye mer:

 • God ledelse er viktig, og man tenker kanskje at man får det man betaler for.
 • Topplederne er attraktive i markedet. Selskapet ønsker de lederne som har vist at de evner og kan, og da konkurrerer man jo med det nivået som er i markedet. Man ønsker selvsagt også å beholde en dyktig leder over tid, og ikke miste dem til konkurrenter eller andre aktører.
 • Topplederne har kunnskap, kompetanse og erfaring – man betaler for summen av dette. Det å lede er etter min mening et fag i seg selv, og det å få tak i en dyktig leder som både forstår selskapet, kan styre virksomheten, men også kan folk (det å lede) må man betale mer for.
 • «Verdien på meg»: For en del ledere vil lønnen si noe om hva man er verdt, og dermed blir det viktig å ha en god lønn, fordi det sier noe om din verdi som leder (selv om det ikke nødvendigvis stemmer bestandig)
 • Ansvar og myndighet: Det å ha totalansvaret, sikre verdier og vekst, «danse etter styrets pipe», være øverste ansvarlige for å følge lover og regler, sikre arbeidsplassene til alle medarbeiderne og skape en god arbeidsplass er det det betales for – blant annet.
Om Solfrid Flateby
JOBB: Profesjonell foredragsholder og lederutvikler – kåret til Norges beste kvinnelige foredragsholder av Talerlisten i 2018 og 2019, og Årets Taler for 2021. Hun har bygget opp lederskoler, verdiprogrammer, og jobbet med utvikling av medarbeidere, ledere og selskap i mer enn 25 år.
ERFARING: HR- og kommunikasjonsdirektør for Coca-Cola, Reitangruppen og Bavaria Nordic (BMW, MIINI og Porsche), 16 år Daglig leder av Kronprinsparets Fond, 2 år
Jobbet i skole og psykiatri, 3 år
Selvstendig næringsdrivende siste 6 år
UTDANNING: Allmennlærer, spesialpedagog, ledelse og kommunikasjon, PR/Media


Alle kan lede

Når Flateby holder lederutviklingskurs, snakker hun ofte om hvem som passer som leder og ikke. For en del har en oppfatning av at du må være av en bestemt type for å lykkes som leder.

– Det er jeg ikke enig i. Jeg mener alle i utgangspunktet kan være og bli gode ledere, men det kommer helt an på hva og hvem du skal lede. En leder som har penger som viktigste motivasjon, kan lykkes svært godt hvis medarbeiderne også er «på samme side». Da er de ofte svært resultat- og målorienterte, de vet hva «premien» er, de drives av å nå målene (alene eller sammen), og de jobber engasjert og aktivt for å komme dit. Belønningen er da også veldig tydelig.

– Mens en leder som selv har penger som viktigste motivasjon, men som har medarbeidere som ikke er drevet av penger på samme måte, vil ofte oppleves som «kald og kynisk», altfor opptatt av resultater og pengene i seg selv, i stedet for teamet, det å ha det bra sammen og så videre. Og motsatt, selvsagt. Derfor er det så viktig at vi som ledere både kjenner oss selv og andre.

Hensikt viktigere enn belønning

På spørsmål om hvordan det at lederen stort sett kun er motivert av penger, kan påvirke resten av organisasjonen, mener Flateby at det kommer litt an på.

– Jeg har vært borti salgsorganisasjoner, hvor nærmest alle er superopptatte av resultater, mål og penger, og hvor det kan fungere veldig godt, men jevnt over vet vi jo at det ikke sitter folk i alle ledd i en organisasjon som er like drevet av pengene. UNIVERSUM-undersøkelsen i 2021/2022, samt Deloittes undersøkelse Millennial Survey, viser tydelig at flere og flere ønsker seg tydeligere hensikt med oppgavene sine, og penger er ingen hensikt i så måte.

– Det kan være at man driver bærekraftig, bidrar til noe samfunnsnyttig, er med å skape «Norges beste arbeidsplass » og så videre. Det Simon Sinek kaller «The Why». Dette betyr videre at hvis leder er ekstremt mål- og resultatorientert, så vil medarbeiderne oppleve dette som «det motsatte» av hensikten og dermed demotiveres. Det finnes vel knapt en masteroppgave i Norge på motivasjon og belønning som ikke henviser til Bård Kuvås, professor på BI, sine påstander om at prestasjonslønn er dårlig fordi det fortrenger indre motivasjon. Men for å modere det også litt: Det er lov å ha to tanker i hodet samtidig.

– Mathias Ekstrøm, postdoktor ved Norges Handelshøyskole, har fulgt forskning som støtter «begge deler», altså hvordan høy lønn og bonuser både kan være prestasjonsfremmende og hemmende. Han har blant annet sett på fagfeltet adferdsøkonomi. Adferdsøkonomi bruker psykologisk innsikt for å bedre forstå økonomiske beslutninger – for eksempel hva som skal til for at vi skal stå på ekstra i jobben. Han skriver blant annet i ulike artikler at penger kan fortrenge indre motivasjon, at gaver av lav verdi gir bedre motivasjon enn tilsvarende pengebeløp, og at folk misliker å tape mer enn de liker å vinne.

– Som eksempel skriver han at for å få ansatte til å øke innsatsen er det derfor bedre å begynne med å betale hele lønna inklusive bonus, og heller ta tilbake bonusen om arbeideren ikke oppfyller kravene. En studie viste at lærere presterte bedre med denne type «taps-kontrakt». Andre studier har vist at ansatte foretrekker slike ordninger. Ikke fordi de forstår at de skal yte mer – de tiltrekkes bare av det høyere grunnbeløpet.

Samlede effekter viktigere enn penger

– Ola Kvaløy, professor i økonomi ved NHH, skriver at samfunnsøkonomisk forskning på incentiver er mer opptatt av de samlede effektene. De ansattes følelser er viktige, men så er også deres faktiske prestasjoner, samt bedriftenes behov for å styre innsats inn mot de viktigste oppgavene. En effektiv bedrift lykkes i å forene de ansattes interesser med ledelsens og eiernes interesser, og gode incentivord.

– Når det gjelder å få tak i de gode lederne ved å tilby høy lønn, så skrev psykologiprofessor Geir Kirkebøen i en artikkel at sentrale beslutningstakere antar at firmaet tiltrekker seg veldig gode ledere ved å tilby veldig høy godtgjørelse. En slik sterk sammenheng mellom ledelseskvalitet og lønnsnivå forutsetter at man bruker gode (valide) metoder for å velge ut de beste lederne. Dette er imidlertid langt fra tilfellet.

– Forskning har vist at utvelgelse av toppledere i all hovedsak gjøres skjønnsmessig på grunnlag av (ustrukturerte) jobbintervjuer og personkarakteristika innhentet via referanser. Dette er seleksjonsmetoder som har fint liten validitet. Studier der man har sett på de faktiske sammenhengene mellom lederes lønninger og bedriftenes resultater, viser at det er liten sammenheng mellom størrelsen på topplederes godtgjørelser og hvordan bedriftene gjør det, avslutter Flateby.


Flatebys lese-/lyttetips

På seg selv kjenner man ingen andre av Ihlen-søstrene.

From good to great av Jim Collins.

Suveren på jobb av Morten Hansen.


Lederskap - NHHs podcast om ledelse.

Talertid - Talerlistens podcast om ulike foredrag og foredragsholdere.

Årsaker til topplederes høye lønninger
 • God ledelse – man får det man betaler for.
 • Topplederne er attraktive i markedet, og lønn er en måte å tiltrekke seg dem på.
 • Topplederne har kunnskap, kompetanse og erfaring, og man betaler for summen av dette.
 • «Verdien på meg»: Enkelte føler at lønnen sier noe om verdien deres som leder.
 • Det følger med både ansvar og myndighet.

Om Solfrid Flateby
JOBB: Profesjonell foredragsholder og lederutvikler – kåret til Norges beste kvinnelige foredragsholder av Talerlisten i 2018 og 2019, og Årets Taler for 2021. Hun har bygget opp lederskoler, verdiprogrammer, og jobbet med utvikling av medarbeidere, ledere og selskap i mer enn 25 år.
ERFARING: HR- og kommunikasjonsdirektør for Coca-Cola, Reitangruppen og Bavaria Nordic (BMW, MIINI og Porsche), 16 år Daglig leder av Kronprinsparets Fond, 2 år
Jobbet i skole og psykiatri, 3 år
Selvstendig næringsdrivende siste 6 år
UTDANNING: Allmennlærer, spesialpedagog, ledelse og kommunikasjon, PR/Media
Hvor ærlig er du som leder?
TEMA | BLI EN FREMRAGENDE LEDER DEL 1

Hvor ærlig
er du som leder?

«Selvfølgelig er jeg ærlig,» svarer du kanskje. Men «ærlighet» kan ha mange sider og aspekter, og det er kanskje ikke alle vi er like bevisste på. LederNytt har tatt en prat med konsernsjef i Haugaland Kraft, Pablo Barrera, om hva ærlighet i ledelse betyr for ham – og hvor ærlig man skal være når ting går dårlig.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS | FOTO: HAUGALAND KRAFT


P rinsipper bak ærlighet
Barrera mener vi bør først definere ordet «ærlighet» og hva det betyr. Utgangspunktet er at vi skal si ting slik de er og ikke endre på sannheten, at vi skal være sannferdige. I et lederperspektiv kan vi legge til ord som inkludering og involvering som viktige prinsipper.

– Én ting er at det du sier, er riktig, men hvis vi tenker på åpenhet som en del av det å være ærlig, er det viktig at du er raus med informasjonen. Et annet viktig prinsipp er «upolitisk» – altså at du ikke har noen taktisk eller skjult agenda bak informasjonen du deler. Det er viktig å være transparent i informasjonsdelingen, ellers vil det skade tilliten til deg og det du sier. Du kan jo være ærlig, men ha en baktanke. Det å være åpen, transparent og involverende ser jeg på som bærebjelker i ærlighet når det gjelder ledelse.

– Det er viktig at det er symmetri i informasjonsdelingen. Det er lett å være åpen, ærlig og inkluderende når ting går bra og det som skal deles er positivt, men at man holder kortene tett til brystet når det går dårlig. Eller at man bare involverer noen medarbeidere, eventuelt bare deler bruddstykker av det som skjer. Dette skaper usikkerhet og gjør at medarbeiderne blir nødt til å tolke både situasjonen og det som blir sagt. Husk at det meste kommer for en dag uansett, siden vi lever i en verden der informasjon går viralt på sekunder, så det er ikke lenger mulig å holde negative ting skjult i lengden.

«Det er lett å være åpen, ærlig og inkluderende når ting går bra og det som skal deles er positivt, men at man holder kortene tett til brystet når det går dårlig.» PABLO BARRERA
Gjensidig tillit gir store fordeler

Barrera forklarer at for ham er ledelse tre ting: å stake ut en retning, etablere teamet som skal hjelpe deg dit, og bygge teamet slik at de jobber med deg mot den retningen – å bygge laget.


Om Pablo Barrera
JOBB: Konsernsjef i Haugaland Kraft
ERFARING: Flere år med lederstillinger i Yara International, inkludert medlem av konsernledelsen og leder for det globale verdikjedesamarbeidet Food Collective. Tidligere konsulent i The Boston Consulting Group. Utnevnt til Young Global Leader av World Economic Forum i 2019 og sitter i styret i Den Norske Opera og Ballett.
UTDANNING: Mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole.

– Skal du evne å jobbe godt som lag, ta kloke valg og være effektive, må du ha tillit i bånn. Det får du ikke til hvis du ikke har en åpen, ærlig og inkluderende lederstil. Et team kan ikke jobbe effektivt hvis de må tolke og analysere informasjonen som kommer, og bruke tid på å finne ut hva sannheten er. Det beste er når de vet at når Pablo sier dette, så er det dette han mener. Det er ingen baktanker der. Da kan teamet jobbe raskere og mest mulig effektivt.

– Hvis du tenker bredere, altså i hele selskapet, er det viktig at ikke bare de nærmeste medarbeiderne, men alle medarbeiderne, har tillit til ledelsen. Når du begynner å jobbe i et selskap, signerer du på visjonen og retningen selskapet skal i. Du stoler på at ledelsen tar selskapet i den retningen, og da er ledelsen helt avhengig av at den tilliten opprettholdes. Høy grad av tillit skaper tilhørighet, motivasjon og tillit til at ledelsen tar de rette beslutningene. Gjensidig tillit gjør også at medarbeiderne kan komme til deg med ting som er vanskelige eller ting som ikke fungerer. Dette har jeg opplevd mange ganger fra medarbeiderne mine, samt at jeg har gjort det samme ovenfor egne ledere i tidligere jobber. Da blir det ikke lenger så ensomt på toppen, og det bygger en tillit som går begge veier.

«Gjensidig tillit gjør også at medarbeiderne kan komme til deg med ting som er vanskelige eller ting som ikke fungerer.» PABLO BARRERA
– Eksternt må selskapet kanskje samarbeide på tvers av selskapsgrenser og kanskje på tvers av bransjer, og da er tillit i denne sammenhengen også helt avgjørende. Åpenhet og ærlighet er grunnsteiner for å oppnå dette. Du må også ha et samarbeid med kunder og leverandører som bygger på samme premisser. Effektive relasjoner kan ikke oppnås hvis det ikke er bygd på tillit, og tilliten oppnår du ikke uten ærlighet og åpenhet.

«Det er lett å være åpen, ærlig og inkluderende når ting går bra og det som skal deles er positivt, men at man holder kortene tett til brystet når det går dårlig.» PABLO BARRERA


I gode og onde dager

Barrera understreker at åpenhet og ærlighet handler om symmetri, at folk føler at lederne er åpne også når ting ikke går så bra.

– I dag ser vi mange utfordringer med tillit i samfunnet rundt oss. Det snakkes om tillitskriser – til politikere, institusjoner og arbeidsgivere. Et godt eksempel på høy tillit så vi under pandemien, da Norge var blant de landene med høyest tillit til myndighetene i befolkningen. Dette var i stor grad basert på følelsen av at vi fikk relativt åpen og ærlig informasjon om situasjonen vi sto i, og at vi fikk ofte informasjon. Mye handler om å være proaktiv og på tilbudssiden når det gjelder å gi ut informasjon, og ikke vente til det blir helt nødvendig.

– Hvis jeg opplever at noen bare deler de gode tingene, men at jeg ikke hører noe om dårlige ting, vil jeg ikke ha full tillit til at jeg får all informasjonen. Når det går dårlig, er det gjerne synlig for mange flere enn bare lederen. Det er gjerne noe som også mange fort får informasjon om. Hvis du ikke tar tyren ved hornene og møter situasjonen med åpen og direkte kommunikasjon om hva bedriften faktisk står i, er det temmelig farlig. Hvis bedriften er i en situasjon der den sliter og du velger å dysse det ned, kan du være helt sikker på at andre får vite det uansett. Da vil du fremstå som at du forsøkte å skjule det, selv om dette ikke var intensjonen din.

«Hvis jeg opplever at noen bare deler de gode tingene, men at jeg ikke hører noe om dårlige ting, vil jeg ikke ha full tillit til at jeg får all informasjonen.» PABLO BARRERA
– Ved å holde kortene tett til brystet når det går dårlig, går du også glipp av kreative løsninger som medarbeiderne kan komme med. Åpenhet kan gi mange gode ideer, forslag til endringer og viktig informasjon som kanskje ikke ville kommet opp til overflaten uten denne kreative kraften som utløses i slike situasjoner. Det så vi for eksempel i pandemien, da bedrifter fikk operasjonelle problemer og mistet kundegrunnlaget sitt over natten. Det utløste en enorm kreativ kraft der folk sto på for å finne alternative forretningsmuligheter og løse operasjonelle utfordringer. Mange bedrifter måtte jo legge helt om driften sin. Dette viste at det bor mye energi, kreativ kraft og vilje i en arbeidsstokk. Noen ganger trenger du dette når det står på som verst, og hvis du da prøver å glatte over og pynte på sannheten, vil du ikke bare gå glipp av disse enorme fordelene, men du kan miste tillit når sannheten kommer for en dag.

«Gjensidig tillit gjør også at medarbeiderne kan komme til deg med ting som er vanskelige eller ting som ikke fungerer.» PABLO BARRERA
Tilliten rives raskt ned

Barrera understreker at du må være bevisst på risikoen for at tilliten brytes ned på et øyeblikk, selv om du gjerne hadde gode hensikter bak ikke å dele vanskelig informasjon.

– Når det er krevende tider, må du av og til ta krevende beslutninger. Hvis du har en åpen, ærlig og inkluderende kommunikasjon, skaper du en større forståelse for hvorfor det er nødvendig å ta grep. Det verste som kan skje, er at medarbeiderne lever i uvisse og tror ting går greit, og så får de et ubehagelig grep slengt i fleisen, gjerne uten forvarsel. Medarbeidere trenger å forstå konteksten og sammenhengene, og dette oppnår du ikke ved å holde ting tilbake.

– Du har gjerne brukt masse energi og tid på å bygge opp tillit før problemene startet, og så rives den ned ved at medarbeiderne ikke lenger stoler på at de vet hva som skjer. Du er avhengig av at medarbeiderne har forståelse og innsikt for at de skal fortsatt ha tillit til deg i krisetider – og i etterkant. Det samme gjelder for eksterne interessenter og omgivelsene for øvrig.

– Når medarbeiderne har forstått hva som skjer og føler at de er informert, kan dette også skape en lojalitet til selskapet. Det gir et lim å føle at man er en del av reisen, både på godt og vondt. Man vil gjerne stå på litt ekstra og gi sitt bidrag til at man kommer over kneika. Det å stå i en vanskelig situasjon, er krevende, men det kan også bygge laget og et samhold som man vanskelig kan oppnå ellers, avslutter Barrera.


Ærlighetsfallgruver du må unngå som leder:
 • Ikke ha bakenforliggende agendaer i kommunikasjonen med medarbeidere.
 • Ikke tro at det holder at det du sier, er sant, hvis du bare deler ting som går bra.
 • Husk at tillit bygges steg for steg, over lang tid, men kan rives ned på et øyeblikk.
 • Ikke skap et symmetrisk brudd ved å utelate negativ informasjon – du må være åpen, ærlig og inkluderende i alle sammenhenger.

«Hvis jeg opplever at noen bare deler de gode tingene, men at jeg ikke hører noe om dårlige ting, vil jeg ikke ha full tillit til at jeg får all informasjonen.» PABLO BARRERA

Om Pablo Barrera
JOBB: Konsernsjef i Haugaland Kraft
ERFARING: Flere år med lederstillinger i Yara International, inkludert medlem av konsernledelsen og leder for det globale verdikjedesamarbeidet Food Collective. Tidligere konsulent i The Boston Consulting Group. Utnevnt til Young Global Leader av World Economic Forum i 2019 og sitter i styret i Den Norske Opera og Ballett.
UTDANNING: Mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole.
ad:tudu
ANNONSE

Bedre kommunikasjon og arbeidsflyt

For å sikre høy kvalitet, sikkerhet og GDPR i kommunikasjon og samhandling med kunder og ansatte på digitale flater, har HMS- og HR-selskapet TUDU utviklet et nytt system for kvalitetssikring og arbeidsflyt, TUDU Flow

TUDU er et selskap som gjennom mange år har drevet med HR, HMS og administrasjon. Med det nye systemet er hensikten å bidra til bedre arbeidsflyt i ulike arbeidsprosesser og i kommunikasjon med kunder.

Profesjonalitet og sikkerhet

Daglig leder i Saga Regnskap, Magnus Haugerud, har testet ut systemet og mener at det vil gi et stort kvalitetsløft på flere områder, både når det gjelder sikkerhet og tilgjengelighet. Som regnskapsbyrå jobber de ofte med lønnsopplysninger og andre sensitive opplysninger. Sikkerhet og sikker fildeling er viktige prioriteringer.

– Kryptering av e-post kan være komplekst, og det er ikke så gode løsninger for det. Med TUDU Flow har vi testet ut at kommunikasjonen blir mye tryggere både for kundene og oss. Vi skal følge GDPR-lovverket, og dette tar systemet hensyn til. Fildeling og kommunikasjon foregår på en trygg og sikker måte i den nye samhandlingsportalen, sier Haugerud.

De har en del arbeidsprosesser der det foregår arbeidsdeling med kunder. Dokumenter skal bearbeides for å kjøre lønn og godkjennes av kunder. Dette kan også være prosesser som går over tid der de skal følge tidsfrister.

– Flow-systemet gjør arbeidet enklere, tryggere og mer effektivt, blant annet gjennom chat og sikker fildelingsløsning. Systemet vil også sikre bedre kommunikasjon og oppfølging av interne arbeidsprosesser. Vi ser at vi får en ryddighet i rutiner på tvers av forskjellige oppdrag, sier Haugerud.

For eksempel finnes det en chatløsning og et varslingssystem som sier fra dersom oppgaver blir liggende uløst. TUDU tilpasser løsningen til ulike bedrifters behov og rutiner. Det vil også være kursing og support i hele leveringsperioden.

– En stor utfordring vi hadde tidligere var ved uplanlagt fravær og sykefravær. Da kunne oppgaver bli liggende uløst fordi e-posten ikke ble sjekket. Dette unngår vi ved at systemet varsler om uferdige oppgaver. Det går et varsel til nærmeste leder slik at lederen kan sette inn ressurser.

– Vi kommer til å ha mye bedre kontroll på arbeidsprosessen til enhver tid og effektiv tilgang til oppgavene. Tilgjengelighet og transparens er to styrker ved systemet vi setter stor pris på. Dette kommer kundene våre til gode og gir et høyere servicenivå.


Slik avdekker du løgner og forsøk på å lure deg
TEMA | BLI EN FREMRAGENDE LEDER DEL 1

Slik avdekker du løgner og forsøk
på å lure deg

Forskning viser at vi blir løyet til flere ganger daglig. Stort sett er det uskyldige løgner, såkalte hvite løgner, vi blir servert. Men av og til fortelles det mer alvorlige løgner for å bevisst prøve å påvirke deg, oppnå fordeler eller det lyves for å skjule sensitiv informasjon. Vidar Hansen forklarer deg hvordan du kan avsløre disse løgnene.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS | FOTO: ISTOCK.COM OG SVEIN FINNEIDE


E n gruppe som blir løyet til mer enn andre, er ledere. Hansen forklarer at dette er på grunn av at en leder har makt og autoritet i kraft av sin stilling, og ansatte vil gjerne fremstå som lojale mot lederen sin og vise god arbeidsinnsats. Derfor skjules ofte negativ informasjon, eller den ansatte er uærlig av frykt for å skade den videre karrieren sin. Hansen sier at han flere ganger har opplevd at tidligere politikolleger har sagt om enkelte av sine ledere: «Jeg kan fortelle dette til deg nå siden jeg har sluttet i politiet».

Utfordringer med å avsløre løgn

Generelt viser forskning at det å avsløre løgn er en vanskelig oppgave. Ulike forsøk viser at det er kun én gruppe mennesker i samfunnet som er bedre til å være menneskelige løgndetektorer enn andre. Ifølge svenske forskere er kriminelle som lever i belastede miljøer, bedre til å avsløre løgn enn andre. Det er fordi det lyves mye i de kriminelle miljøene, og de må hele tiden være på vakt for å unngå å bli manipulert og lurt. Dermed blir ofte de kriminelle gode menneskekjennere og de tilegner seg mye kunnskap om løgndeteksjon.

– Når det gjelder ledere, må de i tillegg til å avsløre direkte løgn, også se forskjellen mellom den ekte og den falske oppførselen fra sine ansatte på grunn av det som ligger i kraft av sin rolle som leder. Dermed er det viktig for en leder å være god på kroppsspråk og det å kunne observere et arbeidsmiljø. Selv om det er vanskelig å avsløre løgn, finnes det allikevel ulike teknikker og tilnærmingsmåter for å finne ut om vedkommende er ærlig eller uærlig i gitte situasjoner.

«Det kom brev til etterforskningsledelsen i politiet hvor kriminelle nektet å gå i avhør med Hansen, fordi de mente han så rett gjennom dem.»
Å lese rommet

Hansen forklarer at å «lese» mennesker krever trening og øving, men når du mestrer det «mekaniske», blir det å lese non-verbal kommunikasjon automatisk og intuitivt.

– Når det gjelder å avsløre løgn, finnes det ikke et løgnansiktsuttrykk eller et sikkert tegn i kroppsspråket som forteller at en person lyver, men løgneren kan derimot ha et kroppsspråk som ikke passer inn i situasjonen. Første bud for å lese mennesker er å bli god på å observere. Og for ledere er det ekstra viktig å kunne observere miljøet vedkommende jobber i, fordi det å observere mennesker og situasjoner kan være kritisk for å forstå arbeidsmiljøet og de menneskene en er satt til å lede.

– Enkelt forklart kan vi si at observere er aktivt, mens det å se er passivt. Sherlock Holmes sa det så treffende: «You see, but you do not observe». Altså handler det om å tolke det du ser og danne deg en mening på bakgrunn av observasjonene dine. For eksempel ser jeg at ledere som har et møte, ofte går glipp av mye informasjon. Normalt kommer lederen inn på møterommet rett før møtet begynner, stiller seg opp og gjør en rask «hodetelling» og går i gang med møtet.

– Det lederen heller burde gjøre, var å komme litt tidligere og ta seg tid til å observere når møtedeltagerne kommer. Du kan begynne med å notere deg stemningen. Er den god, jovial, anstrengt eller dårlig? Er det noen ansatte som har en «dyp» samtale seg imellom? Er det eventuelle problemer som henger igjen fra forrige møte og som må løses før du starter?

– I møterommet kan du observere kollegene når de setter seg. Er det noen som oppfører seg annerledes enn normalt? For eksempel hvis noen som normalt har god blikkontakt, plutselig unngår å møte blikket ditt, så kan det være at den personen er brydd over noe eller har et «problem» med deg. Er det noen som skjuler hendene under bordet og stirrer ned i bordplaten, kan det bety usikkerhet eller at en vil skjule noe. I stedet for å bli oppgitt over at en medarbeider møter trøtt og ustelt i dag også, kan du heller tenke over hvorfor vedkommende oppfører seg slik. Kanskje du som leder skal ta en vennlig prat med vedkommende for å forsikre deg om at alt står bra til.

– Dette er noen få eksempler på å «lese» et rom. Poenget er at vi bør bli flinkere til å observere for å danne oss inntrykk av ulike situasjoner og menneskene rundt oss. Da handler det om å se medarbeiderne dine, slik at du kan handle hvis du ser noe som avviker fra det normale og kunne forutse problemer før de utvikler seg til å gå ut over arbeidsmiljøet.

Om Vidar Hansen:
JOBB: Profesjonell foredragsholder innen kroppsspråk og non-verbal kommunikasjon, og underholder med mentalisme og psykologiske illusjoner.
UTDANNING: Politihøgskolen, pluss diverse kurs innen kroppsspråk og presentasjonsteknikk.
ERFARING: Jobbet 14 år i politiet (1999-2013), blant annet med spaning og etterretning, organisert kriminalitet og etterforskning.
FUNFACT: Det kom brev til etterforskningsledelsen i politiet hvor kriminelle nektet å gå i avhør med Hansen, fordi de mente han så rett gjennom dem. Derav har han fått kallenavn "Norges svar på Sherlock Holmes".
Tegn på løgn

Hansen understreker at det ikke finnes noen sikre tegn på løgn, men at vi må se på tegn i kroppsspråket og sette det i en sammenheng med situasjonen vedkommende er i.

– Når vi skal se på konkrete tegn, er det lurt å tenke enkelt. En av verdens ledende kroppsspråkeksperter, tidligere FBI-etterforsker Joe Navarro, sier at du kan lese mange situasjoner hvis du klarer å se tegn på det å være komfortabel og ukomfortabel. Fordi disse tegnene går igjen i mange situasjoner, herunder løgn. En som lyver, kan vise små tegn på usikkerhet og stress, i forhold til en som snakker sant.

– Å kunne legge merke til disse tegnene er viktig i mange flere situasjoner enn det å avsløre løgn; - som forhandlinger, salgsmøter, medarbeidersamtaler, møter og så videre. Det var også slike tegn jeg så etter under avhør, og jeg justerte spørsmålene mine etter hvordan den avhørte reagerte med å føle seg komfortabel og ukomfortabel.

Det er spesielt fire tegn i kroppsspråket som viser om personen føler seg komfortabel eller ukomfortabel.


«Det kom brev til etterforskningsledelsen i politiet hvor kriminelle nektet å gå i avhør med Hansen, fordi de mente han så rett gjennom dem.»

Hvis en ansatt begynner å møte trøtt og uopplagt på jobb, så bør du som leder ta en vennlig prat med vedkommende for å forsikre deg om at alt står bra til både på arbeidsplassen og privat.
1 Leppene

– Den beste plassen å se etter tegn på stress og mental uro er å se på leppene. Med én gang det oppstår en bekymring, stress eller du for eksempel mottar dårlig nytt, vil leppene bli presset sammen, og jo mer stress og bekymring, desto strammere blir de. Og i enkelte tilfeller kan leppene bli hvite på grunn av at de blir presset så hardt sammen at blodet forsvinner fra leppene.

– En leder som ser at en ansatt har sammenpressede lepper, vil øyeblikkelig kunne se et «problem» eller en bekymring og kan handle på bakgrunn av sine observasjoner. Ved å konfrontere en ansatt med mistanke om løgn, vil en kunne oppleve sammenpressede lepper som et «rødt flagg» på løgn. Når leppene blir sugd inn og eventuelt munnvikene blir dradd ned, er det tegn på bekymring, men også oppgitthet og ydmykelse. Dette har vi flere eksempler på når politikere har måtte stå skolerett for media etter en skandale.


2 Selvtrøst og ventilering

– Når vi befinner oss i en stressituasjon, eller vi opplever eller har opplevd frykt, har vi behov for å trøste oss selv eller forsøke å roe oss selv ned. Dermed simulerer vi at noe stryker på oss for å trøste, men i stedet for at andre gjør det, stryker vi på oss selv. Dette utløser det såkalte velværehormonet, kalt oksytocin, som gjør oss roligere og som også kan være smertedempende.

– Selvtrøst ses ofte ved at en stryker seg i nakken, øverst på brystet eller i pannen. Noen «leker» med et smykke i halsen, tvinner håret, drar ut skjortekragen «for å lufte ut», stryker seg gjennom håret eller har en høy ut-pust for å «lette på trykket». Dette er et universalt tegn alle gjør i hele verden ved stress og uro. Det blir styrt av urtidshjernen vår, og er dermed et rimelig sikkert tegn på negative følelser.

3 Manglende blikkontakt

– Når noen som normalt sett har god blikkontakt med deg, plutselig ikke vil møte blikket ditt og eventuelt ser ned i bakken med nedsenket hode, forteller det at vedkommende føler flauhet overfor deg eller vil skjule noe. Under avhør så jeg ofte dette når siktede la kortene på bordet og tilstod en kriminell handling. Når de da skulle fortelle om hva som hadde skjedd, unngikk ofte siktede å se meg inn i øynene og satt samtidig med nedsenket hode, så ned i gulvet og fortalte med lav stemme om sine ugjerninger.

– Men når noen direkte forteller deg en løgn, viser det seg at en løgner ser deg mer i øynene når vedkommende lyver, enn å se bort. Tidligere har vi trodd det var motsatt, men en løgner prøver å overbevise deg ved å se deg direkte inn i øynene for å «vise at dette er helt sant».

4 Sinnarynken

– Området mellom øyenbrynene, like over nesen, heter glabella, men kalles ofte «sinnarynken». Denne sammentrekningen mellom øynene kan gå fort over, og kan dermed være vanskelig å oppdage, men sammentrekningen er et sikkert tegn på følelser. Når en opplever mental uro som stress og bekymring eller du blir trist, så trekker øyenbrynene seg sammen og lager en rynke like over nesen.

– For å sette tegnene i en sammenheng bør du ha minst tre tegn i kroppsspråket for å få en sikker «lesning». Dette kan for eksempel være stramme lepper, «sinnarynken» og ventilering med å dra en hånd gjennom håret. Dette er da sikre tegn på uro og bekymring. Er det kun «sinnarynken» som vises, så kan det kun være at vedkommende forsøker å tolke hva du sier uten å være bekymret.

TRE TEGN PÅ IRRITASJON OG MENTAL URO

Strategier for å få frem sannheten i en samtale

Hansen forklarer at du bør unngå «amerikansk politifilm »-situasjoner hvis du skal få frem sannheten hos den du snakker med – det finnes langt bedre metoder.

– Jeg har hørt flere ganger at det har oppstått opphetede situasjoner da ansatte har blitt beskyldt for noe ureglementert og lederen har opptrådd ganske hardt og ufint mot den ansatte for å få en «tilståelse». Denne oppførselen er noe vi kan se på amerikanske politifilmer, hvor en får tilståelse ved å opptre hardt og aggressivt, men det er absolutt ikke slik du får frem sannheten.

– Jeg har i løpet av min karriere i politiet aldri opplevd at en arrogant og frekk etterforsker har fått en tilståelse. Det beste er å opptre empatisk og heller vise forståelse for situasjonen, selv om en er selvsagt uenig i handlingen. Det handler helt enkelt om gode kommunikasjonsferdigheter og ikke å gå i angrep. Vi speiler hverandres følelser og det går fort i lås hvis en går «høyt» ut.


Å gå rett i verbalt angrep er ikke en god strategi for å få frem sannheten. Vi speiler hverandres følelser og situasjonen går fort i lås.

– Hvis du snakker og du ser vedkommende reagerer med tegn på å bli ukomfortabel, for eksempel tegn på selvtrøst og ventilering, så er det et signal til deg at du kan ta en pause og høre med vedkommende om det går greit og om det er noe de bekymrer seg over. Du har også mulighet til å stille spørsmål på det vedkommende har reagerte på, og da eventuelt bruke stillhet til å la dem føre samtalen videre. Du kan også kommentere på tegnene du ser: «Jeg hører du blir skjelven i stemmen. Hvorfor blir du det?» «Jeg ser du blir svett i pannen. Hvorfor?» Vær klar over at noen kan reagere med aggresjon eller desperasjon for å overbevise deg om at de snakker sant. Fordi konsekvensene kan være så alvorlige, sitter ofte sannheten langt inne.

– Hvis du sitter på kritisk informasjon, er det lurt å vente med å si det til litt ut i samtalen. Har du for eksempel mistanke om at en medarbeider jukser med reiseregninger, og du finner en kvittering fra en lokal restaurant når personen skulle vært på jobb utenbys, så la vedkommende først fortelle fritt hvor vedkommende var på det aktuelle tidspunktet. Det kan hende det finnes en god forklaring.

– Men hvis medarbeideren «lyver» og sier vedkommende var utenbys, er det viktig å ikke avsløre at du vet dette med for eksempel å rynke på øyenbrynene eller plutselig se overrasket ut. Da vet vedkommende at du sitter på mer informasjon enn du gir uttrykk for, og det vil kunne påvirke og styre den videre samtalen. Derfor er det viktig å ha et nøytralt kroppsspråk i en slik samtale hvor du har konkret bevis eller informasjon den andre parten ikke vet om.


Du må alltid se etter fl ere tegn når du skal lese kroppsspråk. Armene i kryss betyr ikke nødvendigvis at personen er lukket og avstengt.
Potensielle fallgruver i kroppsspråk

Hansen understreker at det er flere fallgruver du skal være obs på når du skal lese kroppsspråk. Han mener at det finnes mange myter om kroppsspråk, og at dette har skapt en oppfatning av hva som er et rett og galt kroppsspråk.

– Jeg pleier å si at det finnes ikke et rett og galt kroppsspråk, men det finnes et effektivt og ineffektivt kroppsspråk. Det handler om å bruke et kroppsspråk som passer inn i situasjonen. Da blir det effektivt med tanke på det du vil formidle, og du forsterker budskapet.

– Det er også blitt hevdet at det å for eksempel se opp i en spesiell retning eller å ta seg på nesetippen er tegn på løgn. Alle disse tegnene som skal bety løgn, er blitt tilbakevist i mange eksperimenter, men det kan likevel gi en indikasjon på hva vedkommende tenker og føler. Det er dermed viktig å merke seg slike tegn. Det er viktig å huske på at tillit er en viktig ingrediens for å få et godt forhold mellom en leder og en ansatt. Å mistenke og konfrontere ansatte i tide og utide kan føre til mistrivsel og et anstrengt forhold mellom lederen og de ansatte. Dermed bør du kun konfrontere noen med en mistanke om løgn når denne er berettiget og begrunnet.

– Det mange feiler på, er å ikke ta hensyn til kontekst, altså situasjonen du befinner deg i når du skal lese kroppsspråk. Beskylder du som leder en ansatt for løgn, vil mest sannsynlig den ansatte reagere med stress og uro, uansett om vedkommende er skyldig eller ikke. Bare det at en leder snakker med en ansatt, kan få den ansatte til å reagere med et kroppsspråk som avviker fra det normale. Men gjennom en lengre samtale, vil som regel nervøsiteten i selve situasjonen avta, og du kan observere om kroppsspråket forandrer seg, om vedkommende reagerer unormalt på spørsmål og får et kroppsspråk som ikke passer inn i situasjonen.

– En av de største mytene i kroppsspråket er tolkningen av hva armene i kryss foran på brystet betyr. Dette blir ofte tolket som om personen er avstengt og lukket. Men dette er feil, og mange sitter slik fordi en fryser, synes det er behagelig å sitte slik eller for eksempel har en vond skulder. Legg merke til neste gang du sitter i et møte eller er på en konferanse hvor det ikke er armlener på stolene, da vil ganske mange sitte med armene i kryss fordi dette er en naturlig måte å hvile armene på.

– Det kan bety at personen er avstengt og lukket, men du må se etter flere tegn og samtidig tolke situasjonen/ konteksten. Hvordan er ansiktsuttrykket? Knipes hendene rundt overarmene slik at knokene blir hvite? Sitter denne personen slik til vanlig? For eksempel sitter Donald Trump ofte slik, uten at det betyr at han er avstengt. Dette er en normal sittestilling for ham.

Stillhet og bekreftelsesfella

– Vi mennesker er skapt slik at vi tror mer på mennesker du (føler du) kjenner, liker eller beundrer. Når et menneske du kjenner og liker, sier det du selv tenker, er du ekstra lett å lure. Dermed er det fort gjort å gå i bekreftelsesfella. Det vil si at når du begynner å tro på noen, begynner du ubevisst å søke etter svar som samsvarer med det du tror på. Og hvis det kommer noe negativt når det gjelder det du tror på, skyver du det bort, eller overser det, mens nøytral informasjon blir tolket til fordel til din overbevisning. Derfor er det viktig å minne seg på å være objektiv og nøytral og heller søke bredt, slik at du ikke blir ensporet i din søken etter sannheten.

– En vanlig feil er å avbryte vedkommende midt i en forklaring for å stille et spørsmål. Da går du glipp av informasjon og du kan også risikere å påvirke samtalen i en bestemt retning. Dette er noe politiet er veldig nøye med under avhør. Avhørsmetodikken i Norge er klar på at den avhørte skal forklare seg mest mulig fritt uten avbrytelser. Den beste teknikken er dermed å la vedkommende forklare fritt og heller notere ned spørsmål og samle dem opp til slutt. Da hindrer du ikke vedkommende med selv å komme med svar og forklaring på hvorfor situasjonen er slik den er, og du påvirker ikke samtalen i en spesiell retning.

– Vi kan som regel ikke være hundre prosent sikre på hvorfor det oppstår ulike tegn i kroppsspråket, men tegnene gir uansett en god indikasjon og pekepinn i en bestemt retning. Kroppsspråk avslører mye, men ikke alt. Men til syvende og sist så kan jeg si at etter å ha jobbet mange år i politiet, har jeg lært å stole på mine observasjoner i kroppsspråket når jeg er i tvil på hva vedkommende tenker og føler, fremfor å stole på ordene.

Hva kan man gjøre hvis man avdekker at noen ikke er ærlig?

Hansen påpeker at han antar at de enkelte bedriftene har faste prosedyrer på hva en skal gjøre hvis en oppdager ureglementere forhold på arbeidsplassen. Men at generelt vil en person som har rotet seg inn i en stor løgn, oppleve mentalt stress og er følgelig redd for å miste jobben sin. Han understreker at det er viktig å ta hensyn til dette for å ikke øke den mentale belastningen det er å havne i en slik situasjon.

– Jeg forklarte alltid avhørte om veien videre, da vedkommende har et stort behov for å få avklart situasjonen. Selv om du ikke kan fortelle utfallet om saken, må du forklare videre prosedyre. Det verste en kan bli fortalt, er at «du hører fra meg». Jeg var også nøye på å bygge tillit til den avhørte og stå for det jeg sa. Det vil si, jeg lovte aldri noe jeg ikke kunne holde.

– Det kan være tøft for lederen å ta et oppgjør med en ansatt, men ærlighet er viktig, og det er som regel bedre å si det som det er, selv om det er vondt og trist for den det gjelder. Du kan også vise forståelse for situasjonen og si at du skal hjelpe vedkommende på best mulig måte med tanke på situasjonen som har oppstått, uten at du tar parti eller er enig i det som har skjedd. Som leder har du et ansvar å handle ut fra situasjonen som har oppstått, men jobben din er ikke å være personlig dømmende i tillegg. Det vil si at du skal opptre profesjonelt og saklig når du avdekker ureglementere forhold på arbeidsplassen. Du skal ikke komme med dine eventuelle nedlatende og personlige meninger ovenfor den ansatte.

– Empati og tilstedeværelse er kanskje de viktigste egenskapene en leder kan ha. Empati er å kunne sette seg inn i hva andre tenker og føler, mens tilstedeværelse er å være hundre prosent til stede i en samtale – altså å være en god lytter. En leder som genuint bryr seg om sine ansatte, og ikke driver fryktbasert ledelse, vil få en åpen dialog med sine medarbeidere. Lederen unngår dermed at det lyves og at informasjon holdes skjult i samme grad som til en som leder med frykt og makt. Ved fryktbasert ledelse vil de ansatte være redde for å ta opp problemer og velger heller å lyve og holde ting skjult for å slippe å havne i trøbbel, og for å unngå å høre at dette var «lite karrierefremmende», avslutter Hansen.


Forandring i oppførsel
 • Når jeg skal lese kroppsspråk, ser jeg etter når det skjer en forandring i kroppsspråket idet jeg stiller et spørsmål. Hvis en person som normalt sitter stille, plutselig får et urolig kroppsspråk rett etter jeg har stilt et spørsmål, så vet jeg at vedkommende har reagert på noe.

 • Motsatt er hvis vedkommende sitter litt urolig, plutselig «fryser» og blir helt stille, er det noe vedkommende har reagert på. Begge disse reaksjonsformene er forsvarsmekanismer kroppen har for å holde deg trygg fra ytre påvirkning slik at dette er sikre tegn på mental uro.

Hvilke signaler bør man som leder være obs på for å bevisst fremstå som ærlig?
Det er spesielt tre ting som påvirker din troverdighet.

Å vise følelser, ha god selvtillit og din status er tre viktige ingredienser for å fremstå som en ærlig og troverdig person.

1. Kroppsspråk og følelser
Hvis du forteller noe og legger mye følelser i din formidling ved bruk av ansiktsuttrykk, stemmebruk, hender og overkropp, så vil den som hører på, oppfatte deg som mer troverdig enn hvis samme historie blir formidlet med et uttrykksløst kroppsspråk og med en monoton stemme, helt uten følelser.

Som digresjon kan jeg si at dette har vært et problem under avhør. Hvis for eksempel en fornærmet person gråt under en forklaring, så ville vedkommende fremstå som troverdig, og etterforsker kunne tro på vedkommende selv om han/hun kom med upålitelig informasjon.

2. Selvtillit
Ved å fremstå stødig og sikker i din sak og du formidler med god kroppsholdning, har blikkontakt med den du prater med, god stemmebruk og gjerne smiler varmt og vennlig, blir du oppfattet som troverdig, trygg og ærlig.

Motsatt er å se i bakken, ha hendene i lommen, ha nedsunkne skuldre og snakke med lav stemme. Da blir du raskt oppfattet som lite troverdig.

3. Status
Vi tror mer på personer med høy status, som for eksempel leger. Ledere kommer også inn under samme kategori med sin høye status, dermed vil en leder ha naturlig autoritet og troverdighet. Men selv om troverdighet er gitt deg i form av din tittel, så er det viktig å vise den tilliten verdig.

Troverdighet og tillit tar lang tid å bygge opp, men kan brytes raskt ned.


Om Vidar Hansen:
JOBB: Profesjonell foredragsholder innen kroppsspråk og non-verbal kommunikasjon, og underholder med mentalisme og psykologiske illusjoner.
UTDANNING: Politihøgskolen, pluss diverse kurs innen kroppsspråk og presentasjonsteknikk.
ERFARING: Jobbet 14 år i politiet (1999-2013), blant annet med spaning og etterretning, organisert kriminalitet og etterforskning.
FUNFACT: Det kom brev til etterforskningsledelsen i politiet hvor kriminelle nektet å gå i avhør med Hansen, fordi de mente han så rett gjennom dem. Derav har han fått kallenavn "Norges svar på Sherlock Holmes".
Tenk som en speider – span fremover og vær alltid beredt
TEMA | FREMTIDENS LEDELSE OG TRENDER

Tenk som en speider – span fremover og vær
alltid beredt

Det går raskere og raskere, det går opp og ned, det går rundt og rundt. Henger du med på fremtidskarusellen? Eller blir du svimmel og vil av? Én ting er sikkert: går du av nå, så er du ferdig. Nøkkelen for å lykkes ligger i å se fremover og gripe fatt i endringene som kommer.

TEKST: CECILIE H. HAMMERNES | FOTO: KNUT KOIVISTO OG ISTOCK.COM


T rendspaner Göran Adlén forteller om hvilke store og fremtredende utfordringer dagens ledere vil stå overfor i tiden som kommer. Han mener vi vil møte på noen virkelig store og spennende utfordringer fremover.

– På kort sikt vil diskusjonen om å jobbe eksternt eller ikke bli et stort problem for mange selskaper. Noen lengter tilbake til den fysiske arbeidsplassen, og noen foretrekker å kunne jobbe eksternt. Vi har ennå ikke funnet formelen for hvordan vi kan løse dette på den beste måten. Det er gjort mange studier på dette området, men resultatene fra de ulike undersøkelsene er svært varierte. Jeg tror at hvert selskap må finne sin egen måte og prøve ut hva som passer sin organisasjon.

– En annen stor utfordring vil være mangelen på arbeidskraft som vi ser i mange bransjer, og hvordan vi skal tiltrekke oss de unge arbeidstakerne. Det vil si de som akkurat nå er i ferd med å komme inn på arbeidsmarkedet. De tenker annerledes. De vil selvsagt ha et ønske om god lønn, men også en mye større fleksibilitet enn de fleste organisasjoner har i dag. I tillegg er verdier viktige, og at selskapet virkelig står for noe. Ta for eksempel Brewdog som ble antisponsor for fotball-VM som fant sted i Quatar. De distanserte seg, og det er den typen ting mange i generasjon Z elsker.

Vær forberedt og modig

– Jeg pleier å si at det ikke var bedre før, det var bare før. Vi kan ikke bli fanget opp i fortiden. Så mitt råd er enkelt: Tør å tenke annerledes og tør å tenke nytt. Forsøk å forstå de nye tingene som kommer, for eksempel den komplette eksplosjonen av AI-tjenester. Der kan du ikke bare sitte og se på, men virkelig lære. Vær nysgjerrig.

– Hvis det er ett verktøy du kan ta i bruk, så er det scenarier. Se mot fremtiden. Lag forskjellige scenarier. Det er så mange usikkerhetsmomenter nå med en dårligere økonomi, krig i Ukraina, klimakrise og så videre. Vi er i en stor forandring, og da må du være forberedt på at forskjellige ting kan skje. Uansett hva som kan skje, vær forberedt. Det er det fine med scenarier. Du blir forberedt.

– Det er tøffe tider, men det betyr også mange muligheter. Jeg pleier å si at du bør gi full gass i oppoverbakken. Det er da sjansen byr seg. Det er jo som regel her skirennene avgjøres, og mot er da en viktig egenskap.

Om Göran Adlén
JOBB: Futurist og foredragsholder
UTDANNING: Siviløkonom
ERFARING: Har jobbet i 23 år med foredrag og lært utrolig mye av kundene sine. En av Sveriges mest prisbelønte foredragsholdere, og fikk også pris for årets lederbok.

«Det er ikke arbeidsgivers marked lenger, men arbeidstakers. Skap en sterk merkevare blant de ansatte.» GÖRAN ADLÉN
Jobb-fritid-balansen blir ekstra viktig

Adlén understreker at de lederne som ikke makter å være forberedt på det som kommer, helt klart vil ligge etter.

– Nå er det slik at det i noen bransjer går raskere enn i andre, men det er viktig å være i forkant hvis du skal lykkes for alle. Jeg nevnte AI tidligere, og det er et slikt område hvor det er viktig å ikke falle bak. Du må være involvert. Det er raskt. Veldig raskt. På samme måte som det er viktig å gjøre organisasjonen din virkelig attraktiv. Det er ikke arbeidsgivers marked lenger, men arbeidstakers. Skap en sterk merkevare blant de ansatte.

«Det er ikke arbeidsgivers marked lenger, men arbeidstakers. Skap en sterk merkevare blant de ansatte.» GÖRAN ADLÉN
– I gamle dager var «arbeidslivet livet», nå er «livet livet». Dette handler om å forstå de ansatte og hvordan de skal prestere best. Jeg er en stor forkjemper av å kunne trene på arbeidsplassen i arbeidstiden. Det er så viktig når mange føler seg stadig verre. Hvorfor ikke gi alle som trener fire ganger i uken, en ekstra friuke. Hvorfor? Vel, fordi effektiviteten blir så mye større, sykefraværet reduseres og så videre. Start med det enkelte individ og se hvordan den aktuelle personen kan gå den ekstra milen. Vi må finne balansen mellom jobb og fritid, avslutter Adlén.

«Hvorfor ikke gi alle som trener fire ganger i uken, en ekstra friuke.» GÖRAN ADLÉN

Adléns 5 beste tips for å lykkes i fremtiden

Jeg synes alle ledere bør tenke gjennom sin egen liste. Her er i hvert fall min liste, som jeg prøver å leve etter:

 • Vær autentisk i alt jeg gjør
 • Vær ærlig
 • Uansett hva jeg gjør, gjør jeg det med kjærlighet
 • Vær modig. Jeg vil aldri bli nummer én ved å følge i andres fotspor
 • Vær nysgjerrig

Adléns tips til mer kunnskap

Det finnes så mange bøker og podcaster, men stort sett sier de akkurat de samme tingene. Jeg leser veldig lite ledelsesbøker og hører i utgangspunktet aldri på podcaster om ledelse. Lytt heller til podcaster og les bøker om noe helt annet. Akkurat nå leser jeg alt jeg kan om helse og får nye ideer hver eneste dag.7
gylne filosofier rundt fremtidens ledelse

I dag handler lederskap mindre om å gi ordrer til en lydig tilhengerskare, men snarere om å vinne andres tillit gjennom inspirerende lidenskap og formål, god kommunikasjon og et empatisk hjerte. Forbes har intervjuet ulike ledere som kommer med sine beste fremtidstips til andre ledere.

1 Fokus på den yngre generasjon

Morgendagens talenter formes i dag. Vi bør sørge for at nåværende generasjoner har alle ressursene de trenger for å få nok kompetanse og utdannelse. Samtidig bør vi fokusere på å forberede våre fremtidige kolleger på arbeidslivet. Vi bør lære dem hvordan de skal lykkes med å jobbe i et team og utvikle ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes på arbeidsplassen.

Den yngre generasjonen har et enormt potensial. For å utnytte disse ressursene bør du som leder lære å gjenkjenne og veilede, hjelpe dem med å styrke seg selv til å kunne bli gode fremtidige ledere. Den yngre generasjonen er avhengig av teknologi i alt de gjør, en utvikling vi alle derfor bør være mer involvert i. Teknologien har gjort et enormt fremskritt, men vi må ikke glemme den menneskelige faktoren. For å gjøre fremtiden til et bedre sted må ledere ta ansvar, være positive og sterke mentorer, og gå foran med et godt eksempel.

Enten det handler om miljøet eller samfunnet, ønsker nåværende generasjoner å gjøre en forskjell. Fremtidige ledere bør være bevisst på dette, og at det å ha et godt formål vil ha en positiv innvirkning på virksomheten din.

2 Lidenskap og mening

Mer enn noen gang er det viktig å fokusere på å finne lidenskap og formål i livene våre. Ledere bør begynne å redefinere hvordan suksess ser ut. Pandemien har vist oss at omstendighetene kan endre seg på et blunk. Å leve meningsfylte liv, være målbevisst og ha en utviklende karriere kan være avgjørende for mental, åndelig og fysisk velvære.

3 Tro på deg selv

God ledelse starter med å ha tro på seg selv. For å få til dette er du nødt til å jobbe med å utvikle selvtilliten din først. Å investere i deg selv er nemlig det beste stedet å starte, da vil det å støtte andre komme mye mer naturlig. Den beste gaven du kan få som leder, er å se teammedlemmene dine trives. Og hvis du tror på ditt uendelige potensial, så vil du også trives som leder.


4 Kommunikasjon og empati

I en verden som blir stadig mer distansert på grunn av overgangen til eksterne arbeidsmuligheter, må en leder lære å kommunisere og sette et eksempel for teamet sitt. Evnen til å tydelig artikulere forventninger, og deretter leve opp til dem personlig, er avgjørende i dagens kultur.

Ledere må gi ressurser og strategier for å støtte velvære, mentalt, fysisk og følelsesmessig. Sterkt lederskap er det som må til for å styrke kulturen og opprettholde organisasjonens verdier og integritet i en digital verden. Å lede med empati krever økt tålmodighet og å lytte til teammedlemmer gjennom alle former for kommunikasjon. Får man til dette, er belønningen stor.

5 Inspirasjon gjennom motgang

Hovednøkkelen til et vellykket team er inspirasjon. Sørg for å alltid oppmuntre de du leder til å bli inspirert og til å inspirere andre. Uansett hva fremtiden bringer, er motgang aldri langt unna, men det hele handler om hvordan man håndterer denne motgangen. Fortell teamet ditt at alt er mulig hvis de bare står på – og har tro på det. Den nåværende situasjonen er ikke den endelige destinasjonen.

6 Selvbevissthet

En effektiv leder kjennetegnes blant annet gjennom et høyt nivå av selvbevissthet, emosjonell regulering, motivasjon, moral, verdier og sosiale ferdigheter. Når du er selvbevisst, lærer du å fokusere på dem du leder og bruker din suksess og innflytelse for å få de rundt deg til å lykkes og realisere sitt potensial og formål. En ekte leder er ikke redd for å mislykkes, og ser på feil som ny kunnskap.

7 AI-teknologi og mental helse

I fremtiden vil AI-teknologi være det mest effektive lederutviklingsverktøyetet for gründere. I en virtuell verden kan følelsesmessige tilstander, som ofte er usynlig i utgangspunktet, forverres. Når mental helse ikke blir tatt på alvor, blir det vanskeligere for folk å lede. AI kan brukes til å gi tilbakemelding i sanntid om skjulte følelsesmessige tilstander. Dette forbedrer resultatene, samtidig som det reduserer tiden og kostnadene forbundet med å hjelpe de som sliter.

Kilde: Forbes.com


Om Göran Adlén
JOBB: Futurist og foredragsholder
UTDANNING: Siviløkonom
ERFARING: Har jobbet i 23 år med foredrag og lært utrolig mye av kundene sine. En av Sveriges mest prisbelønte foredragsholdere, og fikk også pris for årets lederbok.
Revider kjerneverdiene til bedriften din med fire enkle trinn
SMÅTT OG NYTTIG

Revider kjerneverdiene til bedriften din med fire enkle trinn

Har bedriften din fortsatt de samme kjerneverdiene som ble satt opp for flere år siden? Da er det på tide å ta en ny titt på dem.

TEKST: CECILIE HAMMERNES | FOTO: ISTOCK.COM KILDE: INC.COM

Når kjerneverdier blir stående uendret for lenge, blir de foreldet. Siden markedet utvikler seg og bedriften din utvikler seg, så bør også verdiene dine utvikle seg. Her er prosessen du kan gå gjennom for å oppdatere verdiene til bedriften din.

1. Still utforskende spørsmål
 • Hva gjør vi? Hvilket produkt eller tjeneste tilbyr du, og hvilken innvirkning har dette på kundenes liv?
 • Hvorfor skal folk ville bli med oss? Hva er din misjon? Hva er din kultur? Hvilke vekstmuligheter kan dere tilby?
 • Hva kjennetegner vellykkede teammedlemmer? Hvilke egenskaper har de som har utviklet seg mest i selskapet ditt?
2. Del lederteam i grupper – en for hver verdi

Jobb med å perfeksjonere hver enkelt verdi. La hver gruppe ha et mål om å vurdere den eksisterende ordlyden i verdien og gjøre justeringer etter behov.

3. Revider verdienes underpunkter

Det er ikke sikkert at selve verdiene i seg selv må endres, men man kan endre underpunktene – imperative setninger som gjør verdier til handlingsuttalelser. For eksempel hvis verdien din er «Hver dag er en ny dag», og et av underpunktene er «Tilnærm deg nye situasjoner med et positivt tankesett», så kan man heller endre underpunktet til «Vær tilpasningsdyktig og motstandsdyktig». «Tilpasningsevne » og «motstandskraft» er mer presise uttrykk for å behandle hver dag som en ny dag.

4. Presenter det reviderte verdioppsettet

Når verdioppsettet er ferdig revidert, presenter det for alle i selskapet. De oppdaterte verdiene vil komme godt med ved:

 • Ansettelser. Kjerneverdier gir deg en liste over kriterier når du ansetter nye mennesker som skal være med og forme kulturen på arbeidsplassen.
 • Daglig drift og ledelse. Jo tydeligere du får frem verdiene dine, jo mer vil andre ledere og teammedlemmer ha dem med i tankene sine når de jobber.

Det kan ta tid å sette seg inn i reviderte verdier, så ikke vær redd hvis du ikke ser umiddelbare resultater. Det er heller ikke meningen. Det skal være en gradvis tilpasning som leder deg til ditt langsiktige mål mer effektivt.

ad:Respons
ANNONSE

5 GRUNNER TIL Å FOKUSERE
PÅ KOMPETANSEUTVIKLING

Respons Analyse presenterer her årsaker til å fokusere på kompetanseutvikling basert på undersøkelser blant ansatte i norske virksomheter.


1. Kompetanse bidrar til mestring, som igjen reduserer sykefravær
Vår undersøkelse viste at den klart sterkeste driveren for å oppleve mestring på jobben er å bidra til konkrete resultater på arbeidsplassen. Men på de to neste plassene kommer samsvar mellom arbeidsoppgaver og kompetanse og at kompetansen blir anerkjent av kollegene. Så kompetanse er viktig for mestring.

Flere undersøkelser viser tydelig at mestring påvirker helsen positivt (både den fysiske og den psykiske), som igjen bidrar til redusert sykefravær. Det viser også vår egen undersøkelse; de som opplever mestring, har signifikant lavere antall fraværsdager.

Det å selv ta initiativ til å lære mer og/eller innhente informasjon er også en av driverne for mestring, selv om den er svakere. Slikt initiativ er imidlertid også en signifikant driver for både motivasjon til å gjøre en god jobb og høy arbeidsinnsats, og dermed vil det være gunstig å utvikle et miljø for slike læringsinitiativ.

2. Kompetanseutvikling bidrar til økt engasjement, som igjen øker jobbtilfredsheten
Det er mange ting du som leder kan gjøre for å øke engasjementet til dine ansatte, og vår undersøkelse viser at en av dem er å sørge for at de ansatte videreutvikler sin kompetanse gjennom jobben. Selv om meningsfylt arbeid, sterk tilhørighet, innflytelse, anerkjennelse og det sosiale er sterkere drivere, er kompetanseutvikling likevel viktig.

Vår undersøkelse viste videre at engasjement er den desidert sterkeste driveren for jobbtilfredshet, så ved å påvirke engasjementet for jobben, påvirkes indirekte også jobbtilfredsheten.

3. Manglende kompetanseutvikling bidrar til lavere lojalitet
Den sterkeste driveren for ikke å søke seg bort fra virksomheten de kommende tre årene er ifølge vår undersøkelse å føle en sterk tilhørighet til jobben. Den nest sterkeste driveren er ønsket om å etterutdanne seg eller øke kompetansen innen visse felt, men denne driveren er negativ, noe som betyr at den er en driver for å søke seg bort. Dette betyr at medarbeiderne ikke opplever at slik kompetanseheving vil skje i eksisterende virksomhet. Lønnstilfredshet, trygg jobb og inspirerende fagmiljø er andre signifikante drivere for lojalitet.

Videreutvikling av kompetansen gjennom jobben er en driver som ligger akkurat utenfor signifikansnivået på 95 prosent som vi benytter i våre driveranalyser, men dette kan likevel tyde på at kompetanseutvikling vil bidra til høyere lojalitet.

Anne Gretteberg Meyer er daglig leder i Respons Analyse. Hun er siviløkonom med en påbyggende mastergrad i personalledelse. Hun var med å utvikle Respons Analyse sin egen modell for medarbeidermålinger allerede i 2006, og det er resultatene fra en omfattende revisjon av denne medarbeiderundersøkelsen vinteren 2022 (svar fra 1594 arbeidstakere) og en påfølgende måling med fokus på kompetanse nå i juni/juli 2022 (svar fra 1564 arbeidstakere) som presenteres her (basert på regresjonsanalyser – en analysemetode for å avdekke drivere/ årsakssammenhenger).

4. Kompetanseutvikling bidrar til lønnstilfredshet, som igjen øker lojaliteten
Det i stor grad å kunne styre sin egen kompetanseutvikling er en av driverne for lønnstilfredshet, men en svakere driver enn gode muligheter for karriereutvikling og anerkjennelse for jobben som gjøres. At kompetansen er anerkjent av ledelsen, er også en driver for lønnstilfredshet.

Også her er ønsket om å etterutdanne seg eller øke kompetansen innen visse felt en negativ driver. Det kan altså se ut til at kompetanseutvikling i noen grad kan kompensere for manglende lønnsutvikling eller gi lavere lønnskrav.

5. Kompetanseutvikling bidrar til motivasjon, og derigjennom økt produktivitet
Ifølge vår undersøkelse er arbeidsinnsats og effektivitet sterkt korrelert med motivasjon for å gjøre en god jobb (samt med jobbengasjement), svarer du høyt på den ene, er det altså stor sannsynlighet for at du scorer høyt på den andre (og omvendt). Og det er gunstig for bedriftens produktivitet. Det å utvikle kompetansen gjennom jobben og at kompetansen anerkjennes av ledelsen er viktige drivere for motivasjonen til å gjøre en god jobb, og dermed kan altså arbeid med kompetanse og kompetanseutvikling bidra til høyere produktivitet på arbeidsplassen – både direkte og indirekte via høyere motivasjon.

Alle disse fem forholdene kan altså bidra til forbedrede økonomiske resultater – direkte gjennom reduserte rekrutterings- og opplæringskostnader, redusert sykefravær og høyere produktivitet – så kompetanseutvikling er viktig for fremtiden til bedriften.

Om du har spørsmål om disse undersøkelsene eller våre medarbeidermålinger, sjekk responsanalyse.no eller ta kontakt med Anne Gretteberg Meyer på anne@responsanalyse.no eller 410 40 118.


Medarbeiderne dine er fremtiden din
TEMA | FREMTIDENS LEDELSE OG TRENDER

Medarbeiderne dine

Når du som leder nå skal jobbe mot en ny og utfordrende fremtid, er det mye å tenke på og ta hensyn til. Men det du bør fokusere aller mest på, er medarbeiderne dine. Uten dem har du ingenting.

TEKST: CECILIE HALS HAMMERNES | FOTO: NICHOLAS LUND


E irik Norman Hansen
forteller at noe av det aller viktigste vi står overfor nå, er hvordan ting forandrer seg mye mer uforutsigbart og raskere enn det har gjort tidligere. I tillegg mener han at vi har et enormt ansvar for å utnytte ressursene våre på en langt mer optimal måte enn før, både fordi vi må, med tanke på fremtiden, men også fordi tilgang på kvalifiserte ressurser blir tøffere og tøffere.

– For kun få år siden opplevde vi verden som et ganske greit sted å være, men nå står vi plutselig overfor helt nye utfordringer. Det dreier seg om store omveltninger som påvirker oss hele tiden, og det å navigere i dette landskapet er åpenbart en av de største utfordringene. Midt oppi dette har vi den teknologiske utviklingen som påvirker både mennesker, organisasjoner og samfunnet rundt oss. Heldigvis er teknologien ofte det som hjelper oss til å løse mange av de utfordringene vi møter, noe som også gjør at de store teknologitrendene er noe ledere er nødt til å være opptatt av fremover.

– World Economic Forum ga ut en rapport i 2022 som handlet om fremtidens arbeidsmarked og hvilke typer roller vi trenger. En av de ganske øyeåpnende påstandene de kom med, var at 65 prosent av alle de som begynte på barneskolen i fjor høst, kommer til å jobbe i jobber som ikke er funnet opp ennå. Det sier noe om hva vi er nødt til å forberede oss på.

– Samtidig, i en verden i stadig hyppigere endring, er allikevel den store trenden at de aller fleste er relativt gode til å omstille seg når de store skiftene først kommer. Industridrevet innovasjon er og blir et resultat av de store endringene. Jeg pleier å si at vi har blitt sjokkdigitalisert gjennom de tre siste årene, men det har også gjort at folk har sett at det finnes andre måter å gjøre ting på.

Vi vil noe mer

Norman Hansen viser til Opinion og Ole Petter Nyhaug som har det de kaller for «Consumer Stories», hvor de kartlegger hvordan vi hele tiden endrer oss.

– Noen av de store trendene de ser, er at vi som mennesker blir mer og mer opptatt av hvordan vi kan bidra på andre områder. Vi ønsker å realisere oss selv og bidra til noe meningsfullt. Vi stiller krav til arbeidsgiverne våre om å også få lov til å gjøre hjertesaker eller tilpasse livet på en annen måte enn før. Jobb er ikke alt lenger. Og dette mener jeg er en mulighet for mange arbeidsgivere. De smarte arbeidsgiverne legger nå til rette for dette slik at det blir en del av deres virke, at bedriften kan finne en hjertesak som alle kan bidra med sammen som en del av jobben.

– Mye av det vi har begynt å gjøre nå, spesielt med tanke på digitalisering, er ikke noe nytt. Vi har bare ikke gjort det tidligere fordi det ikke har vært nødvendig. Men nå handler det ikke om enten eller, men ja, takk, begge deler. En god del yngre mennesker sier nå at det saliggjørende er ikke nødvendigvis å finne seg en fast jobb. Mange leier seg heller ut og har en løsere tilknytning til arbeidsgivere fordi de også ønsker å jobbe som frivillig eller bidra med andre ting utover det å bare tjene penger. Dermed er vi nødt til å både møte usikre tider, utnytte ressursene våre på en bedre måte – fordi miljøet krever det, samtidig som det er knapphet på ressurser fordi folk ikke vil jobbe som de gjorde før. Og det er noe vi må ta innover oss.

– For ikke lenge siden var det en undersøkelse i Norge som viste at bare 15 prosent var oppriktig opptatt av arbeidsgiveren sin. Det betyr ikke at 85 prosent blåser i jobben sin, men de er der stort sett kun for å gjøre den jobben de skal. De brenner ikke for det arbeidsgiveren driver med. Det gjør det også krevende, særlig når hele strukturen rundt måten flere og flere er tilpasset arbeidsgiveren sin på, blir løsere og løsere.

Om Eirik Norman Hansen
JOBB: Driver eget selskap etter over 20 år som leder i teknologi, design og kommunikasjonsbyråer i Norge og i Norden. Han jobber med å forstå hvordan de teknologiske endringene rundt oss påvirker oss mennesker, organisasjonene våre og samfunnet vi lever i.
ERFARING: Drevet to byråer (hjulpet et ut av .com-krisen og etablert og bygget opp itch design i Norge). Jobbet mellom der 11 år i Creuna som del av ledergruppen i roller som direktør med forskjellig ansvar, men til slutt som markedsdirektør. Startet eget selskap i 2018. Har skrevet boken Når juss møter AI (med Christian Bendiksen).
UTDANNING: Siviløkonom med fordypning i informasjonsledelse


Alle ønsker hjemmekontor

Norman Hansen påpeker at det ikke holder å bare fortsette sånn som vi alltid har gjort det – det handler mye om innsikt og forståelse, og konsekvensen av endringene som skjer rundt oss.

– Siden flere får en løsere tilknytning til organisasjoner, så blir behovet for å bygge tilhørighet og kultur i en struktur som blir mer flytende, kanskje enda viktigere enn før. Det holder ikke å ha pålegg om at alle skal være på kontoret tre dager i uka eller ha pålagte allmøter. Det handler om å virkelig etablere troen på at det å være en del av «oss» er en spennende og givende ting. Jeg tror en leders rolle nå i enda større grad er viktig gjennom å vise lederskap og at man er noen man har lyst til å være sammen med. Og da må du som leder stille deg selv spørsmål om hva som er viktig nå.

«Det holder ikke å ha pålegg om at alle skal være på kontoret tre dager i uka eller ha pålagte allmøter.» EIRIK NORMAN HANSEN
– En undersøkelse gjort av WD Partners, viste at 100 prosent av de arbeidstakerne som i dag hadde mulighet til hjemmekontor, ønsket å fortsette med det. Det er ikke bare fordi vi vil jobbe hjemme, men vi vil det fordi det gir en fleksibilitet. Dette kan handle om forskjellige livsfaser, der kanskje noen nå vil bidra med sin frie kapasitet til å gjøre verden til et bedre sted, eller de ønsker å bruke tid på, og ta hensyn til, familie. Jobb-livbalansen kommer derfor til å ha mye større betydning fremover.

– I tillegg må vi også ta hensyn til at folk er forskjellige. For et år siden jobbet jeg med et stort IT-konsulenthus der de spurte alle sine over 1500 ansatte om hva de ville. Deriblant var det to menn på samme alder, i samme livssituasjon og i samme prosjekt, hvor han ene mente at hvis han ikke fikk lov til å fortsette med hjemmekontor, så ville han slutte. Mens den andre ville slutte hvis han ikke snart fikk lov til å komme tilbake på kontoret. Det er den komplekse verden vi nå står overfor, og disse tingene må man faktisk være i stand til å håndtere.

Tre store skift

Norman Hansen forteller om fremtidsforsker Mike Walsh, som mener at vi står overfor tre store skift, som er en grunnlegging endring i måten vi driver all form for verdiskaping på.

– For det første har vi gått fra data til reell innsikt. Vi har masse data, og nå begynner vi å bruke den dataen til å faktisk optimalisere, tilrettelegge og til å ikke produsere mer. Vi bruker det altså ikke bare for å være effektive og tjene penger, men fordi det er knapphet på ressurser både kompetansemessig og når det gjelder innsatsfaktorene vi trenger for å lage ting. Det betyr at vi trenger å bli bedre på å kunne analysere og håndtere data.

– Vi har gått fra den mer tradisjonelle forretningsmodellen hvor man produserer eller leverer et produkt eller en tjeneste og selger den, til å etablere plattformer rundt det man driver med. Det er for eksempel ikke bare en flyreise eller et hotellrom lenger, det er alle tingene rundt. Man forventer at det skal være flere tjenester knyttet til det opprinnelige produktet, noe som krever at det å forstå innovasjons- og forretningsutviklingsprosesser i mye større grad er enda viktigere. Dette gjelder særlig for mindre eller nyetablerte bedrifter som kanskje ikke har fått være med på den naturlige utviklingen av det.

– Den siste delen handler om at vi før bare produserte, og rene transaksjoner, til å nå også etablere opplevel ser. Det handler ikke om krutt og konfetti, men om nytte, verdi, tilgjengelighet og fleksibilitet.

– På den ene siden har vi en verden som er mye mer ustabil på mange områder. På den annen side har vi oss som lever i den, som endrer oss og har helt andre tanker og ideer om hvordan og hva vi skal gjøre, samt konsekvensen av den teknologiske utviklingen. Og alle disse faktorene er med på, og har nok tvunget frem, blant annet disse tre skiftene til Walsh.

«Man forventer at det skal være fl ere tjenester knyttet til det opprinnelige produktet, noe som krever at det å forstå innovasjons- og forretningsutviklings-
prosesser i mye større grad er enda viktigere.» EIRIK NORMAN HANSEN
«Man forventer at det skal være fl ere tjenester knyttet til det opprinnelige produktet, noe som krever at det å forstå innovasjons- og forretningsutviklings-
prosesser i mye større grad er enda viktigere.» EIRIK NORMAN HANSEN


Samarbeid endrer seg

For en tid tilbake jobbet Norman Hansen mye med en stor salgsorganisasjon der selgerne, etter pandemien, så frem til å få lov til å endelig reise ut igjen og besøke kundene.

– Jeg pratet med noen av kundene til denne organisasjonen, og de fortalte at det egentlig var ganske deilig å ha møte med selgerne på video. De mente det var mye mer ineffektivt å bruke tid på fysiske møter med dem. Og nettopp dette viser at veldig mange av de gamle møteplassene våre blir annerledes.

– I tillegg til dette har jeg snakket med en innkjøpssjef som sa: «Teams er lykken! Vi inviterer nå flere potensielle leverandører inn enn vi har gjort før, fordi vi kan kjøre 30 minutters videomøter på fredag, og så plukker vi ut de tre som vi har lyst til å treffe, uka etter.» Jeg tror derfor det blir viktig nå å systematisk begynne å kartlegge hvordan de forskjellige møtepunktene med ansatte, kunder og samarbeidspartnere er, og har vært, og hvordan vi tror at de kommer til å bli – i samråd med dem – for å finne ut hvordan vi kan gjøre det på en smartere og bedre måte.

Ta vare på kompetansen

Norman Hansen understreker at nå med det store teknologitrendtoget med kunstig intelligens, automatisering, robotisering og systemer som gjør mer og mer av de rutineoppgavene vi gjorde før, blir det viktigere å holde på kompetente folk med erfaring.

– Vi trenger dem for å lære oss systemene riktig, for å overvåke og forstå hvordan vi har gjort ting før, og hvordan vi skal gjøre ting fremover. Samtidig blir viktigheten av å holde på de ressursene kanskje enda større nå som vi nettopp har mindre tilgang til ressurser. Kostnaden ved å bytte jobb for en arbeidstaker er nå stort sett veldig lav, og for å kunne holde på den kompetansen man allerede har, er det viktig med involvering. I løpet av de siste årene har vi blitt mer drevne på endringer enn vi var før. Folk er ikke fullt så skeptiske lenger. Men viktigheten av å være en god leder nå er nok enda større enn da alle piler bare pekte oppover, og du som leder er derfor nødt til å stå frem som et godt eksempel. Jeg tror at de som lykkes nå, er de som virkelig klarer å stå i det, som får med seg folk og skaper den kulturen som er mottakelig for nettopp de endringene. Det handler om å være åpen, inkluderende, lyttende og legge til rette for at folk får være med på den utviklingen.

– Man bør også være bevisst på at nå når det nye behovet for å forstå hvordan teknologi og digitalisering faktisk påvirker oss, så blir behovet også mye større for å ta inn yngre mennesker som ikke er så skvetne når det gjelder akkurat det. Det er ikke lenger sånn at den eldste er best. Men det den eldre generasjonen kan bidra med, er erfaringen fra alt de har vært igjennom, samtidig som de må lære å lytte til tanker og ideer fra de nye og unge. Deretter må man sammen finne ut av hvordan man kan sette det hele i system og få det til å fungere på best mulig måte, avslutter Norman Hansen.

«Det holder ikke å ha pålegg om at alle skal være på kontoret tre dager i uka eller ha pålagte allmøter.» EIRIK NORMAN HANSEN

Eksempel på hvordan du som leder kan legge til rette for
medarbeiderne dine – og dermed beholde dem

Norman Hansen forteller at han har en venn i Storbritannia som leder et stort selskap som de har definert som et remote-first-selskap. Jobben hans er å legge til rette for at folk synes det er så spennende og gøy å være sammen at de faktisk har lyst til det. Det å tvinge folk til å komme på jobb har ikke noe for seg. De legger til rette for at alle får lov til å gjøre det de skal gjøre – hvor de vil. De har gjort om hele kontoret og skapt en slags lounge midt i London sentrum, og dit kommer du fordi du har lyst. Hvis du har en dag du bare skal sitte og jobbe, så kan du gjøre det hjemme eller gjennom coworking spaces. Men hvis man kommer sammen, så gjør de det for å være sammen. Samtidig jobber de mye med verdien av å være der, det å forstå hele verdikjeden, om det er kundereiser eller hele verdikjeden de leverer, samt hva de ansattes bidrag er. De har mer fokus på hva de gjør og hvordan de kan bidra sammen, enn å fokusere på detaljerte stillingsbeskrivelser som «her er din plass og her skal du være fra klokken 09.00 til klokken 17.00.»

Resultatet er en mer stabil arbeidsstokk med mer lojale medarbeidere og mye mindre gjennomtrekk. Før var det sånn at alle måtte på kontoret, noe som kunne gjøre det tungvint for yngre folk som for eksempel ikke hadde råd til å bo i London. Dermed ble det lettere for dem å finne seg jobb et annet sted. Men nå trenger de ikke det lenger. Nå er det ikke så viktig hvor folk er fra.


Norman Hansen tips til mer kunnskap
 • Mytene om maskinene av Morten Goodwin, professor ved Universitetet i Agder. Det er en bok om hva kunstig intelligens er, hva det ikke er, hva det kan brukes til og hvorfor det er lurt å kunne noe om det.
 • The Metaverse: And How It Will Revolutionize Everything av Matthew Ball. Den handler om konsekvensene av de store teknologiske endringene som vi nå står overfor.
 • Nettsidene til McKinsey, blant annet McKinsey for Kids. Det er i utgangspunktet en nettside for barn, men disse sidene er faktisk en av de mest besøkte, fordi mange synes ting kan være vanskelig å forstå, men flaut og spørre om. Der står det mye spennende om hvordan forskjellige teknologier påvirker oss, hva det betyr og så videre.
 • Min egen podcast: «30 minutter inn i fremtiden», som blir relansert nå i år.
 • technologyreview.com
 • wsj.com/news/tech/future-of-everything

Norman Hansens tips for fremtiden
 • Når det er mye å forholde seg til, kan mange ledere bli litt for opptatt av for snevre ting. Viktigheten av å forstå et større bilde og konsekvensen av flere ting, er viktigere enn å for eksempel bli veldig god på å skjønne hva du kan bruke kunstig intelligens til i din bedrift.
 • Kjenn dine egne begrensninger. Det er store kompliserte ting som skjer, så du må både innse når du ikke kan nok, og at du da må involvere andre. Du kan ikke fikse alt selv.
 • Sats på yngre mennesker også. Selv om de kan mangle erfaring, så kan du bidra med erfaringen, og de bidrar med nytenkning i mye større grad.
 • Vi er nå i den æraen hvor kompetanse og utdanning – det å lære seg nye ting og håndtere endring og omstilling – kanskje er noe av det aller viktigste for mange bedrifter.

Om Eirik Norman Hansen
JOBB: Driver eget selskap etter over 20 år som leder i teknologi, design og kommunikasjonsbyråer i Norge og i Norden. Han jobber med å forstå hvordan de teknologiske endringene rundt oss påvirker oss mennesker, organisasjonene våre og samfunnet vi lever i.
ERFARING: Drevet to byråer (hjulpet et ut av .com-krisen og etablert og bygget opp itch design i Norge). Jobbet mellom der 11 år i Creuna som del av ledergruppen i roller som direktør med forskjellig ansvar, men til slutt som markedsdirektør. Startet eget selskap i 2018. Har skrevet boken Når juss møter AI (med Christian Bendiksen).
UTDANNING: Siviløkonom med fordypning i informasjonsledelse
2023 vil sette ledere på prøve
TEMA | FREMTIDENS LEDELSE OG TRENDER

2023 vil sette
ledere på prøve

Etter rundt 20 år hvor de fleste piler har pekt oppover, må en innse at 2023 og årene fremover vil kreve helt andre egenskaper hos lederne enn tidligere. Krisene står rett og slett i kø, og transformasjon er nødvendig.

TEKST: INGUNN HELENE KRISTENSEN | FOTO: JOHN FREDRIK KVALNES OG ISTOCK.COM

M ange var allerede ganske slitne etter tung tid med pandemi da man for et år siden også måtte forholde seg til sikkerhetsproblematikken med Ukraina. Derav supply chainproblematikk, hungersnød og energiprising. Etter et lavrenteregime over lang tid, fikk vi brått gjeldskrise og inflasjon, forteller matematiker og investor i Technorocks AS, og grunder av LØRN AS, Silvija Seres.

– Mange bedrifter og nasjoner prøver å finne en konstruktiv vei gjennom krisen. Men overveldet av usikkerhet, både lokalt, nasjonalt og regulatorisk, som nye skatteregimer og markeder, går mange inn i ventemodus. Det er et farlig sted å være. Vi kan ikke vente oss ut av krisen. Vi må i stedet se at dette er den nye normalen. Vi går inn i en dynamisk og volatil periode. Da må man være proaktiv, finne ut hvilke muligheter som finnes. For Norge som nasjon er vi i en helt unik posisjon med tanke på vår energimix og evne til å eksportere den, samt våre havressurser. Fjoråret var dessuten tidenes beste år for shipping. Det er flere sider av tidens usikkerhet som passer for oss som nasjon. Vi må ikke vente på at krisen skal gå over, men vi må se på muligheter som finnes, som å utnytte markedsposisjoner. Det må også tenkes mer konstruktivt rundt digitalisering og bærekraft.

– 2023 vil tydelig skille mellom ledere som kan lede gjennom transformasjonen, og de som må overlate sjefsstolen til en ny. Det er flere ting en leder må fokusere i tiden fremover.

«2023 vil tydelig skille mellom ledere som kan lede gjennom transformasjonen, og de som må overlate sjefsstolen til en ny.» SILVIJA SERES
Digital kompetanse og forståelse av bærekraft

– Digitalisering er nødvendig fordi vi ser at verden drives på basis av data. Digitalisering har gitt en todelt verden. De som tenker «vi gjør det samme som før, bare litt mer effektivt», og de som har skjønt at det kreves helt nye forretningsmodeller. Lederne må kunne noe om hvordan teknologien påvirker samfunnet, eller hvordan den fjerde industrielle revolusjonen foregår. Bærekraft fordi det har akselerert med naturkatastrofer og endringer. Vi trenger ikke å se lengre tilbake enn til januar dette året, som er det varmeste noensinne. Det vil få store konsekvenser for dyreliv og avlinger i årene som kommer, samt større utfordringer med tilgang til vann og energi.

– Folk flest har sluttet å lure på om digitalisering og klimaendringer skjer, og tenker nå «ok, hva kan jeg gjøre med dette?» Dette er viktig for kundene og de ansatte, partnere og investorer. Lederne må ta bærekraft på alvor. De må slutte med å grønnvaske med tullerapportering som at «vi har halvert antall kilometer reist gjennom korona». Istedenfor må de tenke igjennom hva de virkelig kan gjøre for å påvirke noen av våre bærekraftsmål. De må også skjønne at bærekraft ikke bare handler om klima og naturmangfold. Det er en tredelt problemstilling – ESG – Environmental, Social and Governance (Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske forhold). Lederne må innse at dette også vil påvirke hvem som ønsker å søke jobb hos dem.

Ledere trenger motstandskraft og visjon

Seres hevder at korona burde ha lært mange at man må være forberedt på krisesituasjoner, altså lite sannsynlige hendelser som har ekstrem effekt på vår business og på vårt samfunn.

– Slike situasjoner kommer det til å komme flere av fordi verden har blitt mye mer dynamisk. Prediksjoner fungerer ikke lenger. Man kan ikke se tilbake på de tre siste årene og trekke en linje derfra. Man må tenke scenarier og konkludere med hva som kan være det mest sannsynlige scenarioet, og bygge sin strategi og forretning rundt dette.

– I tillegg må man ha en plan B! Vi var ikke forberedt på pandemien. Det var så usannsynlig at man ikke orket å bruke ressurser på det. Men dersom det skulle oppstå for eksempel cyberkrig i Norge, eller en stor naturlig katastrofe på havene som forhindrer vår shipping i å fungere, må man ha en plan B. En plan man er godt innforstått med, putter den i en skuff, men glemmer den ikke. Slik kan man motstå neste krise med minst mulig skade for sin business.

– Det er lett å drive med tillitsbasert ledelse når alle vet hva de skal gjøre, for da gjør alle det samme som før, og det er nok penger uten harde prioriteringer. Nå må lederne være mer retningssettende og visjonære. Man må fortsatt ha tillit til at folk vet hvordan de skal levere, men det holder ikke bare med en klapp på skulderen. Lederen må peke tydelig hvilken retning en skal gå. Å lede er å ta med folk på en reise som er meningsfull for deg selv og dem. Verken det private eller det offentlige har råd til å beholde ledere uten ambisjoner og evnen til å tenke nytt.

«Nå må lederne være mer retningssettende og visjonære.» SILVIJA SERES
Om Silvija Seres
JOBB: Investor i Technorocks AS, og grunder av LØRN AS
ERFARING: Har bred ledererfaring fra næringslivet og er en aktiv investor for flere teknologiselskaper. Hun er styremedlem i flere store selskap som DNV og Ruter. Bakgrunn fra utvikling av søkemotoren Alta Vista I Silicon Vally, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer samt tjenesteutvikling i Microsoft. Vant i 2017 ODA-Prisen på Inspirasjonsdag for kvinner i IT-bransjen.
UTDANNING: Hun har en doktorgrad i matematikk fra Oxford

Velferdsstaten og demografiske utfordringer

– Norge gikk gjennom pandemien på 1. klasse. Velferdsstaten puttet inn nok penger i de fleste bedrifter slik at de har klart seg. Hvor lenge kan staten hjelpe til med å fikse verden slik at den passer oss og våre forretningsmodeller? Og når vil vi innse at dette må vi fikse selv?

– Jeg tror at et vanskelig år vil være bra for Norge. Vi har vært vant til altfor gode tider og at staten kommer inn og rebalanserer når det blir ubalanse. Staten trenger ikke nødvendigvis å gå inn med mer støtte, men med mer investeringsvilje, og støtte de som vil investere. I et samfunn som setter pris på likeverd, beskytter vi svake bedrifter, men vi må i like stor grad motivere de som vil investere og skape vekst, nye arbeidsplasser og nye markeder.

– Norge har fått en ny demografi. Vi er passert én million yrkespensjonister, det vil si at 20 prosent av befolkningen er pensjonister. Vi lever lengre enn før. Dette er et økende luksusproblem som er en stor belastning på kostnadssiden i alle statlige budsjetter. Man må være villig til å tenke på at fremtiden krever en satsing bare for å beholde tjenestenivået som vi er vant med. Enten må vi betale dobbelt så mye for helsevesenet, eller så må helsevesenet bli dobbelt så effektive, eller en kombinasjon. Teknologien hjelper på effektiviseringen, men vi mangler enormt mye arbeidskraft. Det må investeres i å beholde sykepleiere og helsefagarbeidere. Der er vi litt for mye i en beskyttelsesmodus, eller ventemodus, «håper noen andre tar seg av det»-modus.

«Nå må lederne være mer retningssettende og visjonære.» SILVIJA SERES
Tenk nytt om arbeidskraft

Ifølge Seres er det viktig at vi får brukt de menneskelige ressursene som seniorer utgjør for samfunnet.

– Man bør få lov til å jobbe så lenge en selv ønsker. Det er massevis av oppgaver innenfor helse og utdanning. Tenk bare hva pensjonerte ingeniører kunne bidratt med for å lære opp nye generasjoner og hjelpe den eksisterende arbeidsstyrke. Litt for mange mekanismer tvinger folk ut for å få plass til nye. Det må en ordning til som tillater folk å ta imot pensjon og å jobbe deltid. Folk gidder ikke å jobbe om de taper penger på det. En bør motta en lønn ved siden av pensjon samtidig som man må tåle å få en annen lønn enn en har hatt før. Om en ikke passer inn i sin gamle stilling, bør det være mulig å ha en assosiert stilling.

– Mange ledere vil bare ha nye digitale hoder fordi de tror at de vil vise vei. De gjør en feil – de nye digitale hodene kan digitalisering, men kan ikke industrien like godt som gamle og erfarne folk. Man trenger en kombinasjon, kunnskapsbasene komplementerer hverandre. Det er ikke slik at nye hoder bytter ut gamle hoder, men de må utvikles som i en pardans. Ledere som bare satser på nye hoder, vil oppleve at også disse er utdatert om fem år, fordi slike ledere satser ikke nok på livslang læring. Kunnskapens halveringstid har gått fra 30 til 5 år. I dag holder kunnskap i 10 år i beste fall. Og hvis du ikke har fylt opp med ny og relevant kunnskap underveis, er du etter 10 år utdatert. Altfor få ledere tar dette på alvor. Ledere overlater dette til folk privat, men det handler om å hjelpe folk inn i fremtiden. Gi folk to timer til oppdatering hver uke. Det er en god investering å kjøpe et abonnement som Coursera eller lorn.tech-plattformen, som hjelper deg og medarbeiderne inn i fremtiden ved å lære av hverandre.

Positiv krisetid

Etter år med stor fremgang, kan kanskje krisetid også føre med seg noe bra? Seres peker på at man må prioritere hardere enn før, og de viktigste verdiene kommer til overflaten.

– Kanskje finner bedriften ny konkurransekraft nettopp fordi de nå må konkurrere hardere. Det skjerper konkurransen og forbedrer ledelsen. Det er en litt mer reell verden enn den vi har hatt siste 20 år hvor alt bare har gått oppover, og det har vært svært mye penger. Norge er sannsynligvis på sitt rikeste nå. Vi kommer aldri til å bli så rike igjen. Sammenhengen ligger i oljeinntektene og demografien. Kostnadene går oppover, inntektene kommer til å gå ned med mindre vi investerer. Har vi nok investeringsvilje politisk? Har vi virkelig prøvd å finne ut hva vi skal leve av etter oljen? Eller er det så mange problemer akkurat nå at det orker vi ikke å tenke på?

– Norsk kultur er bygget rundt motstandskraft og utholdenhet, og nordmenn er spesielt gode når det gjelder. Dette skjerper oss litt, tror jeg. Kanskje har vi vært litt for happy and lazy de siste årene, og nå våkner vi til igjen på vårt beste, med svært gode teknologiske løsninger på komplekse samfunnsproblemer. Men hvis vi ikke tar tak nå, blir fremtiden en fest for spesielt inviterte. Og det blir ikke en gøy fest for et samfunn som setter pris på likeverd, åpenhet og tillit som Norge, avslutter Seres.


«2023 vil tydelig skille mellom ledere som kan lede gjennom transformasjonen, og de som må overlate sjefsstolen til en ny.» SILVIJA SERES

Om Silvija Seres
JOBB: Investor i Technorocks AS, og grunder av LØRN AS
ERFARING: Har bred ledererfaring fra næringslivet og er en aktiv investor for flere teknologiselskaper. Hun er styremedlem i flere store selskap som DNV og Ruter. Bakgrunn fra utvikling av søkemotoren Alta Vista I Silicon Vally, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer samt tjenesteutvikling i Microsoft. Vant i 2017 ODA-Prisen på Inspirasjonsdag for kvinner i IT-bransjen.
UTDANNING: Hun har en doktorgrad i matematikk fra Oxford
Lederstøtten som får de ansatte til å sette ny kunnskap ut i praksis
SMÅTT OG NYTTIG

Lederstøtten som får de ansatte til å sette ny kunnskap ut i praksis

Din rolle som leder kan være avgjørende for hvor effektivt kursing og opplæring av medarbeidere vil være. Men det aller viktigste er støtten du gir både før og etter opplæringen.

TEKST: CECILIE HAMMERNES | FOTO: ISTOCK.COM | KILDE: CHEF.SE

E
tter et kurs kommer folk gjerne tilbake fullt motivert, de både snakker om og gleder seg til å ta den nye kunnskapen i bruk på arbeidsplassen. Men så kommer e-postene inn, arbeidsoppgavene blir mange, og så er man, uten å registrere det, tilbake i den gamle rutinen.

Nøkkelen er lederstøtte

Tidligere studier har vist at engasjerte og involverte ledere er nødvendig for at opplæring av ansatte skal ha effekt. Men en ny studie fra Michigan State University viser at det er det man gjør før og etter opplæringen, som er av størst betydning når det gjelder å overføre kunnskap til praktisk handling. Og selv om motivasjon er av stor betydning, viste det seg at lederstøtte er enda viktigere enn egen motivasjon.

For å få mest mulig effekt av opplæringen, må du ta i bruk en blanding av veiledning, atferdsassistert støtte og emosjonell støtte. Men først av alt, samle dine ansatte og ta en prat om opplæringen. Ifølge professor Robert Brinkerhoffs forskning kan en diskusjon – på bare et kvarter – om innsatsen og hvorfor det er viktig, resultere i at opptil 80 prosent av deltakerne bruker kunnskapen etterpå.


Tre typer lederstøtte
1. Veiledning

Informasjon, forklaringer, råd. Oftest muntlig.

 • Forklar på hvilken måte det vil gagne organisasjonen at personen deltar.
 • Avklar hva som forventes av den ansatte.
 • Gi råd om hvordan den ansatte kan få mest mulig ut av opplæringen.
 • Henvis den ansatte til andre kilder for råd om hvordan de best kan dra nytte av opplæringen.
 • Fortell hva du synes er den beste måten å anvende kunnskapen på.
 • Del hva du selv har opplevd av lignende situasjoner.
2. Direkte eller atferdsassistert støtte

Vær en aktiv hjelper. Et dypere samspill der dere sammen setter mål og gir tilbakemeldinger.

 • Hjelp den ansatte med å forberede seg.
 • Sett mål sammen for hvordan medarbeideren kan anvende den nye kunnskapen.
 • Hjelp den ansatte med å planlegge jobben for å maksimere mulighetene.
 • Gi tilbakemelding på hvordan medarbeideren ligger an med målet og opplæringen.
 • Følg opp sammen om den ansattes forsøk på å anvende kunnskapen har gitt ønskede resultater.
 • Gi medarbeideren tid og ressurser til å bruke den nye kunnskapen i jobben sin.
3. Emosjonell støtte

Oppmuntring og empati.

 • Uttrykk din respekt for hvordan medarbeideren har tilegnet seg den nye kunnskapen.
 • Lytt åpent til den ansatte når de snakker om utfordringene ved å anvende kunnskapen.
 • Del hva du selv følte i lignende situasjoner.
 • Vis interesse i hvordan kunnskapen kan overføres til det virkelige liv.
 • Oppmuntre den ansatte til å fortsette å bruke den nyervervede kunnskapen.
Ad:ledernytt ads 1
Fra godværsleder til balansekunstner
TEMA | FREMTIDENS LEDELSE OG TRENDER

Fra godværsleder til balansekunstner

Vi har i en lang periode vært godværsledere. Vi har kunnet feiret suksesser og klappet hverandre på skuldrene. Nå er det andre tider. Markedet er langt mer usikkert. Det vil også prege lederrollen i tiden fremover.

TEKST: INGUNN HELENE KRISTENSEN | FOTO: JOHNNY SYVERSEN

K
athrine Duun Moen, administrerende direktør i Technogarden, forteller at lederrollen endrer seg i takt med samfunnet ellers.

– Det er i dag større usikkerhet enn bare for kort tid siden, både med tanke på marked og rammebetingelser. Å være godværsleder er noe annet enn å være leder i markeder som er i endring. Det krever omstilling for både ledere og medarbeidere, andre typer beslutninger, annen type kommunikasjon og sannsynligvis også et taktskifte. Dette er en helt annen situasjon enn når alle piler går oppover og organisasjonens primære utfordring er å prioritere hva man skal springe etter. Alt handler om å lede mennesker og å være flink til å håndtere folk.

Endringer som må tas hensyn til

Duun Moen påpeker at selv om arbeidsmarkedet kan se ut til å stramme seg inn fremover, vil det fortsatt være en kamp om ressursene.

– Det er stort kompetansebehov, spesielt innenfor ingeniørdisipliner. Arbeidsgivere må strekke seg stadig lengre for å tiltrekke seg og beholde medarbeidere. Dette fordi det er større mobilitet i arbeidsmarkedet enn før. Hvis ledere ikke klarer å leve opp til medarbeidernes forventinger og organisasjonen ikke tilbyr attraktiv kompetanseutvikling, kultur, betingelser og så videre, vil folk finne seg en annen leder og et nytt sted å jobbe. Det er rett og slett større utålmodighet i samfunnet. For å være attraktiv for nye arbeidstakere og nåværende medarbeidere er det nødvendig å forstå hva som er viktig for folk, og dette bildet er mer sammensatt enn tidligere.

– Et annet område som både omverdenen og medarbeidere har stadig høyere forventninger til, er bærekraft. Det handler om å gi bærekraft et reelt innhold i virksomheten. Ingen bransjer er fritatt fra bærekraft, og i vår virksomhet, som er rådgiving, må vi jobbe med hvordan vi kan bidra til økt bærekraft i oppdragene våre og naturligvis sørge for ivaretagelse av bærekraft i eget hus. Mange virksomheter, inkludert Technogarden, trenger å jobbe med at bærekraft blir en naturlig del av virksomheten.

– I løpet av de siste årene har hjemmekontor blitt en del av hverdagen, og det har for mange blitt viktigere også etter korona. Folk setter så stor pris på fleksibilitet, og vi ser at arbeidstakere er mer bevisste på balansen mellom jobb og fritid. Det er bra og må tas hensyn til, men det byr også på utfordringer for ledelsen. Det går fint å ha medarbeidere på hjemmekontor når forespørslene renner inn og det er høyt tempo, men hva når vi går inn i en stille periode? Å drive fjernledelse når alle har mer enn nok å gjøre, er en ting, men det er langt mer krevende i et vanskelig marked. Medarbeideres motivasjon og den psykologiske effekten et vanskeligere marked kan ha, er en utfordring som ikke kan håndteres på tradisjonelle måter hvis medarbeidere er på hjemmekontor.

Mer bevisst lederrolle

– Når vi går fra godvær til turbulens, krever det at leder er trygg, klarer å balansere utfordringer og muligheter, samt evner å skape ro i organisasjonen. Samtidig må man klare å skape en «sense of emergency» når det er nødvendig. I tillegg må man være i forkant, ta vanskelige beslutninger før det er for sent og samtidig klare å motivere. Det vil si at vi må være balansekunstnere. For å lykkes krever det at en har et solid team rundt seg og en velfungerende ledergruppe som kollektivt drar i samme retning. Kompetanse på endringsledelse og gode kommunikasjonsevner er også spesielt viktig i turbulente tider.

«For å lykkes krever det at en har et solid team rundt seg og en velfungerende ledergruppe som kollektivt drar i samme retning.» KATHRINE DUUN MOEN
– Jeg har en opplevelse av at kravene til ledere blir stadig mer komplekse. Det er ikke nok å være flink i faget ditt – det forventes også mer av deg på et menneskelig plan. Å takle nye tider krever også en ydmykhet og at du er bevisst på at lederrollen er til låns. Rollen har du for en periode av tid, og aldri til odel og eie. Det samme gjelder dine medarbeidere. Det er en gruppe du er så heldig å ha til låns.

Om Kathrine Duun Moen
JOBB: Administrerende direktør i Technogarden og del av konsernledelsen i Norconsult.
ERFARING: Har bred erfaring fra ulike bransjer, blant annet lederstilling i Forsvaret, vært direktør for forretningsutvikling og IT i Relacom og Innovasjonsdirektør i Statkraft. Hun har også mange års erfaring fra Ernst & Young Advisory Services.
UTDANNELSE: Utdannet sivilingeniør fra NTH (NTNU).
Ledelsesprinsipper som tåler turbulente tider

– Technogarden er en del av Norconsult- konsernet med felles ledelsesprinsipper. Disse er:

 • Ambisjon - Ønsket om å bli bedre – å gjøre det litt bedre dag for dag.
 • Samarbeid - Sammen er vi sterkere og kan levere bedre. Empati og menneskelige relasjoner er viktige suksesskriterier.
 • Åpenhet - For å lære må vi dele.
 • Tillit - Vi lever av tillit – fra våre kunder, samfunnet, ledere og kollegaer. Følelsen av tillit gir motivasjon.
 • Omtanke - Ta vare på andre og seg selv. Vi skal vise omsorg til medarbeidere, miljø og samfunn.
 • Ansvarlighet - Man skal ta ansvar for resultater og leveranser.

– Disse prinsippene er en forventning til alle som jobber hos oss, ikke bare lederne våre. Prinsippene er tidløse og står seg i all slags vær, og de vil være like relevante om ti år. Ledelsesprinsippene fungerer som en bærebjelke i mitt lederskap og er en fin påminnelse om momenter jeg må jobbe med hver dag for å bli en bedre leder i jobben min, avslutter Duun Moen.


«For å lykkes krever det at en har et solid team rundt seg og en velfungerende ledergruppe som kollektivt drar i samme retning.» KATHRINE DUUN MOEN
Duun Moens 3 tips til ledere for 2023
 • Forbered deg på hvilke områder det kan bli aktuelt å skape en sense of urgency innenfor, og hvordan du vil gjøre det
 • Oppretthold kommunikasjon hvis ting blir vanskelig – det blir aldri for mye kommunikasjon
 • Minn deg selv på at medarbeiderne dine er du så heldig å ha til låns
Litteraturtips:
 • Hagström Efwa 2020, Fremtidsrettet ledelse – Praktiske strategier for å lykkes i AIæraen, Hegnar Media
 • Gjerde Susann, 2022, Ledere og ledelse i utvikling – refleksjon for problemløsning, innsikt og nytenkning, Fagbokforlaget
 • Digital bok: hammerhanborg. no/boken-fremtidens-arbeidsliv- a-lede-i-og-ut-av-en-krise

Om Kathrine Duun Moen
JOBB: Administrerende direktør i Technogarden og del av konsernledelsen i Norconsult.
ERFARING: Har bred erfaring fra ulike bransjer, blant annet lederstilling i Forsvaret, vært direktør for forretningsutvikling og IT i Relacom og Innovasjonsdirektør i Statkraft. Hun har også mange års erfaring fra Ernst & Young Advisory Services.
UTDANNELSE: Utdannet sivilingeniør fra NTH (NTNU).
Ferdigheter som kreves for å bli en vellykket fremtidsleder
SMÅTT OG NYTTIG

Ferdigheter som kreves for å bli en vellykket
fremtidsleder

Når selskaper navigerer i en kaotisk verden, er behovet for fagfolk som styrer strategier som leverer, ekstra stort. For å få til dette må ledere demonstrere empati, lede med data, omfavne åpenhet og være gode til å kommunisere.

TEKST: CECILIE HAMMERNES | FOTO: ISTOCK.COM KILDE: INC.COM

Siden det i disse tider er mange som søker nye muligheter og nye arbeidsplasser, er det helt avgjørende at bedrifter ansetter HR-ledere som har ferdighetene som trengs for å påvirke i dag, mens de setter strategier for fremtiden. HR er ikke bare der for å hjelpe bedrifter med å ansette og si opp – de er strategiske partnere for virksomheten.

Empati

Det er mer sannsynlig at en ansatt blir i en organisasjon med en empatisk arbeidsgiver. Ansatte oppsøker organisasjonen for støtte i større grad enn tidligere – både når det gjelder jobb og i privatlivet. HR-ledere må derfor bli sentrum for en organisasjons empati og medfølelse, og sørge for at alle systemer og tilbud er forankret i disse egenskapene.

Lede med data

Dataanalyse er en etterspurt ferdighet for HR-ledere. Persondata representerer meningsfulle muligheter til å hjelpe organisasjonen med å bli mer mangfoldig, mer inkluderende og mer overbevisende for topptalenter i bedriften.

Omfavn åpenhet

De aller fleste arbeidssøkere ønsker å jobbe for et selskap som omfavner åpenhet. De ønsker i økende grad mer åpenhet om hvordan og hvorfor beslutninger tas. Det betyr at ledere som er åpne og ærlige, spesielt i vanskelige tider, vil være avgjørende for å få medarbeidernes tillit.

God kommunikasjon

Ansatte ønsker kortfattet klarhet når det kommer til viktig informasjon. HR må derfor jobbe for å sikre at ansatte får den kritiske informasjonen de trenger via kanaler som appellerer. Etter hvert som bedrifter vokser, blir det mer og mer kritisk med HR-ledere som kan skjære gjennom og fange folks oppmerksomhet.

Krevende tider og kriser håndteres best med lagspill
TEMA | FREMTIDENS LEDELSE OG TRENDER

Krevende tider og kriser håndteres best med lagspill

Koronaepidemien kom nærmest kastet på Vinmonopolet som for de fleste andre virksomheter i Norge. Helt uforberedt, helt uten en plan. Elisabeth Hunter, administrerende direktør i Vinmonopolet, er ikke i tvil om at årsaken til at de kom seg gjennom krisen, var den nordiske og norske ledelsesstilen. Hun mener at deres flate og nordiske ledelsesstil vil gjøre organisasjonen sterkere og mer motstandsdyktig også i utfordringene i tiden fremover.

TEKST: INGUNN HELENE KRISTENSEN | FOTO: ELLEN JOHANNE JARLI

H unter påpeker at det er krevende å være leder i en tid hvor endringer og den tekniske utviklingen går raskere og raskere. Man kan kanskje ikke bruke like lang tid på prosessene fremover enn det man kunne tidligere.

– Vårt selskap skal utvikle seg i takt med folks forventninger og samfunnets krav. Selv om vi i dag er en moderne faghandel i verdensklasse, er ikke det som er godt nok i dag, nødvendigvis godt nok i fremtiden. Vi må jobbe videre med utvikling og være i forkant. Ikke minst må vi følge med på hva som rører seg i andre bransjer. Et eksempel er at vi nå piloterer selvutsjekkasser. Dette er ikke uvanlig i annen varehandel. Samtidig må vi ivareta virksomhetens samfunnsoppgave med ansvarlig salg av alkohol. For å unngå å selge til berusede og mindreårige må det til enhver tid være en ansatt ved selvutsjekk for kontroll. Teknologi kan ikke erstatte alle oppgavene.

– Vi ser også at kundeatferden endrer seg og netthandel øker, men 90 prosent av bestilte varer hentes likevel i butikk. Dette vil kreve nye løsninger for henting. Kanskje må butikken avsette et større område for å hente, eller kanskje egnet skap for henting er en løsning.

«Vi ser også at kundeatferden endrer seg og netthandel øker, men 90 prosent av bestilte varer hentes likevel i butikk.» ELISABETH HUNTER
Arbeidstakere vil sette krav

Mange bransjer har den siste tiden hatt utfordringer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, understreker Hunter.

– Vinmonopolet har vært heldig. Vi har klart å tiltrekke oss flinke folk. Neste oppgave er å beholde gode folk. Jeg tenker at det handler om to ting. Det er ingen hemmelighet at god ledelse er viktig for at de ansatte vil bli. Det må bygges en organisasjon som utvikler et godt arbeidsmiljø. Lederen må være bevisst sin rolle og sitt ansvar for å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø. Folk må trives med lederen sin. I tillegg er det viktig at de ansatte opplever å ha en jobb med mening. En jobb hvor du kan være med å gjøre en forskjell. Hos oss opplever våre ansatte at det er et viktig samfunnsoppdrag å selge alkohol med ansvar. Være med å gjøre en forskjell, begrense forbruket og skadevirkningene av alkohol.

– De nye tekniske løsningene vi nå jobber med, frigjør tid slik at våre folk kan ha gode kundemøter og rådgiving på gulvet. Jeg tror at arbeidssøkere som har flere valgmuligheter, oftere og oftere vil vektlegge å ha en jobb med mening.

«De nye tekniske løsningene vi nå jobber med, frigjør tid slik at våre folk kan ha gode kundemøter og rådgiving på gulvet.» ELISABETH HUNTER
Bærekraft er et felles ansvar

Hunter mener at bærekraft er et tema alle må forholde seg til i årene fremover.

– Statens eierskapsmelding har satt krav til statlige eierselskap om et nasjonalt mål om å redusere CO2-utslipp på 55 prosent innen 2030. Det er et høyt krav og tiden går fort. Klimaregnskapet til Vinmonopolet viser at 90 prosent av CO2, ikke spesielt overraskende, kommer fra produktene, og halvparten av dette fra emballasje. Boksvin og mer klimavennlig lettvektflaske utgjør stadig en større andel av sortimentet.

– Ikke alle kunder tenker klima når de er i våre butikker. Det blir da våre ansattes jobb å gjøre kundene oppmerksomme og bevisste på et bedre miljøvalg. Å bytte ut tunge glassflasker med lettvektsflasker, da mener jeg ikke plastflasker, kan redusere flere tonn med CO2-utslipp. Disse nye klimasmarte flaskene påvirker heller ikke innholdet. For å nå klimamålet må alle være med å dra lasset; produsenter, butikkene og kundene.

Den norske ledelsesmodellen er lagspill

– Som for alle andre virksomheter kom koronapandemien brått og uventet på oss. Og som de fleste andre hadde heller ikke vi en plan B som umiddelbart kunne iverksettes. Vi hadde ingen beredskapsplaner som omfattet epidemi eller krig. Men – vi hadde, og har, en fantastisk god ledelsesmodell og erfarne og kompetente medarbeidere. Jeg kaller den en norsk/nordisk ledermodell. Og i motsetning til virksomheter lengre sørover i Europa som ofte har en mer autoritær stil, er den norske/nordiske modellen et lagspill.

– Med et sammensatt lederteam med forskjellig erfaring, kompetanse og refleksjoner, kom vi fram til gode løsninger og leverte som team. Ikke bare «sto vi han av», men vi oppnådde 50 prosent vekst under pandemien. Før koronaen ville jeg sagt at det ikke var mulig. Beredskapsteamet laget reglene, butikkene etterlevde. Vi ble tvunget til å gjøre endringer. Det skapte et utrolig samarbeid. Ledelse i krise viser hva hele laget er laget av, lagleveranse i alle ledd.

– Det er kjent at det blir uro om Vinmonopolet blir stengt, så mye måtte gjøres for å holde butikkene åpne. Vi måtte finne egne smitteverntiltak for å kunne overholde smittevernregler. Vekter ble satt i døra for å passe på innslipp og at det ikke var flere i butikken enn antall kvadratmeter.

Lagspill og mangfoldsledelse er nødvendig i krevende tider

– Det er lite krevende å være leder i gode dager. Tiden fremover derimot vil gi oss flere utfordringer, flere krav, forventinger og mulige kriser. Man må være i stand til å endre seg raskt. Virksomheter må ha krisegrupper og treninger. Selv om vi ikke vet hvilken krise som vil treffe oss, er en mulig forberedelse og trening en vel investert tid.

– Det vil bli lettere å komme seg igjennom kriser om en oppfatter seg selv som lagspiller, og at virksomheten leverer som et lag. Årene som kommer, vil sannsynligvis kreve enda større lagarbeid. Sammensetningen av lederteamet er avgjørende. Har du for like mennesker i teamet, får du for like refleksjoner, og det fører ikke videre. Mangfoldsledelse skaper flere ideer og drar lasset bedre. Jeg mener det er gjennom ulikheter at en får frem de beste løsninger. Det er den norske/nordisk måten å jobbe på.

– Det er denne norske ledelsesmodellen jeg tenker at vi må ha med oss videre. Det vil være helt avgjørende for å klare bærekraftsmålene vi er pålagt, samt tekniske endringer i tråd med forventinger fra kundene. Og ikke minst har jeg tro på at en tydelig lagånd og mangfold også vil gi virksomheten nye, samt evne å beholde, gode arbeidstakere.

«Det er denne norske ledelsesmodellen jeg tenker at vi må ha med oss videre. Det vil være helt avgjørende for å klare bærekraftsmålene vi er pålagt.» ELISABETH HUNTER
– Bedriften vår har satt seg som mål å være ikke mindre enn en faghandel i verdensklasse. Det setter ambisiøse krav til oss. Krav som bare kan oppnås ved et godt lagspill, avslutter Hunter.

Hunters beste tips for fremtidens lederrolle
 1. Vær positiv og løsningsorientert. Bidra til å løse utfordringer (ikke problematiser for mye)
 2. Påta deg nye oppgaver. Rekk opp hånden og ta ansvar for oppgaven.
 3. Tenk på hva du kan gjøre for å bidra for bedriften. Ikke bare tenk hva kan bedriften gjøre for deg
Om Elisabeth Hunter
JOBB: Direktør i Vinmonopolet siden 2019.
ERFARING: Hun har vært direktør for Boots Norge, og hatt mellomlederstilling i Nycomed Pharma AS.
UTDANNELSE: Utdannet siviløkonom ved University of Strathclyde, Glasgow, Skottland. Hun har også et Senior leadership program fra University of Nottingham, England.
«De nye tekniske løsningene vi nå jobber med, frigjør tid slik at våre folk kan ha gode kundemøter og rådgiving på gulvet.» ELISABETH HUNTER
«Det er denne norske ledelsesmodellen jeg tenker at vi må ha med oss videre. Det vil være helt avgjørende for å klare bærekraftsmålene vi er pålagt.» ELISABETH HUNTER
«Vi ser også at kundeatferden endrer seg og netthandel øker, men 90 prosent av bestilte varer hentes likevel i butikk.» ELISABETH HUNTER

Om Elisabeth Hunter
JOBB: Direktør i Vinmonopolet siden 2019.
ERFARING: Hun har vært direktør for Boots Norge, og hatt mellomlederstilling i Nycomed Pharma AS.
UTDANNELSE: Utdannet siviløkonom ved University of Strathclyde, Glasgow, Skottland. Hun har også et Senior leadership program fra University of Nottingham, England.
Ad:ledernytt ads 2