logo
© copyright 2017 Hjorteviltet

Hjorteviltet er et fagtidsskrift om elg, hjort og rådyr. Hjorteviltet tilbyr godt og nyttig lesestoff for jegere, rettighetshavere, naturinteresserte og forvaltere. Lesere er jegere, friluftsfolk, rettighetshavere, naturoppsyn, forskere og viltforvaltningen i alle ledd. Målet med tidsskriftet er å bidra med ny kunnskap for en tidsriktig forvaltning av vårt økonomisk viktigste vilt. Hjorteviltet ble utgitt første gang i 1991.